Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Аналіз роботи гімназії з вирішення проблеми

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 242.43 Kb.
Дата26.10.2012
Размер242.43 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Музейна кімната етнографії
Порівняльний аналіз
Порівняльний аналіз
Порівняльний аналіз
2.В гімназії працює Центр естетичного розвитку, в який входять: зразковий ансамбль сучасного танцю «Карамельки»
Результативність участі у виховних заходах за рік зведена в таблицю
Подобный материал:

Аналіз роботи гімназії з вирішення проблеми:

«Удосконалення духовності, плекання творчої особистості, формування людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою, через національне виховання гімназистів »,

Виховання всебічно розвинутої моральної особистості відповідальної за свої дії, з досвідом соціальних відносин і сформульованою громадською самосвідомістю”

за 2010-2011 навчальний рік


Сьогодні набуває першочергового значення формування в учнів досвіду соціальних відносин. Значну увагу в сучасній школі приділяють залученню учнів у процеси розробки реалізації соціальних проектів. Однією з найважливіших проблем є формування ціннісних установок, що забезпечують адаптацію учнів до нового середовища, мобільність в умовах, що змінюються, відповідальність за соціальні дії. У сучасній педагогіці обстоюється ідея залучення органів учнівського самоврядування в системі управління гімназією, школою або іншим учбовим закладом.

Сьогодні розгорнулася широка робота з формування етнічної та державної ідентифікації особистості, її громадської свідомості. Особливу увагу приділяють створенню в гімназії простору для розвитку національної культури. Так як українська національна культура в Донбасі розвивалася разом із національними культурами інших народів, які мешкають тут, то в нашій гімназії спостерігається пожвавлення діалогу культур.

Робота, яка проводиться в нас, характеризується посиленою увагою оптимізації змісту освіти, використанням потенціалу додаткової освіти з метою реалізації її етнокультурного компоненту, формуванням громадської свідомості учнів.

Тому в Донецькій гуманітарній гімназії № 33 приділяється особлива увага формуванню в учнів соціальної компетентності.

Навчально-виховний процес гімназії є моделлю особистісно - зорієнтованої освіти дітей від шести до сімнадцяти років, в основі якої – цінності демократії.

Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, необхідні для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Життєва компетентність передбачає свідоме ставлення до виконання різних життєвих і соціальних ролей.

Ми робимо кроки у формуванні в дітей життєвої, соціальної компетентності і представляємо технологію діяльності Донецької гуманітарної гімназії № 33 з соціалізації учнів щодо громадського становлення:
 • Видавництво творчих альманахів, гімназичної газети «Большая перемена»;

 • Участь у всеукраїнських, міських соціальних проектах;

 • Участь у традиційних заходах:

  • Фольклорний фестиваль «З родини йде життя людини»;

  • Фестиваль бального танцю «Волшебная туфелька»;

  • День гімназиста.

   • Робота учнів у творчих групах «Духовні острови» (музей етнографії України) та «Пошук» ( музей історії гімназії);

   • Участь учнів у системі управління гімназією через органи учнівського самоврядування (Республіка ШКіД);

   • Школа лідерів;

   • Центр естетичного розвитку.Ми знайомимо учнів гімназії з етнічною культурою, духовними надбаннями, традиціями і побутом українського народу.

Сьогодні ми повертаємось до забутого, відроджуючи, пробуджуючи до життя національні традиції, національний дух нашого народу. І починати це треба саме з раннього дитинства, зі школи. Організовуючи роботу з учнями, ми повинні в комплексі розв’язувати пізнавальні, навчальні, розвивальні, виховні та мовленнєві завдання. І ці завдання передбачають розширення обсягу знань дітей про Україну, про історію, культуру, природні багатства. Ми спочатку ознайомлюємо дітей з найближчим оточенням, з яким вони контактують щодня. Поступово стежинкою рідного краю ми ведемо дитину до столиці України – Києва, інших міст та пам’ятних місць Батьківщини. На виховних годинах учні вперше ознайомлюються з державними символами ( герб, прапор, гімн ) та народними національними оберегами ( калина, верба, віночок, рушник, барвінок тощо ). Обов’язковим предметом обговорення ми вважаємо бесіди серед дитячого товариства про родові корені кожної сім’ї, кожної родини. Ми повинні стимулювати і заохочувати дітей до пізнання свого родоводу. На виховних годинах учні знайомляться з побутом нашого народу як у минулому, так і на сучасному етапі життя. Мета нашої роботи полягає у тому, що діти повинні знати (розрізняти, впізнавати) українські національні іграшки, національний (традиційний та регіональний) одяг, взуття, посуд, предмети побуту та хатнього інтер’єру, подвір’я. Ми розвиваємо в учнів інтерес до української національної обрядовості, народних свят, ігор, народних прикмет, народної творчості, національного мистецтва, народних промислів. Також не обходимо увагою й українську національну кухню.

Гурт «Пошук» сприяє патріотичному вихованню учнів, їх громадянському становленню, закладає основи у формуванні всебічно розвинутої особистості. Діти знайомляться зі сторінками історії (світової і вітчизняної), дізнаються багато нового про гімназію, Ленінський район, рідне місто Донецьк, країну. Учні отримують не тільки інформативний матеріал (розширення і поглиблення знань про Велику Вітчизну війну, підпільний рух на Донеччині), ще важливу роль відіграє пошукова робота, яка може бути пов’язана як із вивченням документів, фотокарток, збору інформації, так і з вивченням пам’ятників, історичних місць, поховань, тощо. Гурт «Пошук» виховує учня-громадянина своєї країни, учить любити, поважати і вивчати свою історію, історію рідної країни. У конкурсі-вікторині «Воїнські ордена та медалі» група пошук зайняла 2 місце (керівник Качуровська І.В.)

Формування активної громадської та соціальної активності є одним з напрямків програми роботи Школи лідерів, яку вела психолог гімназії Степанова С.О. Метою програми, тренінгів, завдань є розвиток особистості лідера-організатора здатного аналізувати та давати оцінку даної соціальної ситуації, здійснити вибір і прийняття рішення в конкретній соціальній ситуації, при зіткненні з конкретними соціальними проблемами, здатного реалізувати зроблений вибір, прийняте рішення, взаємодіяти з іншими людьми (включно і толерантність). Перш за все при рішенні соціальних проблем, тобто розвиток громадської позиції, громадської компетентності. Оволодіння комунікативною діяльністю, конструювання своїх та залучення зовнішніх ресурсів взаємодопомоги в суспільному житті. Набуття досвіду суспільно-корисної громадської діяльності. Якщо порівняти кількість учасників “Школи лідерів”, то ми отримаємо наступну інформацію: 2008-2009 н.р.-27 учнів; 2009-2010 н.р. – 28 учнів, 2010-2011 н.р – 28 учнів. Кількість учнів, що відвідують “Школу лідерів”, пов'язано із загальною кількістю випускників.Завдання ознайомлення дітей з поняттями «етнос», «етнографія» включають у себе розуміння і усвідомлення таких питань, як: що таке етнос, що таке етнографія як наука, її витоки, методи дослідження, поняття етносоціальний організм, етнічна і національна свідомість, класифікація народів, рас, мов, їх походження і місце в світі, поняття про рідний край, національний характер українців, українську культуру і її види.

Ознайомлення з цими питаннями і робота над ними здійснюється за рахунок роботи етнографічного гуртку «Духовні острови»,^ Музейна кімната етнографі України діє на базі пошукової групи «Духовні острови” під керівництвом Ковалинської І.М. і учнями 7-б класу. У кабінеті етнографії ви потрапляєте в справжню українську хатину, де є пекти, домашнє начиння, рушники, ікони. В рамках заходів щодо залучення учнів до гарячого живлення проводився День української кухні, фестиваль українського фольклору, а також під час відвідування краєзнавчих і етнографічних музеїв міста, екскурсій тощо.

Фольклор – це основа кожної нації, з нього іде формування культури кожного народу. Тому гімназія ставить перед собою мету ознайомити учнів з культурною спадщиною українців, а саме з традиціями, обрядами, побутом, звичаями і віруваннями, літературою рідного краю. Через чітко розроблену систему виховання гімназія здійснює завдання культурної свідомості учнівської молоді, проводячи заходи, які охоплюють різновікові групи дітей. У першу чергу це Фольклорний фестиваль «З родини йде життя людини», в якому приймають участь усі учні, розробляючи і інсценуючи свої сценарії зі святково – релігійної тематики, виготовляючи костюми і атрибутику відповідно до обраної теми. Етнографічний гурток «Духовні острови» для учнів гімназії проводить літературно-музичні композиції і вистави, екскурсії в етнографічній кімнаті і музейному кутку «Українська хата».

Науково-практична робота здійснюється за рахунок роботи етнографічного гуртка «Духовні острови». На заняттях цього гуртка діти залучені до пошуково-дослідницької роботи, допомагають у відтворені музейної кімнати «Українська хата», займаються збором, систематизацією, дослідженням культури різних місцевостей України, а також приймають участь у фестивалях, виставах, ярмарках, літературно-музичних композиціях. З метою розвитку кругозору учнів у гімназії працює система ознайомлення з культурою і природою рідного краю та інших міст Донбасу через відвідування музеїв і екскурсій.

У нас в гімназії № 33 дуже активно використовується потенціал додаткової освіти з метою реалізації його етнокультурного компоненту через викладання спецкурсів, чітко організовану систему виховання і роботу гуртків «Духовні острови» керівник Ковалінська І.М., «Вишиванка» керівник Ковтун Н.О.. Це дозволяє виховувати не тільки культурно-освічену особистість, а й формувати громадську, етнічну і державну свідомість учня, виховувати справжнього українця - патріота.


^ Порівняльний аналіз

рівня вихованості учнів 1-4 класів


Висновок: з даної гістограми видно, що учні молодших класів мають високий рівень вихованість. Це говорить про те, що учителі початкової школи достатньо приділяють уваги розвитку моральних якостей учнів у процесі навчання та виховання.


^ Порівняльний аналіз

рівня вихованості учнів 5-8 класівВисновок: з даної гістограми видно, що учні 5-8 класів мають рівень вихованості вище середнього. Це говорить про те, що класні керівники достатньо приділяють уваги розвитку моральних якостей учнів в урочний та позаурочний час.


^ Порівняльний аналіз

рівня вихованості учнів 9-11 класівВисновок: з даної гістограми видно, що учні 9-11 класів мають рівень вихованості вище середнього. Це говорить про те, що класні керівники достатньо приділяють уваги розвитку моральних якостей учнів в урочний та позаурочний час.


Результативність

роботи Донецької гуманітарної гімназії №33

за 2010-2011 навчальний рік

1. Колектив гімназії в цьому навчальному році став Лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Флагман освіти України» .

В районному конкурсі “Учитель года - 2011” визначені переможці:

І місце - Парастатова Наталія Вікторівна в номінації

«Учитель історії»;

І місце - Мацко Інна В’ячеславівна в номінації

«Учитель образотворчого мистецтва»

І місце – Москаленко Ірина Станіславівна в номінації

«Учитель початкових класів»

ІІІ місце – Майстерчук Ірина Вікторівна в номінації

«Учитель початкових класів»

Вона презентувала свій досвід на тему “Творческий подход к развитию критического мышления младших школьников в электронной обучающей среде”.

^ 2.В гімназії працює Центр естетичного розвитку, в який входять:

 • зразковий ансамбль сучасного танцю «Карамельки» (існує з 1 травня 1997 року, худ. кер. Занько Т.В.). Колектив складається з 7 груп (4 підготовчих, молодша, середня та старша) та об’єднує біля 150 вихованців від 6 до 18 років. Репертуар ансамблю різноманітний та багатогранний. За час існування поставлено більш 100 танців.

В цьому навчальному році колектив став

 • переможцем районного та призером міського конкурсу народної хореографії «Золота горошина»,

 • дипломантом VIII Всеукраїнського конкурсу народної хореографії «Джерело талантів»;

 • призером VII міжнародного фестивалю дитячої та молодіжної творчості «Зимові святки-2011» у м. Харцизьку,

 • призером міського фестивалю самодіяльної творчості працівників освіти,

 • учасником фестивалю словесності та культури народів, які мешкають у Донбасі, присвяченого Міжнародному дню рідної мови;

 • Лауреатом та учасником гала-концерту Всеукраїнського фестиваля «Іскорка Божія»;

 • Учасником творчого звіту Ленінського району з пошукової роботи;

 • Учасником районного уроку-реквієму, присвяченому 25річчю Чорнобильської трагедії.

Перебувючи в постійному пошуку нових ідей і форм роботи, удосконалюючи свій стиль, колектив прагне до нових вершин у своїй творчості.

 • гурток «Оригамі», кер. Мацко І.В. існує з 2004 року. За цей час з'явилося багато прихильників цього виду творчості. Учні 3 - 8 класів із задоволенням виконують роботи з оригамі й приймають участь у виставках і конкурсах різних рівнів декоративно – прикладного мистецтва, прикладного мистецтва з екологічного напрямку «Екологічна варта», у творчих звітах; дарують вчителям і батькам, а також прикрашають гімназію.

 • ізостудія С.О. Доренського об'єднує учні 1-6 класів. Поруч з дітьми займаються їхні батьки. Роботами маленьких художників прикрашені стіни гімназії. Гуртківці постійно беруть участь у районному конкурсі робіт юних художників «Веселкове сузір'я», у творчих звітах під час проведення батьківських зборів, у виставках в Донецькому краєзнавчому музеї «На зустріч райдузі».В цьому році ізостудія влаштував дві творчі виставки в Університеті управління та в Ленінському районному виконкомі.

 • гурток „Вишиванка”, кер. Ковтун Н.О. До складу входять учні І-4 класів, які є постійними учасниками районних конкурсів декоративно-прикладного мистецтва, міського конкурсу «Віфлеємська зірка». Нагороджені дипломами І - ІІІ ступенів на щорічних конкурсах прикладної творчості екологічного напрямку «Екологічна варта».

 • гурток "Екодзеркало", кер. Боріс О.В. Команда учнів 8-11 класів гімназії протягом 4 років утримують І місце в районі з екологічного виховання учнів; стають переможцями районного етапу екологічного конкурсу "Зелений світ"; приймають участь у міських оглядах конкурсах екологічних агітбригад; є постійними учасниками Всеукраїнських акцій екологічного об’єднання "Екологічна варта", екологічного фестивалю "Свіжий вітер"( м. Донецьк, 2010) та екологічного семінару "Сталий розвиток. Екологічні проблеми" (м. Донецьк,2010). Активно працює екологічний театр гімназії з пропагандистскою роботою серед учнів та батьків. На міському конкурсі «Зелений світ» вибороли 5 місце. Незмінні учасники обласного конкурсу-огляду екологічних агітбригад.

 • театральний гурток «Калейдоскоп» (кер.Ісікова О.В.) об'єднує учнів 4-11 класів. Результатом роботи є: призові місця екологічної агітбригади "Екодзеркало"; І місце на районному конкурсі "Дівоча скарбниця"; ІІІ місце в районному конкурсі "Шоу ведучих"; 1 місце в районі та 5 місце в місті на конкурсі театральних колективів «У світі муз», підготовка ведучих до звітних концертів ансамблю "Карамельки", концерту, присвяченого святкуванню 75-річчя гімназії; розробка сценаріїв та підготовка всіх святкових заходів гімназії (День гімназиста, 8 Березня, Новорічні свята. День освітян, тощо).

^ Результативність участі у виховних заходах за рік зведена в таблицю:
Захід

Результативність

Відповідальні

1.

Святкування Дня Ленінського району. Участь в карнавалі

участь

Боріс О.В.

2.

Змагання з футболу та стрітболу, присвячені Дню міста та Дню шахтаря.

участь

Кримов В.С.

3.

Святкування 67 річниці Визволення Донбасу.

Шкільні заходи : плакати, квіткові композиції, виховні години.

Районні заходи: покладання квітів до меморіалу “Жертвам фашизму”

участь

Боріс О.В.

Качуровська І.В.

4.

Святкування Дня освітян.

Участь в районному святі ( виступ ансамблю “Карамельки”, виставка дитячих робіт, виставка методичних розробок, допомога в організації свята)

участь

Боріс О.В.

Занько Т.В.

5.

Урочисті заходи, присвячені 75річчю гімназії.
Боріс О.В.

Парастатова Н.В.

Занько Т.В.

Ісікова О.В.

6.

Міський олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури та спорту.

участь

Кримов В.С.

Василенко М.І.

Карпенко О.В.

7.

Рейд “Увага! Діти на дорозі!”. Заходи,звіт.

3 місце в районі

Боріс О.В.

8.

Обласний екологічний фестиваль “На стражі майбутнього”

участь

Боріс О.В.

9.

Районні змагання “Юність Донецька”

участь

Кримов В.С.

10.

Районний конкурс плакатів “Екодзеркало”

участь

Боріс О.В.

11.

Районний зліт пошукових гуртків

участь

Качуровська І.В.

12.

Обласний творчий конкурс “Континент талантів -2010”:

Ансамбль “Карамельки”

Учениця 4А кл Остапенко Ксенія

Кастинг, участь

Занько Т.В.

13.

Обласний семінар “Екологічної варти”

участь

Боріс О.В.

14.

Районна пізнавальна гра “Зелений світ”

1 місце в районі

Боріс О.В.

Ісікова О.В.

15.

Міська пізнавальна гра “Зелений світ”

9 місце в городі

Боріс О.В.

Кримова Т.М.

16.

Міський конкурс “Діти проти війни”: малюнки

участь

Боріс О.В.

Мацко І.В.

17.

Районний конкурс

“Дівоча скарбниця”

1 місце

Боріс О.В.

Ісікова О.В.

Занько Т.В.

18.

Всеукраїнська військово-патріотична гра “Зірниця”

В районі 1 місце

Качуровська І.В.

19.

Міський семінар завідуючих відділами освіти

участь

Старостенко І.С.

20.

Святкування 66річниці визволення України: заходи, звіт

участь

Боріс О.В.

21.

Місячник енергозбереження та профілактики травматизму: заходи,звіт

участь

Боріс О.В.

22.

Дні психології та соціальної роботи “Мир без агресії та насильства”: заходи,звіт

участь

Боріс О.В.

Козлова О.О.

23.

Всеукраїнський конкурс

“Знавці права”

4 місце в області

Шилан В.Б.

24.

Міський конкурс етнографії: звіти з етнографічної роботи, розробки

участь

Стрелюк Т.С.

25.

Обласний семінар

“СпиД и нравственность”

участь

Степанова С.О.

26.

Виставка-конкурс декоративно-прикладної творчості “Знай і люби свій край” в рамках фестивалю “Веселкове сузір’я ”

Районний етап :

1,2,3(2) місця в номінації “Вироби з тіста”;

1,2 місця в номінації “Вишивка хрестиком”;

1,2,3 місця в номінації “Флористика”

Боріс О.В.

Мацко І.В.

Ковтун Н.О.

27.

Конкурс народної хореографії

1 місце в районі

3 місце в городі

Занько Т.В.

Антонович Г.О.

28.

Конкурс педагогічної творчості

1 місце в районі – номінація “Хореографія”

2 місце в районі – номінація “Вокал”

3 місце в городі – номінація “Хореографія”

Боріс О.В.

Подлєсна О.О.

Занько Т.В.

Антонович Г.О.

Зайцева І.В.


29.

Районний конкурс дитячого малюнку “Земля-наш спільний дім”

2 місце в номінації “Анімаційний жанр”


Боріс О.В.

Мацко О.В.

Ковтун Н.О.

30.

Конкурс солістів-виконавців естрадної пісні

1 місце в районі

3 місце в городі

Боріс О.В.

Подлєсна О.Л.

31.

Всеукраїнська акція “Збережемо ялинку”

Районний етап :

1 місце - номінація “Кращий керівник”;

1 місце – номінація “Плакат”;

1,2 місця – номінація “Зимовий букет”;

1 місце – номінація “Ялинка”.


Обласний етап :

3 місце – 12 грамот в номінації “Моя ялинка” та “Новорічна казка”;

3 місце – в номінації “Плакат”;

2 місце – в номінації “Кращий керівник акції”

Боріс О.В.

32.

Міська виставка-конкурс з початкового технічного моделювання

3 місце в городі

Ковтун Н.О.

33.

Районний конкурс учнівської творчості, присвячений Дню космонавтики

участь

Бєлявцева Т.Д.

34.

Обласна наукова конференція “День космонавтики”

участь

Бєлявцева Т.Д.

35.

Всеукраїнський конкурс малюнків “Космічна Одіссея”

участь

Мацко І.В.

Ковтун Н.О.

36.

Міжнародний конкурс технічного моделювання “Підводні фантазії”

3 місце

Онопрійчук Е.П.

37.

Районний урок-реквієм, присвячений 25-річниці Чорнобильської трагедії

Участь, грамота

Занько Т.В.

Антонович Г.О.

Боріс О.В.

38.

Районний конкурс учнівської та педагогічної творчості, присвячений 25-річниці Чорнобильської трагедії

1 місце в районі – номінація “Реферат”

-

номінація “Методична розробка уроку”

Бєлявцева Т.Д.


39.

Всеукраїнський конкурс соціальної реклами “Я хочу жити саме так!”

участь

Боріс О.В.

Василенко М.І.

40.

Міський конкурс “Світ оригамі”

Участь – 5 грамот

1 місце в городі

2 місце в городі

Мацько І.В.

41.

Міський фестиваль “Музика дитинства”. Конкурс театральних колективів “У світі муз”

1 місце в районі

5 місце в городі

Боріс О.В.

Ісікова О.В.

42.

Всеукраїнський конкурс “Діти за гуманне ставлення до тварин”

Участь (декоративні вироби-2, твір, підбірка малюнків)

Боріс О.В.

Мацько І.В.

43.

Районний конкурс читців, присвячений річниці Перемоги

1 місце – 2

2 місце – 1

3 місце – 3

лауреати конкурсу - 2


Боріс О.В.

Качуровська І.В.

44.

Районний конкурс ведучих

3 місце в районі

Боріс О.В.

Ісікова О.В.

45.

Всеукраїнський конкурс “Моральний вчинок”

Участь (проект відправлений до Києва)

Боріс О.В.

Ахмєтгорова Т.

46.

Районний конкурс КВН ЮІД

2 місце в районі

Боріс О.В.

Ісікова О.В.

Качуровська І.В.

47.

Обласний фестиваль-конкурс екологічних агітбригад

Участь - дипломанти

Боріс О.В.

Занько Т.В.

49.

Всеукраїнський конкурс “Наша допомога птахам”

участь

Боріс О.В.

50.

Всеукраїнський конкурс “Наша допомога Севастополю”. Розробка пам’ятних медалей

1 місце в районі

обласний етап - участь

Боріс О.В.

51.

Міжнародний фестиваль “Зимові святки”

1 місце – номінація “Вокал”

2 місце – номінація “Хореографія”

Занько Т.В.

Антонович Г.О.

52.

Обласний конкурс дитячої творчості “Божа іскорка”

Лауреати конкурсу, учасники гала-концерту

Занько Т.В.

Антонович Г.О.

53.

Районний конкурс літературної творчості , присвячений 70-річчю з початку війни

участь

Карпенко О.В.

54.

Обласний літературний конкурс “Творча юнь Донбасу”

участь

Карпенко О.В.

55.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Єднаймося, брати мої!”

Обласний етап – лауреат

(номінація – краща розробка

обласний етап – 1 місце в номінації „Живопис”

Всеукраїнський етап –

1 місце , номінація „Живопис”


Парастатова Н.В.

56.

Місячник безпечної життєдіяльності

Заходи, звіт

Боріс О.В.

57.

Урочисті свята, присвячені Дню Перемоги

Заходи, єдиний урок, покладання квітів

Боріс О.В.

Парастатова Н.В.

58.

Районний конкурс художньої фотографії “Стоп-кадр”

1 місце в номінації “Портрет”;

2 місце в номінації “Репортерський знімок”;


Качуровська І.В.

Войтович Є.

59.

Міський конкурс-свято «Єдина сім’я»

2 місце , номінація «Творча сім’я»

Боріс О.В.

60.

Участь в творчому звіті району з пошукової роботи

Участь (презентація роботи, виступ творчих колективів)

Боріс О.В.

Качуровська С.О.

Степанова С.О.

Занько Т.В.

61.

Участь в міському святі, присвяченому святу останнього дзвоника

Участь

Занько Т.В.

62.

Всеукраїнський конкурс “Флагман освіти”

 • Диплом лауреата

Денисенко Т.В.

63.

Всеукраїнський конкурс “Збережемо першоцвіт”.


Районний етап:

1 місце – звіт

1 місце – плакат

1 місце – виріб


Обласний етап :

2 місце – виріб

2 місце – виріб

3 місце - плакат

Боріс О.В.

Ковтун Н.О.

Мацько І.В.


Рівень конкурсу(заходу)

Лауреат

1 місце

2 місце

3 місце

Участь

1.

Міжнародний
1

12.

Всеукраїнський

1

17

3.

Обласний

2
1

13

9

4.

Міський
1

2

4

13

5.

Районний
20

11

8

16


Всього учнями гімназії отримано 111 дипломів та грамот різного рівня.

Вже три роки гімназія посідає І місце з виховної роботи серед закладів освіти Ленінського району.


3.Кількість дітей гімназії, які мають спортивні досягнення, кожен рік зростає (з 7 в 2007 році до 12 в 20011 році, що на 71% більше, мал.4).
Мал.4

Кожен з них – це гордість нашого навчального закладу та олімпійська надія України. Видатних успіхів досягли:

- Літвінов Єгор (11-а клас) - чемпіон України, Європи та миру з військово-патріотичних видів спорту, кандидат в майстри спорту; стипендіат міського голови,

- Леонтьєва Арина (10-а клас) - кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики, нагороджена дипломами та грамотами за високі результати на багатьох міжнародних змаганнях з художньої гімнастики; стипендіат районного відділу освіти,

 • Хачхаржи Василій ( 9-А клас) та Удовиченко Юрій ( 8-Б клас) мають численні нагороди на змаганнях обласного та міжнародного рівнів з карате та тхекван-до, кандидати в майстри спорту.

Це свідчить про цілеспрямовану роботу гімназії не лише в підтримці тих дітей, які займаються в міських палацах спорту та спортивних клубах м. Донецьк, а ще й про увагу до розвитку фізкультури та спорту в гімназії через залучення дітей до участі в спортивних секціях та гуртках, пропаганду здорового способу життя, збереження традицій гімназії (проведення гімназичної спартакіади, військово-спортивного турніру “Казацькі забави” тощо.

В 2011 – 2012 навчальному році планується продовжити роботу по всім напрямкам виховної діяльності, особливо приділити увагу до залучення учнів гімназії приймати участь конкурсах вищих рівнів з метою отримання призових місць


Скачать, 310.58kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru