Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики знз. Посвідчення про перевірку знань

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница8/9
Дата02.04.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
2.2.2. Виставлення тематичних оцінок до класного журналу.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляєт
2.2.5. Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики.
2.2.6. Річне оцінювання.
2.2.7. Виставлення річних оцінок до класного журналу.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

2.2.2. Виставлення тематичних оцінок до класного журналу.


Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична (без дати).

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види проведеного оцінювання протягом теми.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми та не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований).
2.2.3. Семестрове оцінювання.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка (зміна) особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми (тривалість вивчення теми, складність її змісту тощо).


У триденний термін після виставлення семестрового балу учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин були не атестовані, чи батьки (особи, які їх замінюють) звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу з заявою на проведення відповідного оцінювання, де пояснюють причину та необхідність його проведення. Наказом керівника створюється комісія, до складу якої входять директор навчального закладу (його заступники), голова шкільного методичного об’єднання та вчитель. Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються директором навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру.

За результатами проведеного оцінювання оформлюється протокол і виставляється оцінка (Скоригована).

Скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У випадку, коли учню не вдалося підвищити оцінку за семестр, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Підвищення семестрового оцінювання учнями 9 класів позбавляє їх права отримання свідоцтва з відзнакою.

Підвищення семестрового оцінювання учнями 10 - 11 (12) класів позбавляє їх права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчання» та срібною «За успіхи у навчанні» медаллю.


2.2.4. Виставлення семестрових балів до класного журналу

Семестрова оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр (без дати).
^

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований).


Скоригована семестрова оцінка (Скоригована) виставляється у колонку поруч без дати.

Колонка для виставлення семестрової оцінки має бути заповненою у терміни, визначені структурою навчального року за семестрами, що встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Семестрова скоригована оцінка виставляється до початку ІІ семестру; за підсумками ІІ семестру не пізніше 10 червня.


^ 2.2.5. Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (№ 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковуватися на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

^ 2.2.6. Річне оцінювання.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових та/або скоригованих семестрових оцінок і відображає рівень навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.

Річна оцінка не може бути нижчою за середнє арифметичне від семестрових (скоригованих семестрових) оцінок.


^ 2.2.7. Виставлення річних оцінок до класного журналу.

Річні оцінки виставляється до класного журналу в колонку з надписом Річна (без дати).

Річна оцінка виставляється не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

У випадку не атестації учня за підсумками двох семестрів, у колонку «Річна» робиться запис н/а.


2.2.8. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації

У класному журналі з предметів, що виносяться на державну підсумкову атестацію, виставляється відповідна оцінка у колонку з надписом ДПА (без дати).

Випускникам, які звільнені від державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (на)).


Паспорт

Кабінету____________________________

  1. Прізвище, ім'я та по батькові зав. Кабінетом________________________

  2. Прізвище, ім'я та по батькові лаборанта ____________________________

  3. Клас, який відповідає за кабінет ___________________________________

  4. Загальна площа кабінету _________________________________________

  5. Число посадочних місць__________________________________________

  6. Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті _______________ _______________________________________________________________1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 148.36kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru