Загрузка...
Категории:

Загрузка...

1. Особливості розвиту європейської літератури XVII ст. Класицизм. Бароко

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 194.89 Kb.
Дата09.03.2012
Размер194.89 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Балада у творчості німецьких просвітителів
Система і критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів
Міністерство освіти і науки україни
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Комплексні контрольні завдання з дисципліни Білет № 1
1. У якій країні Просвітництво досягло свого найвищого розвитку
5. Чому в драмі “Розбійники” Шиллера немає сцен насилля
Перелік питань до заліку
Подобный материал:

Структура

електронного навчально-методичного комплексу

дисципліни, та його складові


Історія зарубіжної літератури ХVII – ХVIIІ століть


Теми змістових модулів

Модуль 1. Особливості розвиту європейської літератури XVII ст. Класицизм. Бароко.

Модуль 2. Особливості розвиту європейської літератури XVІII ст. Просвітництво.


Теми лекційних занять

Тема 1. Особливості розвиту європейської літератури XVII ст. Класицизм. Бароко.

Тема 2. Іспанська поезія, проза XVII ст. Франсіско де Кеведо. Луїс де Гонгора. Бальтасар Грассіан.

Тема 3. Іспанська драматургія XVII ст. Лопе де Вега. Тірсо де Моліна. Педро Кальдерон.

Тема 4. Французька поезія та проза XVII ст. Афористична література.

Тема 5. Французька драматургія XVII ст. Корнель. Расін.

Тема 6. Просвітництво як доба в історії світової культури. Роберт Бернс.

Тема 7. Джонатан Свіфт.

Тема 8. Семюел Річардсон. Генрі Філдінг.

Тема 9. Сентименталізм. Лоуренс Стерн. Преромантизм.

Тема 10. Особливості розвитку французької літератури ХVIII ст. Література рококо.

Тема 11. Дені Дідро. Жан Жак Руссо.

Тема 12. Німецька література доби Просвітництва

Тема 13. Йоганн Вольфганг Гете.


Плани семінарських занять


Семінарське заняття № 1

Тема: Мольєр – талановитий комедіограф французького та всесвітнього класицизму

Основні питання для опрацювання:

 1. Тематична і художня своєрідність класицистичної п’єси.

 2. Історія створення комедії Мольєра “Міщанин-шляхтич”. Інтрига та конфлікт п’єси.

 3. Характеристика образу Журдена. Герої Мольєра – носії однієї пристрасті.

 4. Втілення та відхід від правил класицизму в комедії Мольєра. Засоби творення комічного, фарсова традиція народного театру в п’єсі.

 5. Вплив творчості Мольєра на світову літературу. “Мартин Боруля” І.Карпенка-Карого та “Мина Мазайло” М.Куліша як продовження та розвиток традицій Мольєра.

Завдання:

 1. Законспектувати і опрацювати статті: Троцик О. Виховний потенціал класицистичної комедії: Методична передмова до уроку-дослідження жанрових особливостей комедії Ж.-Б.Мольєра “Міщанин шляхтич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С.21 – 24. Шухорова А. Традиція Мольєра в українській літературі // Зарубіжна література. – 2001. – №43.

 2. Повторити поняття про комедію, естетичні принципи класицизму; поглибити поняття про засоби творення комічного (буфонада, гротеск, плебейський гумор).


Семінарське заняття № 2

Тема: Просвітництво і Вольтер

Основні питання для опрацювання:

 1. “ХVІІІ століття – доба Вольтера”. Вплив Вольтера на всесвітню (зокрема українську) культуру.

 2. Відображення теорії про “природну людину” у повісті Вольтера “Простодушний” (“Простак”).

 3. Критика вад французького суспільства у повісті. Двозначність фіналу твору.

 4. Образ Простодушного. Порівняльна характеристика образів “природних людей”: П’ятниці (Д.Дефо “Робінзон Крузо”) і гурона (Вольтер “Простодушний”).

Завдання:

 1. Прочитати повість Вольтера “Простодушний” і роман Д.Дефо “Робінзон Крузо”.

 2. Укласти тези про зв’язок української культури з творчістю Вольтера за статтею Лімборського І. “Вольтер і Україна” (Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №3. – С.48 – 50).

 3. Скласти порівняльний план до характеристики образів П’ятниці (Д.Дефо “Робінзон Крузо”) і гурона (Вольтер “Простодушний”).


Семінарське заняття № 3

Тема: Драма Ф.Шиллера “Вільгельм Телль”

Основні питання для опрацювання:

 1. П’єса “Вільгельм Телль” Ф.Шиллера: історія створення, сюжет, історична основа драми.

 2. Тематика і проблематика драми. Особливості драматичного конфлікту в творі.

 3. Образ Вільгельма Телля як втілення авторської думки про гармонійну особистість. Інші образи п’єси.

 4. Художня своєрідність п’єси. Риси “веймарського класицизму” у драмі.

Завдання

 1. Скласти цитатну характеристику до образу Вільгельма Телля.

 2. Виписати із “Словника літературознавчих термінів” визначення драми.

 3. Опрацювати статтю: Шалагінов Б. Шиллер // Вікно в світ. – 1999. – №1. – С.74 – 90.


Семінарське заняття № 4 – 5

Тема: Трагедія Гете “Фауст” як величний твір німецького письменства

Основні питання для опрацювання:

І. Історія створення та написання трагедії Гете “Фауст”.

  1. Робота Гете над трагедією.

  2. Історико-літературна основа твору.

  3. Рецепція поетики народного театру в трагедії.

Завдання:

  • Охарактеризувати суть філософських концепцій, що мали вплив на Гете і втілилися у трагедії “Фауст”;

  • З’ясувати джерела сюжету твору;

  • Пояснити, чому в епоху Просвітництва вибір Гете зупинився саме на легенді про Фауста.

ІІ. Сюжет і особливості композиції твору.

2.1. Жанр твору.

2.2. Особливості побудови твору. Співвідношення І та ІІ частин.

2.3. Відображення основних філософських проблем у “Пролозі на небі”.

Завдання:

  • З’ясувати жанр твору;

  • З’ясувати місце “Прологу” в композиції драми;

  • Окреслити головні образи “Прологу”, їхнє ставлення до людини.

ІІІ. Головні образи драми Гете “Фауст”.

  1. Основні ступені розвитку образу Фауста.

  2. Суть образу Мефістофеля. Мефістофель і Фауст – антиподи?

  3. Вплив трагедії Маргарити на Фауста.

  4. Трансформація християнських образів і символів.

Завдання:

  • Зі статті О.Соколової (Вікно в світ. – 1999. – №3. – С.49 – 41) перемалювати схеми розвитку образу Фауста;

  • Знайти вжиті в тексті образи, символи біблейської й євангельської міфологій, пояснити їхнє значення;

  • Законспектувати фрагмент монографії Шалагінова Б. “Міфологічна типологія образів персонажів” (Шалагінов Б. “Фауст” Й.В.Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 – 19 ст.: Монографія. – К.: Вежі, 2002. – С.190 – 204).

ІV. Основні проблеми драми “Фауст”.

  1. Людина і природа.

  2. Людина і сенс буття.

  3. Людина і пізнання.

  4. Людина і мораль.

  5. Людина і релігія.

Завдання:

  • Виписати з тексту афоризми до кожної з означених проблем;

  • Пояснити закінчення драми (хоровий спів).

V. Вплив трагедії Гете “Фауст” на розвиток світової літератури і мистецтва.


Семінарське заняття № 6

Тема: ^ Балада у творчості німецьких просвітителів

Й.-В. Гете і Ф. Шиллера

Основні питання для опрацювання:


 1. Балада як жанр літератури, її особливості. Готфрід Бюргер – засновник жанру літературної балади в німецькій поезії. Гердер про жанр балади.

 2. Близькість етичних поглядів і філософських основ творчості Гете та Шиллера.

 3. Еволюція жанру балади у творчості Фрідріха Шиллера:

а) Історична основа балади “Рукавичка”. Обстоювання людської гідності, проблема співвідношення лицарського кодексу честі та загальнолюдської цінності життя. Художні описи у творі.

б) Звернення до давньогрецького міфу в баладі “Івікові журавлі”. Філософський підтекст твору. Символічність образу журавлів.

в) Показ трагедії зіткнення романтичної особистості із жорстоким світом у баладі “Нурець”.

г) Оспівування непереможної сили кохання у баладі “Лицар Тогенбург”.

4. Балада у творчості Й.В.Гете:

а) Новаторське осмислення поетом стародавньої легенди про чарівницю-русалку (балад “Рибалка”).

б) Фольклорні традиції у баладі “Вільшаний король”. Переплетення психологічного, фантастичного та реального у творі. Емоційна атмосфера, поетичний ритм.

5. Схожість і відмінність між баладами Й.В.Гете і Ф.Шиллера.

Завдання

 1. Зі словника літературознавчих термінів виписати визначення балади.

 2. Опрацювати статтю: Свенцицької М. Про дружбу двох німецьких геніїв (Гете і Шіллера) // Всесвіт. – 1997. – №3. – С.120 – 124.

 3. Зазначені у тексті балади письмово проаналізувати за поданою схемою:

Схема аналізу балади

 1. Визначте тему твору.

 2. Особливості композиції.

 3. Яка основна думка твору.

 4. Образ ліричного героя.

 5. Які почуття, переживання, настрій відбились у творі?

 6. Визначте ліричну ситуацію, представлену у вірші (конфлікт героя із самим собою, його внутрішня несвобода тощо).

 7. Художні засоби.

 8. Роль синтаксичних прийомів та фігур поетичної мови.

 9. Особливості системи віршування (віршований розмір, спосіб римування, види рими).


Самостійна робота

 1. Бароко та українська література.

 2. Творчість Жана Батиста Мольєра. П’єси “Тартюф”, “Дон Жуан”.

 3. Творчість англійських драматургів XVII ст. Поетичний доробок Джона Донна.

 4. Сатиричні твори Даніеля Дефо (“Казка бочки”).

 5. Драматургія Бомарше.

 6. Драматургія Вольтера.

 7. Драматургія Лессінга.

 8. Поезія, жанр балади у творчості Фрідріха Шиллера.

 9. Драматургія Гете.


Теми курсових робіт

 1. Дон-жуанівський мотив у драмах Тірсо де Моліна “Севільський спокусник”, Лесі Українки “Камінний господар”, Олександра Пушкіна “Камінний гість”.

 2. Проблеми жанру і трагічне у французькому театрі ХVІІ ст. (на матеріалі трагедій Кальдерона і Расіна).

 3. Трагедія Й.В.Гете “Фауст” і новела Г.Косинки “Фавст”: компаративний аналіз.

 4. Роман Гріммельсгаузена “Заповзятливий німецький Симпліциссіум” як основа драми Бертольда Брехта “Матінка Кураж та її діти”.

 5. Розвиток жанру авантюрного роману в європейській літературі ХVІІ ст.

 6. Самсон як герой біблійного епосу та поеми Джона Мільтона “Самсон-борець”.

 7. Послідовники Лафонтена в українській літературі: Г.Сковорода, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, Л.Боровиковський, Л.Глібов.

 8. Західноєвропейський готичний роман і українська література.

 9. Поезія маньєризму і бароко (Джон Донн, Луїс Гонгора, А.Гріфіус).

 10. “Класичного ґрунту натхнення”: Гете в перекладах Максима Рильського.

 11. Вісім рядків Гете і Бажана (Переклад твору “Нічна пісня мандрівника”).

 12. Перші українські інтерпретації творів Фрідріха Шиллера.

 13. Жуль Верн і Даніель Дефо: суперечка двох робінзонад.

 14. Дон Жуан крізь призму національного міфу.

 15. Легенда про Дона Жана у світовій літературі.

 16. Інтертекстуальність як головна ознака роману Генріха Філдінга “Історія Тома Джонса, знайди”.

 17. Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби бароко (на матеріалі творів Франсіско де Кеведо і Лазаря Бароновича).

 18. Київські поетики ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в контексті європейського літературного процесу.

 19. Українське літературне бароко в європейському контексті.

 20. Комедія Лопе де Веги “Собака на сіні” як зразок комедії “плаща і шпаги”.

 21. Традиція Мольєра в українській літературі.

 22. Жан-Жак Руссо і руссоїзм в Україні.

 23. Комічні опери Котляревського та Бомарше: спільне і відмінне.

 24. Обґрунтування реалістичних принципів іспанського національної драми в трактаті Лопе де Веги “Про нове мистецтво писати комедії”.

 25. Класицизм ХVІІ ст. і комедія Мольєра “Міщанин-шляхтич”.

 26. Літературні герої Гете в мистецтві (музика, живопис, скульптура).

 27. Спільне і відмінне у трагедіях Расіна і Корнеля.

 28. Поширення Філдінгової схеми зіставлення двох братів (Шерідан “Школа лихослів’я”, Шиллер “Розбійники”).

 29. “Мартин Боруля” І.Карпенка-Карого та “Мина Мазайло” М.Куліша як продовження та розвиток традицій Мольєра.

 30. Художня трансформація легенди про Фауста в трагедії Гете.


^ Система і критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів
Модуль 1

Модуль 2

Загальна сума балів

Кількість балів за модуль

50

50

100

В тому числі за видами робіт:
Практичні заняття

5
16
СРС

4
6
Тексти

12
22
Вірші

2
3
Контрольна робота

10
10
Завдання до семінарських занять

2
8


Зразки завдань до контрольних робіт (модульного контролю)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Напрям підготовки: 0305 – філологія

Спеціальність: 6.030500 – українська мова і література;

6,0030501 українська мова, література та англійська мова; українська мова, література та документознавство

Навчальна дисципліна: “Історія зарубіжної літератури ХVII – XVIII століть”

^

Комплексні контрольні завдання з дисципліни

Білет № 1


 1. Бароко. Концепція світу і людини в літературі доби бароко. Особливості естетики бароко.

 2. Відображення теорії про “природну людину” у повісті Вольтера “Простодушний”. Критика вад французького суспільства.

 3. Український літературознавець Анатолій Макаров пише: “Звільнивши уяву від надокучливої опіки розуму, культура бароко широко розчинила двері перед фантазією, перед усіма її химерами і найнеможливішими з точки зору буденної свідомості сновидними сюжетами. Під впливом цих новацій поступово змінювалось і саме художнє сприйняття часу й простору”. З’ясуйте, як змінився час і простір у творах бароко.


Завідувач кафедри, професор __________________ В.Т.Поліщук


Зразки тестових завдань

^ 1. У якій країні Просвітництво досягло свого найвищого розвитку:

А) Італії;

Б) Німеччині;

В) Франції?

2. Першу енциклопедію видали:

А) Гюго і Шиллер;

Б) Д’Альмбер і Дідро;

В) Мольєр?

3. Створюючи балади, Шиллер використовував сюжети:

А) фольклорні;

Б) історичні;

В) біблійні;

Г) літературні?

4. Хто з письменників написав “Спогади про двох малярів”, де провів прямий зв’язок між творчістю Шиллера та художніми відкриттями Шевченка:

А) Костомаров;

Б) Куліш;

В) Федькович?

^ 5. Чому в драмі “Розбійники” Шиллера немає сцен насилля:

А) на сцені важко показати масові дії;

Б) Шиллер був принципово проти насилля;

В) Шиллера цікавив внутрішній світ героїв і їхнє ставлення до подій та власних вчинків?


^ Перелік питань до заліку

 1. Загальна характеристика літературного процесу ХVІІ століття. Історичні передумови розвитку літератури.

 2. Бароко. Концепція світу і людини в літературі бароко. Особливості естетики бароко. Західноєвропейське та українське бароко.

 3. Класицизм. Концепція світу і людини у класицизмі. Риси класицизму. Основні положення трактату Нікола Буало “Поетичне мистецтво”.

 4. Лопе Фелікс де Вега Карпіо – основоположник іспанського національного театру. Обґрунтування реалістичних принципів іспанського національної драми в трактаті Лопе де Веги “Про нове мистецтво писати комедії”.

 5. Приватно-побутові п’єси Лопе де Веги на тему кохання, т.з. комедії “плаща і шпаги”. Комедія Лопе де Веги “Собака на сіні”: гуманістичний смисл і художні особливості.

 6. Народно-героїчна драма Лопе де Веги “Фуенте Овехуна”. Викриття феодального свавілля. Зображення народу як колективного героя. Революційний пафос драми, художнє новаторство.

 7. Розвиток іспанської поезії. Поняття “культеранізму”. Творчість Луїса де Гонгори. Аналіз поеми “Самотність”.

 8. Поняття “консептизму”. Поетична спадщина Франсіско де Кеведо. Проблематика шахрайського роману “Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення”.

 9. Особливості прози бароко (роман в іспанській літературі).

 10. Тема молодого розпусника і камінного господаря у драмі Тірсо де Моліна “Севільський спокусник”. Особливості драми бароко.

 11. Характеристика трьох основних груп п’єс Кальдерона. Відображення основних барокових проблем у драмі Педра Кальдерона “Життя – це сон”.

 12. Історичні передумови розвитку літератури Франції. Філософські системи Рене Декарта, Спінози. Трактат Нікола Буало “Про поетичне мистецтво”.

 13. Прозаїки французького класицизму (основні форми і жанри). Розвиток афористичної літератури. Творчість Франсуа де Ларошфуко, Блеза Паскаля. Казки Шарля Перро.

 14. Преціозна література – стильова течія бароко у французькій літературі. Виникнення і поширення жанру психологічного роману.

 15. Поезія французького класицизму. Діяльність гуртка “Лібертенаш”.

 16. П’єр Корнель – творець французької класицистичної трагедії. Основні етапи творчого шляху Корнеля.

 17. П’єса Корнеля “Сід” – перший великий твір французького класицизму. Неоднозначність оцінки п’єси, причини полеміки.

 18. Трагедії Корнеля “Горація”, “Цінна”: проблематика, образи. Різниця між ранньою творчістю драматурга і останніми трагедіями.

 19. Жан Батіст Мольєр. Особливості художнього методу драматурга.

 20. Втілення і відхід від правил класицизму у п’єсі Мольєра “Міщанин-шляхтич”. Чіткість й симетричність побудови образної системи.

 21. Викриття святенництва і лицемірства у п’єсі Мольєра “Тартюф”. Введення у п’єсу елементів народного фарсу.

 22. Творчість Жана Расіна – новий етап у розвитку класицистичної трагедії. Звернення до античних образів у драмі “Андромаха”.

 23. Спільне і відмінне у трагедіях Расіна і Корнеля.

 24. Просвітництво як соціально-економічний, філософський та культурний рух.

 25. Основні напрями у мистецтві ХVІІІ ст. Просвітницький класицизм. Поняття “вольтерівський класицизм”, “веймарський класицизм”.

 26. Просвітницький реалізм. Розвиток жанру роману. Поява нового активного героя.

 27. Сентименталізм. Руссоїз як філософське підґрунтя сентименталізму. Культ серця, культ почуттів.

 28. Загальна характеристика розвитку англійської літератури першої третини ХVIII ст. Даніель Дефо як основоположник нового роману. Роман “Робінзон Крузо”: виховний і пригодницький характер твору.

 29. Життя, політична й літературна діяльність Джонатана Свіфта. Роман “Мандри Гуллівера”: жанрові та композиційні особливості. Філософсько-політична, памфлетна основа твору.

 30. Семюель Річардсон – автор сімейно-побутового, психологічного роману. Новаторство романів Річардсона "Памела", "Клариса".

 31. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга. Драматичний спадок письменника. Суперечка з Річардсоном. Соціально-побутовий характер роману Генрі Філдінга “Історія Тома Джонса, знайди”. Образна система твору.

 32. Зародження і поширення сентименталізму в англійській літературі другої половини ХVIII ст. Творчість Стерна як найяскравішого представника сентименталізму.

 33. Головні теми творчості Роберта Бернса. Народний характер, фольклорна основа лірики.

 34. Предромантизм в Англії. Творчість Дж. Макферсона. Поняття про готичний роман. Готичний роман і українська література.

 35. Суспільно-економічна ситуація Німеччини ХVIII ст. Своєрідність німецького Просвітництва. Основні етапи розвитку німецької літератури.

 36. Діяльність представників “Бурі і натиску”. Принцип народності та національних основ літератури Й.Г.Гердера.

 37. Йогана Вольфганг Гете – видатний поет і мислитель епохи Просвітництва. Життєвий і творчий шлях митця.

 38. Лірика Гете періоду “Бурі і натиску”. Перехідний характер творчості поета; складність і суперечливість поглядів Гете.

 39. Повість “Страждання юного Вертера” Гете та німецький сентименталізм. Відмінність сентименталізму Гете і Руссо.

 40. “Фауст” Гете як драматична поема. Історія створення та художня своєрідність трагедії. Композиція твору.

 41. Філософський зміст поеми “Фауст” Гете. Вічна проблема сенсу людського життя.

 42. Суперечливість образів твору. Художні портрети Фауста, Мефістофеля, Маргарити, Єлени. Літературні герої Гете в мистецтві (музика,стецтві (музика,тура).

 43. Шиллер – видатний німецький поет, драматург. Шиллер і рух “Буря і натиск”. Жанр балади у творчості письменника.

 44. Гуманістичний характер п’єси Шиллера “Розбійники”: соціальна та політична спрямованість драми.

 45. Поетизація в народній драмі Шиллера “Вільгельм Телль” боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Особливості драматичного конфлікту в творі.

 46. Просвітництво у Франції. Вплив філософії на розвиток літератури. Література рококо як відображення світогляду французького шляхетства.

 47. Монтеск’є – зачинатель французького Просвітництва. Критика французького абсолютизму у “Перських листах”.

 48. Вольтер: особистість митця в контексті історичних умов, філософських ідей, наукових відкриттів ХVІІІ ст. Драматичні твори письменника.

 49. Відображення теорії про “природну людину” в повісті Вольтера “Простодушний”. Критика вад французького суспільства.

 50. Творчість Дені Дідро, його естетична програма. Проблематика повісті “Черниця”. Складні реалістичні характери героїв твору.

 51. Соціальні, політичні і філософські погляди Жан-Жака Руссо. Роман Ж.-Ж. Руссо “Нова Елоїза”: зображення духовного життя героїв; роль пейзажу в розкритті внутрішнього стану людину.

 52. Бомарше – відомий комедіограф ХVІІІ ст. Комедія “Весілля Фігаро”: соціальна проблематика, використання традицій фарсового театру, зовнішнього комізму. Образ Фігаро та графа Альмавіва.


Рекомендована навчальна й навчально-методична література

  1. Акимова А.А. Вольтер. – М., 1970. – 448с.

  2. Алексеев М.П. Английская литература: Очерки и исследования. – Л.: Наука, 1991. – 463с.

  3. Андреев Л.Г. История французской литературы. – М.: Высш. школа, 1983. – 542с.

  4. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высш. школа, 1985. – 413с.

  5. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М.: Наука, 1967.

  6. Анисимов И.И. Французская классика со времен Рабле до Р.Роллана. – М.: Худ. литература, 1977. – 334с.

  7. Артамонов С.Д. Вольтер и его век. – М.: Просвещение, 1980. – 223с.

  8. Артамонов С.Д. Зарубежная литература ХVІІ – ХVІІІ вв.: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1982. – 608с.

  9. Атарова К.Н. Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». – М.: Высш. шк., 1988. – 95с.

  10. Балашов Н.И. Испанская классическая драма (в сравнительном литературном и текстологическом аспектах). – М.: Наука, 1975. – 335с.

  11. Барская Т. Дидро Д. – Л.-М.: Искусство, 1962. – 114с.

  12. Большаков Б.П. Ж.Расин. – М.: Знание, 1989. – 64с.

  13. Бояджиев Г.Н. Мольер. История пути формирования жанра высокой комедии. – М.: Искусство, 1967. – 555с.

  14. Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера. – М.: Мол. Гвардия, 1980. – 175с.

  15. Гликман И.Д. Мольер. Критико-биографический очерк. – М.-Л.: Худ. лит., 1966. – 279с.

  16. Грендель Ф. Бомарше. – М.: Книга, 1985. – 398с.

  17. Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней: Испанская литература. – М.: Прогресс, 1981. – 328с.

  18. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Худ. лит., 1980. – 659с.

  19. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. – М.: Наука, 1966. – 472с.

  20. Елистратова А. Филдинг. Критико-биографический очерк. – М., 1954. – 98с.

  21. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы: 16 – 18 вв. – Л.: Худ. лит., 1972. – 495с.

  22. История западноевропейского театра / Под ред. С.С.Мокульского. – Т.1. – М.: Искусство, 1956. – 750с.

  23. История немецкой литературы. Учебное пособие. – М.: Высш. школа, 1975. – 526с.

  24. История немецкой литературы: В 3 т. // Под ред. А.Дмитриева. – М.: Радуга, 1985. – Т.1. – 350с.

  25. Кадышев В.С. Расин. – М.: Наука, 1990. – 268с.

  26. Колесников Б.И. Р.Бернс. Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1967. – 240с.

  27. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. – М.: Радуга, 1984. – 404с.

  28. Либинзон З.Е. «Коварство и любовь» Ф.Шиллера. – М.: Худ. Литература, 1969. – 133с.

  29. Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер. – М.: Просвещение, 1990. – 172с.

  30. Литература классицизма в школьном изучении. – М.: Флинта: Наука, 1997. – 160с.

  31. Литературные манифесты французских классицистов / Собр. текстов, вступительная статья и общ. ред. Н.П. Козловой. – М.: Изд-во Московского университета, 1980.

  32. Мокульский С.С. Пьер Бомарше. – М.: Знание, 1957. – 32с.

  33. Морозов А.А. «Симплицисиум» и его автор. – Л.: Наука, 1984. – 206с.

  34. Мультатули В.М. Мольер. – М.: Просвещение, 1988. – 142с.

  35. Муравьев В.С. Путешествие с Гулливером. – М.: Книга, 1978. – 208с.

  36. Нерсесова М.А. Дж.Свифт. – М.: Знание, 1967. – 32с.

  37. Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. – М.: Изд-во Московского университета, 1958.

  38. Нечипорук О.Д. Великий поет Шотландії: Р.Бернс в українських перекладах та літературознавстві. – К., 1973. – 46с.

  39. Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література ХVІІ – ХVІІІ століть. – Харків, 2003. – 224с.

  40. Правскин З.И. Испанская литература ХVII – ХІХ в. – М.: Высш. школа, 1978. – 286с.

  41. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. – К.: Вища школа, 1993.

  42. Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 483с.

  43. Скурла Г. Братья Гримм: Очерк жизни и творчества. – М: Радуга, 1989. – 302с.

  44. Соколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: Проблемы типологии. – Киев – Одесса: Вища школа, 1983. – 140с.

  45. Соколянский М.Г. Творчество Генри Филдинга. Книга очерков. – К.: Вища школа, 1975. – 174с.

  46. Томашевский Н. Традиция и новизна. Заметки о литературе Италии и Испании. – М.: Худ. лит., 1981. – 287с.

  47. Финкельштейн Е.Л. Бомарше. – Л.-М.: Искусство, 1957.

  48. Чамиев А.Д. Дж. Мильтон и его поэма «Потерянный рай»: Монография. – Л.: ЛГУ, 1986. – 128с.

  49. Шалагінов Б. “Фауст” Й.В.Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 – 19 ст.: Монографія. – К.: Вежі, 2002. – 208с.

  50. Шалагінов Б. Естетика Й.В.Гете. – К., 2002. – 220с.

  51. Шалагінов Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. – Харків: Ранок, 2003. – 288с.

Скачать, 2803.06kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru