Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Наказ-1

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница8/20
Дата09.03.2012
Размер1.04 Mb.
ТипЗакон
Про організацію та проведення дпю
Про вимоги до колективу щодо дотримання
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

НАКАЗ-21


Від«__200_ року №

^ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДПЮ

У 10—11-х КЛАСАХ У 200_ / 200_ н.р.Відповідно до вимог Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», рекомендацій Організаційно-мобілізаційного управління генерального штабу ЗСУ від 30.06.99 року № 113/1-2291 та Міністерства освіти і науки України від 22.06.99 року №1/9-262


НАКАЗУЮ:

1. Організувати з 1 вересня 200___ р. заняття з допризовної підготовки учнів 10—11-х класів.

2. Метою занять з допризовної підготовки визначити формування у юнаків морально-психологічної стійкості, зміцнення їхнього здоров'я, забезпечення набуття ними сили та витривалості, умінь та навичок, які сприятимуть опануванню ними після призову до лав ЗСУ програми загальновійськової підготовки молодого поповнення у скорочені терміни.

3. Викладачу ДПЮ, підполковнику у відставці ________:

3.1. Розробити календарний план вивчення розділів та тем програми з допризовної підготовки й подати його на затвердження директору школи.

3.2. На заняття з ДПЮ (за винятком контрольних та комплексних занять) виділяти по _ години _ раз на тиждень з урахуванням необхідності повного та якісного виконання програми до 31 травня 200 р.

3.Ї. У зв'язку зі змінами в навчальній програмі завершити роботу з оновлення навчально-матеріальної бази кабінету до кінця першого семестру.

4. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та формування в учнів практичних навичок під час виконання вимог статутів класи на заняттях називати навчальними відділеннями:

10-А — 1-м відділенням;

10-Б—2-м відділенням;

11 -А — 3-м відділенням;

11-Б — 4-м відділенням.

4.1. Керівниками відділень призначити:

у 10-А — _______ (прізвище та ім'я учня);

у 10-Б — _______ (прізвище та ім'я учня);

в 11-А — _______ (прізвище та ім'я учня);

в 11-Б — _______ (прізвище та ім'я учня).

4.2. Місця керівників відділень у строю визначити відповідно до статей Стройового статуту ЗСУ.

5. Навчально-польові збори з юнаками — учнями 11-х класів провести на базі військової частини № __ у квітні 200 _ р. протягом 18 навчальних годин, під час яких виконати початкові вправи зі стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова.

6. Учителю •________ проводити заняття з розрахунку _ години на тиждень у 10-х класах та _ години на тиждень в 11 –х класах з юнаками, а також — з розрахунку 21 год тільки з дівчатами за умови роздільного навчання.

7. На заняттях з ДПЮ встановити шкільну форму одягу з таким обов'язковим для юнаків елементом, як краватка. Дівчатам на спільних заняттях з цивільної оборони заборонити носіння сережок, кліпсів, каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із засобами захисту органів дихання та шкіри.

7.1. Встановити військову форму одягу на заняттях під час виконання вправ зі стрільби та на польових заняттях, а також таке екіпірування: макет автомата, протигаз, мала піхотна лопатка, 2 болванки гранат, фляга для питної води.

8. Для підвищення рівня особистої підготовки викладача ДПЮ, вчителя фізкультури та викладача МСП, їхньої методичної майстерності, пропагування та впровадження перспективного досвіду навчально-виховної роботи з учнями створити предметно-методичну комісію під керівництвом викладача ДПЮ _____________.

8.1. Роботу комісії планувати на рік, засідання комісії проводити 1 раз на квартал, а також, крім цього, в разі потреби.

8.2. Військово-патріотичне виховання учнів здійснювати відповідно до перспективного плану роботи школи.

8.3. Для управління військово-патріотичним вихованням у школі створити Раду у складі:

• голови — директора школи ___________________

• заступника голови — заступника директора з виховної роботи

• членів Ради:

викладача ДПЮ

вчителя історії

вчителя літератури

Засідання Ради проводити в разі потреби.

9. Для вдосконалення навчально-методичної бази, підвищення рівня педагогічної майстерності й складання методичних розробок затвердити один день на тиждень (середу) як методичний день викладача ДПЮ ________.

10. Стрільби з МК-гвинтівок з юнаками — учнями 10—11-х класів проводити у стрілковому тирі _________ та в міському тирі (розташованому на вул. ______).

11. Викладачу ДПЮ подавати проекти наказів з проведення стрільб на затвердження напередодні дня стрільб. Аналіз результатів їх проведення подавати до навчальної

частини.

11.1. Обов'язково проводити для учнів інструктаж з техніки безпеки із його фіксацією в журналі та підтвердженням особистими підписами учнів.

12. Контроль за викладанням предмета покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _______.

Аналіз викладання предмета проводити 1 раз на семестр.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-22


Від«__200_ року №

^ ПРО ВИМОГИ ДО КОЛЕКТИВУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ

НОРМ ЄДИНОГО ОРФОГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ У ШКОЛІЗ метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі

НАКАЗУЮ:


1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зошитів:

• з іноземної мови — по 2 робочих зошити та один для словника;

• з української та російської мов — по 2 зошити;

• з математики: у 1—6-х класах — по 2 зошити, у 7—9-х класах — по 3 зошити (2 — з алгебри, 1— з геометрії), у 10—11 -х класах — по 2 зошити (1— з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);

• з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

• з біології, географії, природознавства, історії, суспільствонавства, астрономії, креслення, інформатики, факультативних занять, допризовної підготовки, образотворчого мистецтва — по 1 зошиту;

• з музики — 1 нотний зошит.

2. Для контрольних робіт і тематичного опитування з української, російської та іноземних мов і літератур, математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.

3. У зошитах з української, російської мов та літератур записувати вид роботи, одним рядком нижче — її назву, наприклад:

Диктант Переказ

Проліски Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

4.3 фізики, хімії та математики записувати назву теми.

5. Встановити такий порядок ведення зошитів:

5.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.

5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:

Зошит

з української мови

учня 5-А класу

ЗОСШ№ 10 М.Одеси

Іваненка Володимира

Зошит

для контрольних робіт

з української мови та літератури

учениці 5-А класу

ЗОСШ№ 10 М.Одеси

Петрусенко Оксани

Зошити підписувати мовою, що вивчається.

5.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126 (Задача 237)

5.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.

5.5. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою чорного кольору.

5.6. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

6. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

6.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

• з української, російської мов і математики у 1—5-х класах — після кожного уроку в усіх учнів; у 6—9-х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з геометрії у 7—9-х класах — один раз на два тижні); у 10—11-х класах з математики — після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);

• з іноземних мов у 5—6-х класах — після кожного уроку; у 7— 11 –х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі — в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10—11-х класах — не менш як один раз на місяць; зошити-словники — так само;

• з літератури у 5—9-х класах — не менш ніж два рази на місяць; у 10—11-х класах — не менш ніж один раз на місяць;

• з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення, астрономії— вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше ніж один-два рази на квартал.

6.2. Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною пастою (чорнилом, олівцем).

6.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови, російської та обох літератур виставляти у класний журнал кожного місяця, за ведення зошита з літератури у 5-му класі — двічі на семестр.

6.4. Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

6.5. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

7. Встановити, що зошити для контрольних робіт та тематичного тестування зберігаються у кабінетах заступників директора як документи, що належать до переліку шкільної документації.

8. Розглянути можливості забезпечення учнів зошитами шкільного зразка з уніфікованими написами на них.

9. Увести в дію з 3 вересня поточного року щоденник шкільного зразка.

10. Згідно з рішенням педагогічної ради школи від ЗО серпня поточного року вважати обов'язковим ведення всієї шкільної документації чорнилами чорного кольору.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Скачать, 266.74kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru