Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ємільчинського району

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница4/10
Дата02.04.2012
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Фізична культура і спорт
VIIІ. Безпека життєдіяльності
Природна та техногенна безпека
Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян
IX. Розвиток сфери обслуговування населення
Торгівля та ресторанне господарство
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності


Проблемні питання:


Залишається високою питома вага дітей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Недостатньо розвинена мережа сімейних форм влаштування дітей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Основні напрями діяльності:


Сприяння створенню прийомних сімей та влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Влаштування дітей з кризових сімей до обласного притулку для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабiлiтацiї дітей, соцiально-реабiлiтацiйного центру.

Здійснення своєчасної виплати одноразової допомоги дiтям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню 18-рiчного віку.

Реалізація заходів щодо подолання безпритульності та бездоглядності дітей, профілактики злочинності у підлітковому середовищі.


Очікувані результати:


Налагодження чіткої системи роботи по захисту законних прав та iнтересiв дітей.

Влаштування бiльшостi дітей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сiмейнi форми виховання. Скорочення кількості безпритульних дітей та негативних проявів у дитячому середовищі.


Інструменти виконання:


Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2011-2015 роки.


^ Фізична культура і спорт


Проблемні питання:


Більшість спортивних споруд потребують капітальних та поточних ремонтів.

Залишається недобудованим спортивний комплекс «Юність»

Недостатньою є робота по підготовці спортивних резервів.


Основні напрями діяльності:


Забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи, підвищення ефективності її роботи.

Сприяння у підготовці та участі спортсменів району у спортивно-масових заходах районного та обласного рівнів.


Очікувані результати:


Покращення функціонування діючої мережі спортивних споруд, створення нової сучасної спортивної бази.

Охоплення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи близько 6,0 тис. населення району.

Охоплення заняттями у дитячо-юнацькій спортивній школі не менше 4,2% від загальної кількості дітей та підлітків віком 6-18 років, які проживають на території району.


Облаштування плавального басейну в спортивно-молодіжному комплексі «Юність»


Інструменти виконання:


Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на селі, реконструкція (ремонт), будівництва спортивних споруд на період до 2012 року.


Інформаційний простір


Проблемні питання:


Не в повній мірі забезпечується фінансування редакції газети відповідно до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.

Відсутній прийом сигналів обласного телебачення.

Відсутність місцевого радіомовлення.

Застаріле обладнання районної друкарні.

Відсутність мережі книжкової торгівлі.


Основні напрями діяльності:


* підвищення ефективності роботи засобів масової інформації в інформуванні населення:

- відновлення діяльності комунального підприємства «Ємільчинська редакція районного радіомовлення»;

- сприяння збільшенню тиражу місцевої газети «Народна трибуна».


Очікувані результати:


Підвищення ефективності засобів масової інформації в інформуванні населення.

Зростання кількості підприємств книготоргівлі.


^ VIIІ. Безпека життєдіяльності


Охорона навколишнього природного середовища


Проблемні питання:


Не приведено в безпечний екологічний стан звалища твердих побутових відходів та сміттєзвалища в більшості населених пунктів району.

Не вирішено питання відведення місця для полігону твердих побутових відходів смт Ємільчине.

Відсутність системи збирання, сортування та перевезення на складування та переробку твердих побутових відходів.

Значна забрудненість відходами річок та водойм району.

Повільне вирішення питання благоустрою паркових зон та скверів, зелених насаджень, та догляду за ними.


Основні напрями діяльності:


Виділення відповідно до законодавства земельних ділянок для розміщення місць видалення твердих побутових відходів у всіх сільських та селищних радах з урахування перспективи їх діяльності.

Поширення досвіду Ємільчинської селищної ради щодо безконтейнерного способу збирання твердих побутових відходів.

Забезпечення утилізації у повному обсязі відходів І та ІІ класів небезпеки, які утворюються на підприємствах і установах району, а також у населення.

Сприяння суб’єктам господарювання в реалізації проектів по очистці стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрою водойм, озеленення територій, заготівлі вторсировини.

Забезпечення відновлення лісів та охорона лісу від пожеж.

Збереження та розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду.

Відтворення, охорона та раціональне використання мисливської фауни.

Реалізація програмних завдань по берегоукріпленню, будівництву та ремонту гідроспоруд, регулюванню русел річок.


Інструменти виконання:


Державна програма «Ліси України» по Житомирській області на період 2002-2015 років.

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2008-2012 роки


Очікувані результати:


Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Збереження мережі природно-заповідного фонду.

Збільшення площ лісів.

Покращення умов проживання населення району.


^ Природна та техногенна безпека


Проблемні питання:


Заклади соціальної сфери району не достатньо укомплектовані засобами протипожежного захисту, в тому числі первинними засобами пожежегасіння, системами протипожежної автоматики.

Відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони в сільських територіальних громадах.

Недостатнє фінансування матеріально-технічного забезпечення оперативно-рятувальної служби районного відділу головного управління МНС України в області.

Відносно низьке матеріально-технічне оснащення сільських громад для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.


Основні напрями діяльності:


Покращення протипожежного захисту закладів соціальної сфери.

Проведення роботи по передачі на баланс органів місцевого самоврядування пожежної техніки і пожежного майна сільськогосподарських підприємств.

Всебічне сприяння зміцненню матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів району.

Проведення заходів з попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них, з попередження загибелі людей на водних об’єктах.

Виконання інженерних та організаційних заходів для запобігання підтопленню населених пунктів та ліквідація його наслідків.

Забезпечення цілодобової готовності відповідних служб підприємств, установ та організацій щодо отримання, аналізу та передачі оперативної і службової інформації в інтересах органів управління цивільного захисту, а також для виконання заходів для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.


Очікувані результати:


Зменшення ймовірності виникнення пожеж на об’єктах закладів соціальної сфери та житлових будинках у сільській місцевості,

Попередження травмування та загибелі людей на пожежах та від нещасних випадків на водних об’єктах.

Забезпечення нарощування сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів для одночасного рятування людей та гасіння пожежі.

Забезпечення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами районного відділу головного управління МНС України в області.

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, стабілізація і покращення стану техногенної та природної безпеки на території району.


Інструменти виконання:


Районна програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2011-2015 роки.

Програма створення страхового фонду документації Житомирської області на період 2011-2015 роки.

Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на період 2011-2013 років.


^ Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи


Проблемні питання:


Недостатнє фінансування заходів спрямованих на комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій.


Основні напрями діяльності:


Збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Соціально-психологічна реабілітація громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Протирадіаційний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення.

Економічна реабілітація та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення.


Очікувані результати:


Покращення здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, екологічного стану та економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення.

Постійний радіологічний моніторинг об’єктів навколишнього середовища та продуктів харчування


Інструменти виконання:


Загальнодержавна Програма: «Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».


^ Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян


Основні напрями діяльності:


Продовження роботи по:

- зміцненню законності і правопорядку;

- протидії організованій злочинності та економічним злочинам;

- протидії наркобізнесу та розповсюдженню наркотиків;

- проведенню оперативно-профілактичних операцій з метою запобігання негативним проявам у підлітковому середовищі, в тому числі пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності, пограбувань та розбоїв;

- сприянню у працевлаштуванні осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, розв’язання їх соціально-побутових проблем;

- забезпеченню безпеки дорожнього руху;

- наданню правової допомоги населенню.


Очікувані результати:


- зниження загального рівня злочинності, у тому числі тяжких і особливо тяжких злочинів, проти життя та здоров’я громадян, пограбувань, фактів шахрайств;

- зниження кількості антигромадських проявів на вулицях та в громадських місцях;

- поліпшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі;

- зниження криміналізації в економічних відносинах;

- зменшення аварійності на автодорогах району, у тому числі загиблих і травмованих під час дорожньо-транспортних пригод.


Інструменти виконання:


Комплексна програма життя і здоров'я особи у Житомирській області на 2008-2012 роки.

Проект Комплексної програми профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки.
^ IX. Розвиток сфери обслуговування населення


Житлово-комунальне господарство


Проблемні питання:


Повільно здійснюються капітальний ремонт житлового фонду.

Не завершено передачу житлового фонду, гуртожитків, які в процесі приватизації не увійшли до статутних фондів та залишились на балансах господарських підприємств, до комунальної власності територіальних громад.

Не в повній мірі забезпечено споживачів селища Ємільчине якісною питною водою відповідно нормативам.

Повільно оновлюються наявні основні засоби за рахунок впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Потребують упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів.

Скрутний фінансово-економічний стан підприємства житлово-комунальних послуг не дає можливості здійснювати належне оновлення та утримання наявного рухомого складу.


Основні напрями діяльності:


Забезпечення 100 % оплати споживачами вартості отриманих послуг.

Впровадження енергозберігаючих технологій.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

Організація ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток галузі.


Очікувані результати:


Зменшення втрат теплової енергії, економія енергоносіїв.

Поліпшення послуг з централізованого водопостачання, покращення якості очистки стоків, зменшення втрат в мережах, витрат під час водопідготовки, можливість цілодобової її подачі та зменшення екологічного впливу на природне середовище.

Покращення умов проживання.


Інструменти виконання:


Районна програма розвитку водопровідно - каналізаційного господарства на період 2006-2020 роки «Питна вода Ємільчинщини».


^ Торгівля та ресторанне господарство


Проблемні питання:


У зв’язку зі збитковістю відбувається закриття підприємств торгівлі у віддалених та малочисельних селах (обмежена кількість споживачів, значні транспортні витрати).

Погіршується фінансовий стан сільських споживчих кооперацій, які у своїй роботі охоплюють саме сільські населенні пункти.

Ряд магазинів райспоживспілки передаються в оренду, закриваються або продаються без збереження профілю закладів торгівлі.

Відсутність державних цільових програм підтримки та розвитку торгівельного обслуговування в малочисельних населених пунктах.

Скорочення платоспроможного попиту населення.


Основні напрями діяльності:


Подальше зростання та вдосконалення торгівельної інфраструктури за рахунок приватного сектору.

Посилення контролю за додержанням діючих санітарних норм та протипожежних вимог на ринку та торгівельних майданчиках району.

Передача в аренду зі збереженням закладів торгівлі та ресторанного господарства системи райспоживспілки;

Підвищення культури торгівельного обслуговування населення.

Розширення виїзної торгівлі в сільських населених пунктах;

Введення в дію АЗС.


Очікувані результати:


Збільшення обороту роздрібної торгівлі у порівняні з 2011 роком до 5 %.


Заходи по виконанню програми економічного

і соціального розвитку Ємільчинського району на 2012 рік


№ з/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Вартість заходу

Обсяги та джерела фінансування (тис. грн.)

Всього

у тому числі

державний бюджет

місцевий бюджет

власні кошти підприємств

кредитні ресурси

кошти інвесторів

інші джерела фінансування
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Скачать, 1213.86kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru