Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Фрицький Юрій Олегович народився у 1957 році. У 1979 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» диплом

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 467.09 Kb.
страница1/3
Дата09.03.2012
Размер467.09 Kb.
ТипДиплом
Содержание
117 публікацій, із них 76
РОЗДІЛ 1. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
Розділ 3. публікації після захисту докторської дисертації
Подобный материал:
  1   2   3


Фрицький Юрій Олегович –

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», д.ю.н., професор


Фрицький Юрій Олегович народився у 1957 році.

У 1979 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» (диплом із відзнакою В-1 № 533579). У 1994 році закінчив Німецьку Академію менеджменту м. Целе, Німеччина. (міжнародний сертифікат). У 1995 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту Гернштайн (м. Відень, Австрія) (міжнародний сертифікат).

Кандидат юридичних наук з 1985 року (диплом ЮР № 003181). Вчене звання доцента присвоєно в 1991 році. (атестат ДЦ № 000130).

Доктор юридичних наук із 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право (диплом ДД № 007713).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

 • 1.09.1989 – 31.12.1995 – старший викладач, доцент кафедри права Київського політехнічного інституту;

 • 1.03.1999 – 5.09.2000 – доцент кафедри правознавства, професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Академії муніципального управління;

 • 6.03.2000 – 31.08.2009 – завідувач кафедри конституційного права, доцент на посаді професора, заступник декана юридичного факультету Академії муніципального управління;

 • 1.09.2009 – по теперішній час – завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доцент на посаді професора Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде навчальні курси: Конституційне право України, Конституційне судочинство в Україні, Державне будівництво і самоврядування в Україні, Державне право зарубіжних країн.

З основних навчальних курсів з метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано:

 • Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України». – К.: Університет «Україна», 2010. – 85 с.;

 • Робоча навчальна програма дисципліни «Конституційне право України» спеціальності «Правознавство». – К.: Університет «Україна», 2010. – 108 с.;

 • Опорні конспекти з курсу: Конституційне право України (для студентів заочної форми навчання). – К.: Університет «Україна», 2010. – 161с.;

 • Навчально-методичні рекомендації по виконанню магістерської роботи. Спеціальність «Правознавство». – К.: Академія муніципального управління, 2010. – 20с.

Проходив підвищення наукової кваліфікації в Інституті паньства і права Польської академії наук (м. Варшава, Польща), червень 2006 р., та на кафедрі конституційного права юридичного факультету Ягілоньського університету (м. Краків, Польща), червень 2008 р.

Має ^ 117 публікацій, із них 76 наукового та 41 навчально-методичного характеру, в тому числі 33 у фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 15 праць, із них 10 наукового та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 у фахових виданнях.


Основні праці:

 1. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування : Монографія // Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. – 360 с.

 2. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України – оціночний аспект // Право України, 2006. – №4. – С. 107-110. (фахове видання).

 3. Зміст державної влади в Україні та її легітимність. – Вісник Запорізького юридичного інституту, 2007. – №3. – С.16-21. (фахове видання).

 4. Принцип поділу влади як основа організації і функціонування державної влади в Україні // Збірник наукових праць. Актуальні проблеми політики. – Вип. №30. – Одеса. – С. 31-35. (фахове видання).

 5. Система стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні // Право і суспільство, 2009. – № 2. – С. 12–17. (фахове видання).

 6. Правові засади реалізації законодавчої влади парламентом України Верховною Радою України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дн-ск., 2010. – №2. – С. 43–52. (фахове видання).

 7. Деякі аспекти правового статусу Президента України // Право і суспільство, 2010. – №6. – С. 9-12. (фахове видання).

 8. Актуальні питання співвідношення політики і державної влади на сучасному етапі розбудови Української держави // Збірник наукових праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна». – Вип. №2. – К., 2010. – С. 7-14.

 9. Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» // Методичні матеріали. – К.: Університет Україна», 2010. – 85 с.

 10. Опорні конспекти з курсу «Конституційне право України» //Конспекти лекцій. – К.: Університет «Україна», 2010. – 146 с.

Брав участь у 14 наукових конференціях, у тому числі:

- всеукраїнській науково-теоретичній конференції ”Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні” (м. Київ, 2007 р.);

- міжнародній науковій конференції ”Вітчизняна юридична наукова спадщина і сучасність” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.);

- всеукраїнській науково-практичній конференції ”Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України з попередження та розкриття злочинів та інших правопорушень” (м. Запоріжжя, 2007р.);

- науково-теоретичній конференції ”Правові засади реформування державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (м. Київ, 2008 р.);

- науково-практичній конференції ”Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування” (м. Київ, 2009 р.).

За результатами конференцій опубліковано 8 статей та 6 тез доповідей.


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

N

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Спів-автори

^ РОЗДІЛ 1. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертаціїВозрастание роли Советов народных депутатов

стаття

Общественные науки в УССР. Государство и право // Сборник. – К., 1982.

4


Обсуждение вопросов усовершенствования напрявлений исследования правоведческих проблем

стаття

Радянське право, 1983. – №7.

2


Деятельность городских Советов народных депутатов в области охраны окружающей среды городов

тези

Эффективность реализации законов по охране природы // Материалы научной конференции. – Вильнюс, 1983. – С. 60-63.

4


Президиум исполкома обласного Совета народных депутатов: организация и деятельность

стаття

Радянське право, 1984. – №5.

7


Органы подлинного народовластия

рецензія

Рецензія на монографію Л.П. Юзькова, М.І. Корнієнко, В.Ф. Погорілко «Ради - органи справжнього народовладдя». – Радянське право, 1984. – №9.

2

У співав торствіНекоторые теоретические вопросы правового положения президиума исполкома областного Совета. Проблемы совершенствования республиканского законодательства

тези

Материалы Республиканской научной конференции. – Ч.2. – К.: ИЭ АН УССР, 1985.

4

У співав торствіПрезидиум исполнительного комитета областного Совета народных депутатов (вопросы правового положения, организации и деятельности)

автореферат

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – К., 1985.

18
РОЗДІЛ 2. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації.Два полюса демократии

рецензія

Рецензія на брошуру В.І. Євінтова і А.І. Щербака «Демократизм справжній і уявний». – Прапор комунізму, 1986, 8 січня.

1

У співав торствіГлава «Деятельность Советов народных депутатов по осуществлению Продовольственной программы СССР – важное условие решения социально-экономических вопросов

розділ монографії

Коллективная монография «Руководство Советов народных депутатов экономическим и социальным развитием». – К.: Наукова думка, 1986.

25


Президиум исполкома областного Совета. Вопросы правового положения, организации и деятельности

стаття

Советское государство и право, 1987. – №3. – С. 30-37.

8


Вопросы совершенствования правового регулирования организации и деятельности президиумов исполкомов областных Советов народных депутатов (на материалах Украиской ССР)

стаття

Сборник научных трудов Иркутского университета. – Иркутск, 1987. – С. 21- 30.

10


Примерные учебно-тематические планы и программы правового обучения депутатов местных Советов народных депутатов и ответственных работников исполкомов этих Советов Украинской ССР

брошюра

Брошура общество «Знание» Украинской ССР. – К., 1988.

68

У співав торствіВсестороннее развитие социалистического самоуправления народа, укрепление правовой основы советского общества

методичні рекомендації

Методические рекомендации в помощь пропагандистам системы политпросвещения. – К., 1988.

43

У співав торствіРади народних депутатів і агропром

рецензія

Рецензия на книгу З.А. Павловича «Советы и АПК». – Вісник Академії Наук Української РСР, 1988. – №11.

2

У співав торствіРоль юридического всеобуча в вузе

тези

Актуальные проблемы воспитания студенческой молодежи // Материалы республиканской научно-методической конференции. – К., 1989.

3


Методические указания к изучению отдельных тем курса «Советское право» и контрольные вопросы к ним.

метод. рекомендації

Учебное издание. – К.: КПИ, 1990.

42

У співав торствіАдминистративное право

метод. рекомендації

Методические рекомендации по курсу «Советское право». – К.: КПИ, 1990. – 6 а.л.

15

У співав торствіМетодические рекомендации и решение задач по курсу «Советское право»

метод. рекомендації

К.: КПИ, 1990.

41

У співав торствіРаздел 2. Советское государственное право; Раздел 3. Советское административное право

метод. рекомендації

Планы семинарских занятий и контрольные вопросы по курсу «Советское право». – К.: КПИ, 1991.

34


Фронтовая лекция по административному праву

метод. рекомендації

Конспект лекций по курсу «Советское право» для студентов всех форм обучения. – К.: КПИ, 1991. – 6 а.л.

9

У співав торствіМетодические указания по изучению курса «Советское право»

метод. рекомендації

К.: КПИ, 1991.

41

У співав торствіПланы семинарских (практических) занятий и контрольные вопросы по курсу «Советское право»

метод. рекомендації

К.: КПИ, 1991.

43

У співав торствіКонспект лекций по курсу «Советское право» для студентов всех форм обучения

метод. рекомендації

К.: КПИ, 1991.

44


Планування діяльності підприємств малого та середнього бізнесу (нім. мовою)

стаття

Відень, 1995.

40


Правове забезпечення діяльності міжнародних громадських організацій

тези

Права і свободи людини і суспільний прогрес // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (18-19 лютого 1999 р.). – Ужгород. – С. 35-38.

2

У співа вторствіКонституційне право України для студентів заочного відділення юридичного факультету

метод. рекомендації

К.: Академія муніципального управління, 1999.

21


Конституційне право України

навчальний посібник

Альбом схем і таблиць : Навчальний посібник. – К.: Академія муніципального управління, 1999.

33

У співав торствіОснови конституційного права для факультету менеджменту Академії муніципального управління

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2000.

20


Основи конституційного права для економічного факультету АМУ

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2000.

21


Конституційні свободи, права та обов’язки громадян для студентів заочного відділення юридичного факультету

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2000.

19


Основи конституційного права України. Спеціальність «Менеджмент»

ККР

К.: Академія муніципального управління, 2000.

18


Муніципальне право України. Спеціальності «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент»

ККР

К.: Академія муніципального управління, 2001.

19


Державне будівництво та самоврядування в Україні. Спеціальність «Правознавство»

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2001.

46


Державне будівництво та самоврядування в Україні. Спеціальність «Правознавство»

ККР

К.: Академія муніципального управління, 2001.

20


Конституційне право України : Навчально-тематичний план та завдання для курсових робіт

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2001.

18


Конституційне право України для заочного відділення юридичного факультету : Навчально-тематичний план та завдання для курсових робіт

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2002.

19


Польська реформа самоврядування і громадські організації

стаття

Україна – Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє // Збірник наукових праць. – Ч.2. – К., 2002. – С. 12-21.

Повернення зміни. Польська реформа самоврядування і громадянські організації.

стаття

Віче, 2002. – №6. – С. 34 -39.

(фахове видання)

7

У співав торствіКонституційне право України. Спеціальність «Правознавство»

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2002.

19


Конституційне право України. Спеціальність «Правознавство»

метод. матеріали

К.: Академія муніципального управління, 2002.

39  1   2   3

Скачать, 192.77kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru