Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методика використання мультимедійних технологій на уроках профільного навчання. 25

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 381.52 Kb.
страница1/3
Дата09.03.2012
Размер381.52 Kb.
ТипУрок
Содержание
Розділ 2 методичні особливості застосування мультимедійних технологій на уроках профільного навчання
Додаток а.
ВступАктуальність та доцільність дослідження.
Етапи дослідження
Аналіз стану проблеми у педагогічній теорії, практиці роботи шкіл. Вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування
Дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми застосування мультимедійних технологій навчання.
Значення мультимедійних технологій у підвищенні ефективності профільного навчання
Апаратні засоби
Програмні засоби
Застосування мультимедійних педагогічних програмних засобів на уроках профільного навчання
Роль засобів мультимедіа у самостійній роботі учнів старшої школи
Методичні особливості застосування мультимедійних технологій на уроках профільного навчання
2.2. Методичні рекомендації щодо застосування засобів мультимедіа у самостійній роботі учнів
Додаток а
Список використаних джерел
Подобный материал:
  1   2   3


ЗМІСТВСТУП

3

РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

6

1.1. Зміст поняття мультимедійних технологій та їх значення в організації самостійної роботи учнів.

6

1.2. Застосування мультимедійних педагогічних програмних засобів на уроках профільного навчання.

13

1.3. Роль засобів мультимедіа у самостійній роботі учнів старшої школи.

20

^ РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

25

2.1. Методика використання мультимедійних технологій на уроках профільного навчання.

25

2.2. Методичні рекомендації щодо застосування засобів мультимедіа у самостійній роботі учнів.

30

Висновки

34

ДОДАТКИ

36

^ ДОДАТОК А. Навчально-методичний комплекс «Знаки, символи в українській народній вишивці»

36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

39

^ Вступ


Актуальність та доцільність дослідження. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж життя. У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із основних аспектів реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту освіти є широке застосування мультимедійних технологій.

Суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особистість, яка має задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України “Про загальну середню освіту”, метою освіти є “всебічний розвиток особистості − найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями” [ 11 ].

На наш погляд, досягнення цієї мети можливе лише за умов здійснення оптимального вибору методів навчання, що будуть поєднуватися з використанням мультимедійних технологій. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання з поєднанням новітніх технологій відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання.

Стрімке збільшення обсягу навчального матеріалу з одночасною тенденцією зменшення часу на його вивчення вимагає інтенсифікації процесу навчання. Це зумовлює потребу в пошуку ефективних шляхів організації та управління процесом навчання, засобів контролю рівня засвоєння знань та інших шляхів підвищення ефективності освіти. Нині джерелом таких резервів може бути застосування в процесі навчання комп'ютерної техніки.

Отже, метою дослідження є аналіз узагальнення і осмислення досвіду використання мультимедійних технологій навчання на сучасному етапі розвитку суспільства, а також визначення критеріїв та процедури оптимального вибору цих технологій в самостійній роботі учнів.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Предметом дослідження виступають мультимедійні технології навчання.

Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде профільне навчання за умови оптимального вибору та застосуванні мультимедійних технологій .

Основними завданнями дослідження є:

  1. Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

  2. Класифікувати мультимедійні засоби навчання.

  3. Проаналізувати особливості застосування мультимедійних технологій.

У процесі роботи над дослідженням були використанні такі методи: вивчення педагогічної і методичної літератури; вивчення досвіду роботи вчителів профільного навчання.


^ Етапи дослідження:
  1   2   3

Скачать, 99.15kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru