Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 341.76 Kb.
Дата09.03.2012
Размер341.76 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2 Визначення термінів
4 Вимоги до реєстрації та перереєстрації домашніх тварин
7 Вимоги до умертвіння тварин
8 Вимоги до поховання, переробки або утилізації померлих
9 Продаж домашніх та інших тварин
10 Встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил
11 Повноваження і контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами
13 Участь громадян та громадських організацій у виконанні Правил
14 Порядок громадського обговорення проекту Правил
15 Порядок внесення змін та доповнень до Правил
Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні
Подобный материал:


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___________________№_____


ПРАВИЛА

утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя


1 Загальні положення


1.1 Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя (далі - Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги до утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя.

1.2 Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя розроблено відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264, Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 № 429 та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території м. Запоріжжя.

1.3 Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя визначають порядок утримання цих тварин і поводження з ними юридичних та фізичних осіб – власників тварин, а також контроль в цій сфері.

1.4 Дія цих Правил поширюється на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету), та фізичними особами. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.

1.5 Правила поводження з домашніми та іншими тваринами базуються на принципах:

гуманного ставлення до тварин, захисту тварин від жорстокого поводження;

персональної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;


участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій, зацікавлених фізичних осіб тощо у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;


обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;


обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;


забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин у місті.


^ 2 Визначення термінів


У цих Правилах поняття та терміни вживаються в такому значені:


гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;


домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;


власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;


безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;


реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;


ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;


місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;


навчально-дресирувальний майданчик для собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;


вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;


відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;


карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;


пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) – спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених безоглядних тварин;


тимчасова ізоляція (карантинування тварин) – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (мініпритулках) для утримання тварини до вирішення питань, пов’язаних з їхнім подальшим утриманням;


притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;


потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід собак, визначених потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні

ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;


собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;


евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;


екскременти – відходи життєдіяльності тварини.


Інші поняття та терміни у цих Правилах вживаються у значенні, які наведені в Законах України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про захист тварин від жорстокого поводження», а також Методичних рекомендаціях з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.


3 Вимоги до утримання домашніх та інших тварин


3.1 Загальні правила утримання домашніх та інших тварин:


3.1.1 Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення значних неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного законодавства. 


3.1.2 Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.


3.1.3 Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.


3.1.4 Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства.


3.2 Утримання домашніх та інших тварин дозволяється:


у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності - не більше 5 (п'яти) дорослих тварин;


у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;


у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;


у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;


юридичним особам: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі.


3.2.1 Дозволяється утримувати собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.


3.2.2 Дозволяється утримувати домашніх та інших тварин без повідків і намордників під час проведення виставок та спортивних змагань.


3.3 Утримання потенційно небезпечних домашніх тварин:


3.3.1 Придбання потенційно небезпечних порід собак та собак, визнаних небезпечними (додаток 1) дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях.


3.3.2 Особи, яким дозволено утримувати собак, визнаних потенційно небезпечними, повинні обов’язково бути членом кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.


3.3.3 Власники собак, породи яких зазначені у додатку 1 відповідно до вимог Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 повинні укладати договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.


3.4 Особи, які утримують домашніх та інших тварин, зобов’язані:


дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих приміщень;


не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;


забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;


реєструвати (перереєструвати) домашніх та інших тварин (у тому числі, породних собак та котів);


новопридбаних домашніх та інших тварин зареєструвати протягом десяти календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини;


тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, яка виключає можливість втечі (висотою не менше 2,5 м), застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території про наявність таких собак;


виводити собак за межі місць їх постійного проживання лише у наморднику та на повідку (для порід собак, які зазначені у додатку 1 - на короткому повідку не більш ніж 1,2 м.) з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (крім собак дрібних порід (додаток 2) та їх метисів), маючи при собі засоби для прибирання екскрементів тварини;


забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людей та інших тварин;


не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);


забезпечувати своєчасне надання домашній та іншій тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо). При проведенні больових процедур застосовувати знеболюючі препарати;


у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої, здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 або до спеціалізованого притулку3;


у випадку загибелі тварини негайно повідомляти ветеринарну лікарню за місцем проживання, здавати реєстраційні посвідчення, і номерні знаки – до установи, яка їх видавала;


у випадку падежу тварини негайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2, реєстраційні посвідчення, а на собак - і номерні знаки – до установи, яка їх видала;


негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших

тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомляти про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 з метою вилову й доставки її до установи ветеринарної медицини;


запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;


дотримуватися вимог нормативно-правових актів в цій сфері, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.


3.5 Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:


безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;


безпеку супроводжуваної домашньої тварини;


безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.


При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.


3.6 Власникам домашніх тварин забороняється:


утримувати домашніх тварин незареєстрованими;


утримувати більше 5 (п'яти) дорослих тварин у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;


продавати тварин у невизначених цими Правилами місцях;


у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння вигулювати тварин;


вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціального для вигулу місцях1;


приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, а також освіти та культури, на територію дитячих і спортивних майданчиків, інші місця загального користування тощо без письмового дозволу адміністрації об'єкту;


доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;


купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх (за винятком випадку необхідності надання термінової ветеринарної допомоги), брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;


примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування;


нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;


використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень;


розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;


розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;


кидати тварину, залишати в безпомічному становищі;


жорстоко поводитись з тваринами, спричиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, залишати бездоглядними, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні до тварини інші неприпустимі дії;


викидати трупи домашніх та інших тварин у контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях4;


викидати екскременти тварин в контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях4;


проводити собачі бої;


примушувати до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, а також інших ловчих звірів та птахів для полювання; 


вигулювати або виводити в місця загального користування хижих тварин, а також хворих на інфекційні захворювання; 


проводити дослідження чи науково-медичні маніпуляції на тваринах, що можуть призвести до генетичних змін;


 застосовувати до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу; 


інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин від жорстокого поводження.


^ 4 Вимоги до реєстрації та перереєстрації домашніх тварин


4.1 Реєстрація домашніх та інших тварин проводиться з метою:


єдиного обліку цих тварин в місті, у тому числі для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; 


контролю за чисельністю безпритульних тварин;


здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;


забезпечення епізоотичного благополуччя; 


вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.


4.2 Реєстрацію домашніх тварин здійснює підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 спільно з житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.


4.3 Електронна ідентифікація домашніх та інших тварин проводиться лікарем ветеринарної медицини.


4.4 Ведення загальної електронної бази даних реєстрації домашніх та інших тварин в м. Запоріжжя5 здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2.


4.5 Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, окрім випадків перереєстрації.


4.6 Перереєстрація тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника, зміни власника або у випадках втрати реєстраційного посвідчення.


4.7 Реєстрація та електрона ідентифікація домашніх та інших тварин проводиться протягом 10 календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини.


4.8 Обов'язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з трьохмісячного віку.


4.9 Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Запоріжжя5 незалежно від реєстрації у організації.


4.10 Обов'язковій тимчасовій реєстрації підлягають домашні та інші тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є містом, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають на території відповідних міст більше 45 діб.


4.11 Для проведення реєстрації власник домашньої та іншої тварини повинен надати паспорт, підтверджуючий особу, а юридичні особи – власники тварин – реєстраційне свідоцтво та документ, що підтверджує повноваження особи, що заявляє тварину на реєстрацію; відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину; ветеринарний документ встановленого зразку на тварину з відміткою про проведення щеплень.


4.12 Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, підтверджуючий особу, а юридичній особі – власнику тварини – реєстраційне свідоцтво та документ, що підтверджує повноваження особи, що заявляє тварину на перереєстрацію; відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину; реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка.


4.13 Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється у відповідних визначених та облаштованих приміщеннях підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 або житлової організації незалежно від форм власності та підпорядкування за місцем проживання (реєстрації) власника. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою.


4.14 В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника співробітниками житлової комунальної організацій.


4.15 При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.


4.16 Домашні та інші тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими.


4.17  Кошти за послуги, які пов’язані з реєстрацією чи перереєстрацією домашніх та інших тварин сплачуються власником відповідно до тарифів, що встановлюються органами місцевого самоврядування6 безпосередньо під час проведення реєстрації або під час видачі реєстраційного посвідчення.


4.18 Підприємство, установа, організація, що здійснює реєстрацію тварин у п’ятиденний термін з моменту реєстрації (перереєстрації) при пред’явлені власником тварини квитанції (платіжного доручення) про внесення відповідної плати, видає власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), який повинен бути прикріплений до ошийника собаки і надає друковане видання цих Правил, а також ознайомлює власника тварини з ветеринарними та санітарними вимогами щодо її утримання.


4.19 Реєстрація (перереєстрація) собак, породи яких зазначені у додатку 1 не проводиться у разі відсутності укладеного договору обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (див. п. 3.3.3).


5 Вимоги до вилову та тимчасової ізоляція домашніх тварин


5.1 Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.


5.2 Тимчасові ізоляції підлягають домашні та інші тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.


5.3 Вилов, вилучення домашніх та інших тварин здійснює підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2.


5.4 Вилов домашніх та інших тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих і проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.


5.5 Вилов тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 год. до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).


5.6 Виявлені безпритульні домашні та інші тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання6.


5.7 Виявлені бродячі домашні та інші тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2, що здійснює вилов, і можуть бути передані у спеціалізовані притулки3.


5.8 Повернені власникам тварини підлягають щепленню від сказу.


5.9 Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні.


6 Вимоги до функціонування притулків для безпритульних тварин


6.1 Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.


6.2 Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.


6.3 Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.


6.4 Положення про притулки для тварин затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.


^ 7 Вимоги до умертвіння тварин


7.1 Умертвіння тварин допускається:


для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;


за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;


при регулюванні чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;


за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;


за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.


7.2 При умертвінні домашніх та інших тварин мають дотримуватися такі вимоги:


умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;


приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;


забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин;


умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.


^ 8 Вимоги до поховання, переробки або утилізації померлих

домашніх та інших тварин


8.1 У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання відповідного документу про смерть тварини.


8.2 Власник тварини повинен у 10-денний термін з дня отримання відповідного документу про смерть тварини письмово (або, при наявності, використовуючи спеціалізовану телефонну лінію) повідомити підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 про факт та причину смерті тварини, вказавши номер свідоцтва про смерть, для внесення змін до загальної електронної бази даних реєстрації домашніх та інших тварин в м. Запоріжжя5.


8.3 Забороняється кремація або поховання трупів домашніх тварин без документу, що засвідчує смерть тварини.


8.4 Поховання померлих домашніх тварин здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання4, відведених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.


8.5 За згодою власника та за його рахунок можлива переробка або утилізація (в т.ч. кремація) померлих домашніх та інших тварин з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.


8.6 Переробка або утилізація померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.


^ 9 Продаж домашніх та інших тварин


9.1 Дозволяється продаж собак, котів та інших тварин:


на території власника тварини;


в спеціально відведених місцях (розплідники, клуби, спеціалізовані ринки) з ветеринарним документом встановленого зразка на тварину;


в зоомагазинах;


в притулках (мініпритулках); 


під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо).

 
9.2 Спеціалізовані ринки, що здійснюють продаж домашніх та інших тварин зобов’язані мати ветеринарного лікаря. Тварина не допускається до продажу без огляду та письмового посвідчення ветеринарним лікарем стану його здоров’я.


9.3 На торгових місцях повинні бути створені умови, що відповідають виду тварини та дотримані необхідні параметри мікроклімату приміщення, а також забезпечені регулярне прибирання та дезинфекція місця продажу тварини (при цьому оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції).


9.4 Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.


9.5 Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.


^ 10 Встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил


Фізичні та юридичні особи, які тримають домашніх та інших тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:


порушення вимог цих Правил;


порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;


порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя, які затверджені рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41;


жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;


знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення на території міста;


за порушення інших нормативно-правових актів у сфері утримання домашніх та інших тварин.


^ 11 Повноваження і контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами


11.1 Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції):

вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок утримання домашніх тварин (зокрема за ст. 299 Кримінального кодексу України), а також цих Правил;

здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах;

в порядку, встановленому Законом України “Про міліцію”, мають право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини. 


11.2 Контроль за додержанням цих Правил здійснюється органами ветеринарної медицини в м. Запоріжжя, Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради, районними адміністраціями Запорізької міської ради, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.


11.2.1 Управління ветеринарної медицини в м. Запоріжжя та Запорізька державна ветеринарна та фітосанітарна служба:


надає дозвіл на утримання домашніх тварин на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках, притулках та інших об’єктах;


проводить електронну ідентифікацію домашніх тварин;


здійснює карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;


накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль виконання карантинних заходів;


забезпечує організацію та проведення щеплення тварин проти сказу на підвідомчій території, підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках, притулках;


у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання утримання домашніх та інших тварин в м. Запоріжжя.


11.2.2 Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради:


в межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань утримання домашніх та інших тварин, охорони громадського порядку;


складає протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин та передають їх на розгляд до адміністративних комісій або до суду відповідно до законодавства України.


11.2.3 Районні адміністрації Запорізької міської ради:


при створенні місць та зон для вигулу домашніх тварин забезпечують їх облаштування на своїх адміністративних територіях;


визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу собак;


здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством.


11.2.4 Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:


слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин та додержанням ними цих Правил;


забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;


здійснюють контроль та забезпечують недопущення забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях, а також створення дворових картонних "притулків";


сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;


здійснюють моніторинг безпритульних тварин на закріпленій території та інформують про їх кількість підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2, а також департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради.


забезпечують інформування мешканців будинків щодо дотримання вимог даних Правил, а також проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;


у межах своїх повноважень здійснюють контроль виконання цих Правил, складають протоколи про порушення відповідно до ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


11.2.5 Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється згідно із законодавством громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.


11.3 Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради:


координує діяльність житлових організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;


забезпечують цільове використання коштів, які направлені на реалізацію механізму поводження з домашніми та іншими тваринами, а також регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Запоріжжя;


координують роботу з забезпечення утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак у належному стані.


11.4 Державний заклад "Запорізька міська санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області":


здійснюють нагляд та прогнозують епідеміологічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території міста та надають пропозиції щодо її поліпшення;


за запитами надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя.


11.5 Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 здійснює свої повноваження в межах відповідно до вимог законодавства України та свого Статуту.


12 Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил


12.1 Право власності та умови відчуження тварин.


12.1.1 Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.


12.1.2 Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.


Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – не менше 3-х місяців.


Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.


12.1.3 Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.


12.1.4 Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником підприємству, уповноваженому у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Запоріжжя2 у 30-денний термін.


12.2 Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя після затвердження оприлюднюються на:


офіційному сайті Запорізької міської ради у мережі Інтернет;


сайтах громадських екологічних організацій, статутною діяльністю яких визначено захист тварин від жорстокого поводження;


видаються власнику при реєстрації тварини;


для відкритого ознайомлення громадян надаються до житлових організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, Орхуського центру та ін.


^ 13 Участь громадян та громадських організацій у виконанні Правил


13.1 Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх та інших тварин;


сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;


беруть участь у вирішені питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаних з утриманням, поводженням та використанням домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя;


сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;


надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством;


мають право отримувати інформацію за запитом з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством;

відповідно до Статуту здійснюють громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження: сприяють збору, систематизації і направленню у відповідні інстанції інформації та інші матеріали про жорстоке ставлення до тварин окремих осіб або організацій незалежно від форм власності, з метою додержання ними вимог законодавства.


13.2 Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварини від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх Статутів.


^ 14 Порядок громадського обговорення проекту Правил


14.1 Проект рішення Запорізької міської ради "Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя" (далі Проект рішення) підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у газеті "Запорізька Січ" або розміщенню на офіційному сайті Запорізької міської ради у мережі Інтернет.


14.2 Підприємства, установи і організації усіх форм власності, громадські організації та громадяни мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет Проекту рішення до Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради за адресою: 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105.


^ 15 Порядок внесення змін та доповнень до Правил


15.1 Правила переглядаються один раз на три роки, а також у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.


15.2 Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою.


15.3 Проект рішення Запорізької міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 14 цих Правил.


16 Примітки


1 – після створення та облаштування місць та зон для вигулу домашніх тварин.

2 – після створення нового або покладення повноважень у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами на існуюче підприємство органами місцевого самоврядування.

3 – після створення притулків для тварин;

4 – після відведення земельної ділянки органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5 – після створення загальної електронної бази даних домашніх тварин.

6 після затвердження органами місцевого самоврядування тарифів на відповідні послуги.


Секретар міської ради В.Ф.Кальцев

Додаток 1

до Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя


^ Перелік

порід собак, визнаних як потенційно небезпечні


1 Акіта-іну.

2 Американський бульдог.

3 Англійський стафордширський тер’єр.

4 Англійський мастиф.

5 Аргентинський дог.

6 Бельгійська вівчарка.

7 Бернський зенненхунд.

8 Бордоський дог.

9 Бразильська філа.

10 Бульмастиф.

11 Бультер’єр.

12 Доберман.

13 Кавказька вівчарка.

14 Кане корсо.

15 Мастіно неаполетано.

16 Московська сторожова.

17 Німецька вівчарка.

18 Німецький дог.

19 Перо преса канаріо.

20 Південноруська вівчарка.

21 Пітбультер’єр.

22 Різеншнауцер.

23 Родезійський ріджбек.

24 Ротвейлер.

25 Середньоазіатська вівчарка.

26 Тосаіну.

27 Чорний тер’єр.

28 Німецький боксер.

29 Фокстер’єр.

30 Ягдтер’єр німецький.

31 Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.


Додаток 2

до Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя


ПЕРЕЛІК

порід собак, яким у ветеринарних паспортах
робиться відмітка про необов’язковість намордника


1. Австралійський тер’єр

2. Англійський той-тер’єр

3. Австралійський шовковистий тер’єр

4. Аффен-пінчер

5. Басенджі

6. Бедлінгтон-тер’єр

7. Бігль

8. Бішон-фріз, болонійський бішон, бішон-ліон

9. Бордер-тер’єр

10. Бостон-тер’єр

11. Вельш-тер’єр

12. Гладкошерстний фокстер’єр

13. Глен-ов-імаал-тер’єр

14. Гріффон

15. Денді-дінмонт-тер’єр

16. Джек-рассел-тер’єр

17. Древер

18. Жорсткошерстний фокстер’єр

19. Ірландський тер’єр

20. Йоркширський тер’єр

21. Кардіган-вельш-коргі

22. Карликовий бультер’єр

23. Карликовий пінчер

24. Карликова такса

25. Карликовий шпіц

26. Керн-тер’єр

27. Левретка

28. Лейкленд-тер’єр

29. Лхаський апсо

30. Мальтійська болонка

31. Манчестерський тер’єр

32. Мексиканська та китайська гола собака

33. Мініатюрний пудель

34. Мініатюрний шпіц

35. Мопс

36. Норвіч-тер’єр

37. Норфолк-тер’єр

38. Папільон і фален

39. Пекінес

40. Пемброк-вельш-коргі

41. Пудель

42. Скай-тер’єр

43. Скотч-тер’єр

44. Сіліхем-тер’єр

45. Спаніель (всі види)

46. Такса

47. Таксоподібний бракк

48. Тібетський тер’єр

49. Уест-хайленд-уайт-тер’єр

50. Французький бульдог

51. Шведський вальхунд

52. Шелті

53. Шіпперке

54. Ші-тцу

55. Чеський тер’єр

56. Чіхуахуа

57. Ягдтер’єр

58. Японський хін


Примітка:

Вказаний перелік може бути ширшим за рахунок помісей цих порід, а також собак, що пройшли спеціальний курс дресирування і є про це відповідний офіційний документ.


Скачать, 303.05kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru