Загрузка...
Категории:

Загрузка...

1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 136.93 Kb.
Дата09.03.2012
Размер136.93 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)
5.2. Основи Інтернету (17 год.)
Практична робота № 11
Практична робота № 12
Практична робота № 13
Практична робота № 14
7.1. Призначення, основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки
7.2. Растрова графіка (10 год.)
Практична робота № 22.
Практична робота № 23.
7.3. Векторна графіка (10 год.)
Практична робота № 25.
Практична робота № 26.
Подобный материал:

Календарно-тематичне планування курсу інформатики

для 9-го класу (2 год. на тиждень)


з/п

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Домашнє завдання

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)


Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час роботи на комп’ютері та в кабінеті інформатики

Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості.^ Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)


Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера.

Пристрої обробки та зберігання даних.

Пристрої введення та виведення даних

(Оцінки за теми 1-2)

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.
^ Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)


Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.

Інтерфейс користувача операційної системи.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.


Поняття файлової системи. Навігація файловою системою.

Операції над об’єктами файлової системи.

Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.


Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.


Використання системних утиліт.Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.)


Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.


Стискання та архівування даних.


Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.


Збереження даних на знімних носіях.

(Оцінки за теми 3-4)Тема 5. Комп’ютерні мережі (20 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)


Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі.

Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.

Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
^ 5.2. Основи Інтернету (17 год.)


Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.

Послуги Інтернету. Протоколи Інтернету. Способи передавання даних Інтернетом, поняття маршрутизації.

Підключення до Інтернету, вибір провайдера. Поняття гіперпосилання та гіпертекстового документа, веб-сторінки та веб-сайту.

Використання та настроювання веб-браузера. Порівняння можливостей популярних браузерів. Браузер Internet Explorer:

Поняття Cookie та Кеш.

Практична робота № 8. “Створення переліку корисних ресурсів у папці «Обране» й збереження веб-сторінок”.


Веб-каталоги. Принципи організації та використання пошукових машин. Стратегії пошуку інформації. Формулювання пошукових запитів.

Огляд кількох популярних пошукових машин. Правила опису електронних джерел.

Практична робота № 9. “Порівняння можливостей пошукових систем Інтернету»


Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Програма Outlook Express.

Практична робота № 10 “Створення облікового запису в Outlook Express і поштової скриньки на сервері електронної пошти”.


Безкоштовні сервери електронної пошти. Етикет електронної переписки.

^ Практична робота № 11 ”Електронне листування з однокласниками”.


Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування послуги, огляд популярних програм. Програма ICQ. Програма Windows Messenger. Спілкування в чатах. Етикет онлайнового спілкування.

^ Практична робота № 12

”Обмін миттєвими повідомленнями”.


Мережа Usenet. Керування новинами за допомогою Outlook Express: пошук груп новин та підписування на них, вибір повідомлень та їх перегляд, надсилання повідомлень до груп новин. Робота з групами новин за допомогою веб інтерфейсу.

Поняття блога й різновиди блогів. Служба Blogger: створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень у блогу, настроювання параметрів блога.

^ Практична робота № 13

”Створення блога, публікація повідомлень у блогу й викори-стання блогів однокласників”


Передавання файлів за протоколом FTP. Використання FTP-клієнтів. Програма WS_FTP. Програма для завантаження файлів і сайтів ReGet Deluxe (або Download Master)

Огляд навчальних ресурсів Інтернету. Формати аудіо- та відео файлів в Інтернеті. Програми-програвачі аудіо та відео. Пошук і завантаження MP3-записів у пірінгових мережах. Відтворення відео в режимі реального часу. Інтернет-радіомовлення. Відтворення кліпів Flash. Комп’ютерні ігри в Інтернеті

^ Практична робота № 14

”Використання навчальних ресурсів Інтернету”.


Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему) Кінець І семеструТема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (7 год.)


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором. Використання довідкової системи

Введення й редагування тексту.. Поліграфічні вимоги до оформлення тексту. Перевірка правопису

Виділяння фрагментів тексту. Форматування тексту.

Форматування тексту


Практична робота № 15. Введення, редагування й форматування тексту.


Операції з фрагментами тексту. Використання буферу обміну

Списки. Використання списків

Робота з кількома документами


(Оцінки за тему)

Практична робота № 16. Робота з текстовими фрагментами та кількома документами
Тема 7. Комп’ютерна графіка (30 год.)

^ 7.1. Призначення, основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки (10 год.)


Призначення, можливості і сфери застосування комп’ютерної графіки. Поняття векторної і растрової графіки, їх порівняння

Параметри растрових і векторних зображень. Колірні моделі. Апаратні і програмні засоби комп’ютерної графіки

Особливості редакторів векторної і растрової графіки

Поняття алгоритму побудови графічного зображення. Розробка графічних алгоритмів побудови векторних і растрових зображень

Графічний редактор Paint: створення растрових зображень, що складаються з кількох елементів (графічних примітивів), використання інструментів графічного редактора Paint

Практична робота № 17. Графічна алгоритмізація і побудова зображення в середовищі Paint.

Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм Microsoft

Cтворення простих векторних зображень.

Практична робота № 18. Побудова векторного зобра-ження в середовищі MS Word.

Повторення. Підведення підсумків


(Оцінки за тему)
^ 7.2. Растрова графіка (10 год.)


Джерела й параметри растрових зображень.

Поняття про роздільну здатність і її зв’язок з якістю растрових зображень.

Середовище програми Adobe Photoshop. Основні інструменти й панелі властивостей.

Практична робота № 19. Основні прийоми роботи в середовищі Adobe Photoshop


Виділення областей на зображеннях.

Уточнення виділення. Використання масок і каналів

Практична робота № 20. Виділення областей та їхня обробка


Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях

Практична робота № 21. Обробка багатошарових зображень, створення колажів

Креслення і зафарбування

^ Практична робота № 22.

Малювання й фарбування


Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, балансом, насиченістю і відтінками кольору.

^ Практична робота № 23. Коректування кольору й тону

Комплексна обробка фотографій. Ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, підвищення різкості.

Практична робота № 24. Обробка цифрових фотографій (Оцінки за тему)^ 7.3. Векторна графіка (10 год.)


Огляд середовища програми CorelDraw. Відкриття й збереження зображень у CorelDraw. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур

Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, керування заливками

^ Практична робота № 25.

Створення найпростіших малюнків. Зафарбування об’єктів.


Створення рисунків з кривих ліній і ламаних


^ Практична робота № 26.

Використання кривих ліній і ламаних


Впорядкування, вирівнювання й об’єднання об’єктів

Практична робота № 27. Впорядкування й групування об’єктів. Створення складних малюнків

Застосування до об’єктів ефектів об’ємності й перетікання

Практична робота № 28. Застосування графічних ефектів

Додавання й форматування тексту

Практична робота № 29.

Робота з текстом у графічних зображеннях

Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)

Резервний урок (використовується за потребою)Скачать, 20.16kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru