Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Практичні роботи з «Безпеки життєдіяльності»

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/20
Дата02.04.2012
Размер3.66 Mb.
ТипДокументы
Практична робота № 2: Здоров'я і механізми його підтримки
Загальні відомості.
Порядок виконання роботи 1. Оцінити за допомогою тестів стан вашого здоров’я
Пояснення по підпункту 1: «
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Практична робота № 2:

Здоров'я і механізми його підтримкиМета роботи – вивчити поняття здоров’я, імунітет, основні механізми підтримки здоров’я, за допомогою тестових методик дати суб'єктивну оцінку свого здоров'я та імунітету.

^ Загальні відомості.

Здоров'я – процес збереження й розвитку психічних, фізичних і біологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя. Здоров’я – психічне, фізичне і соціальне благополуччя людини (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я).

Згідно сучасним уявленням про організм людини в ньому існують автоматичні механізми самоорганізації, які забезпечують формування, зміцнення і збереження здоров’я. Найбільш важливим механізмом підтримки здоров’я людини є гомеостаз. Гомеостаз – спадково закріплена властивість організму людини підтримувати життєво важливі функції в різних умовах навколишнього середовища. Відповідно до принципу гомеостазу, здоров’я зберігається, якщо підтримується сталість внутрішнього середовища організму. І навпаки, воно погіршується (виникає хвороба), якщо порушення гомеостазу носять стійкий характер.

Прагнення до внутрішньої сталості – найважливіший механізм підтримки здоров’я. Але організм людини, як відомо, протягом усього свого розвитку не перебуває в стані рівноваги з навколишнім середовищем. Він постійно пристосовується до навколишнього середовища, реагуючи на його подразники. Таким чином, здоров’я людини, окрім гомеостазу, забезпечується ще однією фундаментальною здатністю організму – адаптацією. Адаптація – процес вироблення оптимальної стратегії життєдіяльності живою системою, який полягає в пристосуванні організму до умов навколишнього середовища, що змінилися [1].

У процесі адаптації формуються ознаки і властивості, що виявляються найбільш вигідними та завдяки яким організм здобуває здатність до існування в конкретному середовищі перебування. Велике значення в процесі адаптації мають індивідуальні особливості організму. Оптимізація процесів адаптації і високий рівень функціонування організму відбуваються у випадку, коли власна організація індивіда відповідає і узгоджується з навколишніми умовами.

Серед адаптивних механізмів організму людини особливе місце займає імунітет. Імунітет – здатність живих істот протистояти дії агентів, що ушкоджують організм, зберігаючи свою цілісність і біологічну індивідуальність; захисна реакція організму [2]. Результатом цієї реакції є виникнення несприйнятливості організму до повторного впливу шкідливих агентів.

^

Порядок виконання роботи

1. Оцінити за допомогою тестів стан вашого здоров’я
Варіант 1. Опитування Л. Рідера «Ваше самопочуття».
Інструкція. Уважно прочитайте питання. Ознайомтеся з запропоно­ваним набором можливих відповідей. Виберіть із запропонованого переліку відповідей ту, яка найбільше відповідає вашій думці. Випишіть номер цієї відповіді.

Текст опитування

1. Як би ви оцінили стан свого здоров’я?

1 – дуже погано; 2 – погано; 3 – задовільно; 4 – гарно; 5 – дуже гарно.

2. Оцінить, будь ласка, наскільки ви згодні з кожним з перерахованих нижче тверджень (табл.2.1).


Таблиця 2.1

Перелік тверджень і їх оцінка

№ з/п

Твердження

Згоден

Швидше

згоден

Швидше не згоден

Не

згоден

1

2

3

4

5

6

1

Мабуть, я людина нервова

1

2

3

4

2

Я дуже турбуюся про свою роботу

1

2

3

4

3

Я часто відчуваю нервову напругу

1

2

3

4

4

Моя повсякденна діяльність викликає велику напругу

1

2

3

4

Закінчення табл.2.1

1

2

3

4

5

6

5

Спілкуючись з людьми, я часто відчуваю нервову напругу

1

2

3

4

6

До кінця дня я зовсім виснажений фізично і психічно

1

2

3

4

7

У моїй родині часто виникають напружені відносини

1

2

3

43. Як ви почуваєте себе останнім часом (табл.2.2)?


Таблиця 2.2

Перелік тверджень і їх оцінка

№ з/п

Твердження

Згоден

Швидше

згоден

Швидше не згоден

Не

згоден

1

Я задоволений тим, як пройшов останній рік мого життя

4

3

2

1

2

Настрій став гірше

4

3

2

1

3

У цілому моє життя складається вдало

4

3

2

1

4

Моє благополуччя розладилося

4

3

2

1

5

Я почуваю себе щасливою людиною

4

3

2

1

6

У моєму житті відбулися зміни до гіршого

4

3

2

1

7

У моєму житті є джерело радості і підтримки

4

3

2

1

8

У мене є проблеми, які сильно псують мені настрій

4

3

2

1

9

Моє життя стало краще

4

3

2

1

10

Багато чого не вдається

4

3

2

1


4. Нижче перераховані умови, що можуть впливати на ваше самопочуття (табл.2.3). Оцініть, будь ласка, умови свого життя за п’ятибальною системою: 1 – дуже погані, 2 – погані, 3 – задовільні, 4 – гарні, 5 – дуже гарні.


Таблиця 2.3

Перелік умов і їх оцінка

№ з/п

Умови життя

Оцінка в

балах

1

2

3

1

Ваші житлові умови
2

Побутові умови в районі проживання (магазини, послуги, транспорт і т.п.)
Закінчення табл.2.3

1

2

3

3

Екологічні умови в районі проживання (чистота повітря, води, ґрунту тощо)
4

Умови вашої праці
5

Гроші, дохід
6

Можливості використання грошей
7

Медичне обслуговування
8

Можливості одержання інформації (радіо, телебачення, періодика і т.п.)
9

Дозвілля, спорт, розваги
10

Можливості спілкування з мистецтвом (кіно, музеї, книги тощо)
11

Політична ситуація в регіоні проживання
12

Соціальна і правова захищеність (почуття безпеки)
13

Воля віросповідання, політичної активності

5. Нижче перераховані сфери життя, від яких може залежати самопочуття людини (табл.2.4). Оцініть, будь ласка, наскільки ви задоволені різними сторонами свого життя. Використовуйте п’ятибальну систему: 1 – зовсім не задоволений, 2 – не задоволений, 3 – у якийсь мірі задоволений, 4 – швидше задоволений, 5 – цілком задоволений.


Таблиця 2.4

Сфери життя та їх оцінка

№ з/п

Сторони життя

Оцінка
в балах

1

Робота (характер праці, відношення до роботи, можливості і т.п.)
2

Стосунки в родині
3

Діти: їхнє здоров'я і благополуччя
4

Харчування
5

Відпочинок
6

Матеріальне благополуччя, забезпеченість
7

Спілкування з друзями, з людьми, близькими по інтересах
8

Положення в суспільстві
9

Життєві перспективи
10

Любов, сексуальні почуття
11

Улюблене заняття, можливість виразити себе в чому-небудь

Ключ:

Пункт 1 опитування вимірює самооцінку здоров'я. Низька самооцінка здоров'я, як правило, пов'язана з підвищеним рівнем стресу, низькими показниками задоволеності життям.

Пункт 2 опитування становить шкалу психосоціального стресу Л. Рідера. При обробці даних, одержаних за допомогою шкали Л. Рідера, підраховується сума балів за всіма 7 пунктами, яка потім ділиться на 7. Далі отриманий бал віднімається від 4. У результаті виходить показник стресу по шкалі психосоціального стресу Л. Рідера, що може варіювати від 0 до 3 балів. У залежності від одержаного балу психосоціального стресу людину можна віднести до групи з високим, середнім або низьким рівнем психосоціального стресу (табл.2.5).


Таблиця 2.5

Рівень психосоціального стресу

Рівень стресу

Середній бал

Чоловіки

Жінки

Високий

2,00 – 3,00

2,18 – 3,00

Середній

1 – 1,99

1,18 – 2,1

Низький

0,00 – 0,99

0,00 – 1,1


Випробувані з високим рівнем психосоціального стресу можуть бути віднесені до групи людей, які потребують психологічної допомоги.

Пункт 3 опитування представляє собою шкалу задоволеності життям у цілому. Дана шкала оцінює суб’єктивний стан задоволеності-незадоволеності життям у цілому. Для підрахунку показника за даною шкалою необхідно із суми балів, набраних по підпунктах 1, 3, 5, 7 і 9, відняти суму балів, набраних по підпунктах 2, 4, 6, 8 і 10. Показники задоволеності життям у цілому можуть варіювати від –15 до +15 балів.

Результат від –15 до –5 балів є показником низького рівня задоволеності життям у цілому, тобто свідчить про стан незадоволеності, стресу, песимістичного настрою, про потребу в одержанні психологічної допомоги.

Результат від –4 до +4 балів свідчить про середній рівень задоволеності життям у цілому.

Результат від +5 до +15 балів свідчить про високий рівень задоволеності життям у цілому, про психологічне благополуччя і оптимістичне світосприйняття.

Пункт 4 опитування – шкала задоволеності умовами життя. Для одержання показника за даною шкалою необхідно підрахувати суму балів за всіма 13 підпунктами.

Результат нижче 32 балів свідчить про низький рівень задоволеності умовами життя в цілому, про низьку якість життя і про потребу в одержанні психологічної допомоги.

При результаті від 33 до 46 балів умови життя в цілому оцінюються як задовільні.

Результат вище 47 балів свідчить про високий рівень задоволеності умовами життя в цілому і є показником високої якості життя.

Якщо за яким-небудь з 13 підпунктів ви набрали 1 – 2 бали, то представлена в даному підпункті сторона життя може розглядатися як джерело стресу. Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 – 5 балів, варто розглядати як сторони життя, найбільшою мірою задовольняючі вас.

Пункт 5 опитування – шкала задоволеності основних життєвих потреб. При обробці результатів підраховується сума балів за всіма 11 підпунктами шкали.

При заповненні підпунктів 1, 2 і 3 можуть виникнути складнощі. ^ Пояснення по підпункту 1: «Якщо ви на даний момент не працюєте, оцініть Ваше відношення до цього факту». Пояснення по підпункту 2: «Якщо ви живете один (одна), оцініть, наскільки ви задоволені своїм родинним станом». Пояснення по підпункту 3: «Якщо у вас немає дітей, оцініть ваше відношення до цього факту». Обов’язково необхідно заповнити всі пункти шкали.

Результат менше 30 балів свідчить про низький рівень задоволеності основних життєвих потреб, про стрес і про потребу в одержанні психологічної допомоги.

Результат від 31 до 41 бала свідчить про середній рівень задо­во­леності основних життєвих потреб.

Результат вище 42 балів свідчить про високий рівень задоволеності потреб, про психологічне благополуччя.

Якщо за яким-небудь з 11 підпунктів даної шкали ви набрали 1 – 2 бали, то вказана в даному підпункті сторона життя (потреба) може розглядатися як джерело незадоволеності, стресу.

Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 – 5 балів, варто розглядати як сторони життя, які найбільше задовольняють вас.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Скачать, 97.51kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru