Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница4/7
Дата09.03.2012
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)
Галузь (вид діяльності)
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом
Поточні видатки
Видатки на товари і послуги
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
Видатки на відрядження
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
Субсидії і поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти населенню
Поточні трансферти за кордон
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
^

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)


станом на 1 ____________ 200_ року 

 

 

Коди 

 

за ДКУД 

 

 

 

 

 

  

 

Установа _________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

^ Галузь (вид діяльності) _____________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________ 

за СПОДУ 

^ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________ 

 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________ 

 

 

^ Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________ 

 

 

Періодичність: місячна, квартальна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

 

 

^ Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити). 

 

  

Показники 
 
 
 
 

КЕКВ 
 
 
 
 

Код рядка 
 
 
 
 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду 

на по-
чаток року 
 
 
 

на звітну дату 

на початок року 

на звітну дату 

усього 
 
 

про-
стро-
чена 
 
 

спи-
сана* 
 
 

усього 
 
 

усього 
 
 

прострочена 
 
 

термін оплати якої не настав 
 
 

спи-
сана* 
 
 

усього 
 

з них 

кредиторська 
заборгованість

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Доходи 

Х 

010 

  

  

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього на утримання установи 

Х 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Поточні видатки 

1000 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Видатки на товари і послуги 

1100 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

060 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Нарахування на заробітну плату  

1120 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

090 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

140 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Оренда  

1136 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Видатки на відрядження 

1140 

190 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1171 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

^ Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

310 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Субсидії і поточні трансферти 

1300 

320 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

330 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

340 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Поточні трансферти населенню  

1340 

350 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1343 

380 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Поточні трансферти за кордон 

1350 

390 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Капітальні видатки  

2000 

400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Придбання основного капіталу**  

2100 

410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

420 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

430 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) житла 

2121 

440 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

450 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво (придбання) 

2123 

460 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Капітальний ремонт 

2130 

470 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

480 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

490 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт інших об'єктів  

2133 

500 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Реконструкція та реставрація 

2140 

510 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція житлового фонду 

2141 

520 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

530 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

540 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  

2144 

550 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Створення державних запасів і резервів 

2200 

560 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

570 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

^ Капітальні трансферти 

2400 

580 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

590 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

600 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

610 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

620 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* У місячних звітах не заповнюється.

** У місячних звітах рядки з 410 до 620 не заповнюються.

Керівник  

___________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

^ Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.  


Додаток 9
до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів 


1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 269.11kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru