Харківський центр науково-технічної

Поиск по сайту:


НазваниеХарківський центр науково-технічної
страница1/12
Дата09.03.2012
Размер2.03 Mb.
ТипДокументы
Смотрите также:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Харківський центр науково-технічної

та економічної інформації


Нормативно-правова база

для санаторіїв, профілакторіїв,

баз та будинків відпочинку,

дитячих оздоровчих закладів

ХАРКІВ – 2006
Керівнику підприємства

пансіонату, санаторію,

дитячого оздоровчого закладу

Харківський центр науково-технічної та економічної інформації підготував добірку діючих нормативних документів, мета якої - надати допомогу у придбанні та користуванні нормативно-правовою базою керівникам санаторно-профілактичних, дитячих оздоровчих закладів для бездоганної роботи всього комплексу послуг відпочиваючим. Добірка містить: санітарні норми та правила, інструкції, методичні вказівки, ГОСТи та ДСТУ, ДБН, в яких визначено:

  • вимоги до територій санаторно-оздоровчого призначення; споруд, обладнання та устаткування;

  • вимоги з пожежної безпеки, охорони праці;

  • гігієнічні вимоги до води питної і води у водоймищах;

  • вимоги щодо транспортування, якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини, умов зберігання та строків їх придатності до споживання, гігієни харчування відпочиваючих;

  • а також вимоги до побутової техніки, туристського споряддя, майданчиків, іграшок, посуду для приготування їжі, електричних приладів та ін.

Наявність у Вас необхідних нормативних документів та дотримання їх вимог забезпечить чітку роботу всіх технічних служб та служб по наданню послуг відпочиваючим, а також дозволить почувати себе впевнено при перевірках контролюючими органами.


Харківський центр науково-технічної та економічної інформації є офіційним Агентом Держспожив стандарту (Агентська угода №044 від 03.11.2003 року) в системі виготовляння та розповсюдження копій нормативних документів на паперовому та електронному носіях, захищених ідентифікаційними елементами; легалізації та актуалізації стандартів.

^

Санітарні правила та норми при утриманні санаторіїв, профілакторіїв,

баз та будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів
^

Назва документа


Ціна з ПДВСанитарно-гигиенические правила и нормы "Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей» N 5204-90

51-00Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев: СанПиН 42-125-4437-87: Утв. Гл гос сан врач 23.11.87 г

23-00Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту N 1567-76

45-00Гигиеническая норма двигательной активности детей и подростков 5-18 лет МЗ СССР 31.10.1984 г. № 11-14/27-6

8-40Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДсанПіН 5.5.2.008-01

33-00Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

23-00Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). ДСП 201-97

33-00Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

20-00Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

23-00Донозологічна діагностика стану здоров’я населення у зв’язку з впливом факторів навколишнього середовища: МР 2.2.12.-068-2000.

20-00Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

15-00Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

15-00Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства.

20-00Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

20-00Лечебные пляжи. Сан. правила устройства, оборудования и эксплуатации № 4060-85

20-00Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов: №5061-89.

83-00


^

Назва документа


Ціна з ПДВМедико–педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста. 23.12.1982 г. № 08-14/12

20-00Методические рекомендации об использовании школьной мебели.

20-00Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах. 27.04.82 №08-14/4

15-00Методические рекомендации по организации условий и режима летнего оздоровления детей в учреждениях семейного отдыха. МР 5.5.5.25.99

15-00Методические рекомендации по санитарно- микробиологическому контролю предметов обихода и оборудования детских учреждений.

15-00Методические рекомендации по санитарному надзору за режимом и условиями обучения в школах-интернатах для детей, больных сколиозом. №33 от 9.12.74

20-00Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах N 4237-86

20-00Методические указания по контролю за устройством и оборудованием дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития. №1850-78

20-00Методические указания по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии от 18 апреля 1989 г. N 15-6/12

20-00МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: МУ 2657-82 1982 г.

23-00Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків.

15-00Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР: Утв. Гл сан врачом СССР 28 мая 1991 г. N 5786-91

20-00Организация учебных занятий в специальных общеобразовательных школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей. от 29.03.78 №1832-78

20-00Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

8-40Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

20-00Перелік професійних захворювань

20-00Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини: Держ. гігієн.норматив

20-00Перечень медицинских показаний и противопоказаний для занятий трудом воспитанников детских домов и школ-интернатов в подсобных хозяйствах. 19.06.1986г

20-00Положення про медичний огляд працівників певних категорій

20-00Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні

8-40Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства.

15-00Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.

15-00Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів на дезінфекційні засоби

20-00Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці

20-00Про відходи: Закон України (Із змінами 2004 р.)

20-00Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України

15-00Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон

20-00Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

15-00Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР (Інструкція про обстеження населення на гельмінтози): наказ Мін охорони здоров'я УРСР N 579 від 15.10.86

20-00Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки от 3.08.84 №3077-84

15-00Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений: Утв. 30.07.84 и метод рекомендации по их применению

8-40^

Назва документа


Ціна з ПДВСанитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты: СанПиН 2971-84

15-00Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляций жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. № 2605-82

8-40Сан. правила содержания территорий населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

15-00Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений. №3231-85

23-00Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ: СанПин 42-121-4719-88

20-00Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. №4070-86

33-00Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала: СанПин 2956 а-83

23-00Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов, и других лечебных стационаров: СанПин 5179-90.

23-00ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про дитячий оздоровчий заклад

15-00Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

8-40ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення

23-87ДСТУ ISO 11137-2003 Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації та поточного контролю. Радіаційна стерилізація

76-31ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия

20-45ГОСТ 6077-80 Сырье лекарственное растительное. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

13-61ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

25-01ГОСТ 20509-75 Оборудование медицинское дезинфекционное. Камеры. Кипятильники. Термины и определения

18-17ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия

26-15ГОСТ 23787.1-84 Растворы антисептического препарата ХМК. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

17-03ГОСТ 23787.8-80 Растворы антисептического препарата ХМ-11. технические требования

19-31ГОСТ 23787.9-84 Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

13-61ГОСТ 25375-82 Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

18-17
Реклама:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Скачать 2.03 Mb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru