Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Індивідуальний робочий план викладача Луференко Олени Антонівни на 2010- 2011 навчальний рік

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 175.62 Kb.
Дата02.04.2012
Размер175.62 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Перелік основних видів
Інформаційний лист
4. Педагогічна освіта вища
7. Атестація викладача, нагороди, відзнаки
8. Державні нагороди
Навчальна робота
Заочне відділення
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
2. Методична робота
1. Підготовка і написання робочих програм
4. Взаємовідвідування занять викладачів
5.Формування комплексів методичного
6. Формування комплексів методичного
7. Проведення додаткових занять та консультацій.
9. Участь в роботі НМЦ (методрозробки, вироби)
11. Опрацювання літератури та методичної
12. Керівництво пошуково-дослідницькою роботою
14. Налагодження ділових контактів з
3. Організаційна і виховна робота
1. Організація роботи інформаційного центру
...
Полное содержание
Подобный материал:


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЧИГИРИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

__________________ Н.Р.Іващенко

«_____»_________________ 2010 р.


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ПЛАН


викладача Луференко Олени Антонівни

на 2010– 2011 навчальний рік


« 30 » серпня 2010 р. ___________________

(підпис викладача)


Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії облікових

дисциплін

Протокол № 1 від 31.08.10

Голова циклової комісії

______________ ( Масельська Р.В.)

(підпис, прізвище та ініціали)


Єдині організаціино- педагогічні вимоги

до ПЕДАГОГІЧНОЇ діяльності викладача


 1. Виконувати професійні обов'язки відповідно до умов трудового договору та посадової інструкції викладача.

 2. Забезпечувати якісне, за сучасним змістом, навчання студентів; особистим прикладом сприяти вихованню молоді в дусі високої моральності.

3. До початку занять мати відповідно оформлену навчально-методичну документацію:

 • робочу навчальну програму дисципліни;

 • плани занять;

 • методичне забезпечення занять.

 1. Забезпечувати якісний контроль і атестацію знань студентів.

 2. Оцінку знань студентів проводити лише згідно з критеріями оцінювання знань з навчальної дисципліни, положення.

 3. Розпочинати і закінчувати заняття згідно з розкладом проведення занять; не допускати запізнень на заняття і не закінчувати його раніше. Відпускати студентів із заняття викладач не має права.

7. До аудиторії викладач входить із журналом навчальних занять, якого особисто бере в диспетчерській.

 1. Викладач не може залишити будь-яке порушення без уваги.

 2. Викладач повинен бути для студентів прикладом у відношенні до дорученої справи, поведінці, участі в громадській роботі.

10. Викладач зобов'язаний забезпечити:

 • високий рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, який відповідає державному стандарту освіти з метою забезпечення якісної підготовки спеціалістів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • ґрунтовне засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

 • підготовку методичних матеріалів, необхідних для одержання базових знань студентів;

• постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Підвищення кваліфікації не рідше як один раз на 5 років. Забезпечити виконання основних видів навчальної, організаційної і методичної роботи.


^ Перелік основних видів

навчальної, організаційної і методичної роботи викладачів

 1. Робота в циклових комісіях, навчально-методичних комісіях системи агроосвіти та обласних методичних об'єднаннях викладачів.

 2. Участь у роботі педагогічних (методичних) рад, наукових, теоретичних і практичних семінарах навчального закладу, системи агро освіти.

 3. Робота з видання навчально-методичних посібників.

 4. Участь у виховній роботі в студентському колективі.

 5. Керівництво гуртком, проблемною (пошуковою) групою студентів.

 6. Участь в організації і проведенні позанавчальних, культурних і спортивних заходів, виставок творчих робіт.

 7. Написання методичних матеріалів до лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять, курсових робіт, практик і самостійної роботи студентів.

 8. Розробка навчальних (робочих) планів, програм; комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

 9. Складання завдань для проведення тестового поточного (модульного), семестрового контролю, екзаменаційних білетів тощо.

10. Вивчення і впровадження передового педагогічного (виробничого) досвіду.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


1. Прізвище, ім’я, по батькові Луференко Олена Антонівна


2. Число, місяць, рік народження 16.02.1963


3. Освіта (коли і який ВНЗ закінчив) Спеціальність за дипломом:

Київський політехнічний інститут, 1988 рік

кібернетика електричних систем, інженер-електрик


^ 4. Педагогічна освіта вища

Національний аграрний університет, м.Київ, 2000 рік

інженер-педагог


5. Стаж: виробничий 21 , педагогічний 16 ,загальний 30 років


6. З якого року працює в технікумі 1994


^ 7. Атестація викладача, нагороди, відзнаки:

Дата останньої атестації 13.04.06

Встановлено педагогічну категорію викладач вищої категорії

педагогічне звання -


^ 8. Державні нагороди -


9. Підвищення кваліфікації:

Дата 01.02.2010

Місце проходження Полтавський університет споживчої кооперації

форма (семінар, курси...) курси

посвідчення, дата видачі 07 лютого 2010


 1. Виконання обов’язків:Завідувачка лабораторією ЕОМ


11. Домашня адреса

м. Чигирин, вулиця Грушевського 13, квартира 8

Телефон 2 – 72 – 14 1. ^ НАВЧАЛЬНА РОБОТАНавчальні дисципліни

Денне відділення

Групи

Кількість годин навантаження

1 семестр

2 семестр

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

37, 38,

60

156

Разом
60

156

^ Заочне відділення


^ Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

45,46

26

26

Разом
86

182

Всього годин навчальної роботи:

268 годин
^ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТАНазва виду роботи (план)


Термін

(вказати місяць)

Звіт про виконання (факт)

^ 1. Підготовка і написання робочих програм

Серпень

Виконано

2. Планування роботи лабораторії

Серпень

Виконано

 1. Підготовка і написання методичної розробки на тему «Створення портфоліо студента»

КвітеньВиконано

^ 4. Взаємовідвідування занять викладачів

циклової комісії.

Протягом

року згідно плану

Виконано

^ 5.Формування комплексів методичного

забезпечення навчальних дисциплін «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»Протягом року

Виконано

^ 6. Формування комплексів методичного

забезпечення самостійної роботи

Протягом року

Виконано

^ 7. Проведення додаткових занять та консультацій.

Згідно графіка

Виконано

8. Підготовка і проведення декади

бухгалтерського відділення.

Березень

Не виконано

^ 9. Участь в роботі НМЦ (методрозробки, вироби)

Травень

Виконано

10. Участь в роботі педради, семінарів,

конференцій, клубу творчих педагогів.

Протягом року

Виконано

^ 11. Опрацювання літератури та методичної

інформації НМЦ з навчально-методичної

проблеми технікуму

Протягом року

Виконано

^ 12. Керівництво пошуково-дослідницькою роботою

студентів.

Протягом року

Виконано

13 Надання допомоги викладачам комісії в

підготовці і проведенні відкритих занять,

виховних заходів.

Згідно плану

Виконано

^ 14. Налагодження ділових контактів з

викладачами Уманського НУС

та НАУ.

Протягом року

Не виконано^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА І ВИХОВНА РОБОТАНазва виду роботи (план + факт)


Термін

(вказати місяць)


Звіт про виконання (факт)

^ 1. Організація роботи інформаційного центру

Вересень

Виконано

2. Допомога студентам в підготовці і проведенні тематичних вечорів, вечорів відпочинку, тематичних виховних годин.

По мірі потреби

Виконано

^ 3. Надання допомоги студентам при підготовці до сесій.

Грудень, червень

Виконано

4. Підготовка і проведення конкурсів «Кращий знавець обліково-економічних дисциплін» в рамках декади бухгалтерського відділення, КВК “Інформатика”

Березень

Травень

Виконано
^ 4. ІНШІ ВИДИ РОБІТ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПЛАНОМДата

Вид роботи

Термін виконання

1

25/05/2011- 26/05/2011

Проведення екскурсії на виробництво

2 дні

2

26/04/2011

Проведення конференції

(((( (бінарне заняття) до 25-річниці

Чорнобильської катастрофи

1 день
^ 5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Планування підвищення кваліфікації «ТАК», «НІ» (потрібне підкреслити)

Таблиця заповнюється по факту

^ Форма підвищення кваліфікації

(семінар, курси)


Місце підвищення кваліфікації


Термін проходження


посвідчення,

дата видачі


^ 6. АТЕСТАЦІЯ викладача

Планування проходження атестації «ТАК», «НІ» (потрібне підкреслити)

категорія ___вища____________ , педагогічне звання _______________________


^ 7. УЧАСТЬ В РОБОТІ ВИСТАВКИ НМЦ

Вид і назва роботи, експонату

П л а н: Методична розробка «Застосування нових технологій проведення поточного і

підсумкового контролю знань для об’єктивного оцінювання навчальної

діяльності студентів на індивідуальних заняттях.

Ф а к т: ____________________________________________________________


^ 8. ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

У кого вивчається досвід : у Гречанюк-Самойлової Світлани Вікторівни

З яких питань : застосування інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Кримінальне право» ( проведення конкурсів, олімпіад, брейн-рингів )


Форма узагальнення : методична розробка

Дата виконання : квітень 2011 року


^ 9. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Відкрите заняття:

план

факт

Назва навчальної дисципліни

Компютерні технології в юридичній діяльності

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Тема заняття
Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів

Методична мета
Використовуючи різноманітні інформаційні технології, набуті знання та навички навчитися орієнтуватися у різних програмах для роботи з веб-браузерами

Дата
14.02.2011 р


10. ПЛАНУВАННЯ Взаємовідвідування викладачів


Кого відвідує

Місяць

^ Кого відвідує

Місяць

Герштман О.В.

Вересень,


березеньКоваленко О.В.

лютий,


березеньКубрак Н.І.

березень,


квітеньЛяхова О. М.

листопад,


квітеньСергієнко І.Г.

листопад,


груденьСтолярова Т.Ю.

жовтень,


листопадДеркач Н.О.

березень,


травеньГерштман Ю.В.

січень,


квітень

^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА

за 2010 – 2011 навчальний рік

1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Написано в звітному навчальному році:

Робочих-навчальних програм ______________________немає____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва дисциплін, відмітити для НМЦ чи для внутрішньотехнікумівського використання)


 • Методичних розробок : в кількості _____1_______ шт.

Теми:______Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Методичних посібників: в кількості ____0_____ шт.

Теми:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Інструкцій для проведення практичних (лабораторних) занять: в кількості ___________шт.

Назва роботи, дисципліна________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів : в кількості __1____ шт..

Назва_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Авторська робота над підручником _____________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Рецензування підручників_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Участь у видавничій роботі в межах технікуму:

Що друкувалось (назва – кількість екземплярів)______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Кількість екземплярів всього ______, де використовуються ____________________________


^ 2. Проведено відкритих занять : кількість _1___, дата_14,02,2011___, група ____37,38_________

З дисципліни ___Комп’ютерні технології в юридичній діяльності____________________________

Відкрита виховна година : дата___________, група _____________ , тема _____________

___________________________________________________________________________

^ 3. Відвідано занять __10____________шт. (записати в журнал взаємовідвідувань)

1. Рикова Ірина Анатоліївна – Европейська культура XIX-XX ст.


4. Проведено тематичних вечорів___, олімпіад___, конкурсів____, конференцій______

тощо, потрібне підкреслити, дописати назви заходів ______________________________

 1. До 25 річниці від Чорнобильської трагедії


^ 5. Прогресивні навчальні технології, які запроваджувались в навчальний процес :

Інноваційні комп’ютерні технології, конференція, семінарські заняття_______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

^ 6. Участь у виставці НМЦ, що представлено _______________________________________

Методична розробка “Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

^ 7. Виступи на пед.радах, педагогічних семінарах, конференціях (вказати теми виступів):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


^ 8. Методичні роботи, здані в методкабінет технікуму в поточному році ,

Вказати назви:_________________________________________________________________

1. Письмова консультація по темі: Закони та підзаконні акти України в Інтернеті.

База даних "Законодавство України"

2.Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”


Дата ___________________ Викладач ___________________


^ ОЦІНКА ГОЛОВОЮ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

ЗА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


«_____»_____________ 2010 p. Голова циклової комісії _______________


Скачать, 1533.21kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru