Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Формування та використання прибутку комерційного банку Зміст

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 372.78 Kb.
страница1/5
Дата02.04.2012
Размер372.78 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розділ 1. Теоретично-методичні основи формування та використання прибутку комерційного банку
1.1. Загальна характеристика прибутку, сутність, види та значення
1.2. Джерела формування банківського прибутку
1.3. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку
Список використаних джерел
Подобный материал:
  1   2   3   4   5


Формування та використання прибутку комерційного банку

Зміст

Вступ 1

Розділ 1. Теоретично-методичні основи формування та використання прибутку комерційного банку 5

1.1. Загальна характеристика прибутку, сутність, види та значення 5

1.2. Джерела формування банківського прибутку 10

1.3. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку 21

Список використаних джерел 30ВступБанківська система є важливою складовою економічної системи держави. Забезпечення стабільного прозорого функціонування банківських установ є однією з умов забезпечення конкурентоспроможності української економіки. У вітчизняній економічній літературі до останнього часу відсутні комплексні дослідження з питань формування та розподілу прибутку від діяльності комерційних банків. Відкритим залишається питання щодо узгодження таких понять як прибутковість та ліквідність банківської установи, адже ці поняття є тісно корельованими і безпосередньо впливають на стабільність банківських установ, стабільність економіки та захист інтересів кредиторів, і насамперед, вкладників банку.

Вимагає наукового обґрунтування створення системи фінансових методів регулювання прибутковості з позиції забезпечення надійної платоспроможності та максимізації прибутків комерційних банків, яка б відповідала трансформаційним процесам в Україні. Відчувається брак ґрунтовних досліджень взаємодії фінансових інструментів, і насамперед, фінансових нормативів які визначають прибутковість банківської установи.

Актуальність обраної теми обумовлено необхідністю вирішення питань методології та організації аналізу і прогнозування доходів, витрат і прибутку в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків України та недостатнім рівнем теоретичної розробки даної проблеми.

Питання прибутковості банківської установи активно досліджуються світовою економічною наукою. Зацікавленість у вивченні цих питань виникає вже на початку ХІХ ст., однак науковий характер вона набуває на початку ХХ ст. Проблематиці державного регулювання прибутковості комерційних банків присвячено чимало праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме роботи Кейнса Дж.М., Ерроу К., Тінбергена Я., Самуельсона П., Лівшиця А.Я., Шамхалова Ф.І., Михасюка І.Р., Пікулькіна В.А., Кулієва Т.А. та інших видатних вчених.

Ознайомлення з вказаними науковими роботами дало змогу більш систематизовано підійти до дослідження конкретних проблем забезпечення прибутковості та розподілу отриманих прибутків. Відповідно даній проблематиці присвячено чимало праць зарубіжних вчених, а саме Роуза П., Полфремана Д., Сінкі Дж., Бургхофа Х., Бюссельман Е., Шустера Л., Фогеля Т., Ціммера К., Бонна Й. та інших вчених.

У наукових колах України дослідженням окремих питань формування та розподілу прибутку банківської діяльності присвячені праці вітчизняних економістів: Бєсєдіна В.Ф., Бланка І.О., Василика О.Д., Гальчинського А.С., Геєця В.М., Грушка В.І., Даниленка А.І., Дем’яненка М.Я., Заруби О.Д., Ковальчука Т.Т., Костіної Н.І., Климка Г.Н., Кононенка В.І., Кравченка В.І., Лукінова І.І., Лютого І.О., Мельника А.Ф., Михасюка І.Р., Мороза А.М., Нестеренка В.П., Опаріна В.М., Пересади А.А., Пилипченка О.І., Поддєрьогіна А.М., Пуховкіної М.Ф., П’ятаченка Г.О., Савлука М.І., Федосова В.М., Черваньова Д.М. та інших.

Метою дипломної роботи є вдосконалення процессу формування та використання прибутку комерційного банку.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

  1. Розглянуто теоретичні основи формування та використання прибутку комерційного банку.

  2. Визначено загальну характеристику прибутку, основні його види та значення.

  3. Досліджено джерела формування банківського прибутку.

  4. Проаналізовано напрямки розподілу прибутку комерційного банку.

  5. Проведено аналіз діяльності комерційного банку АКБ „Імексбанк”.

  6. Розглянуто характеристику діяльності та роль АКБ „Імексбанк” на ринку банківських послуг.

  7. Здійснений аналіз основних техніко-економічних показників, складу і формування доходів АКБ „Імексбанк”.

  8. Систематизовано заходи щодо підвищення прибутковості валютних операцій банку.

  9. Оптимізовано шляхи вдосконалення процентної політики з метою підвищення прибутковості банку.

Практичне значення полягає в розробці механізму систематизації та оптимізації процесу формування та використання прибутку комерційного банку. Розроблені методики дозволяють покращити стратегічне положення комерційного банку та отримати додатковий прибуток.

Об’єктом дослідження в даній роботі є АКБ „Імексбанк”.

Предметом дослідження є систематизація та оптимізація заходів щодо підвищення прибутковості комерційного банку.

Методами дослідження є: метод статистичної обробки інформації, крім того, на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження – індуктивний; у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний.

Інформаційну базу дослідження склали статистичні та економічні дані АКБ „Імексбанк”, крім того під час написання роботи використовувалися матеріали підручників, періодичних видань з відповідної тематики.


^

Розділ 1. Теоретично-методичні основи формування та використання прибутку комерційного банку

  1   2   3   4   5

Скачать, 435.78kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru