Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків"

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница8/14
Дата09.03.2012
Размер1.34 Mb.
ТипДокументы
Прагматична зовнішньоекономічна політика
Підтримка експортної діяльності та імпортозаміщення
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
^

ПРАГМАТИЧНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА


Постійне підвищення рівня відкритості вітчизняної економіки та реалізація стратегічних завдань соціально-економічного розвитку зумовлюють необхідність формування зовнішньоекономічної політики України, виходячи з пріоритетності національних економічних інтересів.

Завданнями Кабінету Міністрів України є:

– завершення процесу набуття членства у СОТ;

– забезпечення реалізації потенціалу членства України в СОТ, що передбачатиме здійснення заходів щодо застосування інструменту СОТ для захисту інтересів вітчизняних виробників на зовнішньому та внутрішньому ринку;

– послідовне здійснення заходів щодо активного функціонування ГУАМ, проведення переговорного процесу з питань входження до Єдиного економічного простору на засадах створення повноцінної зони вільної торгівлі без обмежень і вилучень (щодо газу, труб, коксівного вугілля, цукру, спирту, зерна тощо), що діє на принципах СОТ, з першочерговим утворенням міждержавного органу з питань вирішення торговельних суперечок;

– послідовне здійснення заходів щодо інтеграції вітчизняної економіки до спільного ринку ЄС;

– посилення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, у тому числі шляхом запровадження посад дипломатичних радників у центральних органах виконавчої влади;

– удосконалення законодавчого та фінансового забезпечення транскордонного співробітництва, зокрема щодо розширення прав місцевих органів виконавчої влади в його розвитку;

– допомога регіонам у налагодженні співпраці в рамках транскордонного співробітництва;

– створення ефективних механізмів розвитку існуючих єврорегіонів та утворення нових;

– проведення на базі відомчих наукових та аналітичних структур та із залученням наукового потенціалу державних та недержавних інститутів постійного моніторингу і прогнозу кон'юнктури зовнішнього ринку та пошуку сприятливих можливостей для реалізації продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку;

– розроблення національної концепції міжнародного науково-технічного співробітництва, яка передбачатиме:

напрями участі вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародній науково-виробничій кооперації, зокрема у транснаціональних інноваційно-інвестиційних кластерах;

програмні орієнтири обміну з іншими країнами науково-технічними досягненнями на комерційних засадах;

пакет спільних науково-технічних програм з регіональними економічними угрупованнями, зокрема СНД, ЄС, та потужними державами - регіональними лідерами, зокрема Китаєм та Індією;

програму розвитку глобального співробітництва України на провідних напрямах науково-технологічного розвитку.

Уряд зобов'язується забезпечити:

– поглиблення співпраці з країнами - членами СНД з метою створення повноцінної зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень;

– розроблення законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів про місцеве самоврядування в частині розширення прав та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері міжнародного економічного співробітництва.

 
^

ПІДТРИМКА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ


Поліпшення стану балансу зовнішньої торгівлі потребує розроблення і впровадження конкретних кроків щодо стимулювання експорту та виваженого регулювання імпорту.

Завданнями Кабінету Міністрів України є:

– проведення переговорів та укладення двосторонніх міжнародних угод щодо спрощення митних процедур у відносинах з країнами - основними торговельними партнерами України;

– удосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження механізму експортного кредитування та експортного страхування;

– формування ефективної державно-корпоративної стратегії просування вітчизняних товарів та послуг на ринки інших держав;

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення позицій національних експортерів на зовнішніх товарних ринках, у тому числі заходів економічної дипломатії, надання підтримки у виконанні стратегічно важливих експортних контрактів на вищому політичному рівні, оперативне реагування на торговельні конфлікти з метою їх якнайшвидшого врегулювання;

– розроблення організаційного механізму надання прозорої загальнодоступної державної інформаційно-правової підтримки діяльності експортерів;

– забезпечення ефективного розвитку виставково-ярмаркової діяльності, створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту конкурентоспроможної продукції та послуг;

– забезпечення захисту внутрішнього ринку шляхом застосування інструменту торговельного захисту, протидії недобросовісній конкуренції (антидемпінговий, субсидований та масований імпорт);

– застосування інструменту захисту внутрішнього ринку, який не суперечить нормам СОТ, у тому числі щодо здійснення контролю за якістю, безпекою, відповідністю імпортованих товарів фітосанітарним та ветеринарним нормам тощо;

– удосконалення засобів митного контролю з метою запобігання контрабанді товарів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля, зокрема у частині адекватного встановлення митної вартості товарів, а також удосконалення та виконання Державної програми "Контрабанді - СТОП".

Уряд зобов'язується забезпечити:

– розроблення проекту Закону України "Про експортне страхування та кредитування";

– розроблення проектів та сприяння прийняттю комплексу законів, необхідних для адаптації систем національного економічного регулювання, захисту внутрішнього ринку до умов, необхідних для використання у повному обсязі інструменту, дозволеного нормами СОТ;

– проведення переговорів та укладення двосторонніх міжнародних угод щодо спрощення та уніфікації митних формальностей у відносинах із країнами - основними торговельними партнерами України;

– забезпечення пунктів пропуску через митний кордон України сучасними засобами митного контролю з метою запобігання контрабанді, заниженню митної вартості товарів і ввезенню товарів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля;

– прийняття нормативно-правових актів з метою запровадження нового механізму контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.

 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Скачать, 301.75kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru