Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільних закладах освіти

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата02.04.2012
Размер90.6 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів
Вступний інструктаж з охорони праці
Первинний інструктаж з охорони праці
Повторний інструктаж з охорони праці
Позаплановий інструктаж з охорони праці: проводиться
Організація та проведення навчання з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями дошкільних закладів
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
Вид інструктажу (первинний, повторний
Орієнтовна тематика навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі
Подобный материал:

Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

в дошкільних закладах освіти

 

Валерій Карпенко,

завідуючий навчально-методичним кабінетом охорони праці

 

            Методичні рекомендації розроблені на допомогу керівникам дошкільних закладів освіти у проведенні інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу у відповідності до вимог  Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 (далі–Типове положення) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях,підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України від 18.04.2006 №304 (далі- Положення про навчання).

            Інструктажі з питань охорони праці проводяться з працівниками навчальних закладів у процесі трудової діяльності.

Навчання з питань безпеки життєдіяльності проводиться з вихованцями під час організації різних форм діяльності: спеціально організовані навчальні заняття, ігри, самостійна діяльність (художня, рухова, дослідницька, трудова тощо), індивідуальна робота, спостереження , екскурсії, свята, розваги тощо.

 

^ Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів

            Працівники навчальних закладів під час прийняття на роботу періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

            Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в навчальних закладах визначається Типовим положенням.
 

            ^ Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма працівниками:

 • які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти,стажук роботи та посади;

 • які прибули до навчального закладу з інших навчальних закладів, установ, організацій і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цього навчального закладу (відрядження, стажування тощо).

Вступний інструктаж проводиться спеціалісстом з охорони праці або іншою особою, на яку, відповідно до наказу (розпорядження) керівника, покладається цей обов’язок і яка в установленому Типовим положенням порядку пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано. Програма інструктажу затвержується керівником навчального закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 1), який зберігається службою охорони праці або керівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
 

^ Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;

 • який переводиться з одного структурного підрозділу навчального закладу до іншого;

 • який виконуватиме нову для нього роботу;

 • відрядженим іншим навчальним закладом та який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Програма первинного інструктажу розробляється керівником структурного підрозділу (вихователем-методистом, завгоспом, шеф-кухарем тощо) узгоджується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником дошкільного закладу.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 2).

^ Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Перелік професій і посад працівників, які проходять повторний інструктаж, затверджуєтьься керівником дошкільного закладу.
 

^ Позаплановий інструктаж з охорони праці: проводиться:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно- правових актів з охорони праці, а також при внесені змін і доповнень до них;

 • при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів й інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

 • при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводить керівник структурного підрозділу на робочомі місці або в кабінеті охорони праці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Запис про проведення позапланового інструктажу з охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 2). 

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:

 • при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які, відповідно до законодавства, оформляються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводить керівник структурного підрозділу індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Запис про проведення цільового інструктажу з питань охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігшається в структурному підрозділі (додаток 2).

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж з охорони праці здійснюється відповідно до Типового положення.

 

^ Організація та проведення навчання з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями дошкільних закладів

 

У дошкільних навчальних закладах навчання  з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями проводиться під час організації різних форм діяльності: спеціально організовані навчальні заняття, ігри, самостійна діяльність (художня, рухова, дослідницька, трудова тощо), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята, розваги тощо.

Навчання з безпеки життєдіяльності проводять вихователі дошкільних навчальних закладів, або  фахівці з відповідних питань – пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо. Такі заняття мають бути передбачені планом навчально-виховної роботи закладу.

Облік проведення навчання вихованців дошкільного навчального закладу з питань безпеки життєдіяльності ведеться в журналі планування навчально-виховної роботи відповідно до встановлених вимог. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями дошкільних навчальних закладів не проводяться.

Перелік документації вихователів дошкільних навчальних закладів визначено Інструкцією про ділову документацію у дошкільних закладах, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 30.01.1998р. № 32.

Орієнтовну тематику навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі наведено в додатку 3.

 

 

Додаток 1.

                                                                                                                 Титульний аркуш журналу

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(назва навчального закладу)


^ Журнал

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

Розпочато:       200 р.

Закінчено:       200 р.

 з/п

Дата

проведення інструк­тажу

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують,

її вік

Назва виробничого підрозділу (група, відділ тощо), до якого приймається особа, що інструктується

Прізвище, ініціали, посада оссоби, яка інструктує

 

Підпис

особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

     8

 


  Додаток 2.

                                                                                                                 Титульний аркуш журналу


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(назва навчального закладу)

 

^ Журнал

реєстрації інструктажів з питань охорони праці

на робочому місці

 

 Розпочато:        200р. 

Закінчено:         200р.     

  з/п

Дата

проведення інструк­тажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія,посада особи, яку інструк­тують

 

^ Вид інструктажу (первинний, повторний,

Позаплановий, цільовий) назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали, особи, яка інструктує та перевіряє знання

 

Підпис

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

     9

 

 

Додаток 3.

 

^ Орієнтовна тематика навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі

 

 1. Безпека в побуті: ймовірні небезпечні ситуації в побуті, термічні опіки, обмороження, ураження електрострумом, отруєння грибами, рослинами, ягодами, падіння з меблів, підвіконь, балконів, безпека при користуванні побутовими приладами та столовими приборами. Безпечна поведінка дітей, залишених без дорослих. Правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними предметами.

 2. Безпека на ігрових і спортивних мйданчиках: безпечне користування обладнанням (гірки, драбини, стінки, колоди, гойдалки, каруселі тощо). Безпека під час рухливих ігор.

 3. Безпека при перебуванні в групі: безконфліктність спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поведінки;

 4. Безпека при перебуванні біля водоймищ: організація і проведення ігор біля водойм, купання під наглядом дорослих, стрибання у воду. Небезпека сонячних променів. Небезпека перебування на льоду.

 5. Безпека при перебуванні на вулиці: правила поведінки на вулиці, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, вулиць і доріг з одно- і двостороннім рухом, поведінка на зупинках громадського транспорту та в транспорті. Заборона ігор у місцях руху транспорту, на тротуарі, проїжджій частині вулиць і дворів, уникнення загрозливих для життя та здоров’я ситуацій. Самозахист.

 6. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем у приміщенні, на полі, в лісі, безпечне поводження біля газової та електричної плит, біля каміну. Небезпека гри з сірниками, запальничками, бенгальськими вогнями, свічками. Легкозаймисті речовини та їх небезпека. Безпечне поводження з нагрівальними приладами – прасками, водонагрівачами, настільними електричними світильниками тощо.

 7. Електротравматизм та його попередження: безпека користування електроприладами, електромережа в приміщенні, вимикачі, розетки, лічильники та небезпека електротравм. Повітряні електромережі і небезпека електротравматизму: падіння електричних дротів на землю і пов’язана з цим небезпека. Дії при ураженні оточуючих електрострумом.

 8. Безпека під час грози, повені, інших стихійних лих;

 9. Безпека праці: правила поведінки при користуванні ножицями та іншими небезпечними предметами під час ручної праці в групі. Безпека під час роботи на земельній ділянці, догляду за тваринами у живих куточках і при користуванні сільськогосподарським знаряддям.

 10. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних їз цим захворювань; способи зміцнення здоров’я, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова гімнастика.

Скачать, 28.21kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru