Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Харківський центр науково-технічної

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/12
Дата09.03.2012
Размер2.03 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Санітарні правила та норми при утриманні санаторіїв, профілакторіїв, баз та будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів
Назва документа
Назва документа
Назва документа
Харчові продукти. Санітарні норми при транспортуванні та зберіганні. Громадське харчування
Назва документа
Кондитерські та хлібобулочні вироби
Назва документа
Назва документа
Фрукти та овочі
Назва документа
Назва документа
Назва документа
Молоко та молочні продукти
М’ясо та м’ясні продукти, риба
Назва документа
Безалкогольні напої
Назва документа
Якість води
Обслуговування будівель та споруд
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Харківський центр науково-технічної

та економічної інформації


Нормативно-правова база

для санаторіїв, профілакторіїв,

баз та будинків відпочинку,

дитячих оздоровчих закладів

ХАРКІВ – 2006
Керівнику підприємства

пансіонату, санаторію,

дитячого оздоровчого закладу

Харківський центр науково-технічної та економічної інформації підготував добірку діючих нормативних документів, мета якої - надати допомогу у придбанні та користуванні нормативно-правовою базою керівникам санаторно-профілактичних, дитячих оздоровчих закладів для бездоганної роботи всього комплексу послуг відпочиваючим. Добірка містить: санітарні норми та правила, інструкції, методичні вказівки, ГОСТи та ДСТУ, ДБН, в яких визначено:

  • вимоги до територій санаторно-оздоровчого призначення; споруд, обладнання та устаткування;

  • вимоги з пожежної безпеки, охорони праці;

  • гігієнічні вимоги до води питної і води у водоймищах;

  • вимоги щодо транспортування, якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини, умов зберігання та строків їх придатності до споживання, гігієни харчування відпочиваючих;

  • а також вимоги до побутової техніки, туристського споряддя, майданчиків, іграшок, посуду для приготування їжі, електричних приладів та ін.

Наявність у Вас необхідних нормативних документів та дотримання їх вимог забезпечить чітку роботу всіх технічних служб та служб по наданню послуг відпочиваючим, а також дозволить почувати себе впевнено при перевірках контролюючими органами.


Харківський центр науково-технічної та економічної інформації є офіційним Агентом Держспожив стандарту (Агентська угода №044 від 03.11.2003 року) в системі виготовляння та розповсюдження копій нормативних документів на паперовому та електронному носіях, захищених ідентифікаційними елементами; легалізації та актуалізації стандартів.

^

Санітарні правила та норми при утриманні санаторіїв, профілакторіїв,

баз та будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів
^

Назва документа


Ціна з ПДВСанитарно-гигиенические правила и нормы "Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей» N 5204-90

51-00Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев: СанПиН 42-125-4437-87: Утв. Гл гос сан врач 23.11.87 г

23-00Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту N 1567-76

45-00Гигиеническая норма двигательной активности детей и подростков 5-18 лет МЗ СССР 31.10.1984 г. № 11-14/27-6

8-40Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДсанПіН 5.5.2.008-01

33-00Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

23-00Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). ДСП 201-97

33-00Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

20-00Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

23-00Донозологічна діагностика стану здоров’я населення у зв’язку з впливом факторів навколишнього середовища: МР 2.2.12.-068-2000.

20-00Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

15-00Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

15-00Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства.

20-00Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

20-00Лечебные пляжи. Сан. правила устройства, оборудования и эксплуатации № 4060-85

20-00Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов: №5061-89.

83-00


^

Назва документа


Ціна з ПДВМедико–педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста. 23.12.1982 г. № 08-14/12

20-00Методические рекомендации об использовании школьной мебели.

20-00Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах. 27.04.82 №08-14/4

15-00Методические рекомендации по организации условий и режима летнего оздоровления детей в учреждениях семейного отдыха. МР 5.5.5.25.99

15-00Методические рекомендации по санитарно- микробиологическому контролю предметов обихода и оборудования детских учреждений.

15-00Методические рекомендации по санитарному надзору за режимом и условиями обучения в школах-интернатах для детей, больных сколиозом. №33 от 9.12.74

20-00Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах N 4237-86

20-00Методические указания по контролю за устройством и оборудованием дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития. №1850-78

20-00Методические указания по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии от 18 апреля 1989 г. N 15-6/12

20-00МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: МУ 2657-82 1982 г.

23-00Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків.

15-00Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР: Утв. Гл сан врачом СССР 28 мая 1991 г. N 5786-91

20-00Организация учебных занятий в специальных общеобразовательных школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей. от 29.03.78 №1832-78

20-00Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

8-40Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

20-00Перелік професійних захворювань

20-00Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини: Держ. гігієн.норматив

20-00Перечень медицинских показаний и противопоказаний для занятий трудом воспитанников детских домов и школ-интернатов в подсобных хозяйствах. 19.06.1986г

20-00Положення про медичний огляд працівників певних категорій

20-00Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні

8-40Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства.

15-00Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.

15-00Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів на дезінфекційні засоби

20-00Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці

20-00Про відходи: Закон України (Із змінами 2004 р.)

20-00Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України

15-00Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон

20-00Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

15-00Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР (Інструкція про обстеження населення на гельмінтози): наказ Мін охорони здоров'я УРСР N 579 від 15.10.86

20-00Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки от 3.08.84 №3077-84

15-00Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений: Утв. 30.07.84 и метод рекомендации по их применению

8-40^

Назва документа


Ціна з ПДВСанитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты: СанПиН 2971-84

15-00Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляций жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. № 2605-82

8-40Сан. правила содержания территорий населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

15-00Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений. №3231-85

23-00Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ: СанПин 42-121-4719-88

20-00Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. №4070-86

33-00Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала: СанПин 2956 а-83

23-00Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов, и других лечебных стационаров: СанПин 5179-90.

23-00ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про дитячий оздоровчий заклад

15-00Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

8-40ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення

23-87ДСТУ ISO 11137-2003 Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації та поточного контролю. Радіаційна стерилізація

76-31ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия

20-45ГОСТ 6077-80 Сырье лекарственное растительное. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

13-61ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

25-01ГОСТ 20509-75 Оборудование медицинское дезинфекционное. Камеры. Кипятильники. Термины и определения

18-17ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия

26-15ГОСТ 23787.1-84 Растворы антисептического препарата ХМК. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

17-03ГОСТ 23787.8-80 Растворы антисептического препарата ХМ-11. технические требования

19-31ГОСТ 23787.9-84 Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

13-61ГОСТ 25375-82 Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

18-17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Скачать, 637.47kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru