Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики знз. Посвідчення про перевірку знань

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/9
Дата02.04.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
з електробезпеки
При експлуатації електромережі та електроприладів забороняється
Правила електробезпеки
До основних причин ураження людини електричним струмом належать
Правила поведінки під час грози
При пожежі дзвоніть 101
1. Общие требования пожарной безопасности
3. Действия при возникновении пожара
Действия в случае пожара в образовательном учреждении
2. Вызов пожарной охраны
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики


І. Загальні положення

 1. Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії") фізики і в лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя фізики або лаборанта.

 2. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

 3. Не починайте виконувати роботу без дозволу вчителя.

 4. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.

 2. Щоб запобігти падінню під час проведення дослідів, скляні посудини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометри з пробірок із затвер­ділою речовиною.

 1. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь (особливо з непідібраним волоссям) до обертових частин машин і не нахиляйтесь над ними.

 2. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.

 3. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтеся штепсельними з'єднаннями.

 4. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з невисгупаючими контактними поверхнями. .

3.6. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів; забороняється користуватися провідниками зі спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

 1. Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

 2. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції й перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах і не заміняйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.

 3. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутися до обертових частин електричих машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

 1. Не доторкайтесь до корпусів стаціонарного електрообладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.

 2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

^ IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.

4.2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

^ V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

Розроблено:

Учителем фізики

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за

організацію роботи з

безпеки життєдіяльності

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки


(підпис) (прізвище, ініціали)

Затверджено

Наказом директора школи

від « » 200_ р., №

Директор:
(підпис) (прізвище, ініціали)


Інструкція №
^

з електробезпеки


І. Загальні положення

Учитель зобов'язаний навчити учнів елементарних правил електро­безпеки, провести опитування кожного учня і, тільки переконавшись, що учні засвоїли ці правила, допускати їх до навчання.

Не дозволяється як викладачеві, так і учням самостійно відкривати кришки рубильників, вмикати електроустановки, замінювати перегорілі електролампочки, вставки запобіжників, виконувати будь-які дії в розподільному щиті, а також у разі виявлення обірваних проводів, несправності заземлення і т. п. З цією метою потрібно запрошувати електромонтера.

Пускова (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі, реостати тощо) і захисна (запобіжники, автомати тощо) апаратура повинна бути закри­того типу, щоб виключити можливість доторкування до струмоведучих частин.

Під час роботи на обладнанні треба обов'язково звертати увагу на заземлення. У разі порушення або несправності заземлення необхідно припинити роботу і викликати електромонтера. Треба бути обережним під час роботи з електрообладнанням, на яке діють волога, гази і перепад температур.

Слід пам'ятати, що на електроустановки та обладнання діють волога, гази і перепад температури. Термін служби ізоляції проводів різко скорочується, тому виникає небезпека потрапляння напруги на металеві частини обладнання. У зв'язку з цим не дозволяється торкатись до проводів. У разі виявлення "пощипування" під час обслуговування облад­нання треба негайно припинити роботу і викликати електромонтера.

Не чіпай голими руками частин електроприладів та електроустат­кування, що знаходяться під струмом. Не доторкайся до погано ізольо­ваних проводів.

Рубильники та пускачі для вмикання електричного струму до електро­двигунів, електроприладів повинні бути закриті захисними кожухами.

Якщо при доторканні до верстата відчуєш дію струму, не торкайся більше до верстата і зв'язаних з ним металевих частин: негайно повідом про це вчителя.

У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, але ні в якому разі ні водою, ні пінним вогнегасником.

Несправності в електромережі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, перегрів електропроводів і т. п., повинні негайно усуватись.

Приєднання різних струмоприймачів (електроламп, електронагрі­вальних приладів, електроінструментів тощо) повинні здійснюватись з врахуванням пропускної спроможності електромережі.

Електроінструменти, електронагрівальні прилади повинні вмикатися тільки через справні штепсельні розетки заводського виготовлення, несправну електроапаратуру слід негайно вимикати.

^ При експлуатації електромережі та електроприладів забороняється:

а) використання проводів з пошкодженою ізоляцією;

б) провисання електропроводів, дотикання їх між собою (крім скру­чених проводів);

в) вживати для захисту електромережі некалібровані запобіжники і сурогати, так звані "жучки" тощо;

г) влаштовувати тимчасові електромережі;

д) використовувати нагрівальні прилади без вогнетривких підставок; є) пропускати електропроводи через стіну, перегородки без додаткової

ізоляції (фарфорові втулки, ебонітові трубки і т. п.);

є) вживати для опалення саморобні нагрівальні печі або потужні електричні лампи.

^ Правила електробезпеки

Електричний струм, що живить різні установки, може завдати серйоз­ної шкоди здоров'ю людини, а в деяких випадках навіть викликати смерть, якщо не дотримуватись певних правил і заходів безпеки.

^ До основних причин ураження людини електричним струмом належать:

 1. доторкання до оголеного проводу струмоведучих частин електроустановок;

 2. замикання на корпус внаслідок пробою ізоляції;

 3. небезпека залишкового заряду. (Це стосується конденсаторів, навіть якщо вони вимкнуті з джерел живлення. Доторкання людини до незаземлених обкладок конденсатора може призвести до ураження електричним струмом.)

Щоб усунути небезпеку ураження людини електричним струмом, застосовують різні захисні засоби. До них належать:

- засоби ізоляції людини від землі і струмоведучих частин (ізолюючі підставки, гумові килимки, калоші, рукавиці), монтажний інструмент, кліщі, пристрої, які фіксують напругу (пробники з неоновою лампочкою, контрольні лампи тощо). Людину, уражену електричним струмом,

необхідно перш за все відокремити від струмоведучих частин. Ні в якому разі не можна торкатись відкритих частин тіла або ділянок вологого одягу. Треба швидко вимкнути електроустановку.

У більшості випадків потерпілий сам відірватись від проводів не може. Допомогти йому можна підручними засобами (палицею, дошкою), не торкаючись до нього голими руками. Рекомендується при цьому діяти по можливості однією рукою. Якщо неможливо відтягнути потерпілого, ГО необхідно перерубати проводи сокирою з сухою дерев'яною ручкою або перекусити кожний провід гострозубцями з ізолювальним руків'ям. Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, але злякався, можна різко крикнути: «Підстрибни!», щоб заставити його відірватись від землі для розмикання кола. Після звільнення потерпілого від дії електричного струму його треба вкласти в зручне положення, розігріти розтиранням або грілкою і викликати лікаря. При відсутності ознак життя (уявно мертвий) необхідно терміново зробити штучне дихання і масаж серця до появи ознак життя.

Для запобігання ускладнень потерпілих необхідно госпіталізувати незалежно від стану здоров'я.

^ Правила поведінки під час грози

Електричні розряди під час грози несуть постійну загрозу людям. Блискавки, в яких зосереджена величезна руйнівна енергія, можуть влучати в різні об'єкти, збудовані людьми. Але якщо на великих спорудах є можливість нейтралізувати їх удари через блискавковідводи, то житлові помешкання, особливо сільські, зовсім не захищені від блискавиць. А кожна окрема людина і поготів полишена напризволяще.

Існують прийнятні для кожної людини, незалежно від віку, правила поведінки, виконання яких практично унеможливить трагічне зіткнення людської долі з грозовим розрядом. Ось вони:

1. Якщо ви перебуваєте просто неба, тобто якщо гроза застала вас на вулиці, у полі, в лісі, на річці, то:

- не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше серед острівців дерев;

краще в такому випадку затаїтись у якомусь заглибленні;

 • якщо вас двоє, троє чи більше, - не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці, бо можливе ураження блискавкою спричинить трагедію одному, а не всім, бо розряд, як відомо, перебігає через контакт
  людських тіл;

 • бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись, а не випростано в увесь зріст розряди контактують із вищими точками, якою і може бути людська голова;

перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом;

 • негайно слід позбавитись усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас: лопати, сокири, ножі, браслети, навіть годинник - покладіть у захищеному місці далі від себе;

 • не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, а краще сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона не вивищувалася над предметами, які поряд з вами;

якщо відчули у схованці, що оточуючі вас предмети або частина споруд, скажімо, паркан, наче дзижчать чи якось відлунюють, негайно поміняйте схованку, бо тут небезпечно;

 • якщо волосся на голові ніби ворушиться, а то й здиблюється, принаймні так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо тут накопи­чується електрична присутність, яка може "притягти" блискавку;

 • коли вас застала гроза з довгими, особливо металевими, предметами в руках (вудочками, граблями, вилами), не йдіть із ними, а покладіть подалі від себе і перечекайте негоду;

 • під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопір, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу;

 • навіть під час невеликої або ж короткочасної грози негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні – веломашину поставте подалі від себе, а коня прив'яжіть, бажано не до високого дерева
  і не до металевого стовпа чи паркану;

 • якщо гроза застала вас на човні в річці або ви плавали в цей час, то найбезпечніше - вибратися з води на берег, а якщо це неможливо, то намагайтеся на човні сидіти нерухомо, витягнувши весла, а вплав слід добиратися повільно, спокійно, не вимахуючи руками;

2. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то:

- негайно зачиніть усі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть "спровокувати" сюди блискавку;

 • у квартирах не користуйтеся водогоном, відкручуючи та закручуючи крани, тим більше не слід умиватися над раковинами або ваннами, в жодному разі не митися у ваннах, негайно припинивши це, щойно побачили перші спалахи блискавки та зачули удари грому;

 • перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги, від електропри­ладів, труб, взагалі будь-якого металевого начиння;

 • утримайтеся дзвонити по телефону, але якщо вже біда примусила викликати "швидку допомогу" чи пожежну бригаду, то зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного.

У селищах, містах на всіх високих спорудах ставляться блискавко­відводи. Тому якщо ви під час грози знаходитесь удома, то слід вжити тільки застережливих заходів:

 • вимкнути електроприлади і радіоприлади з електромережі;

 • вимкнути освітлення;

 • закрити двері, вікна, кватирки, перекрити засувки в коминах. Якщо гроза застала людину в лісі, то слід пам'ятати про те, що не можна шукати укриття під високими деревами, на пагорбах, поблизу ліній радіо- та електропередач.

Під час грози в полі людина повинна шукати сховище в низовинній місцевості, не можна наближатись до дерев, стовпів, техніки, що стоять окремо, а також необхідно покрити голову і не тримати в руках металевих предметів і не перебувати біля води.


(підпис) (прізвище, ініціали)
Розроблено:

Заступником директора

з адміністративно-господарської роботи

Погоджено:


(підпис) (прізвище, ініціали)
Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності


(підпис) (прізвище, ініціали)
Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

^ При пожежі дзвоніть 101«УТВЕРЖДЕНО»
Постановлением профсоюзного комитета
Протокол № __ от «___» ________ 200_ г.

_________________________

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООШ №

__________

«___»____________ 200_ г.
ИНСТРУКЦИЯ


по пожарной безопасности в кабинете физики
^

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


1.1. Помещение кабинета постоянно должно содержаться в чистоте.

1.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.3. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение кабинета и закрыть его, обесточив электросеть.

1.4. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ


2.1. Курить в помещении кабинета.

2.2. Пользоваться нестандартными (самодельными) электроприборами

2.3. Применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители.

2.4. Использовать неисправные штепсельные соединения для включения электроприборов в сеть.
^

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА


3.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 и директору школы или заменяющему его работнику.

3.2. Принять меры к эвакуации детей из помещения кабинета и здания школы.

3.3. Одновременно силами добровольной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

3.4. Покидая помещение кабинета, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Подготовил: ___________________

«Согласовано»

Замдиректора по вопросам охраны труда ___________________

Заместитель директора по хозяйственной работе ____________________

^ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ


Если в школе случился пожар, необходимо принять ряд мер, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех людей и свести к минимуму ущерб от пожара. При обнаружении пожара в школе следует придерживаться следующей последовательности мер: ТРЕВОГА - ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - ЭВАКУАЦИЯ - СБОР - ПЕРЕКЛИЧКА.

1. ТРЕВОГА: любой человек, ученик или член персонала при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

^ 2. ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: о любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране наиболее быстрым способом.

3. ЭВАКУАЦИЯ: услышав тревогу (короткие непрекращающиеся звонки), ученики должны встать у своих парт по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть классную комнату по одному и идти к сборному пункту (Дом спорта). Классы должны идти ровным, размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом. Необходимо закрыть дверь классной комнаты и все остальные двери по пути эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не будет пользоваться.

Разговоры и смен во время эвакуации должны быть запрещены с тем, чтобы слышны были даваемые указания.

Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному, только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода других классов, за исключением тех случаев, когда лестница очень узкая. Не допускается, чтобы отдельные люди или целые классы обгоняли друг друга.

Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, учительских, коридорах и т. п.), должны немедленно идти к месту сбора.

За исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски людей, которых нет на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание, например за одеждой, книгами и др., до тек пор, пока не будет дано разрешение пожарной охраны или в случае тренировки - директора школы.

4. СБОР: место сбора должно быть заранее согласовано. Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей должны занять заранее определенное место и находиться там, не расходясь.

5. ПЕРЕКЛИЧКА: немедленно по прибытии классов на место сбора должна быть проведена перекличка, если возможно по журналам, и каждое ответственное лицо должно немедленно сообщить директору о присутствии своего класса в полном составе.

По прибытии пожарной охраны начальник караула должен быть встречен и немедленно проинформирован о том, что все ли люди безопасно эвакуированы.


Затверджено:

Наказом директора школи

від «___»______200__р., №____

Директор:

_______________________

(підпис) (прізвище, ініціали )

Інструкція №
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 148.36kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru