Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Використання мультимедійних технологій як один із засобів впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес на уроках української мови

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 53.75 Kb.
Дата09.03.2012
Размер53.75 Kb.
ТипУрок
Подобный материал:


Л.А. Назаренко,

вчитель ЗНЗ №45


Використання мультимедійних технологій як один із засобів впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес на уроках української мови


Орієнтир на 12-річну систему навчання зумовив нові тенденції щодо розвитку освіти. Основу сучасного інформаційного суспільства складають не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси знання, наука, організаційні чинники, здібності людей, їхня ініціатива, креативність. З’явилась потреба у діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно збагачених громадянах, тому основним завданням освітніх закладів є розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.

Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів з метою отримання певного освітнього результату.

Серед праць з формування інтелектуальних умінь школярів особливої уваги заслуговують дослідження Асмолової А. Г., Андронової Н., Богоявленської Д. Б., Паламарчук В. І., Чорної А. Г., які дозволяють визначити, що завдання і діяльність навчання учнів мають бути сплановані так, щоб процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової діяльності: важливо формувати не просто мислення, а навички мислення високого рівня.

Особистість людини створюється суспільними зв’язками, в які вона вступає в своїй предметній діяльності, але основною діяльністю діти займаються в стінах школи, тому сама школа має урізноманітнити цю діяльність, зробити її більш живою й конкретною. Це дасть можливість різнобічно розвиватись кожній дитині.

Предметні уроки з використанням комп’ютера сприяють підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяють здійснювати особистісний підхід, поетапне застосування знань, умінь і навичок. При цьому краще сприймається й легше запам’ятовується навчальний матеріал, економно використовується час. Індивідуальний підхід у його поєднанні з поточним контролем дає можливість максимально об’єктивно оцінити та ефективно керувати процесом засвоєння теми. Здійснення контролю відбувається зі зворотнім зв’язком, діагностикою помилок за результатами навчання та оцінювання, формується готовність особистості до творчої діяльності: використання самоконтролю, самокоррекції сприяють формуванню впевненості учня в собі.

ЕОМ – це не тільки потужний інструмент, а й повною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації. Отже, переваги застосування нових мультимедійних технологій виявляються саме у вирішенні псиолого-педагогічних проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності процесу навчання.

Використання автоматизованих комп’ютерних систем дає можливість вивчати мову і літературу з інтересом, творчо і єфективно. Так, під час вивчення в 11 класі теми «Текстове оформлення документів. Складання резюме» завдяки комп’ютеру забезпечується простий і швидкий доступ до навчальної інформації, яка сприймається значно краще, ніж традиційні технології, що викладені на папері. Для тренувальних вправ і словникового диктанту можна обрати завдання текстового характеру, перевірка яких здійснюється автономно. Учні мають змогу бачити на екранах оцінювання виконаних завдань.

Щоб з’ясувати рівень навченості з теми, прищепити любов до предмета, доцільно провести аукціон знань. Такий урок містить матеріали дидактичних рівнів: по-перше, лінгвістичну теорію, без якої неможливо засвоїти новий матеріал, по-друге, наочний матеріал до теоретичних положень, по-третє, систему тренувальних вправ і контрольних запитань. Протягом уроку застосовуємо принцип паралельного вивчення нового матеріалу і закріплення раніше вивченого, який подається у зв’язку з розвитком мовлення і мислення школярів.

У практику сучасної школи впевнено входить урок у електронному вигляді, невід’ємними частинами якого є демонстрація підібраного матеріалу: ілюстрацій, таблиць, схем, музичний супровід, проведення бліц-опитувань, використання тестових завдань, відео- і аудіо фрагментів. Дослідницька діяльність учнів передбачає використання таких методів: визначення проблеми і завдань дослідження; визначення експериментальних, статичних і гіпотетичних способів дослідження; збирання, систематизація та аналіз одержаних результатів, підведення підсумків; звернення до нових проблем.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, - яку вони здійснюють упродовж певного часу. Так, під час вивчення в 10 класі теми «Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Правопис прислівників» доречно мати домашнє завдання, під час виконання якого учні II рівня створюють презентацію на тему «Прислівник», використовуючи образне мислення, школярі III рівня – презентацію зі своїми творчими роботами, а учні IV рівня – поетичні твори з використанням прислівників. Такі завдання сприяють розвитку в учнів навичок мислення високого рівня: вміння аналізувати, протиставляти, розподіляти за категоріями, компонувати, конструювати, порівнювати, класифікувати, встановлювати порядок, відтворювати ідею, передбачати результат, робити висновки.

У ході спостереження за навчальною діяльністю учнів дев’ятих класів було виявлено, що труднощі становлять такі теми, як «Складнопідрядні речення, їх різновиди», «Безсполучникове складне речення. Розділові знаки між простими реченнями у БСР». Вчителю необхідно створювати ситуації успіху, в яких підлітки переборюють страх помилятися і з радістю беруть участь в обговоренні проблемних ситуацій, виконанні практичних вправ, творчих завдань. Цьому сприяє групова робота, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку з метою розв’язання проблеми. Вдалим прикладом є розробка проекту, посібника із зазначених тем, яка передбачає варіативність аналітико-синтетичної роботи. Школярі на слайдах створюють опорні схеми до навчальної теми, розташовують таблиці, добирають завдання, приклади. У текстовому редакторі MS Word можна виконувати синтаксичний розбір речень, роботу з деформованим текстом, вправи на переміщення слів, редагування синтаксичних конструкцій, за допомогою стрілочок поєднувати теоретичні відомості і приклади.

У разі виникнення труднощів у навчанні слід репрезентувати програму, яка пропонує допомогу. Акцентуємо увагу реципієнтів на тому, що завдання необхідно виконувати не за принципом змагання, а досягати поставленої мети шляхом співпраці один з одним. Важливо, щоб вчитель виконував лише корегуючу роль, а генераторами ідей були учні. Діти, створюючи певну презентацію, не тільки приносять користь вчителеві, а й краще запам’ятовують навчальний матеріал. Працюючи в режимі постійних шукань та новизни, школярі з радістю ідуть на уроки, а інтерес до знань спонукає до самостійно знаходити джерела інформації.

Реалізація принципу нової стратегії навчання досягається шляхом застосування комп’ютера, як тренажера, репетитора, асистента, помічника, засобу корекції, контролю і оцінки діяльності школярів, її активізації і стимулювання.

Отже, метод проектів припускає можливість з одного боку – вирішення деякої проблеми, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва.

Застосування мультимедійних технологій сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів. За своєю сутністю урок може стати святом, у якому учні є його співавторами.


Література

  1. Вітюк О. П. Застосування інформаційних технологій у навчально виховному процесі школи // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №7.

  2. Литвинова Т. Ю., Сипачевський Д. П. Мультимедійна лабораторія – центр інформаційного обслуговування у начальному закладі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №4.

  3. Співаковський О. В.Інформаційні технології в реалізації компонентно орієнтованого навчання // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2003. - №6.

  4. Intel®. Навчання для майбутнього. К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416c.

Скачать, 185.2kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru