Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Біла Олена Григорівна Ґендерні стереотипи це небезпечно! для 4 5 класів 3 Дзюба Ірина Миколаївна «Витинанка «Дерево життя». урок

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница7/11
Дата31.03.2012
Размер7 Mb.
ТипУрок
Ненчіна Ірина Володимирівна (м.Сєвєродонецьк)
Сєвєродонецька СЗШ № 4, викладач географії та економіки
Вища, Харківський національний університет
Хід уроку
2. Віковий склад населення
1-а – 0 – 14років – молодша;2-а
3. Статевий склад населення.
V. Закріплення нового матеріалу.
VI. Підсумок уроку.
Економіко-правовий ліцей м. Києва.
Вища; учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії.
План-конспект уроку
Тип уроку
Принципи навчання
Методи викладання
Методи навчання
Форми організації навчального
Час проведення
Дата і місце
1. Вступне слово учителя.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Ненчіна Ірина Володимирівна (м.Сєвєродонецьк)


Місце роботи, посада

^ Сєвєродонецька СЗШ № 4, викладач географії та економіки

Назва уроку, який представлено на конкурс

Статевовіковий склад населення, його наслідки. Причини погіршення демографічної ситуації. Гендерна рівність.

Освіта, кваліфікація
Назва закладу, що закінчили

^ Вища, Харківський національний університетТема


 

Статевовіковий склад населення, його наслідки. 
Причини погіршення демографічної ситуації. Гендерна рівність.

Мета

сформувати уявлення про статевовікову структуру населення України і чинники, що на неї впливають; розвивати вміння і навички формулювати висновок на основі вивченого матеріалу і статистичних даних про демографічну політику в Україні, практичні навички побудови діаграм на основі статистичних даних; вчити усвідомлювати особисту причетність до подій, що відбуваються.
учбові:

 • Визначити основні тенденції гендерної політики;

 • Переконати у стереотипності мислення більшості опонентів, спираючись на історичні події.

розвиваючі:

 • Відпрацювати навички порівняння гендерної політики в різних країнах світу та в Україні;

виховні:

 • Виховувати толерантне ставлення до кожної особистої думки учнів;

 • Сформувати у школярів активну життєву позицію з гендерного виховання..
^
Хід уроку

І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності..

Епіграф на дошці

"Відстоюючи принцип гендерної рівності, ми виступаємо за рівність прав, соціальну справедливість, продуктивність праці й розвиток бізнесу, у такий спосіб роблячи ще один крок назустріч загальному соціальному прогресу." 
Хуан Сомавія 
Генеральний Директор МОП

 

Розповідь вчителя

Здавалось, давно канули в Лету часи, коли йшли суперечки про те, чи можна вважати жінку людиною. Проте , донині не стихають дебати про гендерну рівність у суспільстві. 
Не дивно, що дотепер тема гендерної рівності у світовому співтоваристві актуальна. Актуальна вона й для України. Адже патріархальний уклад нашого суспільства мимоволі ставить жінку на більш низьку сходинку. Заради об'єктивності, слід зазначити, що в Україні право політичного голосу на виборах жінки мають давно, вони беруть активну участь у суспільно-політичнім житті, але все-таки права їх далеко нерівнозначні тим, які є у високорозвинених європейських країнах. 
Приємно, що в останні роки в Україні теж стали більше уваги приділяти гендерній політиці, створені навіть гендерні центри. Залишилося тільки дочекатися, коли теорія стане практикою, і для жінок будуть створені аналогічні умови, як у цивілізованих країнах з рівними правами й можливостями в гендерному напрямку.
Сьогодні на уроці ми розібратися в причинах та наслідках цього явища у нашій країні.Вчитель

ІІІ. Перевірка раніше засвоєних знань.
Перед вивченням нової теми пригадаємо матеріал, який ви вивчали на попередньому уроці. Я запропоную вам запитання, а ви повинні дати на них відповідь.
Запитання.

 

 • Скільки у вас рідних братів і сетер? Скільки братів і сестер у ваших батьків?

 • Яким був склад родини вашої бабусі? Дідуся?

 • Які висновки можна зробити щодо зміни кількості вашої родини?

 • Як це відбивається на кількості населення країни?

IV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Природний рух населення України.

Розповідь вчителя

Пояснення нового матеріалу супроводжується показом слайдів

Природний приріст населення країни почав зменшуватися 50 років тому. У зниженні народжуваності немає нічого незвичайного, подібні процеси відбуваються в бiльшостi європейських країн. Це пов'язано з багатьма причинами, у тому числі зі збільшенням кiлькостi міського населення, розвитком медицини, зростанням освітнього й культурного рівня населення, збільшенням віку укладення шлюбу, старінням населення. Але в основі зниження народжуваності лежить зміна соціального становища жінки в суспiльствi, її залучення до суcпiльного виробництва, отримання рівних прав із чоловіком.
В Україні й у деяких сусідніх країнах до цих чинників в останні два десятиліття додалося нестійке економічне становище бiльшостi громадян, а також складна екологічна ситуація. У країні знизився доступ до якісних медичних послуг, посилився вплив негативних чинників, пов'язаних із соціальним стресом. Усе це призвело до порушень у механізмах при­родного приросту населення.
У наш час демографічні процеси в Україні характеризуються низьким рівнем народжуваності, високою смертністю й негативним природним приростом. У країні відбувається процес депопуляції, тобто систематичне зменшення абсолютної кiлькостi населення країни.
Дотепер, відповідно до традицій, вважається, що чоловік неодмінно повинен бути сильним, прагнути влади, повинен багато заробляти. А жінка - соціально пасивною, домашньою, затишною, залежною від чоловіка. 
Але життя перекидає ці стереотипи. І чоловікам, і жінкам довелося в роки реформ у своїй реальній поведінці відмовитися від них. Тисячі жінок виявилися набагато більш пристосованими до нових часів, чим їхні чоловіки. Багато хто з них очолили великі підприємства, відкрили свою справу. Їхнім чоловікам довелося брати на себе турботу про будинок і дітей. Вони освоїли нові ролі, 
але не поміняли відповідного відношення до своєї ідентичності - до того, що відповідає "мужності" і "жіночності". Звідси - домашні сварки, невдоволення собою й життям, постійні стреси. 
У Західній Європі ситуація більш сприятлива, однак показники природного приросту тут нижчі за 6%, а в деяких країнах смертність перевищує народжуваність (робота з додатком).

Робота з контурними картами та картами атласу

Практична робота3 Побудова графіка зміни кількості населення за певний період

 

Учень

Повідомлення дітей
(завдання отримано заздалегідь) 
Радянське законодавство містило положення, що гарантували рівні можливості для жінок і чоловіків, включаючи сферу праці й економіку. Однак у радянський період існувала тенденція для жінок займатися "жіночими" професіями, приділяючи більше часу вихованню дітей; при цьому держава забезпечувала їх різними виплатами й пільгами. Жінки могли вільно повернутися на своє колишнє робоче місце, тому що держава гарантувала захист від безробіття. У той же час чоловіки традиційно виконували функції годувальника родини й займали більш високе положення, працюючи на керівних постах, хоча 30- процентна квота була гарантована й жінкам. У перехідний період багато жінок були змушено перейти з державного сектору економіки в неформальний сектор, щоб прокормити свої родини, але втрачаючи при цьому соціальний захист і гарантії зайнятості. У цей час економічна активність жінок у регіоні продовжує залишатися досить високої: 80 працюючих жінок припадає на кожні 100 чоловіків. У той же час частка жінок у високооплачуваних галузях, що динамічно розвиваються, продовжує скорочуватися, і все більше число жінок залишаються без роботи тривалий період часу.

Вчитель

^ 2. Віковий склад населення 
Демографічну ситуацію в країні відбиває вікова структура населення. Розглянемо, яким чином приріст населення впливає на дану структуру.
Вікова структура населення – це співвідношення між різними віковими групами населення країни (в процентах).
Прийнято виділяти три основні вікові групи:
^ 1-а – 0 – 14років – молодша;
2-а – 15 – 59 років – середня;
3-я – 60 років і більше – старша.
Старіння населення характерне для західноєвропейських держав, але там цей процес пов'язаний iз високою тривалістю життя, а в Україні передусім зi зменшенням народжуваності. Тривалість життя в кpaїнi майже на десять років менша, ніж у 3ахiднiй Європі. Ще одна відмінність - велика різниця між тривалістю життя чоловiкiв i жінок, яка сягає майже 12 років. Смертнicть серед чоловiкiв значно вища, ніж серед жінок, особливо це проявляється в працездат­ному вiцi. Більше 40 % чоловiкiв помирає віком від 20 до 60 років. Це головний чинник переважання кiлькостi жінок у статевому склaдi населення України.

Учень

Повідомлення дітей
Згідно зі статистикою число самогубств серед чоловіків працездатного віку було майже в 8 раз вище, чим серед жінок. Отруєння алкоголем вище в 6 раз. 
На сьогоднішній день 45% дітей виховуються в неповнихродинах, а в Україні проживає 100 тис. безпритульних дітей. Спостерігається таке негативне явище, як насильство в родині. Сумна статистика.
Гендерна освіта є одним зі способів уникнути таких катастроф. Воно орієнтує людей на нову реальність, з новими цінностями й нормам соціальної поведінки.

Вчитель

^ 3. Статевий склад населення.
Статева структура населення – це співвідношення між кількістю чоловіків і жінок.
Статевий склад є одним із найважливіших характеристик населен­ня. На нього впливає тривалість i рівень життя населення, становище жінки в родині й суспiльствi, а також рiзнi iсторичнi події. 
Україна ще сильніше скотилася в рейтингу гендерної рівності, що щорічно складається Всесвітнім економічним форумом. 
Зараз наша країна займає 63- е місце, між Ботсваною й Венесуелою, хоча рік тому в України була 61- я позиція, а в 2006 році - 48- я.
У рейтингу враховуються чотири складових: політичні, економічні показники, турбота про материнство й дитинство, а також сфера освіти. В області політики бали країні приносить велика кількість жінок у парламенті й на посадах міністрів, а також якщо жінка займала вищий пост у державі за останні 50 років.
Самими гендерно рівними державами стали Ісландія, Норвегія, Фінляндія й Швеція. Франція скотилася на 46- е місце після того, як у країні стало менше жінок-міністрів. США, навпаки, піднялися на 12 позицій і вперше за 5 років потрапили в ТОП-20: зміна адміністрації привела жінок на керівні пости, а, крім того, скоротився розрив між середньою жіночою й середньою чоловічою зарплатою.
У наш час жінок на 3,5 млн. більше, ніж чоловiкiв. У середньому на 100 жінок припадає 86 чоловiкiв. При цьому спостерігаються значні peгioнальнi відмінності: менша статева диспропорція в ряді областей 3ахiдної України. Так, у 3акарпатськiй області на 100 жінок припадає 92,9 чоловік (найвищий показник у країні), У Львiвськiй - 90,1, в Iвано-Франкiвськiй - 89,3. Бiльшi диспропорції в Чернiгiвськiй області - 83 чоловіка на 100 жінок (максимальний показник), у Харкiвськiй - 84,8, в АР Крим - 85,2, Київській області - 85,9 i ряді інших областей.
Статева диспропорція створює труднощі в укладенні шлюбу та є однією з причин підвищення питомої ваги дітей, народжених незамiжнi­ми жінками. Слід відзначити й таку проблему, як спiввiдношення між статями в старшій вiковiй групі й пов'язану з цим проблему самотності. Бiльшiсть людей похилого віку становлять жінки, тому що в Україні вони в середньому живуть майже на 12 років більше.

Учень

Повідомлення дітей
(завдання отримано заздалегідь) 
Можна назвати кілька причин на користь явної й відвертої дискримінації жінок. Це стосується її дітородної функції, якої не мають чоловіка. На думку фахівців, саме цей факт викликає в чоловіка неусвідомлену заздрість до жінки. У той же час, оскільки у вищих органах влади, як правило, домінують службовці чоловічої статі, у суспільстві, м'яко кажучи, безвідповідально ставляться до жінки-матері. Інакше кажучи, на сучасному етапі українській жінці досить складно об'єднати свої материнські обов'язки зі службовою кар'єрою. І починається такі "неподобства" з побутових дріб'язків. Наприклад, молода мама не може безперешкодно пересуватися по місту з дитячою коляскою - для цього ні в суспільному транспорті, ні в під'їздах житлових будинків не передбачені спеціально обладнані пандуси. З дитячою коляскою не можна ввійти в який б то ні було магазин. А про кімнати, пристосовані для переповивання дитини не тільки в парламенті, але й у будь-якому іншому місці поки що можна тільки мріяти. Усі ці "дріб'язки" непомітно витісняють жінку із суспільства, як би викреслюючи її на якийсь час із соціального життя. 
Природно, усі перелічені, м'яко кажучи, "незручності", лише мала частина реальних проблем у чисто життєвому плані жіночої долі. Як говориться, це лише верхівка айсберга. Але ті перешкоди, з якими прекрасна половина суспільства зустрічається в нашій країні щодня, у більш розвинених європейських державах давним-давно переборені.

Вчитель

Виходячи з вище означеного, давайте спробуємо зробити висновки стосовно напрямків гендерного розвитку суспільства:

 

Робота в зошитах

• рівні сприятливі можливості для жінок і чоловіків при найманні на роботу й рівний доступ до вакантних робочих місць;  
• рівна винагорода для жінок і чоловіків за рівну працю; 
• рівні можливості для підвищення кваліфікації, перепідготовки й просування по службі; 
• сприятливі умови для вагітних жінок і батьків з малолітніми дітьми; 
• створення безпечних умов праці, що забезпечують збереження життя й здоров'я як жінок, так і чоловіків.


^ V. Закріплення нового матеріалу.

Підсумкове слово вчителя

Рівний доступ до гідних робочих місць, освіті й участі в керівних органах залишаються ключовими завданнями для жінок у країнах СНД. Завдання полягає в тому, щоб, забезпечуючи можливість одержання гідної зайнятості як для жінок, так і чоловіків, допомогти державам більш ефективно вирішувати широке коло питань, з якими вони сьогодні зустрічаються, включаючи скорочення бідності, економічний розвиток, удосконалювання системи соціального захисту й соціального забезпечення. Просування по шляху гендерної рівності у великому ступені залежить від усвідомлення й систематичного обігу на всіх рівнях - від парламенту до місцевих адміністративних органів, підприємств, родин і окремих людей - до специфічних і часто різних між собою проблемам і потреб жінок і чоловіків.

 

^ VI. Підсумок уроку.
Завдання нашого уроку - зробити вас однодумцями, союзниками. Це трапляється зовсім не щораз . Дуже часто доводиться натрапляти на завзятий опір незвичним ідеям. І щоб подолати його потрібно знайти такі "аргументи й факти", які спрацюють саме в цьому конкретному випадку. Наприклад, зуміти переконати в тому, що дотримання принципу гендерної рівності - одне з найважливіших умов нормального функціонування демократичного суспільства. Адже демократія означає, насамперед , відповідальність і зацікавленість усіх громадян - як чоловіків, так і жінок - у справах суспільства.Орлова Ольга Миколаївна (м.Київ)

Місце роботи, посада

^ Економіко-правовий ліцей м. Києва.
Учитель української мови і літератури.

Назва уроку, який представлено на конкурс

«Ґендер. Ґендерна рівність» (для учнів 9 – 10 класів)

Освіта, кваліфікація
Назва закладу, що закінчили

^ Вища; учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії.
Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова

^ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ


ТЕМА:

ҐЕНДЕР. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ.
Вступний урок

МЕТА: • ознайомити учнів із поняттями «ґендер», «ґендерна рівність»;

 • сприяти свідомому позитивному сприйманню учнями цих понять як необхідної складової цивілізованого суспільства й особистого життя кожної людини;

 • розглянути українські національні традиції стосунків чоловіків і жінок з позицій ґендерної рівності (на прикладі українських народних прислів’їв, пісень, творів класиків української літератури);

 • коротко ознайомити учнів із виникненням феміністичного світового руху, а також із  першими діячами фемінізму в Україні;

 • простежити основні етапи розвитку ґендерного руху у світі через найбільш важливі міжнародні акти щодо забезпечення ґендерної рівності, а також проведення міжнародних конференцій ти симпозіумів з ґендерних питань;

 • розглянути основи українського законодавства з питань ґендерної рівності (Конституція України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

 • з’ясувати, які державні й недержавні установи опікуються питаннями забезпечення ґендерної рівності в Україні;

 • через проведення конкурсу «Ґендер у малюнках» з’ясувати рівень усвідомлення важливості цієї теми учнями.

ІНТЕГРАЦІЯ:

 • біологія (біологічні відмінності чоловічої та жіночої статі людини);

 • суспільствознавство (суспільний рольовий статус осіб чоловічої та жіночої статі);

 • всесвітня історія й історія України (виникнення і розвиток феміністичного й ґендерного руху у світі та Україні);

 • українське народознавство (українські національні традиції стосунків у суспільстві та сім’ї; народні пісні, прислів’я);

 • українська література (відображення ґендерних стосунків, традиційних для українського суспільства, у творах українських письменників-класиків);

 • образотворче мистецтво (відображення ґендерних стосунків у малюнках учнів).

ОБЛАДНАННЯ:

 • Комп’ютер.

 • Мультимедійна дошка.

 • Медіа-фільм (програма Microsoft Office PowerPoint, версії 2003, 2007): текстові матеріали; ілюстрації (малюнки, фотографії); відеофрагменти (Г. Квітка-Основ'яненко. «Сватання на Гончарівці»; українська народна пісня «Ой у мене роботящий муж»).

 • Конституція України.

 • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

 • Індивідуальні тематичні зошити-конспекти для учнів.

 • Таблички з назвами рольових груп.

 • Папір, олівці (фломастери) для проведення конкурсу «Ґендер у малюнках».

^ ТИП УРОКУ:

комбінованийЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

учні 9 – 10 класів

^ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ,
застосовані 
на уроці

 • науковість;

 • доступність;

 • наочність;

 • проблемність;

 • самостійність і активність учнів;

 • систематичність і послідовність;

 • врахування індивідуальних особливостей учнів;

 • інтеграція;

 • свідомість, стійкість засвоєння знань, умінь та навичок учнів;

 • зв’язок навчання з життям;

 • єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання.

^ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ:

 • монологічний;

 • демонстраційний;

 • діалогічний;

 • евристичний;

 • пошуковий.

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

 • інформативний;

 • пояснювальний;

 • стимулюючий.

МЕТОДИ
ВИКОНАННЯ:

 • частково-пошуковий;

 • творчий.

^ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ:

 • фронтальна;

 • групова;

 • індивідуальна.

ФОРМИ ВИКОНАННЯ ВИДІВ РОБІТ:

 • усно;

 • письмово;

 • з місця:

 • біля дошки.

^ ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

1 варіант (із виконанням малюнків та проведенням конкурсу «Ґендер у малюнках» в аудиторії – 120 хв. – два уроки).
2 варіант (із виконанням малюнків на конкурс «Ґендер у малюнках» удома і проведенням конкурсу через деякий час – 45 хв. – один урок).

^ ДАТА І МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ:
МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ПЛАН І ХІД УРОКУ
І. Організація класу.
1. Перевірка стану технічних засобів навчання (інтерактивна дошка, комп’ютер).
2. Забезпечення учнів індивідуальними тематичними зошитами-конспектами.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
^ 1. Вступне слово учителя.

Слайд 1

Без анімаційних ефектів.

Чоловік і жінка… Дві людські статі, два світи – різні й нерозривні у своїй духовній і суспільній єдності. Від уміння взаємодіяти між ними залежить мир і злагода у сім’ї, у суспільних стосунках, а відтак, – у державі. Але якщо терези, що «зважують» права чоловіка і жінки, перехиляються лише в один бік, порушується гармонія світу. 
Так уже склалось історично, що у багатьох країнах протягом тривалого часу чоловіки займали пріоритетне місце у сім’ї, суспільстві, керівних державних органах, а роль жінки була обмежена обов’язками матері і дружини, «охоронниці домашнього вогнища». Звичайно, це не давало можливості самореалізації жінок відповідно до їхніх інтересів і, як наслідок, спонукало до пошуку шляхів, спрямованих на встановлення соціальної рівності між чоловіками і жінками. 
І ми сьогодні спробуємо зробити перші кроки у вирішенні проблеми захисту рівних можливостей жінок і чоловіків у виконанні соціальних ролей.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Скачать, 139.23kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru