Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Проект районної Програми підтримки І розвитку редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата31.03.2012
Размер180 Kb.
ТипДокументы
Содержание
А.в. прокопенко
Іv. фінансування
Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити
V. заходи щодо виконання програми
2. Вихід у світ тематичних номерів (форма роботи – “газета в газеті”).
3. Висвітлення стану розвитку сільськогосподарської галузі, промисловості та приватного підприємництва району.
4. Висвітлення екологічних проблем, питань благоустрою і енергозабезпечення
5. Висвітлення напрямків національно-партіотичного, духовного життя краю.
6. Висвітлення напрямків діяльності освітньої і медичної галузей, розви­тку культури, соціального захисту населення.
VІ. Напрями діяльності редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік
Подобный материал:

від 9 грудня 2011 року

м. Підгайці

№ 504
Про проект районної Програми підтримки і розвитку редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік


Керуючись статтею 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації Законів України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу», для забезпечення інформування громадян району про діяльність Підгаєцької районної ради, Підгаєцької райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпечення району; висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, культурній, духовній, екологічній та інших найважливіших сферах життя суспільства; забезпечення конституційних прав доступу громадянам, юридичним особам і державним органам до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах, а також для задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій:

1. Схвалити проект районної Програми підтримки і розвитку редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік, що додається.

2. Редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» подати проект районної Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до регламенту Підгаєцької районної ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.02.2011 №48 «Про забезпечення виконання районної програми підтримки районної газети «Земля Підгаєцька» на 2011 рік».

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Городецьку Л.П.


Голова районної державної

адміністрації
^ А.В. ПРОКОПЕНКО


Проект СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

09.12.2011 № 504


РАЙОННА Програма

підтримки і розвитку редакції Підгаєцької районної

газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік


І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Редакція районної газети «Земля Підгаєцька»

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

про розроблення програми

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”», «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу»

3.

Розробник програми

Редакція Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька»

4.

Співрозробник програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Редакція районної газети «Земля Підгаєцька»

6.

Учасники програми

Редакція районної газети «Земля Підгаєцька»

7.

Термін реалізації програми

Впродовж 2012 року

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет.


9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього:

211290,0 тис. грн.
– кошти районного бюджету:

141290,0 тис. грн.
– кошти інших джерел (власні надходження редакції)

70,0 тис. грн.

ІІ. Загальні положення

Редакція Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» діє на правах юридичної особи, має власний баланс і здійснює необхідні для виконання покладених на неї функцій господарські і фінансові операції, має розрахунковий рахунок у банківських установах.

Редакція веде творчо-виробничу, господарську та іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

Необхідність розроблення і прийняття Програми зумовлена актуальністю реалізації державної політики у сфері мас-медійного забезпечення суспільства, створення сприятливих умов для систематичного виходу у світ друкованого періодичного видання – Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» – з метою задоволення потреб населення району, а також підприємств, установ і організацій в суспільно-політичній, економічній, культурологічній, просвітницькій, екологічній та іншій інформації.

Районна газета «Земля Підгаєцька», заснована в 1992 році, як часопис, співзасновники якого на даний час – Підгаєцька районна рада, Підгаєцька райдержадміністрація і трудовий колектив редакції, завдяки конкретним творчим напрацюванням забезпечує в повному обсязі висвітлення, накреслюючи перспективи на майбутнє, напрямків діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування з усіх насущних питань життєдіяльності району, інформує про роботу галузей народногосподарського комплексу, а також про політичне, культурно-духовне життя краю. Щодо різноаспектних питань політичного життя у газеті публікують свої матеріали у відповідних рубриках («Політичне життя, «Позиція», «Думки з приводу», «Точка зору» та ін.) представники політичних партій, громадських організацій, які діють на теренах району. Публікуються виступи державних, політичних і громадських діячів, видатних людей краю («Актуальне інтерв’ю», «Пряма мова», «Із перших уст» та ін.), що забезпечує реалізацію виданням принципів гласності і прозорості в інформаційному просторі.

У «Земля Підгаєцька» запроваджено і діє принцип тематично-комплексного подання матеріалів. Увазі читачів представлене розмаїття рубрик, які визначають тематичну палітру газети, її каркас, що забезпечує як системність, так і послідовність у відображенні подій і фактів, дозволяє дати їм певну аналітичну оцінку на шпальтах газети.

Газета формується з журналістсь­ких доробків та матеріалів активних дописува­чів. Це допомагає впливати на формування суспільної думки щодо того чи іншого питання, явища чи проблеми. Журналісти привертають увагу влади і громадськості до актуальних проблем сьогодення, формуючи громадську думку, утверджуючи високу духовність і мораль. Газета виходить раз у тиждень, і редакція намагається подавати, в першу чергу, оперативні матеріали, тобто подійного характеру. Часопис успішно співпрацює з позаштатними кореспондентами, яких хвилюють і політичні, і соціальні, і побутові, і морально-етичні проблеми, а також співпрацює з усіма установами, підприємствами та організаціями району, оскільки без такої співпраці неможливе творення районного видання. Нерідко читачі підказують цікаві теми з життя сіл, селища, міста, колективу. Активні дописувачі газети – освітяни, медики, держслужбовці, працівники культури, спеціалісти соціальної сфери та інших галузей.

Редакція газети «Земля Підгаєцька» творчо співпрацює з редакцією районного радіомовлення, обласною газетою “Свобода”, районними газетами Тернопілля. Відбувається взаємообмін творчими думками, публікаціями, періодично анонсуються ключові матеріали газети по районному радіомовленню.

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Мета цієї Програми полягає у створенні відповідних фінансово-економічних передумов для належного функціонування редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» у творчому плані щодо організації, підготовки і публікації інформаційних матеріалів, для формування і випуску друкованого періодичного видання, а також щодо фінансово-технічного забезпечення взаємодії редакції районної газети «Земля Підгаєцька» із друкарським підприємством та Цехом обслуговування споживачів, Центром поштового зв’язку, Тернопільською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», які виконують функціональні обов’язки щодо друкування, передплати і розповсюдження видання на території Підгаєцького району.

Основними завданнями Програми є:

– організація і регулярний випуск районної газети «Земля Підгаєцька» для населення, а також підприємств, установ і організацій Підгаєцького району та подача окремих друкованих і фотоматеріалів (через телефонний зв'язок, факс, електронну пошту) для використання обласними періодичними виданнями;

  • висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, культурній, духовній, екологічній та інших сферах життя суспільства;

  • – інформування про діяльність Підгаєцької районної ради, Підгаєцької райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпеченні району;

  • налагодження тісної співпраці журналістів «Земля Підгаєцька» з відповідальними працівниками райдержадміністрації, районної ради задля постійного об’єктивного висвітлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування;

– залучення депутатів місцевих рад різних рівнів до широкого обговорення проблем місцевого самоврядування і депутатської діяльності;

– висвітлення діяльності громадських організацій і політичних партій;

– об’єктивний аналіз роботи господарських структур краю різних форм власності, індивідуального сектора економіки району, розвитку малого і середнього приватного підприємництва, викриття причин, що заважають їхньому розвитку;

– моніторинг і прогноз соціально-економічного розвитку району із залученням фахівців фінансового управління РДА, податкової служби району, управління статистики, керівників та економістів підприємств різних форм власності, депутатів, представників політичних партій та громадських організацій;

– популяризація нових форм господарювання, передусім тих, які базуються на застосуванні новітніх економічних моделей, інноваційних та енергозберігаючих технологій;

– вчасне інформування юридичних та фізичних осіб стосовно новин у регуляторній політиці та податковому законодавстві, юридична консультація для малого та середнього бізнесу;

– організація правового всеобучу населення, висвітлення проблем, що стосуються дотримання прав і свобод людини, забезпечення законності та охорони громадського порядку;

– всебічне обговорення проблем освіти та науки, популяризація нових форм навчання та виховної роботи, аналіз шляхів реформування та змісту шкільної освіти;

– постійна увага соціальному захисту людей; аналіз проблем зайнятості, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення, допомоги малозабезпеченим та громадянам із обмеженими фізичними можливостями. Популяризація благодійності та меценатства;

– висвітлення актуальних питань молодіжної політики, залучення молоді до широкого обговорення молодіжних проблем, формування почуття патріотизму в молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя.

Виконання Програми дозволить:

– забезпечити вільний конституційний доступ громадян, юридичних осіб і державних органів до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній та інших сферах;

– розповсюджувати офіційні повідомлення, роз'яснення рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;

  • задовольняти інформаційні потреби громадян, юридичних осіб і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій;

– популяризувати історичне минуле Підгаєччини, народознавчу і культурну спадщину, творчість митців краю, кращих художніх колективів;

  • забезпечувати високий професійний рівень друкованих матеріалів;

  • об’єктивно висвітлювати факти і події, надавати сторінки газети жителям району для висловлення різних думок, міркувань, суджень;

  • вивчати громадську думку про роботу редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька».

^ ІV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми для діяльності редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» планується за рахунок коштів районного і міського бюджету, згідно чинного законодавства: Законів України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Статуту редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька», затвердженого рішенням сесії Підгаєцької районної ради від 28 січня 2005 року №202.

^ Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

«Районна програма підтримки і розвитку редакції

Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік»

^ Обсяг коштів, які пропонується залучити

на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання програми (тис.гривень)

І

ІІ

ІІІ

ІV

І квар-тал

ІІ квар-тал

ІІІ квар-тал

ІV квар-тал

Обсяг ресурсів, усього:

52822,5

52822,5

52822,5

52822,5

211290,0

у тому числі:
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

35322,5

35322,5

35322,5

35322,5

141290,0

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
кошти не бюджетних джерел (власні надходження редакції)

17500

17500

17500

17500

70,0

^ V. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

Підготовка і публікація матеріалів із сесій районної ради, її президій і комісій, про роботу колегій РДА. Зв’язки влади з громадськістю представляти у висвітленні “прямих ліній”. Про питання, що вирішуються на прийомах громадян, вести мову у матеріалах під рубриками: “У райдержадміністрації”, “Зв’язки з громадськістю”, “Державна служба”, “На теми дня”, “Народ і влада”. Про діяльність влади готувати публікації під рубриками: “Діалог із владою”, “Актуальне інтерв’ю”, “Із життя рад”, “Місцеве самоврядування”, “Ради за роботою”, “Трибуна депутата”, “Депутат – на виборчому окрузі”, “Трибуна сільського голови”, “Соціально-економічний розвиток району”, «У дзеркалі статистики». Постійно приділяти увагу питанням і проблемам наповнення бюджетів усіх рівнів, а також висвітлювати інші фінансові питання у рубриках «Фінанси», «Податкове планування», «Податки і ми», «Податкова служба району інформує».

Публікувати матеріали зі сходів громадян у місті та селах району. Новини коротко публікувати у добірці «Інформаційний калейдоскоп», «Мовою цифр та фактів».

^ 2. Вихід у світ тематичних номерів (форма роботи – “газета в газеті”).

Випуск підсумкових новорічно-різдвяних номерів, газет, присвячених Великодню, Дню Незалежності України, випуски до професійних свят медиків, освітян, працівників сільського господарства, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та ін., щоб у таких номерах газети показати результати, досягнення і проблеми у конкретних сферах соціально-економічного життя району.

^ 3. Висвітлення стану розвитку сільськогосподарської галузі, промисловості та приватного підприємництва району.

Позитивні і негативні процеси, що відбуваються у сільськогосподарській галузі як провідній в економіці Підгаєччини висвітлювати у рубриках “Голос села”, “Аграрна реформа”, “Земельні питання”, “Агробізнес”, «Аграрна політика: реалії, проблеми і перспективи», «Тваринництво», «Буряківництво», “Портрет господаря землі”. Сезонний хід робіт у сільському господарстві – у рубриках «Жнива», «На полях району».

Щодо проблем виробництва, малого бізнесу публікувати матеріали про сільські кооперативи, розвиток підприємництва і захист прав споживачів під рубриками: «Кооперація», «Приватне підприємництво», «На захисті прав споживачів», «Читач запитує, радить, обурюється», «Повертаючись до надрукованого» та ін.

^ 4. Висвітлення екологічних проблем, питань благоустрою і енергозабезпечення:

– у статтях рубрик «Природолюби», «Екологічні проблеми», «Екологія», «Екологічне виховання», «Екосполох», «Енергозабезпечення», «Енергозбереження», “На контролі газети”, “Під гострим кутом”, «За листом читача», «Благоустрій», «Газифікація», «Підготовка до зими» та інших.

^ 5. Висвітлення напрямків національно-партіотичного, духовного життя краю.

Патріотичний дух нашого українського народу відображати в історичних краєзнавчо-народознавчих матеріалах відповідних рубрик («На скрижалях історії», «Люби і знай свій рідний край», «Сторінки історії», «Історичний календар», «України славні імена», «Наша історія», «Ми – українці», «Видатні постаті», «Відомі українці» та ін.), а також на патріотичних сторінках газети «Земля Підгаєцька» – «Вічна слава і пам’ять українським Героям!» (До Дня Героїв України та річниці створення УПА). Публікувати матеріали, присвячені Другій світовій війні. Популяризувати історію України, відображаючи її на гідних поваги й наслідування зразках життя і діяльності видатних українців, які відіграли важливу роль у політичному, культурному житті, розвої наукової думки нашої держави в цілому. Публікувати історико-дослідницькі матеріали про видатних діячів, які жили і працювали на Підгаєччинні.

Розвиткові і відродженню духовності, культурних традицій українського народу присвячувати матеріали у рубриках «Наша духовність», «Культура», «Свята. Звичаї. Обряди».

^ 6. Висвітлення напрямків діяльності освітньої і медичної галузей, розви­тку культури, соціального захисту населення. Велику увагу приділяти освітній («На освітянській ниві», «Юні таланти», «Наша гордість», «Освіта і виховання», «Педагогічний талант» та ін.), медичній («На пульсі здоров’я», «Поради лікаря», «Ваше здоров’я» та ін.) та культурній («Мистецтво і культура», «Інформаційні технології і культура та ін.) галузям району, публікувати статті про проблеми соціальної сфери («Соціальний захист», «Соціальні орієнтири», «Соціальна політика», «Оздоровлення» та ін.), зокрема, про проблеми і розвитку з проведення метою інформаційно-роз’яснювальної роботи.

7. Висвітлення питань морально-етичного виховання і боротьби зі злочинністю, безпеки життєдіяльності і охорони праці, молодіжних проблем і розвитку фізкультури і спорту в районі.

Випускати сторінки “Біля родинного вогнища”, «ДОЛІ ЛЮДСЬКІ» пропагувати культ благополучної сім’ї, родини, повагу до старших, любов до дітей.

У газеті представляти матеріали щодо дотримання населенням законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю під рубриками «Кримі-факт», «На варті законності та правопорядку», «Із зали суду», «Міліція інформує, радить, застерігає» та інші. Підтримувати правоохоронні органи району в проведенні роз’яснювальної роботи з населенням з метою забезпечення атмосфери довіри до міліції.

У газеті систематично і різнопланово висвітлювати молодіжні питання («Молодіжний меридіан»), розвиток фізкультури і спорту в районі («Спорт», «Спортивна арена», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Фізкультура та спорт», «На чорно-білих перехрестях», «Спортивна гордість»).

Рубрику “Погляд на проблему” присвячувати боротьбі з наркоманією, курінням, хуліганством, вживанням молоддю алкоголю, поширенню СНІДу. Піднімати тему виїзду молоді за кордон на заробітки, серед юнаків і дівчат популяризувати службу в Збройних силах України («Служити Україні», «У лавах Збройних сил України»).

Газета має бути добрим по­радником читачів у всіх спра­вах, отже, на її шпальтах друкувати нариси на мора­льно-етичні теми, практичні поради школи ви­живання (юридичні консуль­тації «Правовий всеобуч»), роз’яснення чинного законодавства («Нове в законодавстві»), поради господарям та інші. Практикувати публікацію на сторінках газети матеріалів пізнавально-розважального характеру: сатири, гумору, цікавинок тощо.

Редакція працює над розширенням мережі позаштатних кореспондентів у селах району з числа місцевої інтелігенції та молоді.

^ VІ. Напрями діяльності редакції Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька» на 2012 рік


№ з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фіна­нсу­вання програми, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Організаційне, фінансове та ма­теріально-технічне за­без­печен­­ня виходу в світ Підгаєцької райо­нної газе­ти «Земля Підгаєцька» як громад­сько-політичного часопису – ор­гану Підгаєцької районної ради, Підгаєцької рай­держадмініст­рації і трудового коле­ктиву редакції.

Забезпечення гли­бо­кого і все­бічного висвітлення гро­ма­­д­сько-політичного, еко­но­мічного, ду­хов­ного та ку­ль­тур­но­го життя району. Забезпечення безпе­ребій­ного вихо­ду і дос­тавки газети «Земля Підгаєцька» че­рез фінансову та інші види співпраці з друкарнею та поштовим під­приємством. Систематич­не проведе­н­ня передплат­них кампаній для фізич­них та юриди­чних осіб.

Постійне удосконален­ня мате­ріально-технічної ба­­зи редакції, підтримка в на­лежному стані діючої орга­нізаційної техніки, а також приміщення редакції.


Січень – грудень 2012 року


Редакція Підгаєцької районної газети «Земля Підгаєцька»


Районний бюджет:

І квартал –35322,5

1. Висвітлення проблем і досягнень

у соціально-економі­чному, духовному

і культурному розвитку району.

2. Забезпечення якості і дієвості газетних публікацій.

3. Підготовка і передача оперативної інформації для обласних видань.

4. Розширення інформаційного простору районної газети «Земля Підгаєцька» та географії її розповсюдження.

5. Збільшення числа дописувачів.

6. Подання статисти­ч­ної та бухгалтерсь­кої звітності про діяль­ність редакції районної газети «Земля Підгаєцька».

ІІ квартал –

35322,5

ІІІ квартал –

35322,5

2.

Висвітлення діяльності органів держав­ної влади і місцевого само­врядування.

Підготовка опера­ти­вної інформації та аналітич­них пуб­лі­кацій із залу­ченням галузевих фахів­ців.

ІV квартал –

35322,5

Всього:

141290,0
3.

Організація висвітлення най­важ­ли­­віших подій у районі, виступи державних, полі­тичних і грома­дських діячів.

Розповсюдження ін­фор­маційних по­відомлень, роз’яс­нень рішень орга­нів державної вла­ди і мі­с­цевого само­врядування. Розширення інформацій­ного простору районної газети «Земля Підгаєцька», створення позитивного іміджу.

4.

Забезпечення тісного зв’язку газети і читачів щодо висвіт­лення проб­лем місцевих громад.

Публікація матері­алів гро­­­ма­дських дописува­чів газети, розширення їхнього кола та географії.

5.

Підготовка публікацій про соці­а­льно-економічне, культу­рне і духо­в­не життя району для обласних видань.

Підготовка і пере­да­ча оперативної інформації для обласних ЗМІ.VІІ. Координація та контроль за ходом виконанням Програми


Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на редакцію районної газети «Земля Підгаєцька».


Заступник голови – керівник апарату


районної державної адміністрації М.В. РУДИЙ


О.В. КрегельСкачать, 331.17kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru