Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Сільське господарство України

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 166.58 Kb.
Дата09.03.2012
Размер166.58 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Сільське господарство України. Структура та передумови розвитку.
Хід уроку
Повідомлення теми та мети уроку
Колективна робота.
2. Яка продукція сільського господарства потрапляє до нашого столу без переробки, тобто минаючи легку і харчову промисловість?
Які з причин, природно-географічні чи соціально-економічні, більшою мірою впливають на рівень розвитку сільського господарства У
Самостійна робота з картами атласу
Висновок (учні роблять самостійно)
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
Хід уроку
2. Творча лабораторія
3. Повідомлення учнів про географію вирощування лікарських трав і ефіроолійних культур.
Гра асоціацій „Людські вади і тварини”
Повідомлення теми і мети уроку
Яку сировину для промисловості може запропонувати скотарство крім м’яса і молока?
Які події останнього часу стали несприятливими для птахівництва? Які шляхи подолання епідемії ви можете запропонувати?
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VІ. Підсумок уроку.
Зональна спеціалізація сільського господарства України
Хід уроку
...
Полное содержание
Подобный материал:

Сільське господарство України


Методичний аналіз теми „Сільське господарство України”


1. Основні ідеї теми


1. Сільське господарство належить до найдавніших видів господарської діяльності людини.

2. Сільське господарство – галузь матеріального виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування.

3.Розвиток сільського господарства залежить від природно-географічних і соціально-економічних передумов.

4.В сучасних умовах екстенсивний шлях ведення сільськогосподарського виробництва має поступитися інтенсивному – отриманню більших врожаїв сільськогосподарських культур у результаті поліпшення обробітку земель, внесення добрив, використанню отрутохімікатів та ін., піднесенню продуктивності худоби за рахунок селекції, поліпшення кормової бази тощо.

5.Сільське господарство має певну спеціалізацію в різних регіонах України.


2. Основні поняття теми


- сільське господарство;

- землеволодіння;

- екстенсивний шлях розвитку;

- інтенсивний шлях розвитку;

- рослинництво;

- тваринництво;

- зернове господарство;

- технічні культури;

- сільськогосподарські зони;


3. Вимоги до знань і вмінь учнів з теми


Учень має:

- визначати особливості сільськогосподарського виробництва, структуру сільського господарства;

- обґрунтовувати вплив природно-географічних і соціально-економічних чинників на розвиток сільського господарства;

- пояснювати екстенсивний та інтенсивний шляхи сільськогосподарського розвитку;

- характеризувати галузі сільського господарства;

- показувати на карті райони поширення основних сільськогосподарських культур, основні сільськогосподарські зони;

- складати схему міжгалузевих зв’язків сільського господарства;

- аналізувати структуру посівних площ сільськогосподарських культур;

- наводити приклади змін, які відбуваються у сільському господарстві на сучасному етапі;

- робити висновки про причини проблем у сільському господарстві та перспективи розвитку галузі.


4. Дидактична мета теми


- формувати в учнів уявлення про агропромисловий комплекс, екстенсивний та інтенсивний способи ведення сільського господарства, особливості сільськогосподарських угідь України та своєрідність її рослинництва і тваринництва;

- показати особливості розміщення посівів основних сільськогосподарських культур;

- встановити закономірності територіальної структури рослинництва України.


5. Розвиваюча мета теми


- розвивати в учнів вміння виділяти головне, суттєве в матеріалі теми, висловлювати свої враження, думки, почуття від прочитаного чи баченого ними;

- розвивати вміння і навички вивчення і систематизації матеріалу у вигляді таблиці на основі аналізу тексту підручника, тематичних карт атласу і статистичних даних;

- формувати вміння і навички працювати в групі, брати участь у складанні виступу на задану тему, використовуючи вивчений матеріал, тематичні карти та інші джерела інформації;

- розвивати інтерес учнів до вивчення географії рідного краю.


6. Виховна мета теми


- сприяти формуванню основних ідей світогляду учнів, причинно-наслідкових зв’язків між природно-географічними чинниками та розвитком сільського господарства;

- виховувати почуття господаря на своїй землі, у своїй державі.

Тема. ^ Сільське господарство України. Структура та передумови розвитку.


Мета: - розкрити особливості галузевої структури сільського господарства, його значення в економіці України;

- показати особливості способів ведення сільського господарства, закріпити знання про виробництва, пов’язані із сільським господарством;

- формувати вміння і навички аналізувати статистичні матеріали та тематичні карти;

- виховувати почуття власної причетності до суспільно-економічного розвитку галузі і економіки України в цілому.


Тип уроку: вивчення нового матеріалу

.

Обладнання: підручник, економічна карта України, атласи, контурні карти України, схеми „Галузева структура сільського господарства”, „Міжгалузеві зв’язки сільського господарства”


Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІV. Вивчення нового матеріалу

V.Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання


^ Хід уроку


І. Організаційний момент


ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів


Без чого не може обійтись людина, як жива істота? Так, без їжі, води, повітря тощо.

Сільське господарство – найдавніше і найпоширеніше заняття людей. В Україні сільським господарством займається близько 1/3 населення, вони дають майже ¼ ВВП країни. Ці люди забезпечують себе і своїх співвітчизників продуктами харчування, тобто задовольняють найнеобхіднішу потребу людини – потребу в їжі.

Знайдені археологами залишки культур найдавніших племен (Трипілля) свідчать про те, що на території України сільським господарством почали займатися приблизно 5000 років тому.

Якою видається сьогодні галузь матеріального виробництва, від якої так багато залежить, ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

^ Повідомлення теми та мети уроку


ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.


Мабуть ви читали сатиричну казку Салтикова-Щедріна „Как один мужик двух генералов прокормил” ( короткий сюжет казки)

Сподіваюсь ви не вирізняєтесь подібним невіглаством, і ми зможемо при вивченні сільського господарства опиратись на ваші знання


^ Колективна робота.

1. Яка продукція сільського господарства використовується для виготовлення: олії, вовняних тканин, желатину, цукру, шкіряного одягу і взуття, морозива, сервелату, йогурту, лляних тканин, шоколаду, пива, кефіру?

^ 2. Яка продукція сільського господарства потрапляє до нашого столу без переробки, тобто минаючи легку і харчову промисловість?


ІV. Вивчення нового матеріалу


1. Передумови розвитку сільського господарства:

а) природно-географічні ---- клімат

ґрунти

рельєф

б) соціально-економічні ----- тип економічної системи

форми власності на земельні ресурси

наслідки земельної реформи

- ^ Які з причин, природно-географічні чи соціально-економічні, більшою мірою впливають на рівень розвитку сільського господарства України?


2. Структура сільського господарства як основної ланки агропромислового комплексу країни (АПК)

Як і в більшості країн сільське господарство України складається з двох взаємозалежних галузей – рослинництва і тваринництва. Останнім часом ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва продукції тваринництва.

- Чому?

- Які події в міжнародних відносинах України, що сталися останнім часом, можуть вплинути на розвиток тваринництва?

- Наведіть приклади взаємозв’язку між рослинництвом і тваринництвом.

На відміну від промисловості сільське господарство знаходиться в більшій залежності від природних умов. Спробуємо переконатися в цьому.


^ Самостійна робота з картами атласу

За допомогою карти „Сільське господарство” визначте розміщення основних сільськогосподарських рослин і тварин.

^ Висновок (учні роблять самостійно)


- Як пов’язане сільське господарство з іншими галузями господарства?

На дошці схема АПК, учні самостійно визначають структуру, основні ланки та взаємозв’язки, які зумовлюють формування АПК


3.Способи ведення сільського господарства.

- Як би ви вчинили, маючи можливість прийняття рішень щодо збільшення кількості продукції сільського господарства?

Учні виступають з короткими пропозиціями. Всі пропозиції (напрями) ми можемо розділити на дві групи:

Екстенсивний інтенсивний

- збільшення посівних площ - механізація і хімізація, меліорація

- збільшення поголів’я - селекція сортів с/г культур і порід

тваринництва с/г тварин

- впровадження нових технологій

- зміна структури с/г угідь

- правове забезпечення розвитку с/г


- Який шлях, на ваш погляд, забезпечує зростання виробництва сільськогосподарської продукції в розвинутих країнах? У країнах, що розвиваються?

- Який шлях розвитку сільського господарства притаманний України? Чому?


^ V. Закріплення нових знань і вмінь учнів


Пропоную вашій увазі такі дані, запозичені зі статистичної літератури:

в Нідерландах один гектар землі дає товарної продукції в середньому на 9000 доларів США, в Україні – близько 450 доларів.

- Як ви прокоментуєте цей факт?

- Чи відрізняються агро кліматичні умови Нідерландів і України? Як?

- Які причини цієї різниці?

- Які шляхи покращення ситуації ви можете запропонувати?


VІ. Підсумок уроку


На сьогоднішньому уроці ми ознайомились з важливою галуззю господарства України – сільським господарством, визначили його структуру, довідалися про відмінності між екстенсивним і інтенсивним способами ведення господарства, ознайомилися з проблемами сільського господарства України, навчилися схематично зображувати міжгалузеві зв’язки сільського господарства.


VІІ. Домашнє завдання


1. Прочитати конспект уроку

2. Опрацювати текст підручника

3. Індивідуальні випереджувальні завдання: підготувати виступи на теми: „Особливості земельних ресурсів України”, „Кліматичні умови України”

Тема. Тваринництво


Мета: - сформувати уявлення учнів про особливості тваринництва України, показати своєрідність основних галузей тваринництва;

- формувати вміння і навички систематизації матеріалу у формі логічної схеми.


Тип уроку: комбінований


Обладнання: підручник, атлас, карта „Сільське господарство України”, зображення сільськогосподарських тварин


Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

ІV. Вивчення нового матеріалу

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання


^ Хід уроку


І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів


1. Робота з тестами (частина учнів)

^ 2. Творча лабораторія

Із запропонованого переліку проблем виберіть одну і запропонуйте шляхи щодо її вирішення:

- Низька врожайність сільськогосподарських культур;

- Застарілі технології обробки землі;

- Недостатня кількість і ефективність використання мінеральних добрив;

- Водна і вітрова ерозія ґрунтів, особливо чорноземів.

^ 3. Повідомлення учнів про географію вирощування лікарських трав і ефіроолійних культур.


ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів


^ Гра асоціацій „Людські вади і тварини”

1) З якою твариною асоціюють в побуті незграбну людину? – невиховану і неохайну? – нерозумну? (учні пропонують варіанти та свої приклади, демонструючи зображення тварин)

2) Які позитивні асоціації у нас викликають назви сільськогосподарських тварин? (корова – годувальниця; худоба – багатство; бджола – трудівниця )

Учні пропонують свої варіанти.

Таким чином, ви мабуть впевнились в тому, що сільськогосподарські тварини мають для нас не абияке значення.

^ Повідомлення теми і мети уроку.


ІV. Вивчення нового матеріалу.


1. Тваринництво – друга після рослинництва важлива галузь сільського господарства. Вона забезпечує населення цінними продуктами харчування – молоком, маслом, м’ясом, яйцями, а харчову і легку промисловість сировиною.

У складі тваринництва виділяється кілька галузей: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, звірівництво тощо. Їх частка у виробництві (діаграма)

Останнім часом у структурі виробництва тваринницької продукції України відбулися принципові зміни, що є наслідком переходу аграрного сектора економіки до ринкових відносин – більшість основних видів продукції тваринництва виробляється в приватних господарствах, в тому числі фермерських. Продуктивність худоби і птиці в Україні значно відстає від більшості європейських країн (додаток ).

За період з 1991 по 1998 роки поголів’я продуктивної худоби значно скоротилось (додаток ).

2. Скотарство – розведення великої рогатої худоби (ВРХ). Це – галузь м’ясо-молочного та молочно-м’ясного напрямків. Залежно від регіональних особливостей, природних та економічних передумов вона характеризується певними територіальними відмінностями у рівні розвитку і виробничій спеціалізації.

На корів у загальному поголів’ї ВРХ України припадає половина.

Розводять переважно червону степову, симентальську, білоголову українську, сіру українську, лебединську, чорно-рябу породи корів.

- ^ Яку сировину для промисловості може запропонувати скотарство крім м’яса і молока?

3. Свинарство – потужна галузь тваринництва України. На неї припадає понад 35% усього м’яса, що виробляється в державі. Розвивається в усіх регіонах, та найбільше в приміських зонах міст. Основні напрями свинарства: беконний, м’ясний, м’ясо-сальний. Промисловість використовує шкіру свиней як сировину для шкіряної промисловості.

- Сало вважають національним продуктом українців. Як до цього ставитесь ви?

4. Вівчарство – допоміжна галузь тваринництва України. Розвивається в Карпатах та на півдні країни.

- Чому, адже кормова база інших регіонів значно більша?

Основна продукція вівчарства: вовна, шкіра, м’ясо і молоко. На півдні розводять тонкорунних і напівтонкорунних овець. Смушкове (рос. – каракуль) і молочне вівчарство є традиційним для Карпат.

5. Птахівництво набуло розвитку повсюдно.

- ^ Які події останнього часу стали несприятливими для птахівництва? Які шляхи подолання епідемії ви можете запропонувати?

- Назвіть відомі вам види сільськогосподарських птахів.

6. Конярство – галузь тваринництва, значення якої за останні роки зростає. У спеціалізованих господарствах розводять племінних коней.

- Чим зумовлений розвиток конярства?

7. Товарною галуззю тваринництва в багатьох районах є кролівництво, переважно степова і лісостепова зони. Основна продукція: м’ясо, хутро, пух.

8. Інші галузі тваринництва:

- рибне господарство;

- шовківництво (в основному в південних районах – чому?)

- звірівництво – розведення нутрій, норок, песців, лисиць;

- бджільництво (одне з перших місць в світі за рівнем виробництва меду)

* назвіть види продукції бджільництва;

* яку допоміжну роль виконує ця галузь?


^ V. Закріплення нових знань і вмінь учнів


1. Використовуючи текст підручника складіть схему галузевого складу тваринництва.

2. Використовуючи карту атласу „Виробництво м’яса” і „Виробництво молока” (ст.43), знайдіть риси подібності і відмінності, спробуйте пояснити їх.

3. Спрогнозуйте перспективи розвитку тваринництва найближчим часом.


^ VІ. Підсумок уроку.

Ми ознайомились з особливостями тваринницького комплексу України і розглянули географію окремих галузей.

Головне:

1. Тваринництво залишається важливою галуззю господарства України.

2. За останні роки намітилася тенденція до відродження і розвитку галузі.

3. Тваринництво потребує заходів інтенсифікації не менше ніж рослинництво.

4. Основна частина продукції тваринництва виробляється в приватному секторі.


VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект уроку і матеріал підручника п.26.

2. Підготувати виступ за темами:

„Особливості галузевої структури тваринництва нашого краю”,

„Джерела фінансування сільського господарства в Україні”.

Тема^ . Зональна спеціалізація сільського господарства України.


Мета: - встановити закономірності територіальної структури сільського господарства України;

- розвивати вміння і навички складання карт на основі вивченого матеріалу, статистичних даних і тематичних карт атласу;

- узагальнити і систематизувати знання, вміння і навички, отримані під час вивчення теми „Сільське господарство України”.


Обладнання: підручник, карта „Сільське господарство України”, зошити для практичних робіт, атласи.


Тип уроку: урок узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.


Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

ІV.Вивчення нового матеріалу

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ. Підсумок уроку

VІІ Домашнє завдання


^ Хід уроку


І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Доповніть схему (додаток)

2. Повідомлення учнів, що підготували виступи


ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів


1. Забігаючи наперед, тобто до матеріалу теми сьогоднішнього уроку, хочу звернути вашу увагу на те, що в центральній та північній частині нашої країни з потужною природною кормовою базою майже відсутня така галузь тваринництва як вівчарство, а на крайньому півдні, південному сході та в високогірних районах Криму і Карпат з порівняно бідними природними пасовищами воно займає чільне місце. Це якийсь парадокс чи закономірність? Сподіваюсь пояснити це та інші факти ви зможете ознайомившись із матеріалом сьогоднішнього уроку.

^ 2. Повідомлення теми і мети уроку.


ІV. Вивчення нового матеріалу


Зональна (територіальна) спеціалізація сільського господарства – це орієнтація певного регіону на випуск тих чи інших видів переважно товарної (що йде за його межі) продукції землеробства, тваринництва та інших галузей.

Сільське господарство тісно пов’язане з географічною специфікою грунтово-кліматичних ресурсів, що мають в Україні зональні особливості.

Виділяють три сільськогосподарські зони – лісову, лісостепову, степову, два гірських регіони – Карпатський і Кримський, а також азональні приміські зони.


^ Практична робота №10 (виконується на протязі уроку)

Тема: Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур.

Мета: закріпити вміння комплексного використання карти атласу і контурної карти, навчитися виявляти особливості розміщення посівів сільськогосподарських культур на території України, та сільськогосподарських зон на її території.

1. Виконання завдання 1,2 ( зошити для практичних робіт, стор.29-30)

2. Виконання завдання 3,4,5 (стор.30-31)

- Які культури вирощують на Поліссі, в Лісостепу, Степу, в межах Карпат та Кримських гір?

- Які напрями тваринництва є характерними для цих зон?

3. Приміські сільськогосподарські зони.

- Зональні чи азональні?

- Які фактори впливають на формування приміських сільськогосподарських зон?


^ V. Закріплення нових знань і вмінь учнів


1. Виконання завдання 7 (стор.31)

2. Зробити висновок

3. Додаткове завдання: приміські території також мають особливості в спеціалізації сільського господарства. На чому саме вони спеціалізуються і чому?

4. Варіанти вирішення проблеми, запропонованої на початку уроку. Обговорення їх важливості, виявлення закономірностей.


^ VІ. Підсумок уроку

Сьогодні на уроці ми одержали уявлення про сільськогосподарські зони, навчилися визначати закономірності їх формування, узагальнювати і генералізувати знання про сільське господарство України, закріпили навички практичного застосування своїх знань і вмінь.


^ VІІ. Домашнє завдання.

Пропоную вам перевірити, чи добре ви засвоїли тему сьогоднішнього уроку.

Виберіть із наведених питань чи завдань ті, що відповідають вашим інтересам і рівню знань, і дайте на них удома письмові відповіді.

Запитання і завдання

І рівень

1. Чим відрізняється рослинництво від тваринництва?

2. У яких регіонах України вирощують цукровий буряк?

3. Що таке врожайність?

ІІ рівень

1. Наведіть приклади змін у сільському господарстві України, що відбулися за останні роки.

2. Назвіть відмінності між екстенсивним та інтенсивним способами господарювання.

3. Розкажіть про географію скотарства.

ІІІ рівень

1. Чим ви можете пояснити зменшення обсягів виробництва тваринницької продукції в останні роки?

2. На прикладі своєї області розкажіть про особливості спеціалізації однієї із сільськогосподарських зон.

3. Поясніть появу екологічних проблем, пов’язаних з розвитком сільського господарства.

ІV рівень

1. У чому, на ваш погляд, полягає проблема старих форм і методів господарювання в сільському господарстві?

2. Вашому сільськогосподарському підприємству (фермерському господарству) необхідні фінансові ресурси. Які джерела фінансування сільського господарства існують в Україні? Якими з них ви вважаєте за доцільне скористатися і чому?

3. Зробіть прогноз щодо тенденцій, які будуть домінуючими в сільському господарстві України у найближчому майбутньому. Обґрунтуйте свою точку зору.

Скачать, 1408.1kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru