Загрузка...
Категории:

Загрузка...

План роботи практичного психолога та соціального педагога

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 232.31 Kb.
Дата09.03.2012
Размер232.31 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Де і з ким проводиться
В межах проекту: «Школа молодих батьків»1
В межах проекту: «Школа молодих батьків»2
В межах проекту: «Школа молодих батьків»3
В межах проекту: «Школа молодих батьків»4
В межах проекту: «Школа молодих батьків»5
В межах проекту: «Школа молодих батьків»6
В межах проекту: «Школа молодих батьків»7
Психологічна просвіта
Звۥязки з громадськістю
Подобный материал:
«Затверджую» «Погоджую»

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №4 психолог-методист

____________ Чуян А.П. ____________ Шевченко С.М.План

роботи практичного психолога

та соціального педагога

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

Бойко Юлії Василівни

на 2011-2012 н. р.
Вступ


Психологічна служба в школі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Діє на підставі ст., ст. 21, 22, Закону України „ Про освіту”. Відповідно до “Положення про психологічну службу системи освіти України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 127 від 03.05.1999 року, наказу Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” № 439 від 07.06.2001 року.

У 2010-2011 навчальному році психологічна служба закладу продовжувала працювала над проблемою: «Здоровий спосіб життя» в рамках шкільного експерименту «Школа сприяння здоров׳я». Робота психолога та соціального педагога ґрунтувалась на забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості кожної дитини та учня, формування різнобічного розвитку особистості, сприяння вихованню відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє використовувати набуті знання і творчо підходити до розв’язання проблем, критично мислити, відповідально ставитись до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Протягом року проводилось анкетування учнів, батьків та педагогічного колективу що до проблеми зміцнення та збереження здоров׳я молоді. Також психологічна служба співпрацювала із класними керівниками над створенням проектів виховної роботи, їх реалізація забезпечує збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров׳я. В цьому році в школі проводився семінар по використанню здоров’язберігаючих технологій, у підготовці та проведенні якого психологічна служба брала активну участь.

Роботі з батьками приділялось досить багато часу, окрім виступів на зборах та всеобучах, для батьків учнів початкових класів було організовано «Школу молодих батьків», де розглядалися різноманітні питання щодо виховання дітей.

Питання здорового способу життя постійно висвітлювалось на батьківських всеобучах, педрадах та методичних об’єднаннях класних керівників.

Також протягом 2010-2011 навчального року психологічна служба здійснювала супровід обдарованих учнів та вчителів що працюють із обдарованими дітьми.

В цьому році в школі атестувалось 3 вчителів – психологічна служба приймала в цьому процесі активну участь: було відвідано та проаналізовано уроки, проводились анкети із вчителями, консультативні бесіди.

На 2011-2012 навчальний рік психологічна служба навчального закладу продовжує працювати над тією ж самою проблемою: «Здоровий спосіб життя» ставить перед собою завдання які відповідають обраній проблемі:

  • Попередити чи створити перешкоди для вживання (першої спроби вживання), чи зменшити частоту вживання ПАР учнями;

  • Знизити соціальний та фізичний ризик та можливу шкоду від вживання ПАР учнями, включаючи їх роботи у школі;

  • Підвищити здатність учнів робити самосійний вибір та нести відповідальність за вживання ПАР;

  • Закріпити отриманий результат;

  • Заохочувати і стимулювати спілкування між вчителями та батьками обговорювати проблеми, залучаючи до цього процесу усіх зацікавлених осіб.

  • Залучати учнів до структурування та організації надаючи їм можливість брати участь у процесі прийняття рішень та впровадженні змін;

  • Сприяти, щоб вчителі впроваджували в навчально-виховний процес технологій, що спираються на здоров'зберігаючі методи та форми роботи;

  • Забезпечувать кожному суб'єкту навчально-виховного процесу реалізацію власного творчого потенціалу.
П\п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

^ Де і з ким проводиться


Психодіагностична робота

1.

Анкета: «Як я організовую свій час»

Серпень

Педагоги

2.

Анкета: «Заохочення та покарання»

Серпень

Батьки початкових класів

3.

Анкета: «Виховання в сім’ї»

Серпень

Батьки початкових класів

4.

Анкетування батьків першокласників

Серпень

Батьки першокласників

5.

Анкета: «Взаємини з дитиною»

Вересень

Батьки початкових класів

6.

Діагностика батьківського ставлення за методикою А Варга та В. Століна

Вересень


Батьки початкових класів

7.

Адаптація 1-го, 5-го, 9-го класів до навчання


Вересень

Листопад

Учні 1-го, 5-го, 9-х класів

8.

Анкетування для класних керівників

1, 5, 9-х класів: «Дезадаптація учнів»

Вересень

Листопад

класні керівники

1, 5, 9-х класів:

9.

Анкетування батьків учнів 5-го класу: «Адаптація дитини до середньої школи»

Жовтень

батьки учнів

5-го класу

10.

Соціометрія

Жовтень

5-11 клас

11.

Анкета «Чи комфортно мені в класі?»

Жовтень

5 клас

12.

Анкета «Як я оцінюю себе?»

Листопад

6-8 клас

13.

Анкета: «Стилі батьківського виховання»

Листопад

Батьки учнів

9-го класу

14.

Анкета «Анкета оцінки нервово-психічної стійкості педагога»

Листопад

педагоги

15.

Діагностика емоційного стану учнів за допомогою проективних методик

Грудень

1-4 класи

16.

Анкета: «Права дитини»

Грудень

педагоги

17.

«Портрет мого хорошого Я»

Січень

1-2 класи

18.

Опитувальник: «Дівчата та хлопці нашого класу»

Січень

5 клас

19.

Анкета: «Формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»

Січень

педагоги

20.

Тест «Орієнтація на елітарні стосунки»

Січень

Батьки учнів 5-го класу

21.

Діагностика міжособистісних стосунків учнів 4-го класу

Лютий

Учні 4-го класу

22.

Анкета: «Куріння як соціальна проблема»

Лютий

6-10 клас

23.

Діагностика обдарованих учнів (тест Торенса)

Лютий

5-10 клас

24.

Анкета для педагогів: «Обдарована дитина»

Лютий

педагоги

25.

Діагностика допризовної молоді

Лютий

Хлопці 10-го класу

26.

Комплексна діагностика 4-го класу

(самооцінка, соціометрія, САН, проективні методики)

Березень

Учні 4-го класу

27.

Діагностика профорієнтації учнів (особистісна спрямованість, ДДО)

Березень

8-10 класи

28.

Оцінка організаційних та комунікативних вмінь (КОС)

Березень

8-10 класи

29.

Повторна діагностика рівня готовності до навчання в школі

Квітень

1 клас

30.

Анкета: «Класний керівник очима учнів»

Квітень

5-8 клас

31.

Методика визначення стратегії поведінки в конфліктах

(за тестом К. Томаса)

Квітень

педагоги

32.

«Ступінь інформованості батьків про професійну спрямованість дітей»

Квітень

Батьки учнів

9-11 класу

33.

Анкета: «Азартні ігри у моєму житті»

Травень

9-11 клас

34.

Анкетування «Рівень вихованості учнів»

Травень

Класні керівники

35.

Анкета: Якою ви бачите виховну роботу на наступний рік

Травень

батьки


Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

36.

Корекційна робота: Попередження неуспішності в першокласників «Сходинками розвитку»

Протягом року

Учні 1-го класу

37.

Профілактична програма для молодших школярів: «Казкова подорож до країни здоров׳я»

Протягом року

Група учнів 2-4 класів

38.

Профілактична програма для підлітків: «Обери здоров׳я – обери життя»

Протягом року

Група учнів 8-7 класів

39.

Бесіда з елементами тренінгу: «Як жити сьогодні, щоб побачити завтра»

Вересень

Учні 10 класу

40.

Тренінгове заняття: «Здоровий стиль життя»»

Вересень

Учні 2-го класу

41.

Тренінгове заняття: «Модель освіти XXI століття»


Вересень

Педагоги

42.

Ділова гра «Школа лідерів»

Жовтень

Лідери учнівського самоврядування

43.

Тренінгове заняття: «Адаптація дитини до школи» для батьків 1-го класу

Жовтень

Батьки учнів

1-го класу

44.

Тренінгове заняття: «Сім׳я – центр формування особистості дитини»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»1

Жовтень

Батьки учнів

1-4 класів

45.

Тренінгове заняття: «Хочеш бути здоровим – будь!»

Листопад

Учні 3 клас

46.

Тренінгове заняття: «Світ дитини, особливості становлення»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»2

Листопад

Батьки учнів

1-4 класів

47.

Тренінгове заняття: «Комунікативна компетентність підлітків»

Листопад


Учні 8 клас

48.

Круглий стіл: «Закон і ми»

Листопад

Учні 9-х класів

49.

Ділова гра

«Управління часом»

Грудень

Педагоги

50.

Тренінгове заняття: «Особливості періоду ранньої юності»

Грудень

Батьки та учні

9-го класу

51.

Тренінгове заняття: «Спілкування з дитиною»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»3

Грудень

Батьки учнів

1-4 класів

52.

Тренінгове заняття: «Ще раз про СНІД»

Грудень

Учні 9-10 класів

53.

Тренінгове заняття: «Мандрівка у світ почуттів»

Січень

Учні 5-го класу

54.

Тренінгове заняття: «Права дитини»

Січень

Педагоги

55.

Тренінгове заняття: «Емоційні стани дитини та батьків, як вони впливають на спілкування у родині»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»4

Січень

Батьки учнів

1-4 класів

56.

Тренінгове заняття: «Знання прав не звільняє від обов’язків»»

Лютий

Учні 10-го класу

57.

Тренінгове заняття: «Скільки часу ми приділяємо власним дітям»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»5

Лютий

Батьки учнів

1-4 класів
Тренінгове заняття: «Розвиток навичок емоційного саморегулювання»

Лютий

Учні 11 класу

58.

Психологічна гра: «Попереду у нас 5-й клас»

Березень


Учні 4 клас

59.

Бесіда з елементами тренінгу: «Ці різні напої».

Березень


Учні 7-8 кл

60.

Тренінгове заняття: «Подорож у світ професій»

Березень


Учні 9-10 класів

61.

Тренінгове заняття: «Емпатійне реагування на вчинки дитини»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»6

Березень


Батьки учнів

1-4 класів

62.

Бесіда з елементами тренінгу: «Мій погляд у майбутнє»

Квітень

Учні 9-10 класів

63.

Круглий стіл: «Професія моєї дитини»

Квітень

Батьки учнів

9-х класів

64.

Тренінгове заняття:»Діалогічна взаємодія у сімейних конфліктах»

^ В межах проекту: «Школа молодих батьків»7

Квітень

Батьки учнів

1-4 класів

65.

Тренінгове заняття:

«Місія та стратегія діяльності колективу на наступний рік»

Травень

ПедагогиКонсультативна робота

66.

Консультативні бесіди з учнями в яких виявлено шкільну дезадаптацію

Вересень Грудень

Учні 1-го,

5-го, 9-го класів

67.

Консультація класних керівників за результатами соціометрії

Вересень

Класні керівники

68.

Бесіди з батьками в дітей яких виявлено шкільну дезадаптацію

Вересень Грудень

Батьки

69.

Консультативні бесіди з обдарованими дітьми

Протягом року

Учні

70

Консультативні бесіди з педагогами щодо організації навчання із дезадаптованими учнями

Протягом року

Педагоги

71.

Консультації батьків діти яких мають здібності до вивчення окремих предметів

Протягом року

Батьки учнів

72.

Консультації учнів за запитом батьків та педагогів

Протягом року

учні

73.

Профконсультування старшокласників

Грудень Квітень

Учні 9- 10 класів


74.

Консультування педагогів щодо організації роботи з обдарованими дітьми


Протягом року

Педагоги75.

Консультації батьків щодо вибору майбутньої професії їх дітей

Грудень Квітень

Батьки учнів

9-10 класів

76.

Консультування щодо здорового способу життя

Протягом року

учні

77.

Консультативні бесіди що до залучення учнів до здорового способу життя

Протягом року

учні

78.

Консультування учнів з міжособистісних проблем

Протягом року

учні

79.

Консультування педагогів з міжособистісних проблем

Протягом року

Педагоги

80.

Консультування батьків з міжособистісних проблем

Протягом року

Батьки

81.

Консультування сімей, що опинилися в складних життєвих умовах

Протягом року

Батьки

82.

Консультування сімей, що мають дитину з обмеженими фізичними здібностями

Протягом року

Батьки


^ Психологічна просвіта

83.

Бесіда з батьками першокласників «Парадокс»

Вересень

Батьки

84.

Тренінгові заняття Перший раз у 5-й клас


Вересень

5-й кл

85.

Лекторій Соціальні ролі та їх функція в соціумі


Жовтень

10 кл.

86.

Рекомендації вчителям щодо виховного впливу на учнів різних вікових категорій

Жовтень

Педагоги

87.

Виступ на батьківському всеобучі: «Як навчити дитину приймати рішення і відповідати за зроблений вибір»

Жовтень

Батьки88.

Тренінгові заняття «Хлопчики та дівчатка – чому вони різні»

Листопад

3-й кл.

89.

Тренінгові заняття Чи знаєте ви про свої права та обов’зки?

Листопад

6-й клас

90.

Лекторій Торгівля людьми – сучасне рабство


Листопад

10 кл.

91.

Лекторій Вікові особливості молодших підлітків

Листопад


Педагоги

92.

Виступ на батьківському всеобучі: «Інтернет залежність ат ігроманія: міф, чи реальність?»

Грудень

Батьки

93.

Виступ на батьківських зборах у початковій школі: «Як правильно обрати домашнього улюбленця?»

Грудень

Батьки

94.

Тренінг Скромність прикрашає людину

Січень

4 кл.

95.

Лекторій «Слизька дорога злочину»

Січень

8 кл.

96.

Доповідь Міфи про обдарованість

Січень

Педагоги

97.

Тренінг «Дякую, але мені це не потрібно»

Лютий

9 кл.

98.

Виступ на методобۥєднанні класних керівників: «Особливості навчання та виховання учнів девіантної поведінки»

Лютий

Педагоги

99.

Поради батькам щодо роботи з обдарованими дітьми

Лютий

Батьки

100.

Бесіда з елементами тренінгу: «Що таке мораль? «

Березень


3 кл.

101.

Лекторій «Як готувати домашні завдання?»

Березень


8 клас

102.

Лекторій Про сучасні субкультури підлітків

Квітень

9 кл.

103.

Лекторій Роль педагога у гендерному розвитку школярів

Квітень

Педагоги

104.

Доповідь Оцінка як стресова лотерея

Травень

Батьки


^ Звۥязки з громадськістю

105.

Відвідання учнів вдома

Протягом року

1-11 класи

106

Відвідання батьків за місцем роботи та вдома

Протягом року

Батьки учнів

1-11 класів


Організаційно-методична робота

107

Підготовка до діагностики 1-го класу

Серпень
108.

Організація роботи служби: «Скринька довіри»

Оформлення куточка практичного психолога

Оформлення стенду практичного психолога

Серпень
109.

Підготовка виступу на педраду

Серпень
110.

Анкетування батьків першокласників

Серпень
111.

Складання та корекція банку даних: (списки учнів та сімей різних категорій)

Серпень

Вересень
112.

Паспортизація школи та класів

Вересень
113.

Підбір методик до діагностики особливостей адаптації першокласників до навчання, учнів 5-го класу та 9-х класів

Вересень
114

Підбір методик для класних керівників 1, 5, 9-х класів

Вересень
115

Підготовка виступу на загальношкільних батьківських зборах

Вересень
116

Написання тренінгових занять для виступів на засіданнях: «Школа молодих батьків»

Серпень

Вересень
117

Підготовка до бесід, лекцій, семінарів, виступів на всеобучах та зборах

Протягом року
118

Обробка результатів діагностичних методик, оформлення протоколів

Протягом року
119

Підготовка до проведення колекційної роботи

Протягом року
120.

Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, дітей позбавлених батьківської опіки. Написання актів

Протягом року
121.

Організація оздоровлення учнів

Протягом року

Скачать, 92.43kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru