Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Практичні роботи з «Безпеки життєдіяльності»

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница14/20
Дата02.04.2012
Размер3.66 Mb.
ТипДокументы
Приклад виконання
Практична робота 7: Професійний відбір і професійна орієнтація
Загальні відомості.
Освітній відбір
Соціальний відбір
Психофізіологічний відбір
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
^

Приклад виконанняПідрахуємо фази циклів для людини, яка народилася 20 лютого 1952 року, на 17 березня 1980 року. Результат обчислень зводимо у табл.6.5.


Таблиця 6.5

Розрахунок фізичного, емоційного і інтелектуального циклів людини

Етапи розрахунку

ФЦ

ЕЦ

ІЦ

Визначаємо число повністю прожитих років: 1980 – 1952 = 28 – 1=27. За табл.6.1 знаходимо залишок від ділення для 3–х циклів

11

27

21

За табл.6.2 знаходимо число повністю прожитих високосних років

6

6

6

За табл.6.3 визначаємо залишок від ділення числа місяців, повністю прожитих у рік народження

7

26

9

За табл.6.4 знаходимо залишок від ділення числа повних місяців, прожитих у даному році

13

3

26

Якщо даний рік є високосним і лютий вже пройшов, то додаємо одиницю

1

1

1

Обчислюємо кількість днів, прожитих у місяці народження: 29 – 20=9

9

9

9

Визначаємо кількість днів, прожитих у місяці, для якого розраховуються цикли

17

17

17

Обчислюємо суму всіх визначених коефіцієнтів

64

89

89

Ділимо суму на тривалість періодуВизначаємо залишок від ділення

18

5

23

Визначаємо фазу індивідуальних циклів

18+1 =

= 19 день

5+1 =

= 6 день

23+1 =

= 24 день


Обчислена фаза показує, яким днем циклу – фізичного, емоційного, інтелектуального – є той день, для якого виконується розрахунок.

Так, для приведеного прикладу на 17 березня 1980 року людина знаходитиметься в негативному напівперіоді фізичного й інтелектуального циклів і позитивному напівперіоді емоційного циклу. На підставі проведених розрахунків можна побудувати графіки кривих біоритмів людини (Рис.6.1).
Рис.6.1. Криві біоритмів людини


Контрольні запитання:

1. Дайте визначення поняттю «працездатність».

2. Які типи працездатності вам відомі?

3. Дайте визначення поняттю «біоритми людини».

4. Які види біоритмів людини вам відомі, з чим вони пов'язані?

5. На підставі чого можна визначити індивідуальні біоритми людини?

6. Як впливають біоритми людини на її працездатність?

7. Що таке інтелектуальний цикл? Яка його тривалість?

8. Що таке емоційний цикл? Яка його тривалість?

9. Що таке фізичний цикл? Яка його тривалість?
^

Практична робота 7: Професійний відбір і професійна орієнтаціяМета роботи – ознайомитися з поняттями професійний відбір і професійна орієнтація, вивчити ряд методик, які використовують для проведення профвідбору.

^ Загальні відомості.

Придатність людини до конкретного виду трудової діяльності визначається методами професійної орієнтації та професійного відбору.

Профорієнтація – це система заходів, спрямованих на виявлення особових властивостей, інтересів і здібностей у кожного індивідууму для надання йому допомоги у виборі професії, найбільш відповідної його індивідуальним можливостям.

Профвідбір – це система заходів, що дозволяє виявити кандидатів, які за своїми індивідуальними особовими якостями найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності в конкретній спеціальності.

Профвідбір передбачає оцінку в конкретного індивідууму стану здоров’я, фізичного розвитку, рівня загальноосвітньої підготовленості, соціальних даних, професійних здібностей і включає медичний, освітній, соціальний та психофізіологічний відбір.

У завдання медичного відбору входить виявлення тих людей, які за станом здоров'я можуть займатися даним видом трудової діяльності. В нашому суспільстві турбота про збереження здоров’я людей є одним з головних завдань, тому медичний відбір є вихідним в комплексі професійного відбору, а решта видів відбору проводиться лише серед осіб, які за станом здоров’я визнані придатними.

^ Освітній відбір направлений на виділення тих осіб, початкові знання яких забезпечують успішне оволодіння даною спеціальністю або безпосереднє виконання професійних обов’язків.

^ Соціальний відбір виконує дуже багато функцій, у тому числі і чисто професійних. У останньому сенсі його завданням є зменшення плинності кадрів і забезпечення задоволеності людини своєю працею. Для цього з’ясовують мотиви звернення до даної спеціальності, ступінь знайомства з колективом й т.п.

^ Психофізіологічний відбір призначений для виявлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуальними психофізіологічними можливостями відповідають вимогам, що пред’являються специфікою навчання і діяльності для конкретної спеціальності.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Скачать, 97.51kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru