Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма з підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 99.69 Kb.
Дата29.03.2012
Размер99.69 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Програму підготували
Подобный материал:
Відділ освіти Рожнятівської райдержадміністрації.

Районний методичний центр відділу освіти

Рожнятівської РДА

Програма


з підготовки до Всеукраїнської

учнівської олімпіади з фізики

учнів 8-11 класів

смт Рожнятів

2011 р.


Програма


з підготовки до Всеукраїнської

учнівської олімпіади з фізики

учнів 8-11 класів

^ Програму підготували:


І.Ф. Запухляк – учитель фізики, директор Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради Івано-Франківської області.


Н.І.Запухляк – учитель фізики та математики Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради Івано-Франківської області.


Г.А.Пільгуй – учитель фізики Перегінської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради Івано-Франківської області.


Рецензент


Л.О.Абрамович – методист районного методичного центру відділу освіти Рожнятівської РДА, відповідальна за моніторинг по НЗО в Рожнятівському районі.


2Пояснювальна записка.


Сьогодні освіта, як і все наше суспільство перебуває в процесі оновлення. Напрями її модернізації визначені Національною доктриною розвитку освіти, де передбачена зміна змісту навчання відповідно до потреб сьогодення.

В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу української науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції в тому числі інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня підготовки з природничих наук.

Однією з форм популяризації і пропаганди природничо-наукових знань є проведення фізичних олімпіад. Вони сприяють підвищенню активного інтересу учнів до фізики, розвитку їхніх творчих здібностей, виховують у них прагнення до самостійного пошуку знань.

Вже декілька років у Рожнятівському районі проводились заняття з обдарованими сільськими дітьми по підготовці до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики досвідченими вчителями району під керівництвом Л.О.Абрамович – методистом районного методичного центру відділу освіти Рожнятівської РДА, що давало відповідний результат: район з року в рік по зайнятих місцях у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики піднімався на вищу сходинку. Тому і виникла потреба у створенні даної Програми підготовки учнів 8-11 класів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.

Програма сприятиме розвитку в учнів вмінь та навичок розв’язувати задачі олімпіадного характеру.

Олімпіадні задачі вимагають від учнів чіткого розуміння основних законів, справді творчого уміння застосовувати їх для пояснення фізичних явищ, розвиненого асоціативного мислення, кмітливості.

Олімпіадні задачі мають творчий характер, вони вимагають застосовування відомих учнями фізичних законів в незнайомій для них ситуації, в нестандартних умовах. Крім того у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади проводиться експерементальний тур, що теж вимагають відповідної підготовки учнів до розв’язування експерементальних завдань.


3Організація навчального процесу.


Програма розрахована на ІІІ сесії: осінню, зимову та весняну по 6 годин на кожну, всього 18 годин в рік.


Форми організації занять:

 • лекційні;

 • практичні;

 • дистанційні індивідуальні;

 • дистанційні консультації;

 • практичні з використанням комп’ютерно-вимірювального блоку.4ІІ сесія


8-11 класи, 6 годин

(січень)

К-сть годин

Зміст

навчального матеріалу2


ІІІ. Взаємодія тіл.


Сила. Додавання сил. Момент сили. Умова рівноваги тіл. Прості механізми.

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.
2

Тиск. Сила тиску. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини.

Атмосферний тиск, його вимірювання. Залежність атмосферного тиску від висоти.

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Підіймальна сила.
2


ІV. Світлові явища.


Закони прямолінійного поширення світла, його вівдбивання і заломлення. Плоскі і сферичні дзеркала. Побудова зображень у плоских і сферичних дзеркалах. Лінзи. Формула лінзи. Побудова зображень у лінзах.
6
І сесія


8-11 класи, 6 годин

(жовтень)


К-сть годин

Зміст

навчального матеріалу
2

І. Будова речовини.


Маса тіл. Атоми і молекули. Будова атомів. Агрегатні стани речовини. Явища дифузії та броунівського руху. Густина речовини. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
2

ІІ .Механічний рух.


Відносність механічного руху. Система відліку. Швидкість. Середня швидкість. Закон додавання швидкостей. Графіки руху.
2

Обертальний рух. Період і частота обертання.

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Математичний і пружинний маятники. Формули періоду їх коливань.

Механічні хвилі. Швидкість їх поширення.

Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Характеристики звуку. Інфра- та ультразвуки.
5Електричний струм. ЕРС. Закон Ома для ділянки і повного кола. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Розгалужені кола. Закони Кірхгофа. Робота та потужність електричного струму.

Електричний струм в різних середовищах . Закони електролізу.

Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струменем та на заряджені частинки.

Сила Ампера. Сила Лоренца. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.2.


Розв’язування експериментальних завдань з використанням комп’ютерно-вимірювального блоку.8ІІІ сесія

9-11 класи, 6 годин

(січень-лютий або березень)


К-сть годин

Зміст

навчального матеріалу


V. Молекулярна фізика і термодинаміка.2

Кількість теплоти. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Зміна агрегатних станів речовини. Обчислення кількості теплоти плавлення, пароутворення, згоряння палива. ККД нагрівника. Теплові двигуни, їх види і ККД.

Основні положення МКТ. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро. Газові закони. Ізопроцеси. Основні рівняння МКТ. Тиск газу. Закон Дальтона. Рівняння стану ідеального газу. Вологість повітря. Точка роси. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Закони термодинаміки.

Робота ідеального газу для різних ізопроцесів. Адіабатний процесс. Розв’язування графічних задач на газові закони.
2.

VI. Електродинаміка

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

Взаємодія зарядів. Закон Кулона. Речовина в електричному полі. Робота при переміщенні заряду в однорідному електричному полі.

Потенціал. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Електроємність. Конденсатори їх види. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.
7Література.


 1. С.У. Гончаренко. Олімпіади з фізики. Завдання. Відповіді. Харків. Видавнича група «Основа», 2008 .

 2. І.Ю. Ненашев. Готуємось до олімпіад з фізики. Харків: видавнича група «Основа», 2005 .

 3. Б.Г. Кремінський, І.П. Пінкевич. Задачі міжнародних фізичних олімпіад 1987-1999 р.р. Випуск 3. Тернопіль: «Навчальна книга -Богдан», 2000 .

 4. С.У. Гончаренко, Є.Л. Корженевич. Задачі для фізичних олімпіад. Видавництво «Радянська школа». Київ, 1975 .

 5. П.Михайлик, І.Нікіфоров, А.Кривобок та ін. Готуємося до фізичних олімпіад. Київ: «Редакції загальнопедагогічних газет», 2005 .

 6. С.М.Пастушенко. Розв’язуємо задачі з фізики. Механіка. Випуск 1. Київ: «Діал», 2007 .

 7. С.М.Пастушенко. Розв’язуємо задачі з фізики. Молекулярна фізика. Електрика і магнетизм. Випуск 2. Київ: «Діал», 2007 .

 8. С.М.Пастушенко. Розв’язуємо задачі з фізики. Коливання і хвилі. Оптика. Квантова фізика. Випуск 3. Київ: «Діал», Камянець-Подільський: «Абетка», 2002 .

 9. С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак Фізика. Олімпіадні задачі.

Випуск 1. 7-8 класи. Тернопіль: « Навчальна книга – Богдан »

 1. І.М. Гельфгат, Л.Е. Генденштейн, Л.А. Кирик, 1001 задача з фізики з відповідями, вказівками. Видання третє. Харків «Гімназія», 2004 .

 2. А.Н. Рыбалка, И.Н. Кибец, И.О. Шкляревський . 2002 задачи по физике для випускников и абитуриентов. Харьков: «Фолио», 2003 .

 3. Л.Е.Генденштейн, І.М. Гельфгат, Л.А. Кирик. Задачі з фізики 8 клас. Харків: «Гімназія», 2001 .9
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru