Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница4/5
Дата09.03.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
Програма. 11 клас
1. Вступ. проектно-графічна культура
1.2. Проектна графіка як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною
Описує проектну графіку як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людин
1.3. Профорієнтація. Види та рівні професійної діяльності у промисловому дизайні
1.4. Організація учнівських робочих місць для роботи над проектною графікою під час вивчення розділу промисловий дизайн
2.1. Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів
Вирізняє і формулює
2.2. Види проектної графіки
Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання проектно-графічних зображень.
2.5. Комп’ютерна графіка
2.7. Підсумкове заняття з розділу
3. Промисловий (індустріальний) дизайн
Пояснює суть дизайну, його роль у суспільстві та в життєдіяльності людини. Сприймає, аналізує, синтезує
3.2. Формотворення у промисловому дизайні
1. Огляд і порівняльний аналіз конструктивних рішень у формотворенні об’єктів промислового дизайну
3.2.1. Біоніка (природні аналоги) та промисловий дизайн.
3.3. Ергономіка об’єктів промислового дизайну
3.3.2. Загальні ергономічні вимоги до об’єктів промислового дизайну
3.4. Менеджмент і маркетинг у промисловому дизайні
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5


^ Програма. 11 клас

Дата проведення уроку

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів
5

^ 1. ВСТУП. ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА
1

1.1 Вимоги проектно-графічної культури
1

^ 1.2. Проектна графіка як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною

Характеризує вимоги до проектно-графічної культури. ^ Описує проектну графіку як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною. Облаштовує учнівські робочі місця для роботи над проектною графікою під час вивчення розділу –промисловий дизайн.
1

^ 1.3. Профорієнтація. Види та рівні професійної діяльності у промисловому дизайні
1

1.3.1. Екскурсії

Характеризує особливості різних професій у промисловому дизайні. Використовує у власному лексиконі професійну термінологію, професійні означення промислового дизайну. Обґрунтовує власні професійні уподобання. Описує рівні можливого зростання у професійній кар’єрі промислових дизайнерів. Називає вимоги до кожного професійного рівня. Окреслює шляхи оволодіння професійними навичками на кожному рівні (освіта, практичний досвід, кваліфікація). Спостерігає, аналізує, синтезує факти, явища. Висловлює судження про почуте, побачене в професійному середовищі промислового дизайну.
1

^ 1.4. Організація учнівських робочих місць для роботи над проектною графікою під час вивчення розділу промисловий дизайнПравила внутрішнього розпорядку і безпечної праці в шкільній дизайнерській майстерні, на учнівських робочих місцях промислових дизайнерів.

Практична робота. Організація робочих місць промислових дизайнерів. (Залік: з правил внутрішнього розпорядку, правил безпеки праці в шкільній дизайнерській майстерні, на робочому місці; з облаштування індивідуальних робочих місць згідно ергономічних вимог.

Облаштовує робоче місце промислового дизайнера згідно з ергономічними вимогами

35

2. ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ

2

^

2.1. Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів
Поняття, “графічна культура”, “проектна культура”. Сфери застосування проектно-графічних зображень. Умови графічного відтворення необхідних для проекту якісних характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

Практична робота. Огляд і порівняльний аналіз проектної графічної документації дизайнерів костюма, промислових дизайнерів.^ Вирізняє і формулює характеристики завдань, що постають в процесі візуалізації об`єктів. Називає відмінності проектно-графічної мови від мистецько-графічної та технічної мови креслень та схем. Пояснює поняття “графічна культура”, “проектна культура”, сфери застосування проектно-графічних зображень. Характеризує умови графічного відтворення необхідних для проекту якісних характеристик об’єктів у графічних зображеннях. Аналізує склад комплектів проектної графічної документації.
3

^ 2.2. Види проектної графікиНайбільш поширені види проектно-графічних зображень (рисунок конструктивний, академічний, стилізований, формалізований; схеми, креслення). Декоративні колористичні композиції їх використання у проектній графіці. Відмінності між колористичним графічним зображенням і живописом.
^

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання проектно-графічних зображень.


Називає відмінності між різними видами проектної графіки (рисунок конструктивний, академічний, стилізований, формалізований; схеми, креслення). Характеризує індивідуальні властивості кожного виду проектної графіки; декоративні колористичні композиції, їх використання у проектній графіці. Пояснює відмінності між колористичним графічним зображенням і живописом. Виконує особистісно зорієнтовані види проектної графіки (за власним вибором або за завданням вчителя).
5

2.3. РисунокНачерк. конструктивний, академічний, технічний, стилізований, формалізований рисунок.

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання рисунка.

Визначає характерні відмінності у різних видах рисунку. Виконує за власним вибором або за завданням вчителя рисунок (начерк, конструктивний, академічний, технічний, стилізований, формалізований). Оволодіває прийомами виконання рисунка.
5

2.4. КресленняОртогональне креслення. Аксонометрія. Перспектива.

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання креслення, перспективи.

Характеризує особливості виконання ортогональних проекцій, аксонометричних проекцій, перспективи. Виконує за власним вибором або за завданням вчителя ортогональних проекцій, аксонометрії, перспективи.
15

^ 2.5. Комп’ютерна графіка
1


4


5


52.5.1. Створення, обробки та редагування візуальної інформації для сучасної проектної діяльності. Взаємодоповнення технічних засобів у процесі створення, обробки та редагування візуальної інформації.

2.5.2. Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

2.5.3. Ознайомлення з можливостями та відмінними характеристиками пакетів прикладних графічних програм (Photoshop, Illustrator, Corel DRAW, Free Hand) у графічному проектуванні.

2.5.4. Відмінності векторної та растрової графіки для створення графічних зображень за допомогою ПК

Практична робота (на вибір):

Варіанти навчальних завдань:

  1. Огляд і порівняльний аналіз можливостей та відмінностей у створенні та обробці елементів візуальних повідомлень у різних пакетах прикладних графічних програм

  2. Опанування команд і послідовності дій у роботі з векторними графічними редакторами.

  3. Створення композицій з простих геометричних фігур та елементів, утворених їх перетином або об’єднанням.

  4. Заповнення контуру простих геометричних фігур кольором та переходами кольорів.

  5. Заповнення контуру простих геометричних фігур різними фактурами.

  6. Зміни характеристик фактур або їх насиченості.

  7. Зміна форми простих геометричних фігур.

  8. Зміна кольорографічних характеристик фотографічних зображень: яскравості та контрастності; кольорової гами; вибіркова зміна кольору; накладання градієнтної маски.

Називає основні правила безпеки при роботі з ПК. Пояснює необхідність дотримання етапності і послідовності дій для отримання необхідного результату за допомогою ПК. Уявляє можливості векторних та растрових графічних редакторів для створення та редагування графічних зображень за допомогою ПК. Вибирає доцільний вид графічних редакторів для створення простих та ускладнених формально-графічних композицій за заданою тематикою. Виконує наочні зображення простих геометричних фігур та операції зі зміни властивостей таких фігур, необхідні для графічного втілення проекту. Обґрунтовує вибір виду проектної графіки для власного проекту. Називає основні принципи користування ПК і можливості взаємодоповнення одних технічних засобів іншими. Визначає етапність і послідовність процесів створення композиційних угрупувань з використанням ПК. Дотримується правил користування сучасною комп’ютерною технікою. Використовує теоретичні знання та практичні навички графічної роботи для організації площини за допомогою ПК. Складає композиційні угрупування різного рівня складності. Визначає можливості та обмеження надані людині – оператору сучасних інформаційних технологій. Пояснює відмінності між растровою та векторною графіками; Характеризує поняття оптимізації графіки для WEB. Називає різні формати графічних файлів для WEB. Зберігає графічні файли для WEB-дизайну. Характеризує принципи кольосприйняття. Класифікує моделі кольорів. Пояснює розбіжності у комп’ютерних моделях кольорів. Володіє прийомами роботи з моделлю кольорів RGB. Створює схеми кольорових забарвлень WEB-матеріалів. Володіє прийомами комбінування кольорів. Аналізує дизайн WEB-сторінки.
3

2.6. Екскурсія(на вибір учителя) на виставку промислових виробів; спеціалізовані і тематичні виставки промислових товарів.

Аналізує сучасні промислові вироби у відповідності з функціональними художніми вартісними оцінками. Прівнює минулі, сучасні і новітні проектні і виробничі технології.
2

^ 2.7. Підсумкове заняття з розділуПрактична робота. Презентація робіт з розділу, підготовлених під час вивчення розділу.40

^ 3. ПРОМИСЛОВИЙ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ) ДИЗАЙН
2

3.1. Вступ
2

3.1.1. Дизайн як творчий метод художнього проектувння промислових виробів

Практична робота

Огляд і порівняльний аналіз проектних розробок промислових дизайнерів

^ Пояснює суть дизайну, його роль у суспільстві та в життєдіяльності людини. Сприймає, аналізує, синтезує нову інформацію у сфері промислового дизайну. Проводить огляд і порівняльний аналіз проектних розробок промислових дизайнерів
3

^ 3.2. Формотворення у промисловому дизайні
13.2.1. Головні чинники формотворення у промисловому дизайні.

Функція. Матеріал. Конструкція. Природне, штучне середовище. Ергономічні вимоги.

Музика, як стимулюючий засіб візуального формотворення.

Практична робота (за вибором учителя та учнів)

^ 1. Огляд і порівняльний аналіз конструктивних рішень у формотворенні об’єктів промислового дизайну

2. Розробка конструктивних варіантів формотворення об’єктів промислового дизайну (за власним вибором або за завданням вчителя)

Розпізнає у зовнішній формі виконувану функцію предмета або явища природи. Відчуває та усвідомлює взаємовплив формотвірних чинників, таких як: емоційний стан людини, природні явища тощо у різних видах мистецтв (музиці, поезії, дизайні, архітектурі). Розпізнає закономірні прояви у формотворенні промислових об’єктів, що залежать від матеріалу, конструкції, фізичних та механічних зусиль. Оцінює закономірні прояви у формотворенні промислових об’єктів, залежно від матеріалу, фізичних та механічних зусиль. Синтезує отриману інформацію в процесі проектування промислових об’єктів шляхом формотворення.
2

^ 3.2.1. Біоніка (природні аналоги) та промисловий дизайн.

Загальні відомості про біоніку. Функціональний аналіз біоформ. Конструктивно-тектонічні форми у живій природі.

Практична робота (за вибором учителя та учнів)

Зарисовки об’єктів промислового дизайну з біонічними формами

Спостерігає за процесами формотворення у природі, що відбуваються під дією різних чинників. Використовує знання та спостереження за біонічними формами власній проектній у власній проектній діяльності. Відчуває, спостерігає, осмислює закономірне у будові біоформ та візуалізує ці прояви, набуваючи досвіду художньо-аналітичного мислення. Виконує зарисовки об’єктів промислового дизайну з біонічними формами
5

^ 3.3. Ергономіка об’єктів промислового дизайну
1

3.3.1. Загальні відомості про ергономіку.

Ергономіка. Етапи розвитку ергономіки. Ергономічний аналіз.

Практична робота. Проведення ергономічного аналізу (за завданням учителя або за власним вибором)

Характеризує ергономіку, як науку про основи оптимізації знарядь, умов і процесів праці, взаємодії у сфері "людина-техніка". Називає етапи розвитку ергономіки. Знає методи ергономічного аналізу, їх значення у дизайнерській діяльності. Проводить ергономічний аналіз за завданням учителя, за власним вибором особистісно зорієнтованого об’єкту.
3

^ 3.3.2. Загальні ергономічні вимоги до об’єктів промислового дизайну

Анатомо-біомеханічні, антропометричні характеристики людини. Особливості сприйняття об’єктів промислового дизайну. Антропометричні таблиці. Ергонометричні вимоги щодо організації робочих місць, знарядь праці, технології виробництва, об’єктів промислового дизайну.

Практична робота. Розробка проекту меблів як об’єкту промислового дизайну (за вибором – крісло, стілець тощо).

Послідовність виконання роботи:

1. Проведення ергономічного аналізу меблів (крісло, стілець).

2. Підготовка ескізного проекту крісла або стільця (ескізування олівцем, виконання експозиційної проектної графіки).

3. Виконання креслень (ортогональні проекції).

4. Виготовлення пошукових макетів.

5. Виготовлення експозиційного макету.

Називає приклади застосування ергономіки під час проектування об’єктів промислового дизайну. Характеризує загальні ергономічні вимоги до промислових виробів. Застосовує методи ергономічного аналізу об’єктів промислового дизайну. Проводить ергономічний аналіз промислових виробів. Обґрунтовує на основі ергономічного аналізу оптимальний вибір форми та конструкції промислових виробів. Застосовує комплексно набуті знання та навички з основ композиції, формотворення, проектної графіки, макетування, ергономіки у процесі художнього проектування об’єктів промислового дизайну. Виконує ескізний проект промислових виробів – за завданням учителя, за особистим уподобанням; експозиційну проектну графіку проектованих меблів, креслення в ортогональних проекціях; пошукові, експозиційні макети промислових виробів.
1

3.3.3. Екскурсія: у дизайн-бюро, проектної організації, відділ технолога на виробниче підприємство, складальні цехи, столярні, макетні майстерні, в яких проектуються і виготовляються промислові вироби.

Порівнює дотримання ергономічних вимог під час проектування промислових виробів, організації робочих місць в дизайн-бюро, проектних організаціях, відділі технолога на виробничих підприємствах, складальних цехах, столярних, макетних майстернях.
5

^ 3.4. Менеджмент і маркетинг у промисловому дизайні
1

3.4.1. Менеджмент у проектних колективах.

Передумови виникнення сучасного менеджменту. Традиційні національні підвалини менеджменту. Новий погляд на менеджмент в проектно зорієнтованих.

Практична робота. Тематичні конспектування, зарисовки.

Пояснює передумови виникнення сучасного менеджменту. Характеризує традиційні національні підвалини менеджменту. ^ Висловлює судження про перспективи розвитку менеждментуу сфері дизайну в Україні, інших країнах. Виконує тематичні конспектування, тематичні зарисовки. Висвітлює новий погляд на менеджмент в проектно зорієнтованих організаціях. Проводить порівняльний аналіз, визначає відмінності менеджменту в проектно зорієнтованих і в планово зорієнтованих проектних організаціях. Визначає переваги і недоліки проектно і планово зорієнтованого менеджменту.
2

^ 3.4.2. Маркетинг у проектних колективах.

Витоки рекламної діяльності у промисловому дизайні. Художні аспекти реклами. Життєвий цикл товару. Від ідеї нового товару до промислового виробництва.

Практична робота. Розробка проекту побутового світильника (раціонально-логічний образ):

Орієнтовні об’єкти проектування: світильник настільний; для робочої зони; для спальні; торшер; бра; люстра (за вибором учня).

Послідовність виконання роботи:

1. Проведення моніторингового маркетингового дослідження

2. Виявлення споживчих потреб, ринків збуту освітлювальних приладів.

3. Вивчення функції світильника.

4. Ескізування образного вирішення предмету.

5. Виконання пошукового макету.

6. Виконання експозиційного макету, моделі.

7. Захист проекту. Підведення підсумків.

Уміє спостерігати, виносити обґрунтовані судження про об’єкт дослідження. Класифікує предмети дизайну, їх економічну та соціальну доцільність. Виконує пошук раціонально-логічного рішення освітлювальних приладів. Обґрунтовує економічну доцільність проекту. Виявляє здатність до аналізу та синтезу, помічає недоліки та позитивні показники у функції існуючих освітлювальних приладів. Використовує набуті знання та навички у процесі дизайнерської розробки побутового світильника. Називає функції світильника. Характеризує поєднання соціальних, економічних, ергономічних, експлуатаційних вимог до побутового середовища. Аналізує предмет побуту (світильник), як елемент композиційної організації інтер'єру. Виконує ескізування олівцем; експозиційну проектну графіку. Проводить моніторингове, маркетингове дослідження. Ескізує образне вирішення побутового предмету. Виконує пошуковий, експозиційний макет, модель світильника.
1

3.4.3. Екскурсія на робоче місце менеджера, маркетолога в проектному колективі. Ознайомлення із специфікою роботи менеджера та маркетолога в проектних організаціях.

Характеризує особливості організації робочого місця та специфіку роботи менеджера, маркетолога в проектній організації, в дизайн-бюро.
1

^ 3.4.4. Перегляд і обговорення тематичних слайдів, відеофільму (за вибором учителя і учнів).

Висловлює судження про переглянуті фото і відеоматеріали: матеріали виставки з організації інтер’єру проектних організації – кабінети менеджера, маркетолога; відеофільму про роботу менеджерів, маркетологів у сфері промислового дизайну.
5

^ 3.5. Методика художнього проектування у промисловому дизайні
1


4

3.5.1. Методи художнього проектування у промисловому дизайні

Евристична аналогія, евристична інверсія, евристичний комплекс. Мозкова атака. Синектика. "Чорний ящик". Проектування нових функцій. Проектування за аналогами і прототипом.

Вивчення методики художнього проектування.

Практична робота. Навчально-тренувальні вправи з оволодіння методикою художнього проектування.

^ Називає методи художнього проектування. Проводить порівняльний аналіз методів художнього проектування. Визначає позитивні сторони кожного з методів художнього проектування. Використовує методи художнього проектування під час навчально-тренувальних вправ.
15

^ 3.6. Проектування дитячих іграшок особисто привабливим методом художнього проектуванняПрактична робота. Проектування дитячих іграшок (на вибір учителя та учнів).

^ Обирає метод художнього проектування за особистим уподобанням. Проектує дитячі іграшки за завданням вчителя або за власним вибором.
5

3.7. Екскурсії на виставки в музей іграшки м. Київ, в магазині іграшок, в проектній організації з розробки іграшок.

Описує особливості проектування ретроспективних та сучасних іграшок, комплектів і комплексів модульних іграшок «Лего»
5

^ 4. ВСТУП. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ТРИСТУПЕНЕВИЙ ПРОЦЕС
1

1.1. Дизайн як вид проектно-прогностичної діяльності.

Роль і функції дизайну в соціально – суспільному розвитку. Зв`язки між розвитком технологій промислового виробництва і естетичними запитами суспільства у різні історичні епохи.

Утилітарні, естетичні та технологічні якості творів графічного, та WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища.

Особливості процесу проектування об’єктів дизайну середовища.

Практична робота. Огляд і порівняльний аналіз творів з різних напрямків дизайну (графічного та WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища), як об’єктів, в яких поєднуються утилітарні та естетичні та технологічні якості.

^ Порівнює і співставляє утилітарні та естетичні якості творів графічного, WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища. Характеризує проектування як триступеневий процес; дизайн, як різновид проектно – прогностичної творчої діяльності. Обгрунтовує роль і функції дизайну в соціально – суспільному розвитку. Виявляє зв`язки між розвитком технологій промислового виробництва і естетичними запитами суспільства у різні історичні епохи. Усвідомлює залежність вимог до якості об’єктів проектування від технічного і культурного рівня розвитку суспільства.
1

^ 4.2. Дизайн, як важлива складова проектно-художньої культури

Характеризує дизайн, як важливу складову проектно-художньої культури
2

4.3. Профорієнтація


^ 4.3.1. Види та рівні професійної діяльності у дизайні середовища

Практична робота

1. Вивчення кваліфікаційних характеристик фахівців дизайну середовища (з метою визначення професійних уподобань

2. Профтестування

^ 1.3.2. Екскурсії на підприємство (дизайну, проектування, благоустрою екстер’єрів, інтер’єрів)

Ознайомлення із особливостями процесу проектування об’єктів дизайну середовища

Практична робота. Ознайомлення із особливостями процесу проектування об’єктів дизайну середовища

^ Називає види та рівні професійної діяльності у дизайні середовища. Характеризує особливості різних професій у дизайні середовища (екстер’єрів, інтер’єрів). Використовує у власному лексиконі професійну термінологію, професійні означення із сфери дизайну середовища. Обґрунтовує власні професійні уподобання у сфері дизайну середовища. Описує рівні можливого зростання у професійній сфері дизайнерів середовища. Називає вимоги до кожного професійного рівня у сфері дизайну середовища. Окреслює шляхи оволодіння професійними навичками на кожному рівні (освіта, практичний досвід, кваліфікація). Спостерігає, аналізує, синтезує факти, явища. Висловлює судження про почуте, побачене у професійному середовищі дизайну середовища.
1

^ 4.4. Організація учнівських робочих місць для виконання проектів з дизайну середовищаПравила внутрішнього розпорядку в шкільній дизайнерській майстерні.

Безпека праці на учнівських робочих місцях дизайнерів середовища.

Практична робота. Організація робочих місць дизайнерів середовища (Залік з правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки в шкільній дизайнерській майстерні, на робочому місці; з облаштування індивідуальних робочих місць, згідно ергономічних вимог).

Називає вимоги до організації учнівських робочих місць для виконання проектів з дизайну середовища. Облаштовує учнівські робочі місця для виконання проектів з дизайну середовища згідно з ергономічними вимогами. Дотримується правил внутрішнього розпорядку в шкільній дизайнерській майстерні; безпеки праці на учнівських робочих місцях дизайнерів середовища.
35

^ 5. ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА
10

5.1. Методика художнього проектування у дизайні середовища
5

^ 5.1.1. Методи художнього проектування дизайні середовища

Евристична аналогія, евристична інверсія, евристичний комплекс. Мозкова атака. Синектика. "Чорний ящик". Проектування нових функцій. Проектування за аналогами і прототипом.

Вивчення методики художнього проектування об’єктів дизайну середовища.

Практична робота. Навчально-тренувальні вправи з оволодіння методикою художнього проектування (в дизайні середовища).

^ Називає методи художнього проектування у дизайні середовища. Проводить порівняльний аналіз методів художнього проектування у дизайні середовища. Визначає позитивні сторони кожного з розглянутих методів художнього проектування. Використовує методи художнього проектування під час навчально-тренувальних вправ.
5

^ 5.1.2. Образно-візуальне мислення під час художнього проектування об’єктів дизайну середовища.

Практична робота. Створення концептуальних рішень об’єктів (за завданням вчителя або за власним вибором – об’єктів дизайну середовища).

^ Створює, пропонує концептуальне рішення об’єктів дизайну середовища з допомогою образно-візуального мислення.
23

^ 5.2. Активізація творчого пошуку під час художнього проектування об’єктів дизайну середовища
3

^ 5.2.1. Генерування ідей методом "розумовий штурм".

Практична робота. Пошук ідей для концептуальних рішень проектованих об’єктів методом "розумовий штурм" (за завданням вчителя або за власним вибором – об’єктів дизайну середовища).

Генерує ідеї для концептуальних рішень об’єктів (за завданням вчителя або за власним вибором – об’єктів дизайну середовища).
2


18

^ 5.2.2 Евристичні методи для проектування об’єктів дизайну середовища.

"Мозковий штурм". Синектика.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

1. Проектування об’єкту дизайну середовища (проект дверей, дверної ручки).

Послідовність виконання роботи:

1. Визначення технічного завдання.

2. Збір тематичної інформації.

3. Генерування ідей методом "мозкового штурму"

4. Вивчення аналогів.

5. Моделювання ідей і їх перевірка.

6. Опрацювання ідей і їх обговорення.

Наводить приклади різних евристичних методів проектування. Застосовує різні евристичні методи у процесі художнього проектування об’єктів дизайну середовища. Володіє методом “мозкового штурму”. Виявляє здібності до уяви, фантазії, передбачення у художньо-технічній творчості. Генерує ідеї, здійснює їх порівняльний аналіз. Уміє аналітично, вибірково мислити. Обґрунтовує вибір ідей. Підбирає методом мозкового штурму нові підходи для створення об’єктів дизайну середовища. Характеризує "мозковий штурм" як метод стимулювання групи осіб для швидкого генерування великої кількості ідей, для предметно-творчої діяльності; синектику, як спрямування спонтанної діяльності мозку і нервової системи для дослідження і перетворення проектної проблеми.
2

^ 5.3. Підсумкове заняття з розділу "Проектно-художня культура"Практична робота

Презентація робіт, підготовлених під час вивчення розділу

Проводить порівняльний аналіз і оцінку власних проектних розробок та проектних розробок однокласників. Презентує роботи підготовлені під час вивчення розділу
40

^ 6. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА
5

6.1. Вступ
2


3^ 6.1.1. Дизайн середовища, як творчий метод художнього проектування предметного середовища.

Функція і художній образ в дизайні середовища. Головні чинники, що впливають на дизайн-форму екстер’єрів, інтер’єрів. Інформативність образної форми об'єктів дизайну середовища, в якій поєднується художня та технічна творчість, образне, аналітичне та раціональне мислення, знання про людину, природне та предметне середовище. Витоки проектно-художньої культури в дизайні середовища.

Практична робота. (за вибором учителя та учнів). Огляд і порівняльний аналіз проектів екстер’єрів та інтер’єрів

^ Розуміє суть дизайну, його роль у суспільстві та в життєдіяльності людини. Уміє сприймати, аналізувати, синтезувати нову інформацію в галузі дизайну середовища. Характеризує функцію об’єкту проектування, значення художнього образу в дизайні екстер’єрів, інтер’єрів. Називає головні чинники, що впливають на розробку дизайн-форми екстер’єрів, інтер’єрів. Наводить приклади інформативності образної форми об’єктів дизайну середовища. Висловлює судження про синтез художньої і технічної творчості з допомогою образного, аналітичного та раціонального мислення. Обґрунтовує витоки проектно-художньої культури в дизайні середовища з етнокультури (протодизайну – декоративно-прикладного мистецтва). Проводить огляд і порівняльний аналіз проектів екстер’єрів та інтер’єрів.
3

^ 6.2. Формотворення у дизайні середовища
3

6.2.1. Головні чинники формоутворення у дизайні середовища.

Функція. Матеріал. Конструкція. Природне, штучне середовище. Ергономічні вимоги.

Музика, як стимулюючий засіб візуального формотворення.

Практична робота. Формотворення об’єктів оточуючого середовища, залежно від матеріалу, фізичних та механічних зусиль.

Розпізнає у зовнішній формі виконувану функцію предмета або явища природи. Відчуває та усвідомлює взаємовплив формотвірних чинників, таких як: емоційний стан людини, природні явища тощо у різних видах мистецтв – музиці, поезії, дизайні, архітектурі). Розпізнає закономірні прояви у формотворенні об’єктів оточуючого середовища залежно від матеріалу, конструкції, фізичних та механічних зусиль. Оцінює закономірні прояви у формотворенні об’єктів оточуючого середовища, залежно від матеріалу, фізичних та механічних зусиль. Синтезує отриману інформацію у формотворенні об’єктів оточуючого середовища.
7

^ 6.3. Біоніка в дизайні середовища
26.3.1. Біоніка (природні аналоги) та дизайн середовища.

Функціональний аналіз біоформ для дизайну об’єктів середовища. Конструктивно-тектонічні форми у живій природі, які застосовуються для проектування об’єктів середовища.

Практична робота. (за вибором учителя та учнів). Візуалізація проектного дизайну на основі природних аналогів

Пояснює процеси формотворення у природі, що відбуваються під дією різних чинників. Використовує знання та спостереження за біонічними формами у власній проектній діяльності. Відчуває, спостерігає, осмислює закономірне у будові біоформ та візуалізує ці прояви, набуваючи досвіду художньо-аналітичного мислення.
5

^ 6.3.2. Естетичні аспекти біоніки.

Аналіз візуальних елементів біоформ. Композиційний аналіз біоформ для їх застосування в дизайнерських проектах екстер’єрів та інтер’єрів.

Практична робота. (на вибір учителя та учнів) 1. Графічна стилізація динамічних та статичних біоформ у дизайнерських проектах екстер’єрів, інтер’єрів.

2. ^ Об'ємно-пластична стилізація динамічних біоформ об’єктів екстер’єрів, інтер’єрів (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанту).

Аналізує та узагальнює результати спостережень за елементами біоформ. Виконує: композиційний аналіз біоформ; графічну та об’ємно-пластичну стилізацію динамічних та статичних біоформ об’єктів оточуючого середовища (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанту).
5

^ 6.4. Ергономіка предметного середовища.
16.4.1. Загальні відомості про ергономіку. Загальні ергономічні вимоги до об’єктів предметного середовища.

Анатомо-біомеханічні, антропометричні характеристики людини. Особливості сприйняття предметного середовища. Антропометричні таблиці. Ергонометричні вимоги до організації предметного середовища.

Практична робота. Проект меблів для індивідуально вибраного інтер’єру (за вибором – крісло, стілець тощо).

Послідовність виконання роботи:

1. Ергономічний аналіз меблів (крісло, стілець).

2. Ескізний проект крісла або стільця (ескізування олівцем, виконання експозиційної проектної графіки).

3. Виконання креслень (ортогональні проекції).

4. Виготовлення пошукових макетів.

5. Виготовлення експозиційного макету.


Називає приклади застосування ергономіки в проектуванні об’єктів предметного середовища. Характеризує загальні ергономічні вимоги до об’єктів предметного середовища. Застосовує методи ергономічного аналізу об’єктів предметного середовища. Проводить ергономічний аналіз меблів для індивідуально вибраного інтер’єру. Обґрунтовує на основі ергономічного аналізу оптимальний вибір форми та конструкції меблів для індивідуально вибраного інтер’єру. Застосовує комплексно набуті знання та навички з основ композиції, формотворення, проектної графіки, макетування, ергономіки у процесі художнього проектування об’єктів предметного середовища. Виконує ескізний проект меблів для індивідуально вибраного інтер’єру – за завданням учителя, за особистим уподобанням; експозиційну проектну графіку проектованих меблів, креслення в ортогональних проекціях; пошукові, експозиційні макети меблів.
1

6.4.2. Екскурсія: у дизайн-бюро, проектних організаціях, відділі технолога у виробничі підприємства, складальні цехи, столярні, макетні майстерні, в яких проектуються і виготовляються об’єкти предметного середовища.

Порівнює дотримання ергономічних вимог під час проектування: об’єктів предметного середовища; робочих місць в дизайн-бюро, проектних організаціях, відділі технолога на виробничих підприємствах, складальних цехах, столярних макетних майстернях.
3

^ 6.4.3. Проектування інтер'єру шкільної їдальні.

Естетичні та функціональні вимоги до інтер'єру. Зонування приміщення. Композиційна будова інтер'єру: домінанта, акценти, тектоніка, симетрія, асиметрія, динаміка, статика, метр, ритм, кольорова гамма, освітлення.

Практична робота. Розробка проекту інтер'єру шкільної їдальні (автентичний образ).

Послідовність виконання роботи:

1. Підготовка ескізного проекту інтер’єру шкільної їдальні (автентичний образ).

2. Пошук образності, гармонійного поєднання елементів та підпорядкування їх домінуючому елементу композиції.

3. Пошук раціонального вирішення функціональних зон.

4. Ергономічна обґрунтованість меблів та обладнання.

5. Виконання пошукового макету.

6. Виконання проектної графіки.

Уміє композиційно організувати об'єкти дизайну середовища в закритому просторі. Вирізняє головне і другорядне в проектах предметного середовища. Використовує знання з композиції та інших дисциплін (ергономіка, формоутворення, історія дизайну) у процесі художнього проектування та організації об’єктів екстер’єру, інтер’єру. Характеризує образність, гармонійне поєднання елементів та підпорядкування їх домінуючому елементу композиції об’єктів предметного середовища екстер’єрів та інтер’єрів. Пояснює раціональне вирішення функціональних зон предметного середовища. Обґрунтовує ергономічність об'єктів дизайну середовища. Виконує пошукові ескізи та макети, експозиційну проектну графіку, макети об’єктів предметного середовища в масштабі. Розробляє раціональне вирішення функціональних зон предметного середовища. Проводить ергономічне обґрунтування проектів меблів та обладнання шкільної їдальні.
10

^ 6.5. Модуль. Комбінаторика у дизайні середовища
3

6.5.1. Модуль та комбінаторні елементи у дизайні середовища.

Функціональна, технічна та естетична роль комбінаторних елементів у дизайні середовища.

Практична робота. Виконання тематичних зарисовок, фотографування. (Об’єкти – за завданням учителя, за власним вибором).

Характеризує модуль, як конструктивний елемент в дизайні середовища. Називає функціональну, технічну та естетичну роль комбінаторних елементів у дизайні середовища. Виконує тематичні зарисовки, фотографування за завданням учителя, за власним вибором.
7

^ 6.5.2. Застосування модулів та комбінаторики природних аналогів для проектування об’єктів предметного середовища.

Модульні елементи флори і фауни, їхня естетична і функціональна роль, під час проектування інтер’єрів та екстер’єрів. Геометрична будова модульних елементів, що застосовуються в проектуванні об’єктів предметного середовища.

Практична робота. Проект дитячої комбінаторної іграшки "Архітектор-будівельник." (Раціонально-логічний образ)

Послідовність виконання проекту:

1. Збір інформації з теми проекту.

2. Аналіз та систематизація відібраних матеріалів.

3. Оволодіння прийомами роботи з довідниками, журналами, спеціалізованими виданнями (зарисовки, фото, графуння, сканування).

4. Розробка модульних елементів дитячої комбінаторної іграшки "Архітектор-будівельник" (ескізування олівцем, виконання експозиційної проектної графіки).

5. Виготовлення модульних елементів у матеріалі – пошуковий макет, експозиційний макет.

^ Наводить приклади, спостерігає, аналізує прояви модульних структур у природі, які можуть служити аналогами під час проектування інтер’єрів та екстер’єрів. Знаходить, виокремлює з-поміж модульних різновидів найбільш доцільні естетично виразні елементи для проектних робіт в дизайні середовища. Абстрагує природні явища до елементарно спрощених форм для їх застосування під час проектування об’єктів предметного середовища. Називає модульні елементи у флорі та фауні, які можуть бути використаними в проектуванні предметного середовища. Характеризує естетичну і функціональну роль модульних елементів флори і фауни. Визначає, зображує геометричну будову модульних елементів за завданням учителя, за власним вибором. Виконує збір тематичної інформації для подальшого використання під час проектних робіт. Проводить аналіз та систематизацію відібраних матеріалів для проектних робіт. Володіє прийомами роботи з довідковими спеціалізованими періодичними виданнями для тематичного відбору ілюстративного матеріалу, його зарисовок, фотографування, сканування, електроннного друку. Розробляє модульні елементи дитячої комбінаторної іграшки "Архітектор-будівельник" – ескізуванням олівцем, виконанням експозиційної проектної графіки. Виготовляє модульні елементи дитячої комбінаторної іграшки "Архітектор–будівельник" в матеріалі – пошуковий макет, експозиційний макет.
10

^ 6.6. Естетичні та функціональні вимоги до інтер’єру та екстер’єру.
2


2


6^ 6.6.1. Зонування інтер’єру та екстер’єру.

Основні вимоги до зонування інтер’єрів та екстер’єрів. Композиційна єдність, взаємозалежність основних, домінуючих елементів інтер’єрів та екстер’єрів.

^ 4.6.2. Композиційна будова інтер’єрів та екстер’єрів.

Домінанта, акценти, тектоніка, симпетрія, ассиметрія, динаміка, статика, метр, ритм, кольорова гамма та освітлення.

Створення проекту розташування годинника за допомогою образно-візуального мислення. Застосування в проектній розробці образів: асоціативно-емоційного, раціонально-логічного, автентичного.

Практична робота (за вибором учителя та учнів) Проект розташування годинника у закритому просторі (настільного, настінного, напільного); у відкритому просторі (на адміністративному будинку, на вулиці, майдані).

Послідовність виконання роботи:

1. Пошук, створення асоціативно-емоційного образу годинника (за власним вибором або за завданням вчителя – в інтер’єрі або екстер’єрі).

2. Збір тематичної інформації.

3. Функціональний аналіз проектної ідеї.

4. Ескізний пошук функціонально-образного рішення. Образне відображення функції предмету (приладу відліку часу – ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанту.

5. Виконаня пошукового макету.

6. Виконання експозиційного макету, моделі.

^ Називає основні вимоги до зонування інтер’єрів та екстер’єрів. Характеризує композиційну єдність, взаємозалежність основних, домінуючих елементів інтер’єрів та екстер’єрів. Наводить приклади зонування інтер’єру та екстер’єру. Аналізує композиційну будову інтер’єрів та екстер’єрів. Застосовує під час вибору проектної ідеї, формулювання концептуального рішення проекту: домінанти, акцента, тектоніки, симпетрії, ассиметрії, динаміки, статики, метр, ритм, кольорову гамму та освітлення. Проектує за завданням вчителя або за власним вибором розташування годинника: у закритому просторі – настільного, настінного, напільного; у відкритому просторі – на адміністративному будинку, на вулиці, майдані. Називає образні ознаки художнього твору в: дизайні середовища (інтер’єрах, екстер’єрах), архітектурі, образотворчому мистецтві. Характеризує функцію годинника, його філософську, естетичну сутність. Обирає необхідні засоби образного відображення в інтер’єрі, екстер’єрі утилітарної функції годинника, його філософської та естетичної сутності. Застосовує під час проектування набуті знання з основ композиції, основ формотворення та проектної графіки. Використовує в процесі проектування асоціативно-емоційні, раціонально-логічні, автентичні образи годинника: в інтер’єрі – настільного, настінного, напільного; в екстер’єрі – на вежі, на вулиці, на майдані, на адміністративному будинку. Здійснює словесний та ілюстративний (ескізний) пошук функціонально-образного рішення проекту. Створює асоціативно-емоційний образ годинника (за власним вибором або за завданням вчителя – в інтер’єрі, екстер’єрі словесно та в пошуковому начерку,експозиційному макеті, моделі. Виконує збір тематичної інформації для проекту. Проводить функціональний аналіз предмету (годинника в інтер’єрі, екстер’єрі). Характеризує образи відображення функції предмету на приладі відліку часу (годиннику).
45

^ 7. РЕЗЕРВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ7.1Теми, курс (за вибором учителя)

7.2. Психологічні основи дизайн-діяльності5

^ 8. ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ


1   2   3   4   5

Скачать, 216.75kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru