Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Навчально-тематичний план курсів 6 програма курсу 7

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 335.74 Kb.
Дата09.03.2012
Размер335.74 Kb.
ТипДокументы
Содержание
До кінця 2011 року всі вчителі країни мають оволодіти навичками використання ІКТ на рівні «Початківець».
Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають серти
Навчально-тематичний план курсів
Програма курсу
Додатковий розділ
Подобный материал:

Брошуру підготував

Мельник Т.С.


ЗМІСТ

Вступ 4

Навчально-тематичний план курсів 6

ПРОГРАМА КУРСУ 7

Орієнтовний план 13

Критерії визначення 16


Вступ


Що таке

«100 відсотків володіння ІКТ»


Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

З початком комп'ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось: під час навчання в педагогічних навчальних закладах; під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти; шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

вчитель - вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони України;

школа - школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх інформаційно-комунікаційної компетентності. Досвід такої роботи мають заклади міста Києва;

учень - вчитель. Ця форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, під час якої відбувається двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Усі вчителі мають оволодіти навичками створення текстових документів, таблиць, малюнків і презентацій. Також учителі мають використовувати Інтернет-технології, локальні мережі та бази даних, здійснювати анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації в Інтернет.

До необхідних навичок також відноситься розроблення власних електронних продуктів (розробки уроків, демонстраційний матеріал тощо) та поєднання готових електронних продуктів (електронних підручників, енциклопедій, навчальних програм) у своїй професійній діяльності.


^ До кінця 2011 року всі вчителі країни мають оволодіти навичками використання ІКТ на рівні «Початківець». Паралельно можливо організувати навчання більш досвідчених у цьому питанні вчителів на рівні «Активний користувач», «Експерт»».

Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.

^ Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».

Далі пропонуються плани курсів розроблених для занять з вчителями і критерії визначення рівня знань та навичок володіння комп’ютерною технікою.

Просимо при розробці планів роботи консультаційних центрів в закладах освіти району використовувати надані матеріали.


^ Навчально-тематичний план курсів

«Основи ІКТ»

за програмою «Партнерство у навчанні» Microsoft


(початковий курс користувача ПК на базі опорних шкіл районів)
Назва модулів, розділів, тем

Кількість годин

Разом

Лекцій

Практ.

1.

Поняття інформації, структура сучасного ПК

2

2

0

2.

Клавіатура, маніпулятор «миша». Клавіатурний тренажер

4

2

2

3.

Операційна система

6

2

4

4.

Системи опрацювання текстової інформації. Текстовий процесор

8

2

6

5.

Опрацювання числової інформації. Табличний процесор

6

2

4

6.

Створення мультимедійних презентацій

6

2

4

7.

Огляд сервісного програмного забезпечення

2

2

0

8.

Глобальна мережа Іпіегпеї

4

2

2

9.

Комплексна залікова робота

4

0

2

10.

Самостійна робота

10

0

10
Разом:

40

16

34^ ПРОГРАМА КУРСУ

Питання до розгляду

Слухачі повинні знати та вміти

Тема 1

Поняття інформації. Структура сучасного ПК (2 год.)

 • Поняття інформації.

 • Інформаційні процеси.

 • Форми представлення інформації.

 • Двійкове кодування інформації.

 • Одиниці вимірювання двійкового коду інформації.

 • Основні складові ПК, їх види та основні характеристики

 • Процесор.

 • Пам'ять.

 • Зовнішні пристрої.

 • Інтуїтивну сутність інформації

 • Основні інформаційні процеси

 • Види та форми представлення інформації

 • Принципи двійкового кодування різних видів інформації

 • Основні одиниці вимірювання двійкового коду

 • Загальну структурну схему ПК

 • Назви та основні характеристики пристроїв ПК
Тема 2.

Основні пристрої введення та керування ПК - клавіатура і «миша» (4 год.)

 • Клавіатура ПК.

 • Призначення клавіш.

 • Правила роботи з клавіатурою.

 • Клавіатурний тренажер.

 • Маніпулятор «миша» та робота з ним.

 • Функціональне призначення клавіатури

 • Назви та призначення окремих полів клавіатури

 • Правила роботи з клавіатурою при введенні інформації

 • Функціональне призначення «миші»

 • Основні прийоми роботи з «мишею»

 • Здійснювати введення алфавітно-цифрової інформації за допомогою
  клавіатури


 • Виконувати прийоми роботи з «мишею» (клацання, подвійне клацання, перетаскування)

Тема 3.

Операційна система (6 год.)

 • Поняття та призначення операційної системи (ОС).

 • Основні об'єкти ОС та їх властивості.

 • Дії з об'єктами ОС.

 • Вікна та операції з ними.

 • Організація зберігання інформації в ОС: файлова система, файлова структура.

 • Поняття файлу і каталогу (папки).

 • Шлях до файлу.

 • Виконувані файли (програми).

 • Запуск програми на виконання.

 • Пошук файлів та папок.

 • Довідкова система ОС.

 • Роль ОС в організації роботи користувача

 • Поняття файлу, папки, файлової структури

 • Основні об'єкти ОС (робочий стіл, вікна, меню, піктограми, ярлики) та
  виконувані дії над ними


 • Дії виконувані над файлами і папками, алгоритм виконання таких дій

 • Характеристики файлів і папок (і'мя, тип, об'єм)

 • Виконувати основні дії над об'єктами ОС

 • Здійснювати створення, копіювання, переміщення, перейменування,
  видалення файлів та папок


 • Запускати програму на виконання

 • Налагоджувати роботу робочого столу, системного годинника, клавіатури,«миші»

 • Користуватися контекстним меню об'єктів

 • Виконувати пошук файлів та папок на жорсткому диску

 • Використовувати довідкову систему для з'ясування питань

Тема 4.

Система опрацювання текстової інформації. Текстовий процесор (8 год.)

 • Поняття та призначення текстового процесора.

 • Основні правила створення текстового документу.

 • Засоби та методи редагування текстів.

 • Засоби та методи форматування текстів.

 • Створення таблиць засобами текстового процесору.

 • Створення графічних об'єктів засобами текстового процесора.

 • Поняття тексту та його основних елементів (символ, абзац)

 • Призначення та основні можливості текстового процесора

 • Структуру інтерфейсу текстового процесора та призначення його елементів

 • Суть операцій вставки, заміни, видалення, копіювання, переміщення об'єктів

 • Засоби та методи текстового процесора для виконання редагування та
  форматування текстового документа


 • Поняття буферу обміну та принципи роботи з ним

 • Засоби та методи роботи з таблицями у текстовому процесорі

 • Засоби та методи створення графічних об'єктів

 • Правила та формати зберігання текстового документу на зовнішньому носії

 • Створювати, зберігати, відкривати текстові документи різних форматів

 • Редагувати текстові документи використовуючи засоби та методи текстового процесора для виконання вставки, заміни, копіювання, переміщення,
  видалення об'єктів, перевірки правопису


 • Виконувати форматування документу: шрифти, абзаци, списки, колонки,
  оформлювати границі і заливку тексту в документі


 • Виконувати оформлення сторінок для друку: поля, розміри і положення
  аркушу, нумерація сторінок, колонтитули


 • Створювати графічні зображення засобами текстового процесора

 • Організовувати роботу з редактором формул

 • Виконувати роботу з таблицями

Тема 5.

Опрацювання числової інформації. Табличний процесор (6 год.)

 • Табличний спосіб обробки даних.

 • Поняття та призначення табличного процесора (електронної таблиці).

 • Основні елементи електронної таблиці та їх характеристики.

 • Формати даних у комірках електронної таблиці.

 • Формули та функції в табличному процесорі.

 • Виконання розрахунків з використанням простих функцій.

 • Побудова діаграм.

 • Призначення електронних таблиць

 • Елементи електронної таблиці (комірка, рядок, стовпець, лист, книга) та їх
  характеристики


 • Призначення елементів інтерфейсу користувача: рядок формули, поле імені

 • Основні типи даних які можуть міститися у комірках

 • Правила використання формул у комірках

 • Поняття про абсолютні та відносні посилання

 • Правила автоматичної зміни посилань при копіюванні формул

 • Правила представлення числової інформації графічними засобами табличного
  процесора (діаграми)


 • Технологію виконання операцій копіювання, переміщення, видалення,
  форматування


 • Створювати, зберігати, відкривати електронну таблицю

 • Виконувати роботу з листами книги: додавати, видаляти, скривати,
  перейменовувати, копіювати, пересувати


 • Виконувати розрахунки в таблиці за допомогою формул

 • Користуватися прийомами автоматизації при заповненні таблиць

 • Виконувати редагування та форматування готової електронної таблиці

 • Представляти табличні дані у вигляді різноманітних діаграм, виконувати їх
  редагування та форматування


 • Виконувати засобами табличного процесора пошук, фільтрацію та сортування інформації у таблиці

Тема 6.

Створення мультимедійних комп 'ютерних презентацій(6 год.)

 • Запуск програми Microsoft PowerPoint.

 • Налагодження панелей інструментів і меню.

 • Інтерфейс і режими програми.

 • Способи створення презентації.

 • Збереження презентації.

 • Різні типи слайдів.

 • Використання шаблонів оформлення слайдів.

 • Робота із замітками доповідача.

 • Робота з текстовими рамками.

 • Робота з таблицями.

 • Робота з малюнками.

 • Зміна порядку розташування слайдів у презентації.

 • Анімація.

 • Показ слайдів.

 • Друкування презентації.

 • Створення методичних матеріалів для вчителя за допомогою засобу підготовки презентацій.

 • Інтерфейс програми PowerPoint.

 • Створення слайдів, їх оформлення щаблонами та вручну;

 • Анімація

 • Переходи між слайдами

 • Вставка в слайд таблицб, малюнків, відефрагментів, звукових треків і т.п.

 • Експорт та роздрук слайдових презентацій

 • Основні правила при створені презентацій та поширені помилки.

Тема 6.

Сервісне програмне забезпечення ПК (2 год.)

 • Призначення сервісного програмного забезпечення.

 • Програми діагностування дисків.

 • Форматування дисків.

 • Поняття про комп'ютерні віруси.

 • Засоби захисту від комп'ютерних вірусів.

 • Поняття про архівацію файлів.

 • Програми-архіватори.

 • Склад та призначення сервісного програмного забезпечення

 • Основні програми обслуговування дисків

 • Поняття про комп'ютерні віруси, їх види та характеристики

 • Антивірусні програмні засоби

 • Поняття про архівацію даних

 • Найпоширені програми-архіватори та їх основні можливості

 • Основні формати архівних файлів

Тема 7.

Глобальна мережа Іnternet (4 год.)

 • Глобальна мережа Іnternet.

 • Служби мережі Іnternet.

 • Технологія роботи в мережі Іnternet.

 • Види комп'ютерних мереж

 • Поняття сервер, посилання, електронна адреса, електронна пошта

 • Структуру і принципи роботи в Іnternet -провіднику
  Слухачі повинні вміти:


 • Організовувати пошук інформації в Іnternet

 • Зберігати на ПК інформацію зібрану із мережі Іnternet

 • Створювати власну електронну поштову скриньку на поштовому сервері

 • Здійснювати обмін повідомленнями засобами електронної пошти

Комплексна залікова робота (4 год.)


Література:


 1. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник, частина 1. – Шепетівка: Аспект, 2004. – 112 с.

 2. Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики, Книга 5. – Шепетівка: Аспект, 2004 – 112 с.

 3. Шестопалов Є.А. Excel’2000&XP для початківця. Посібник з інформатики, Книга 6. – Шепетівка: Аспект, 2004 – 112 с.

 4. Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики, Книга 8. – Шепетівка: Аспект, 2005 – 112 с.

 5. Чаповська Р.Б. Access’2000 для початківця. Посібник з інформатики, Книга 9. – Шепетівка: Аспект, 2005 – 96 с.

 6. Сальникова І.І. Power Point для початківця. Посібник з інформатики, Книга 10. – Шепетівка: Аспект, 2004 – 96 с.

 7. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000 – 304 с.

 8. Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл.: У 2-х ч. – Ч. 2. Інформаційні технології. 4-те вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2004. – 264 с.

Орієнтовний план

проведення тренінгів навчання вчителів

за курсом «Основи інформаційно-комунікаційних технологій»

(36 годин)

Тема

Час

Розділ 1.

Операційна система Windows ХРЗавдання тренінгу

10хв.Знайомство учасників між собою

10хв.Призначення основних пристроїв комп'ютера

15хв.Призначення миші та клавіатури

5 хв.Поняття операційної системи. Запуск комп'ютера. Інтерфейс. Робочий стіл. Дії з мишею.

10хв.Робота з вікнами

10хв.Панель завдань

5 хв.Настроювання робочого стола

25 хв.Меню Пуск. Запуск програми Блокнот, програми графічного редактора Paint

10хв.Довідкова система Windows ХР

10хв.Завершення роботи

5 хв.Поняття файлу

5 хв.Блокнот. Створення візитки

30хв.Графічний редактор. Створення малюнка.

40хв.Комп'ютер як мультимедійних центр

30хв.Робота з двома програмами: Блокнот та Калькулятор. Використання буфера обміну

20хв.Пошук файлів

10хв.Робота з пошуковою системою операційної системи. Збереження знайденої довідки у файлі за допомогою блокнота

15хв.Стиснення файлів. Стиснення текстового файлу із збереженою довідкою

15хв.Пошук зображень на комп'ютері. Перегляд зображень

10хв.Робота з папками: створення, перейменування, видалення, виділення. Копіювання та переміщення створених файлів.

20хв.Робота з графічним редактором. Створення архіву графічного файлу.

25хв.Самостійна робота

20хв.

^ Додатковий розділ

«Прикладні програми навчального призначення»Запуск прикладних програм навчального призначення з різних предметів, що рекомендовано МОН України до використання у навчальному процесі

6год.

Розділ 2.

Інтернет та організація пошуку в ІнтернетіЩо таке Інтернет. Інформаційні, програмні та апаратні ресурси Інтернету. Адресація в Інтернеті. Служби Інтернету

1 год.Браузер. Завантаження веб-сторінки. Робота із Обраним, журналом.

20хв.Пошук інформації в Інтернеті. Пошук зображень та звуків

30хв.Електронна пошта Робота з програмою Ошіоок. Ехргезз (Веб-пошта) Створення власної поштової електронної скриньки. Створення та відправлення поштових повідомлень.

30хв.Пошук інформації в Інтернеті. Збереження веб-сторінок. Навігація.

30хв.Робота з поштою. Одержання повідомлень. Відповідь на повідомлення.

30хв.Розширений пошук в Інтернеті. Налагодження браузера

30хв.Самостійна робота

1 год. 40 хв.

Розділ 3.

Створення мультимедійних комп'ютерних презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPoint.Перегляд презентацій, створених вчителями. Прегляд фотоальбомів

30хв.Створення фотоальбому. Показ слайдів фотоальбому

30хв.Створення презентації на основі розробленого шаблону «Мої захоплення». Вставляння слайдів. Вибір розмітки слайду. Вставляння тексту та малюнків. Збереження презентації

1 год.Вибір шаблону оформлення слайду. Перегляд презентації

15хв.Створення презентації на основі вставляння слайдів із іншої презентації

30хв.Вставляння до презентації організаційної діаграми

30хв.Вставляння до презентації таблиці та діаграми типу гістограма

30хв.Оформлення презентації

30 хв.Анімації та їх застосування в презентації

45 хв.Самостійна робота. Створення презентації «Давній Єгипет»

1год.

Розділ 4.

Текстовий редактор MS Word та використання його можливостей для створення дидактичних матеріалівНабір, редагування, форматування, макетування, роздрук документів

1 год.Створення таблиць, списків, робота з табуляторами

1 год.Брошурування документів.

15хв.Створення змісту та використання зносок.

30хв.Використання полів та злиття документів.

30хв.Створення організаційних діаграм різного типу (Венна, Радіальна, Пірамідальна, Організаційна, Циклічна, Цільова)

30хв.Вставлення малюнків у текст

30 хв.Самостійна робота. Виготовлення Брошури та грамот.

1год.

Розділ 5.

Використання МS Excel для створення дидактичних і методичних матеріалівПерегляд прикладів дидактичних і методичних матеріалів, створених вчителями в ЕхсеІ

30хв.Робота з даних, що зберігаються в електронній таблиці, як з базою даних: впорядкування даних за кількома критеріями, добір даних за простими критеріями

20хв.Побудова діаграм за результатами анкетування чи опитування

15хв.Робота із шаблоном по заповненню таблиці конкретними даними про успішність учнів. Вставляння формул. Форматування таблиці

40хв.Побудова діаграм на базі створеної таблиці порівняння даних про успішність випускників школи: річні середні оцінки з основних предметів та результати незалежного тестування

20хв.Вставляння діаграм до презентації, до текстового документу.

20хв.Створення кросворду

30хв.Оформлення результатів анкетування учнів, батьків, громади

20хв.Використання в таблицях формул. Вставлення формул до прикладів різних таблиць

20хв.Робота з підготовленим тестом з історії України

10хв.Робота із зразком: створення тестового завдання за допомогою елементів форми.

45хв.Самостійна робота

1 год.Критерії визначення

володіння педагогічними працівниками

інформаційно-комунікативними технологіями


№ з/п.

Знання:

Уміння:

Рівень «Початківець»використання апаратури комп'ютера


 • вмикання й вимикання комп'ютера;

 • робота з клавіатурою, мишкою;

 • запис інформації на накопичувач (диск, флешка тощо)використання комп'ютерних програм


 • робота з файлами,

 • запуск програм на виконання,

 • користування текстовим І графічним редакторами,

 • користування браузером,

 • користування електронною поштою,

 • користування антивірусними програмамипошук потрібних даних в Інтернеті


 • користувач уміє проводити пошук необхідної інформації в мережі їнтернет за ключовими словами

 • використання інтернет-каталогів та пошуковиків типу Google.використання електронних джерел: електронних енциклопедій, електронних посібників, ППЗ навчального призначення, електронних довідників

 • робота з електронними довідниками, посібниками й енциклопедіями;

 • копіювання текстів і зображень із мережі їнтернетвикористання дидактичних засобів, які створені засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

 • демонстрація презентацій,

 • запуск інтерактивних тестів;

 • користування мультимедійним проекторомдрукування, тиражування та використання в навчально-виховному процесі методичних

матеріалів та дидактичних засобів, створених засобами ІКТ

 • робота з принтером,

 • виведення матеріалів на друк,

 • тиражування

Рівень «Активний користувач»Рівень «Початківець» +

використання існуючих посібників із ІКТ для виконання додаткових операцій із програмними педагогічними засобами (ППЗ)

 • самостійно набуває навичок роботи на комп'ютері шляхом самоосвіти за допомогою існуючих посібників, програмних педагогічних засобів (ППЗ)Спілкування електронною поштою (з батьками, учнями, колегами)

 • має електронну адресу, веде листування засобами електронної поштипередавання електронною поштою великих обсягів інформації

 • уміє архівувати великі обсяги інформації, додавати файли, зображення, відео тощо;використання ІКТ для розв'язування освітніх задач навчального предмета


 • використовує комп ютер на уроках для організації навчально-виховного процесу;

 • створює зображення (математичні рисунки) засобами програми Paint;

 • уміє користуватися спеціальними,відповідними до фаху програмами (Редактор формул, Форми, Символи,Запис звуків тощо)використання електронних таблиць та табличного процесора для створення методичних і дидактичних матеріалів

 • уміє працювати з програмою MS Ехсе1,

 • програмувати розрахунки,

 • будувати діаграми та графіки різних типівВикористання засобів підготовки презентацій (Microsoft PowerPoint) та публікацій (Microsoft Publisher)

 • створення презентацій і публікацій за допомогою програм Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher (робота з шаблонами, дизайн, анімація, таймер тощо)проведення простого статистичного аналізу даних за допомогою ІКТ

 • створює бази даних, здійснює фільтрацію,

 • задає функцію засобами програми Microsoft Ехсе1розрізняє завдання, для вирішення яких ІКТ є ефективним засобом


 • орієнтується у виборі засобів офісних додатків і комп'ютерних програм для організації навчально-виховного процесувикористання ІКТ на різних етапах уроку

 • активно використовує комп ютер на різних етапах урокуДобір між предметних навчальних проектів з використанням ІКТ

 • орієнтується в навчальних учнівських проектах,

 • уміє аналізувати їх зміст і відбирати корисний матеріал до уроків;

 • бере участь у навчальних учнівських проектах із використанням ІКТ разом зі своїми учнямиупровадження активних методів навчання

 • залучає учнів до підготовки презентацій,

 • розробляє інструктивні матеріали,

 • консультує учнів і колег із питань запровадження сучасних форм і методів навчанняупровадження нових методів оцінювання з використанням ІКТ

 • розробляє тести та анкети за допомогою команди «Форми»використання освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу

 • знає і популяризує адреси освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу;

 • користується сервісами типу BobrDobr для створення закладоканаліз та опис навчальних проблем, які пов'язані з використанням ІКТ, що зустрічає педагогічний працівник у своїй професійній діяльності

 • бере участь в обговореннях (форумах),

 • звертається до фахівців із метою вирішення проблем, які пов'язані з використанням ІКТ у педагогічній діяльностівикористання мережі Інтернет для вивчення передового педагогічного досвіду

 • використовує ресурси мережі Інтернет для вивчення досвіду колег,

 • бере участь в обговореннях, форумах, чатах тощо

Рівень «Експерт»Рівень «Початківець» + «Активний користувач» +

Застосування методу навчальних проектів із використанням ІКТ

 • розробляє, організує і реалізує навчальні учнівські проекти;

 • використовує елементи проектної методики на уроках та в позаурочній діяльностіаналіз потреб в освітніх комп'ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів

 • здійснює аналіз і відбір освітніх комп'ютерних програм, засобів ППЗ для використання під час навчання предметарозробка і проведення між предметних навчальних проектів із використанням ІКТ

 • розробляє і реалізує міжпредметні навчальні проекти з використанням ІКТпредставлення результатів навчальних досягнень учнів у вигляді діаграм та графіків

 • здійснює моніторингові дослідження,

 • оформлює хід і результати моніторингових досліджень за допомогою діаграм і графіків;

 • уміє працювати з конструктором діаграмучасть у дистанційних курсах підвищення кваліфікації

 • бере участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації, дистанційних тренінгах тощо;Розробка, адаптац ія і проведення тренінгових курсів із базових комп'ютерних навичок та ІКТ для своїх колег, учнів

 • розробляє і реалізує програми тренінгів, курсів та індивідуальних занять для учнів і колегпроведення семінарів для вчителів із проблем інтегрування ІКТ у навчальний процес

 • має методичні рекомендації, розробки уроків, дидактичні й методичні матеріали з використанням ІКТ;

 • презентує досвід під час нарад, на засіданнях методичного об'єднання, організовує і проводить курси, заняття, тренінги для колег і учнів із проблеми використання засобів ІКТрозробка гіпертекстів за технологією Вікі

 • має статті у Вікіпедії, бере участь в обговореннях статейЗабезпечує дієвість освітнього інформаційного простору регіону


 • має власний предметний сайт (блог) або є співавтором тематичних сторінок Вікіпедії,

 • модератор педагогічної Інтернет- спільноти або її активний учасник

критерії розроблені на основі проекту Технологічного стандарту рівня володіння педагогічними працівниками ІКТ (автори: Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе, 2008 р.) та адаптовані для педагогічних працівників.


Скачать, 1182.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru