Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Шановні студенти, курсанти, аспіранти та молоді вчені!

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 65.38 Kb.
Дата02.04.2012
Размер65.38 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Безпека життєдіяльності
Охорона праці
3.Цивільний захист
Вимоги до оформлення тез доповідей
Організаційний комітет
Авраменко Н.Л.
Державна податкова адміністрація україни
Київський економічний інститут менеджменту
Подобный материал:


Шановні студенти,

курсанти, аспіранти та молоді вчені!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції

«Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України»,

яка відбудеться 25.11.2011 р. в Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.).

Робочі мови конференції: українська, російська

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Напрям

Коло питань:

1. ^ Безпека життєдіяльності

– Шляхи реалізації концепції сталого розвитку в Україні: найактуальніші проблеми і напрями їх вирішення;

– Ризикоорієнтований підхід, концепція прийнятного ризику і системний аналіз в БЖД;

– Фізіологічно-психологічні аспекти життєдіяльності людини і роль біоритмів у БЖД;

– Медико-біологічні та соціальні проблеми здоровۥя;

– Фізичні, хімічні та біологічні чинники небезпек;

– Токсикологічні аспекти безпечного і здорового (раціонального) харчування;

– Харчові добавки і генетично модифіковані організми;

– Соціально-політичні і природно-техногенні небезпеки.


2. ^ Охорона праці

– Стан ОП на сучасному етапі в Україні: проблеми та щляхи їх вирішення;

– Економічні питання ОП;

– Зарубіжний досвід в галузі ОП;

– Соціальне партнерство в галузі ОП;

– Актуальні проблеми ОП у наукових дослідженнях;

– Соціальна відповідальність бізнесу у формуванні безпеки праці;

– Менеджмент ОП: завдання та функції;

– Виробничий та професійний ризик в галузі ОП.

^ 3.Цивільний захист

– Цивільний захист як інструмент сталого розвитку: стан, проблеми, та перспективи;

– Правові та управлінські засади захисту населення і територій;

– Сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру;

– Організаційно-технічні заходи і засоби формування техногенної безпеки обۥєктів господарської діяльності;

– Шляхи вдосконалення системи освіти з питань цивільного захисту;

– Актуальні напрямки виховання у населення культури безпеки;

– Науково-методичне забезпечення організації управління в надзвичайних ситуаціях.


Для участі в конференції необхідно подати до 9 листопада 2011 р. до оргкомітету:

 1. Заявку учасника згідно зразка.

 2. Файл із тезами доповіді на дискеті 3,5 (1,44) або електронною поштою.

 3. Роздрукований та підписаний автором один примірник тез.

 4. Копію квитанції про сплату оргвнеску.

Роботи, що не відповідають вимогам і не представлені у встановлений термін – не розглядаються.

Організаційний внесок за участь у конференції – 30 грн.
Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, вул. Садова 53, приміщення конференц-комплексу 24.11.2011 р. з 9:00 до 9:50.

Початок роботи конференції: 10:00.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 2 стор. А4, розмір кегля 14, шрифт Times New Roman, інтервал – 1, всі поля – по 2 см. Посилання на першоджерела обов’язкові.

Зразок оформлення тез доповіді

Стан ОП в гірничодобувній галузі України

Іванов Іван Іванович (гр. ФБ-11)

к.т.н. доцент Авраменко Н.Л.

Національний університет ДПС України


Як відомо, гірничодобувна промисловість України є однією із найбільш травмонебезпечних [1, с. 27].
Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.


Матеріали просимо подати

до 09.11.2011:


на кафедру техногенно-екологічної безпеки – Івановій Ларисі Микитівні або Страшнєй Анастасії Федорівні – каб.329;


або електронною поштою:

avramenko@nusta.com.ua.


З питань проведення та організації конференції звертатись до заступника завідувача кафедри техногенно-екологічної безпеки з наукової роботи, к.т.н. Авраменко Наталії Леонідівни (телефон кафедри техногенно-екологічної безпеки – (04597)-55516 (міський).

.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голови:

Мацелюх Н.П. – декан обліково-економічного факультету НУДПСУ, к.е.н., доцент

Гусятинська Н.А. – д.т.н., професор, зав.кафедри техногенно-екологічної безпеки НУДПСУ


Співголови:

Желібо Є.П., д.х.н. – професор, професор кафедри техногенно-екологічної безпеки НУДПСУ

Гуць В.С. – зав.кафедри БЖД Національного університету харчових технологій, д.т.н., професор

Зацарний В.В. – к.т.н., доцент, НТУУ „Київський політехнічний інститут”, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності

^ Авраменко Н.Л. – к.т.н., доцент, заступник завідувача з наукової роботи кафедри техногенно-екологічної безпеки

Сагайдак І.С. – к.т.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Київського економічного інституту менеджменту


Члени оргкомітету:

Буслик В.М. – ст. викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки

Жданова В.Г. – к.пед.н., доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки

Кочергін О.М. – заступник зав.кафедри з навчально-методичної роботи, ст.викладач

Іванова Л.М. – методист кафедри техногенно-екологічної безпеки

Овраменко М.А. – к.х.н., доцент, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки

Сліпець М.І. – ст. викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки

Чмир А.І. – ст. викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки

Чорна Т.М. – к.т.н., доцент, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки

Цимбалюк С.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки, директор бібліотеки НУДПСУ


ЗАЯВКА

на участь у

науково-практичної конференції

«Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України»

(24 листопада 2011 року)

 1. Прізвище _________________________________

 2. Ім’я ______________________________________

 3. По батькові учасника ______________________

 4. Місце навчання (повністю): __________________________________________

__________________________________________

 1. Курс ___________________________________

 2. Факультет _________________________

 3. Група _____________________________

8. Напрямок:_________________________________

______________________________________________

 1. Тема доповіді:______________________________

____________________________________________

10. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Дата заповнення____________________________


14. Телефон (моб.)______________________________

15. Електронна пошта___________________________

16. Необхідна техніка____________________________

17. Підпис _____________________________________


^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Національний університет державної податкової служби України

Кафедра техногенно-екологічної безпеки


Національний університет харчових технологій

^ Київський економічний інститут менеджменту

Національний технічний університет України «КПІ»

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

(до 15-річчя обліково-економічного факультету та 90-річчя навчального закладу)


«Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України»


Інформаційний лист


25 листопада 2011 року

Скачать, 61.01kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru