Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики знз. Посвідчення про перевірку знань

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница7/9
Дата02.04.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Граничні норми
Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язанні виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.
Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючим у нього підліткам попереднього та наступних періодичних медич
Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.
Календарний вік, років
Календарний вік, років
2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвейєра і т. ін.
5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів
1. Порядок ведення класного журналу
Загальні вимоги до ведення класного журналу.
Контроль за веденням класного журналу.
2.1. Загальні поняття
Поточне оцінювання
Тематичне оцінювання
Семестрове оцінювання
Річне оцінювання
Державна підсумкова атестація
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики


І. Загальні положення

 1. Учитель фізики готує і проводить лабораторні та практичні роботи, обов'язково дотримуючись при цьому правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

 2. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посіб­ників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, II, III сту­пенів).

 3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности».

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.

 2. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не вище 70°С.

 2. Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не дозволяється користуватися приладами з написом на панелях (корпусі): «Тільки для проведення дослідів учителем».

 3. Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности» повинні задовольняти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42 В).

 1. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

 2. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

 3. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

 4. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

 5. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

 6. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і 3 дозволу вчителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.

3.10. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

 1. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

 2. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

 3. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

 4. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.

^ IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Вимкніть всі прилади з електромережі.

 2. Розрядіть конденсатори.

 3. Приберіть свої робочі місця.

 4. Прилади здайте вчителю.

^ V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про цс електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.


 1. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.

 2. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.


Розроблено:

Учителем фізики
5.4. При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 101, а дітей виведіть у безпечне місце.


(підпис) (прізвище, ініціали)


Погоджено:


(підпис) (прізвище, ініціали)
Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки


(підпис) (прізвище, ініціали)

ПЕРЕЛІК

медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя

для аптечки кабінету (лабораторії) фізики

1. Бинт стерильний і нестерильний . по 1 шт.

2. Серветки стерильні 1 уп.

3. Вата гігроскопічна (у банці з притертою пробкою) 50 г

4. Спирт етиловий 30-50 мл

5. Мазь від опіків (з анестезином тощо) 1 уп

6. Перманганат калію 15-20 г

7. Розчин йоду спиртовий 1 фл.

8. Розчин борної кислоти 5 %- ний спиртовий 1 фл.

9. Розчин оцтової кислоти 2 %- ний 100-150 мл.

10. Розчин аміаку 10 %- ний 1 фл.

11. Валідол . 1 уп.

12. Вазелін борний 1 уп.

13. Розчин перекису водню 3 %- ний 50 мл

14. Активоване вугілля в таблетках 4 уп.

15. Сульфацил натрію ЗО %- ний у тюбиках по 1,5 мл 5 шт.

16. Сода питна 1 пачка

17. Ложки медичні 1 шт.

18. Пінцет 1 шт.

19. Клей БФ-6 (або лейкопластир) 25 мл. (З пак.)

20. Джгут 1 шт.

Комплектування аптечки й складання інструкції з надання першої ме­дичної допомоги роблять за погодженням з медпунктом навчального закладу.

На дверцятах аптечки слід написати адресу і телефон найближчої ліку­вальної установи, де можуть надати першу медичну допомогу.

Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних засобів, а також за належний стан аптечки покладається на лаборанта кабінету.

Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту.


Затверджено

Наказом директора школи

від « » 200_ р., №

Директор:
(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою


1. Дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівко­вій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті фізики за умов, якщо:

- забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходовий майданчик;

- проходи до дверей між рядами лабораторних столів не захаращені:

- у лабораторії присутні учні тільки одного класу;

- електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до ви­мог ПУЗ;

- виконується інструкція з експлуатації кіноустановки.

2. Проекційна апаратура повинна бути заземлена за схемами, вмі­щеними в технічних описах та інструкціях, що додаються до апаратів

3. Екран слід закріплювати по центру передньої стіни кабінету (ла­бораторії) так, щоб його нижній край був на відстані не менш як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, що просвічую­ться.

4. Перед вмиканням проекційного апарата в мережу необхідно пе­реконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі мережі.


Розроблено:

Учителем фізики

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:


(підпис) {прізвище, ініціали)
Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки


(підпис) (прізвище, ініціали)

Порядок проведення та реєстрації інструктажів

з безпеки життєдіяльності

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсанта­ми, слухачами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів.

Первинний інструктаж проводять викладачі, учителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж прово­диться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі (журнал № 2) реєстрації інструк­тажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці.

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практич­ної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого на­вчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Вихованці, учні, студенти, слу­хачі, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспіранта­ми проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями навчального закладу в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєст­рації інструктажів.

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.№п/п

Прізвище та ім’я учня

клас

Дата інструктажу

Назва інструктажу

Підпис учня

Підпис вчителя
Вступний інструктаж з учнями проводиться на початку семестру і оформлюється в журналі №1.


№п/п

Прізвище та ім’я учня

клас

Дата інструктажу

Підпис учня

Підпис вчителя

Сторінки повинні бути пронумеровані, журнал прошитий, наприкінці стояти печатка закладу та підпис директора.


^ Граничні норми

піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996р. № 59;

зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996р., № 183/1208

 1. Граничні норми діють по всій Україні і поширюються на всі підприємства, установи, організації, учбові заклади , а також на юридичних та фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 до 18 років.

 2. ^ Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язанні виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

 3. До роботи, що потребує підіймання, утримання або переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

 4. ^ Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючим у нього підліткам попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.

 5. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 години на тиждень для підлітків 14-15 років та 36 годин – для підлітків 16-17 років. Обов’язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями 5- або 6-денного тижня.

 6. ^ Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

 7. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинен підіймати та переміщувати підліток, не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

^ Календарний вік, років

Граничні норми ваги вантажу (кг)

Короткочасна робота

Тривала робота

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

15

16

17

5

12

14

16

2,5

6

7

8

---

8,4

11,2

12,6

---

4,4

5,6

6,3

Примітки:

 1. Короткочасна робота - 1-2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п.5 цих норм.

 2. календарний вік визначається як число повних років , що відраховуються від дати народження.

 3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.

 4. Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість - не більш 3 хв., подальший відпочинок – не менш 2 хв.


Таблиця 2

^ Календарний вік, років

Сумарна вага вантажів (кг), що піднімається (переміщуеться) при виконанні роботи

з рівня робочої поверхні

з підлоги

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

15

16

17

10

48

160

272

5

12

40

72

7

24

80

130

3,5

6

20

32

Примітки: 1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів

^ 2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвейєра і т. ін.

3. Висота піднімання не повинна перевищувати 1 м.

4. Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.


Проект


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від _______________ № _______________


Інструкція

з ведення класного журналу

^ 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів


Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.07 № 620), від 14.01.2004 № 24 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”; від 14.06.2000 № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та інших нормативних актів, що регламентують зазначене питання.


^ 1. Порядок ведення класного журналу


  1. Загальні положення

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.


  1. ^ Загальні вимоги до ведення класного журналу.

Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземної чи інших мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою викладання предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі здійснення помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Класний керівник заповнює: розділи І «Облік відвідування»; V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»; VI «Загальні відомості про учнів»; VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні» та до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року переносить оцінки з відповідних предметних сторінок.

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня, хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підводиться підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Відсутність учня на уроці позначається літерою н.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) записуються дата і тема кожного уроку (семінару) окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований).

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : зар. (зараховано)

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, «Захисту Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

Учням, які у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч.(вивчав (ла)).

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності учителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» пише слово «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналів «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, а також навчальної практики, що проводиться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.


  1. ^ Контроль за веденням класного журналу.

Перевірка стану ведення журналу керівництвом навчального закладу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівником загальноосвітнього навчального закладу, його заступниками та особами, уповноваженими відповідними органами управління освітою, що мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записуються зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміну усунення зауважень. Учитель ставить дату та підпис про ознайомлення з зауваженнями та за необхідності - відмітку про усунення недоліків.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

2. Оцінювання навчальних досягнень учнів


Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану закладу.

Для оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.


^ 2.1. Загальні поняття

Оцінювання (поточне, тематичне, семестрове, річне) – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета згідно вимог навчальної програми за відповідний період.

^ Поточне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень учнів з певних видів навчальної діяльності на етапах поурочного вивчення теми. Воно виконує заохочувальну, стимулюючу діагностичну та коригуючу функції й враховується під час виставлення тематичного балу.

^ Тематичне оцінювання - це визначення рівня навчальних досягнень учня з певної теми (частини теми, сукупності тем) на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншого предмета. Результатом тематичного оцінювання є виставлення тематичної оцінки.

^ Семестрове оцінювання - це визначення рівня навчальних досягнень учня з певного предмета протягом семестру. Результатом семестрового оцінювання є семестрова оцінка.

Скоригована семестрова оцінка виставляється учням, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання, або з певних причин були не атестовані.

Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

^ Річне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень учня з певного предмета за результатами навчального року.

Результатом річного оцінювання є виставлення річної оцінки.

^ Державна підсумкова атестація – форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів навчальним програмам.

Атестаційна оцінка (ДПА) виставляється за результатами державної підсумкової атестації.


^ 2.2. Технологія тематичного, семестрового, річного оцінювання.

2.2.1. Тематичне оцінювання.

Тематичне оцінювання спрямоване на визначення рівня оволодіння учнем системою знань та вмінь з певної теми відповідно до вимог навчальної програми.

Тематичний розподіл матеріалу навчальних програм та його календарне планування здійснює вчитель.

На початку вивчення теми вчитель ознайомлює учнів з її тривалістю; загальним змістом, кількістю, формами і термінами проведення обов’язкових видів робіт.

Обов’язкові види робіт можуть проводитися у формі:

 • усній (опитування, співбесіди тощо);

 • письмовій (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, контрольна, експериментальна, практична, лабораторна роботи, опис технологічного процесу, складання творчого проекту тощо). Можливе також поєднання цих форм.

Для оцінювання, що проводиться у письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи тощо), передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються у навчальному закладі до кінця навчального року.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 148.36kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru