Загрузка...
Категории:

Загрузка...

В. М., Пузь І. В. Дистанційне навчання як форма освіти сучасної людини

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 39.68 Kb.
Дата02.04.2012
Размер39.68 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Астахов В.М., Пузь І.В.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ОСВІТИ

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Відомим є той факт, що стабільність та благополуччя суспільства залежить від високого інтелектуального та творчого потенціалу людей, які його складають. У зв’язку з цим дуже актуальним стає дослідження особливостей інтелектуального розвитку сучасної молоді, яка є майбутнім будь-якої держави.

Проблемі інтелектуального розвитку молоді присвячена велика кількість наукових праць фахівців різних галузей. Цей інтерес викликаний перш за все тим, що молода людина знаходиться в умовах постійних змін, які є наслідком стрімкого розвитку інформаційних технологій та їх поширенням в усіх сферах суспільного життя. Тому сьогодні сучасне суспільство дуже зацікавлено в тому, щоб більшість людей були здатні самостійно та активно діяти, приймати рішення, мали змогу ефективно адаптуватися до усіх змін, що відбуваються. Виходячи з цього, виникає необхідність розглядання особливостей системи освіти та навчання в умовах поширення інформаційних технологій, від чого залежить формування вище означених якостей.

Поява різноманітних інформаційних технологій в ХХ столітті стала певним стимулом до революційного перетворення всієї системи освіти. Різноманітність та досконалість методів і засобів сучасних інформаційних технологій дають реальні можливості їх використання в освітньому процесі з метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей людини, які є необхідними для життя в інформаційному суспільстві. Саме з новими інформаційними технологіями пов’язується виникнення різноманітних інноваційних форм навчання, серед яких найбільш розповсюдженим та популярним є дистанційне навчання.

Дистанційна форма навчання – це якісно новий та прогресивний вид навчання, в основі якого є організація навчального процесу, шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати навчання на відстані, не маючи безпосередньої взаємодії між викладачем та учнем. Завдяки дистанційному навчанню у сучасної людини з’явилась можливість організації процесу освіти в найбільш зручній формі, навіть не виходячи з дому. Це є великою перевагою серед інших форм навчання, тому що не всі бажаючи мати освіту мають таку можливість, перш за все це стосується людей з різними фізичними вадами. Також значною перевагою дистанційного навчання є те, що воно дає можливість доступу до неймовірних за об’ємом інформаційних ресурсів, не витрачуючи для цього багато часу та коштів, що є особливо актуальним для сучасної людини.

Серед варіантів дистанційного навчання найбільш розповсюдженими є три форми. Перша форма основана на використанні інтерактивного телебачення, яке дає можливість безпосереднього візуального контакту з аудиторією, що завжди було перевагою та характерною ознакою лише традиційного навчання. Ця форма дає можливість людині спостерігати за демонстрацією унікальних методик та експериментів у різних галузях науки, а також можливість приймати участь у дискусіях, не залежно від територіального знаходження. Все це безперечно активізує пізнавальну, навчальну, творчу та наукову діяльність особистості. В організації наступної форми дистанційного навчання знаходиться засіб, який передбачає використання комп’ютерних телекомунікацій в режимі електронної пошти, телеконференцій, інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Це сама розповсюджена форма, завдяки який з’являється можливість постійно підтримувати контакт з викладачем та отримувати своєчасні консультації з питань, що виникають під час навчання. Третя форма дистанційного навчання передбачає використання електронних учбових посібників, підручників та різноманітних довідників та енциклопедій, які відрізняються інтерактивністю, мультимідійністю та містять в собі великий об’єм інформації, що в значній мірі оптимізує та полегшує процес дистанційного навчання.

При аналізі вище викладеного виникає питання: який вплив на процес інтелектуального розвитку молоді та якість освіти має така інноваційна форма навчання? Враховуючи усі особливості дистанційного навчання, можна відзначити в ньому риси як позитивного, так і негативного характеру. Так, головною превагою цієї форми навчання є те, що завдяки їй перед людиною відкривається можливість доступу до безмежної за об’ємом різноманітної інформації, а крім того, зростає можливість продемонструвати багатьом людям свої інтелектуальні та творчі здібності та досягнення, які можуть залишатися зовсім не помітними, а часом й не потрібними, в процесі традиційного навчання. Все це приводить до того, що у людини підвищується інтерес до навчання, який супроводжується зростанням мотивації досягнення успіху та має неабияке значення для розвитку різносторонньої зрілої особистості.

Але, не зважаючи на ці значні преваги дистанційного навчання, слід наголосити й про недоліки, які виникають під час його реалізації. По-перше, це те, що ефективність як традиційного, так і дистанційного навчання, перш за все, залежить від викладачів, що ведуть навчальний процес, їх рівня та можливостей. Викладачі такої форми навчання повинні обов’язково володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, а також у них має бути сформована психологічна готовність до роботи у такому середовищі. По-друге, це проблема інфраструктури інформаційного забезпечення студентів у мережі. Питання про те, якою повинна бути структура та композиція навчального матеріалу залишається відкритим, що часом приводить до розробки таких дистанційних курсів навчання, які зовсім не відповідають базовим принципам педагогічного процесу. По-третє, це проблема організації й проведення оцінювання знань „дистанційних” учнів. І, нарешті, по-четверте, це розробка відповідного правового та законодавчого забезпечення дистанційного навчання, відсутність якого, багато в чому, викликає усі вище означені недоліки.

Таким чином, з огляду на загальні аспекти цього процесу, можна зробити висновок стосовно того, що дистанційне навчання – це нове явище в системі освіти, яке при гармонійній сукупності з чіткою та перевіреною часом традиційною системою освіти повинне забезпечити якісне навчання та всебічний інтелектуальний розвиток сучасної людини.

Скачать, 1153.09kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru