Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інститут архітектури

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 210.9 Kb.
Дата02.04.2012
Размер210.9 Kb.
ТипДокументы
Содержание
IV. Архітектурна фізика ч.1
V. Архітектурна фізика ч. 2
VІІ Архітектурне матеріалознавство
VІІІ. Типологія будівель і споруд
Х Основи містобудування
ХІІІ: Історія архітектури та містобудування (Історія сучасної архітектури).
Подобный материал:

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ


Напрям: Архітектура

Спеціальність: Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів


І. Історія архітектури та містобудування


1. Зародження будівельного мистецтва у добу первісного суспільства.

Вступна лекція. Основні поняття про архітекуру. Природа та специфіка архітектури. Архітектура, як єдність утилітарних, конструктивно-тектонічних та ідейно-художніх завдань.. Будівельна діяльність первісної людини. Формування тектонічних систем та історична послідовність розвитку архітектури.


2. Архітектура Стародавніх деспотій.

Архітектура Стародавнього Єгипту. Етапи розвитку і основні пам’ятки Єгипту: Додинастичний період і Ранне царство; Стародавнє, Середнє і Нове царства; Пізній та елліністичний періоди. Будівельні матеріали і техніка. Історичний розвиток основних типів монументальних споруд. Мастаба, піраміди, типи храмових споруд та їх ансамблі.. Історичний розвиток архітектурних форм і зародження ордерної системи в стійочно-балочних конструкціях. Синтез мистецтв і архітектури. Єгипетський житловий будинок.. Містобудування Єгипту.


3. Архітектура Близького Сходу.

Архітектура народів Межиріччя. Основні етапи розвитку художньої і будівельної культури шумеро-аккадійського, ассирійського і вавілонського періодів. Будівельні матеріали і конструкції. Розвиток типів житлових і монументальних споруд, зіккурати, палацові і оборонні споруди. Особливості рельєфів і скульптури, застосування поліхромної поливної кераміки в опорядженні споруд.. Архітектура Стародавнього Ірану. Матеріальна, духовна і художня культура Ірану епохи Ахеменідів. Будівельні матеріали і конструктивні системи меморіальних і палацових споруд. Палацовий ансамбль Персеполя і проблеми синтезу мистецтв і архітектури. Розвиток нових типів арочно-склепінчатих і купольних конструкцій в епоху Сассанідів. Палацові споруди в Фірузабаді і Ктесіфоні.


4. Архітектура Егейського Світу.

Особливості архітектури егейського світу та Крітської морської держави. Палацовий комплекс в Кноссі. Архітектура мікенського пеіоду на Пелопонезі та видатні пам”ятки Мікен і Тірінфа. Роль егейської культури для розвитку культури стародавньої Греції.


5. Архітектура Стародавньої Греції.

Основні етапи розвитку грецької будівельної культури: архаїчний, класичний та елліністичний періоди, їх характеристика. Зародження основних типів житлової, громадської і монументальної архітектури та еволюція їх об’ємно-просторових і конструктивних вирішень в архаїчний період. Утворення і розвиток ордерних систем та проблеми синтезу скульптури й архітектури в грецьких монументальних спорудах.. Розквіт грецької архітектури в класичний період і видатні пам’ятки громадських та сакральних споруд. Ансамбль Акрополя в Афінах, Парфенон. Грецький театр.. Грецька архітектура елліністичного періоду як вияв злиття грецьких традицій з традиціями мистецтва народів Близького Сходу. Містобудування Греції.


6. Архітектура Стародавнього Риму.

Джерела римської матеріальної і художньої культури та їх зв’язок з культурою етрусків і греків. Основні етапи розвитку римської архітектури у ранній, середній і пізній періоди та їх особливості в розвитку художньої та будівельної культури.. Архітектура Риму періоду республіки. Будівельні матеріали і розвиток конструктивних систем та інженерних споруд, доріг, мостів, акведуків. Житлове будівництво. Містобудування (Помпеї, Остія, Рим). Розвиток типів громадських споруд та основні типи храмів. Трактат Вітрувія.. Архітектура періоду розквіту Римської імперії. Винахід римського бетону і розвиток нових типів арочно – склепінчатих та купольних конструкцій. Римські ордерні системи й особливості їх застосування. Форуми і громадські споруди: театри, амфітеатри, цирки, терми, храми, базиліки, тріумфальні арки, Колізей і Пантеон. Палаци і житлові будинки. Проблеми синтезу архітектури і мистецтва.. Ранньохристиянська архітектура.


7. Архітектура середніх віків.

Архітектура Візантійської імперії. Античні традиції і вплив християнської релігії на формування візантійського мистецтва і архітектури. Основні етапи розвитку візантійської архітектури та її особливості. Будівельна техніка, конструкції та формування основних об’ємно–просторових вирішень і застосування синтезу мистецтв у ранньовізантійській архітектурі. Собор Софії у Константинополі.. Архітектура середньовізантійського періоду. Розвиток хрестовокупольних об’ємно–просторових вирішень та видатні пам’ятки архітектури.. Характерні особливості архітектури пізньовізантійського періоду. Значення візантійської архітектури та її вплив на формування художньої та будівельної культури у Вірменії, Грузії та Київській державі.


8. Архітектура країн Арабського Халіфату, Мусульманського Сходу та країн Східної Азії.

Загальна характеристика архітектурних шкіл мусульманської архітектури, особливості їх об’ємно–просторових, конструктивних та художніх вирішень. Характерні види споруд та видатні пам’ятки архітектури Арабського Халіфату. Синтез візантійських і арабських концепцій в архітектурі Османської імперії.. Особливості розвитку архітектури народів Середньої Азії. Арабські завоювання і виникнення нових типів споруд. Будівельна техніка і художнє опорядження. Видатні пам’ятники архітектури Середньої Азії. Мавзолей Ісмаїла Саманіда в Бухарі, мечеть Бібі–Ханим та архітектурні ансамблі Самаркадну.. Матеріальна і духовна культура середньовічного Китаю. Характерні риси споруд, конструктивні і художні особливості китайського зодчества. Китайський сад. Своєрідні риси архітектури Японії, Індії та сусідніх країн.


9. Середьовічна архітектура в країнах Західної Європи.

Романська архітектура в Західній Європі феодальної роздрібненості. Основні типи споруд: замки і оборонне будівництво, житло, монастирські комплекси.. Культові споруди та їх об’ємно–просторове і конструктивне вирішення. Архітектурні школи і своєрідність пам’ятників романського періоду в різних країнах Європи.. Готична архітектура періоду розвитку вільних міст. Розвиток міської культури і будівництва. Основні типи споруд, їх об’ємно –просторові, конструктивні та художні вирішення.. Синтез архітектури, живопису і скульптури в готичній культовій архітектурі. Містобудівельна культура, житлове будівництво.. Особливості розвитку готичної архітектури в різних країнах Європи та видатні архітектурні пам’ятки.. Пам’ятки середньовічної архітектури у Львові.


10. Архітектура Нового Часу 15 - поч. 20 ст.

Архітектура періоду Відродження в Італії. Джерела розвитку культури Відродження в Італії. Творче осмислення античної та середньовічної спадщини в культурі та архітектурі епохи Відродження. Проторенесанс в Італії. Ранній Ренесанс в Італії. Провідні типи споруд і характерні риси їх об’ємно–просторових, конструктивних та архітектурно– композиційних вирішень. Проблеми синтезу мистецтв в архітектурі. Новаторські риси в творчості Брунелексі, Мікелоццо, Алберті, Лаурана, Джуліано да Сангало. Зародження теорії архітектури. Високий Ренесанс в Італії. Перенесення центру архітектурної діяльності у м. Рим. Вдосконалення ордерних систем та їх роль в архітектурній композиції. Провідні майстри періоду Високого Ренесансу: Браманте, Перуцці, Антоніо да Сагнало та їх твори. Архітектурна діяльність Рафаеля і Мікеланджело. Історія будівництва собору св. Петра в Римі як вираз зародження нових тенденцій в архітектурі Ренесансу. Пізній Ренесанс Італії і пошуки нових концепцій. Теоритична і творча діяльність Віньоли та Палладіо.. Особливості архітектури Ренесансу в різних країнах Європи. Умови формування національних шкіл архітектури Ренесансу у Франції, Іспанії, Нідерландах, Німеччині та їх характерні риси. Ренесанс у слов’янських країнах. Пам’ятки Ренесансу у Львові, як вияв взаємодії різних культур.. Архітектура періоду барокко в Італії. Творчі етапи розвитку стилю барокко в Італії. Пошуки нових ансамблевих, об’ємно-просторових вирішень та виразності архітектурних форм. Провідні архітектори епохи: Мадерна, Берніні, Борроміні, Гваріні, Ювара, Лонгена та їх твори.. Комплексний параграф до розділу "Архітектура Нового Часу XV - XX ст.".


ІІ. Історія архітектури та містобудування (Архітектура України 19 - 20 ст).


1. Архітектура України першої половини ХІХ ст. на території, що входила до Російської імперії.

Характерні риси класицизму в Україні. Класицистичні палацово-паркові ансамблі: палац Завадовського в Ляличах, палац Галагана в Сокиринцях, палац Розумовського в Батурині і т.д.. Визначні урбаністичні ансамблі класицизму – Кругла площа в Полтаві, Приморський бульвар в Одесі. Адміністративні споруди та навчальні заклади.. Творчий шлях А.Меленського, В.Беретті та ін. визначних архітекторів класицизму.. Характерні типи класицистичних церковних споруд.


2. Архітектура України першої пол. ХІХ ст. на території, що входила до Австро-Угорщини.

Розвиток архітектури Львова як столиці Галичини, реконструкція центру міста в традиціях класицизму.. Особливості класицизму в спорудах Львова. Особливості скульптурного декору класицистичних фасадів львівських будинків. Малі архітектурні форми.


3. Архітектура України середини i кінця 19 ст.

Тенденції історизму в архітектурі Криму, їх пов‘язання з специфікою історичної долі Кримського півострова.. Культурно-освітні та видовищні споруди, оперні театри в Одесі та Києві.. Церковні споруди в формах історизму: Володимирський собор та нова Десятинна церква в Києві.. Нові типи споруд, пов‘язані з розвитком ринкових відносин: нова біржа в Одесі, будинок національного банку в Києві.. Історизм в Галичині. Формування м.Чернівців як столиці Буковини.


4. Архітектура України початку ХХ ст. (1900 – 1916 рр.).

Загальна характеристика. Будівництво громадських будинків: Педагогічний музей в Києві, будинок губернської земської управи в Києві, будинки страхового товариства „Саламандра” i методичного товариства в Харкові. Творчість арх. Бекетова. Нове будівництво на Південному березі Криму.. Розвиток стилю Модерн. Застосування нових конструктивних вирішень: Бессарабський ринок у Києві, театр-клуб в Дніпропетровську (арх. О.Гінзбург).. Нові напрямки в Європейській архітектурі початку 20 ст. та їх прояв в архітектурі Галичини та Буковини.


5. Пошуки національного стилю в українській архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Зародження та розвиток національних стилів в Європейській архітектурі. Відродження зацікавлення українською історією та етнографією. Будинок Полтавського земства. Творчість В.Кричевського.. Застосування національного стилю (українського архітектурного модерну) у творчості архітекторів України.. Основні художні засоби виявлення українського характеру в архітектурі.


6. Архітектура України на етапі формування радянської системи (1920 – 33 рр).

Загальна характеристика будівництва у 1920–33 роках. Основні етапи розвитку – перерозподіл та зміна функції, відбудовний період, період розгорнутого промислового та адміністративного будівництва.. Архітектурно-мистецькі об‘єднання, їх творчі пріоритети та діяльність. Архітектура ансамблю площі ім.Дзержинського в Харкові. ХТЗ та Дніпрогес.. Застосування українських мотивів в архітектурі 1920-33рр. Сільськогосподарська академія в Києві. Робітниче містечко ХТЗ.


7. Архітектура України часу становлення т.зв .„соціалістичного реалізму” (1933 – 1941 рр) та післявоєнної відбудови (1945-1955). рр.).

Загальна характеристика. Основні ознаки стилю, передумови його виникнення.. Будівництво великомасштабних урядових будинків. Конкурс на проект урядового центру в Києві. Будинок Верховної ради, будинок Ради міністрів.. Післявоєнна відбудова міст і сіл України.


8. Архітектура Української РСР у 1955 – 1980 рр.

Загальна характеристика будівництва 1955 – 1980рр., Програма „боротьби з надмірностями в архітектурі”. Розгортання масового житлового та промислового будівництва. Індустріалізація будівництва та її вплив на архітектурну творчість.. Нова забудова центрів міст. Будівництво адміністративних і видовищних споруд. „ Нові житлові райони в містах України. Адміністративні будинки та монументальна пропаганда.


ІІІ. Історія архітектури та містобудування (Історія архітектури України до початку 19 століття).


1. Становлення будівництва та архітектури на землях України.

Зародження розселення на території України. Початок антропогенезу. Найдавніші археологічні знахідки на території України.- Кліматична характеристика мезоліту та способи розселення людності. Характеристика розселення на території України в мідний вік. Типологія поселень та житло трипільської культури. Державність: ознаки на рівні розселення. Типологія міських поселень в ранніх державах на території України. Основні характеристики скіфських міст та споруд.. Грецька колонізація Причорномор’я. Передумови грецької колонізації Причорномор'я. Функціональна характеристика грецького поліса. Планувальна структура грецького полісу (на прикладі Херсонесу). Розвиток житла у причорноморських полісах: планувальні структури. Храмове будівництво. Запозичення материкових та формування нових ордерних систем.. Поселення слов’ян 18 - 19 ст. Ранньослов’янське розселення: гнізда, племена, об’єднання племен. Природньо-ландшафтні ситуації розташування градів. Основні функції міст VIII - IX століть. Типологія забудови ранньосередньовічної садиби на території України. Конструктивні вирішення житлової архітектури. Поганські святилища.. Найраніше храмове будівництво в Україні. Біблійні основи формування храмів. Витоки християнського будівництва: храми Візантії, Малої Азії, Моравії. “Візантинізм” у формуванні ранньої християнської архітектури в Україні. Архетип храму Софії в Києві. Поліфункціональність Софійського собору в Києві.


2. Архітектура і будівництво в Україні у Княняжу Добу.

Княжа доба. Київський період. Київ. Місто Володимира. - Місто Ярослава. Забудова княжого двору. Церква Успення Богородиці в Києві. Хрестово-банний тип перекриття, приклади його реалізації. Храм Софії в Новгороді. Храм Софії в Полоцьку. Інші приклади.. Княжа доба. Федеративний період. Утворення місцевих архітектурних традицій. Розвиток Володимиро-Суздальського князівства під впливом Києва (ХІ- сер. XII ст). Спасо-Преображенський собор в Переяславі-Залеському. Успенський собор в Володимирі. Церква Покрови на Нерлі (планувальна структура та архітектурне вирішення). Геополітична ситуація Новгородської землі. Основні риси сакральної архітектури Новгородської землі. Основні риси сакральної архітектури Чернігівської та Рязанської земель. Спасо-Преображенський храм в Чернігові Розвиток Волинської землі під впливом Києва (ХІ- сер.XII ст). Основні риси сакральної архітектури Волинської землі. Урбанізація Галицької та Волинськоі землі. Планувальні структури городищ. Планувальна структура міста Галича як столиці князівства. Порівняльна характеристика оборонних стін давньоруського періоду та ХІІІ-ХІУ ст.. Містобудування та архітектура України у Польсько-литовський період. Зміна у функціональній типології давньоруських храмів у ХІV-ХVІ ст. Зміна давньоруських пропорцій у архітектурі мурованих церков ХІV-ХVІст. Процес еволюції і деградації архітектурних та декоративних елементів давньоруської мурованої церковної архітектури у період ХІV-ХVІ століть. Вплив західної архітектури на просторове вирішення мурованих храмів України у ХІV-ХVI століттях. - Елементи готики. Архітектурно-планувальна структура конхових храмів. Об’ємно-просторові вирішення дерев’яних храмів. Планувально-композиційна характеристика оборонних монастирів України ХУ-ХУІ ст. Монастир в Дермані. Унівський монастир. Троїцький монастир в Межиріччі. Комплекс монастирів в Зимно. Монастир у Крехові. Типологія оборонних церков України ХІУ-ХУІ ст. Основні риси композиційного вирішення сакральних споруд римо-католицького обряду в Україні. Головні зміни в оборонній системі замків XIII і XV століть. Архітектурно-планувальні особливості замків України XIV-с.XVI ст. Принципи перебудови і зміцнення замків України у XIV-с.XVI ст. Замок в Хотині. Білгород-Дністровська фортеця. Укріплення Кам'янця-Подільського. Замок в Олеську.


3. Архітектура України у період ренесансу та бароко.

Ренесанс. Загальні риси архітектури ІІ пол. 16 і І пол. 17 ст. Політичні межі проторенесансу в Україні: передумови, філософія, світогляд. Витоки регулярного будівництва в Україні - Нові ідеї в містоутворенні в епоху Ренесансу. Проект ідеального мітса Скамоцці. Теоретичні трактати щодо формування розселення та освоєння України. Діяльність Г.Л. де Боплана та його “Опис України”. Приклади реалізацій оборонних споруд Г.Л. де Боплана та їх композиційний аналіз. Вирішення міста-резиденції в Україні (Жовква, Станіславів, Броди). Конфігурація міста та його вулична мережа. Оборонні споруди міст. Поява бастіонної системи як результат зміни ведення бою. Європейські типи бастіонних систем (староіталійсько, новоіталійська, голандська, Вобанова, багатопроменева). Геометрично-планувальні характеристики нових замків України. Фортеця у Кодаку. Замки в Підгірцях, Збаражі, Старому Селі. Зміцнення старих замків (в Бережанах, Язлівці, Острозі). Церковне будівництво. Пропорційні закономірності церков періоду Ренесансу. Приклади робіт італійських зодчих, які працювали у Львові. Основні засади Ренесансу, які були використані в споруді Руської церкви, вежі Корнякта, каплиці Трьох Святих (композиційний аналіз). Архітектура костьолу Іль Джезу в Римі та приклади використання цих ідей в Україні. - Житлова архітектура міст Ренесансу в Україні. Декорування фасадів. Вирішення інтер’єрів. Розташування єврейських дільниць та синагог в містах України. Об’ємно-просторове вирішення синагог.. Бароко. Загальні риси архітектури ІІ пол. 17 - 18 ст. Часово-політичні границі епохи бароко. Основні тенденції формування стилю Фортифікаційні споруди. Громадські будівлі. Сакральні будівлі. Зміни в архітектурно-просторовій композиції міст. Архітектура ансамблів. Що таке "слобода" на Східній Україні? Порівняти забудову міст Сходу і Заходу України. Приклади світського будівництва козацької верхівки. Основні характеристики мурованої житлової архітектури Сходу України. Міські магістрати і ратуші періоду бароко. Школи, університети, академії України. Архітектурно-просторове вирішення монастирських споруд (Борисоглібський колегіум у Чернігові, Св'ятоюрський комплекс у Львові, Домініканський костьол у Львові). Вплив петербурзької та московської школи на архітектуру періоду бароко України. Вплив західних шкіл (італійської і французської) на архітектуру бароко України. Андріївська церква в Києві. Декор та пластика українського бароко. Використання кольору та інших декоративних засобів. Формування міських ансамблів. Зміна пропорціонування церков при переході від ренесансу до бароко. Типи дерев'яних церков періоду бароко. Церква Юра в Дрогобичі. Основні характеристики висотних дерев'яних церков Слобожанщини.


^ IV. Архітектурна фізика ч.1


1. Архітектурна кліматологія і основи архітектурної теплофізики

Мета, предмет і завдання архітектурної кліматології. Клімат і його основні елементи. Вплив кліматичних та географічних факторів на вирішення містобудівельних, архітектурних і будівельно-економічних проблем. Природно-географічні фактори, які формують клімат: географічна широта, рельєф, водоймища, зелені насадження тощо. Погода та критерії її оцінки. Основні елементи клімату: сонячна радіація, температура, вологість, хмарність, вітер, опади, атмосферний тиск. Поняття про комплексну кліматологію. Значення кліматології у проектування міст, будівель і споруд. Мікроклімат сучасних міст. Зонування території за кліматичними даними. Місцевий клімат та мікроклімат району будівництва. Роль кліматологічних факторів у проектуванні генпланів міст і елементів їх забудови. Особливості міського клімату. Вплив атмосферних забруднень на кліматологічні фактори і здоров'я людей. Формування і регулювання мікроклімату населених місць архітектурно-будівельними засобами. Вплив кліматичних факторів на вирішення об'ємно-планувальних, конструктивних, естетичних та економічних завдань архітектури. Будинок, як захист людини від несприятливих кліматичних умов і організація мікроклімату приміщень об'ємно-планувальними, конструктивними і технічними засобами. Взаємодія будинку і кліматичних факторів. Режими експлуатації будинку у різних кліматичних факторів. Режими експлуатації будинку у різних кліматичних умовах значення клімату у формуванні архітектурної пластики і об'єму. Клімат і матеріал конструкції. Економічні аспекти клімату в архітектурі. Використання потенціалу відновних (нетрадиційних) джерел енергії.. Мікроклімат приміщень і фактори, що його визначають. Теплові процеси в організмі людини вплив на нього навколишнього середовища. Комфорт і дискомфорт в приміщеннях. Поняття про ефективну температуру. Комплексна оцінка дії на організм людини теплової радіації, температури і вологості повітря, вітру при визначенні комфортних умов приміщення. Використання І-д діаграми для визначення температурно-вологісних параметрів середовищ. Експериментальні дослідження мікроклімату приміщення.. Фізичні основи будівельної теплофізики і види теплопередачі. Значення теплофізики і теплотехніки у сучасній архітектурі. Технічні та економічні аспекти даної проблеми. Теплові величини, одиниці їх виміру. Теплопровідність, теплоємність, теплосприйняття, тепловіддача, як основні теплотехнічні властивості будівельних матеріалів і зовнішніх огороджувальних конструкцій. Види і основні рівняння теплопередачі. Передавання тепла тепловим випромінюванням, теплопровідністю та конвекцією. Теплопередача в огороджувальних конструкціях будинків. Поняття про теплостійкість огороджувальних конструкцій. Теплообмін між зовнішнім і внутрішнім середовищами. Теплоперехід біля поверхні огороджувальної конструкції. Тепловий потік, термічний опір конструкції. Опір теплопередачі. Поняття про температурні поля в огороджувальних конструкціях та радіаційну температуру. Методи розрахунку потрібного і загального опорів теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій та розподілу в них температури в умовах стаціонарного режиму. Нормування теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій. Особливості теплопередачі у місцях теплопровідних включень. Теплопередача через огороджувальні конструкції в умовах нестаціонарного теплового режиму. Поняття про теплостійкість зовнішніх огороджень і приміщень. Теплова інерція огороджувальних конструкцій. Врахування дії сонячної радіації у теплотехнічних розрахунках. Теплова характеристика підлоги та її визначення. Повітропроникність і вологісний режим огороджувальних конструкцій. Інфільтрація і ексфільтрація повітря у приміщеннях. Тепловий і вітровий напори. Повітропроникність огороджувальних конструкцій. Нормування і розрахунок опору повітропроникності огороджувальних конструкцій. Вологісний режим огороджувальних конструкцій. Причини появи вологи в огороджувальних конструкціях. Сорбція і десорбція. Точка роси і її значення для оцінки вологісного режиму огорож. Опір паропроникненню зовнішніх огороджувальних конструкцій. Розрахунок вологісного режиму.


^ V. Архітектурна фізика ч. 2


1. Архітектурна акустика.

Фізичні основи архітектурної акустики.. Акустика закритих приміщень.. Шум і звукоізоляція.


VІ. Архітектурні конструкції


1. Загальні положення і основні поняття про будинки і споруди.

Загальні поняття про будинки.


2. Конструктивні елементи і вузли цивільних будинків.

Основи і фундаменти.. Стіни і перегородки, стовпи.. Перекриття і підлоги.. Покриття і покрівлі.. Вікна і двері. Верхнє освітлення будинків (ліхтарі). Сходи і їх конструювання.


3. Конструкції цивільних будинків із великорозмірних елементів.

Будинки із великорозмірних (крупних) блоків.. Будинки із об’ємно – просторових блоків.. Безкаркасні великопанельні будинки.. Каркасно – панельні будинки/. Будівництво методом підйому поверхів і перекрить.


^ VІІ Архітектурне матеріалознавство


1. Основи матеріалознавства для архітекторів.

Архітектурно-будівельні матеріали та вироби. Класифікація та вимоги.. Властивості архітектурно-будівельних матеріалів.. Природні будівельні матеріали з каменю.. Матеріали та вироби з деревини.. Керамічні матеріали та вироби.. Будівельні матеріали та вироби з мінеральних розплавів.. Матеріали та вироби з металів.. Штучні будівельні матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин.. Залізобетон: монолітний та збірний.. Автоклавні та азбоцементні матеріали та вироби.. Будівельні матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин.. Захист матеріалів від дії агресивного середовища.. Комплексний параграф до розділу: "Основи матеріалознавства для архітекторів".


2. Проектування та застосування матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання для оздоблення будинків.

Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд.. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків.. Матеріали та вироби для влаштування підвісної стелі.. Покриття для підлоги і дахів.. Матеріали та технології монументально-декоративного мистецтва.. Основи сприйняття форми та кольору.. Арматура для замикання дверей. Ручки, замки - класифікація.. Прилади та вироби для систем водопостачання та каналізації.. Прилади та системи штучного освітлення будинків.. Автоматичні пристрої керування приладами будинку.. Системи та прилади охорони, безпеки, пожежної сигналізації.. Матеріали майбутнього.


^ VІІІ. Типологія будівель і споруд


1. Типологія житлових споруд.

Класифікація житлових споруд.. Фактори, які впливають на формування типології житлових споруд.. Типи і види житлової забудови, ТЕП житлової забудови.. Складові квартири, поняття про житлові та нежитлові приміщення, ТЕП квартири.. Основні принципи проектування коридорних і галерейних будинків.. Основні принципи проектування секційних будинків.. Проектування без ліфтових та ліфтових житлових будинків.


2. Типологія громадських будівель і споруд.

Класифікація громадських споруд.. Основні габарити приміщень, ТЕП громадських споруд.. Протипожежні вимоги до проектування громадських споруд.. Проектування дитячих дошкільних та навчальних закладів.. Проектування видовищних закладів.. Проектування спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд.. Проектування закладів громадського харчування та торгівлі.. Проектування лікувальних закладів.. Проектування транспортних споруд.


ІХ. Основи та методи архітектурного проектування


1. Засади та принципи архітектурного проектування.

Основні поняття архітектурного проектування.. Людина та її життєдіяльність.. Функціональні процеси та функціональні елементи.. Методи архітектурного проектування.


2. Принципи та прийоми планування споруд.

Основні планувальні елементи споруд.. Вхідна група та група основних приміщень.. Група підсобних та допоміжних приміщень.


^ Х Основи містобудування


1. Основні засади містобудування.

Основні поняття і проблеми містобудування: виникнення містобудування (урбаністики); основні поняття; розвиток містобудування у сучасному світі і в Україні; містобудування як галузь наукових знань і практична діяльність.. Явище урбанізації, передумови, ознаки і тенденції: суспільно-економічні передумови; історичність процесу урбанізації; концентрація населення у містах; урбанізовані території; технічна цивілізація 19 - 20 ст. та її вплив; процеси і напрямки урбанізації в сучасному світі.. Формування міських агломерацій, конурбацій і мегаполісів: процес зростання міського населення; економіко-географічні чинники розвитку міських поселень та їх об’єднання у системи агломерації та конурбації в мегаполіси у світі; формування міських агломерацій в Україні.. Принципи районування території: фізико-географічне районування; етнографічні територіальні відмінності; етнографічне районування; соціально-економічне районування.. Територіальне формування розселення: територіальна структура народногосподарського комплексу; опорний каркас розселення; системне розселення.. Районне розпланування: мета і завдання, опрацювання схем та проектів районного розпланування; комплексна оцінка території; демографічна ємкість території; соціальні основи районного розпланування.. Районне розпланування: функціональне зонування території; проектування промислових районів; проектування сільських адміністративних районів; екологічні аспекти; архітектурно-естетичні аспекти.


2. Планування міст.

Місто - поняття і ознаки: загальне визначення; процеси концентрації та інтеграції; динамічність, суперечливість; еволюційність; образність та символічність.. Планувальна організація міста: функціональне зонування території; планувальна структура, основні складові; форми розвитку плану міста.. Система громадських центрів: загальноміський центр; структуризація центру; просторові моделі; спеціалізовані міські центри.. Сельбищна територія міста: основні структурні елементи; планувальна організація; система обслуговування; житловий район і житловий квартал; озеленення і облаштування території; транспортна і пішохідна мережа; просторова композиція.. Виробнича територія міста: загальні вимоги; планувальна структура; функціональне зонування території; комунально-складська зона.. Транспортне обслуговування міста: міська транспортна система; класифікація міських вулиць, доріг і площ; мережі магістральних вулиць; території зовнішнього транспорту.. Архітектурний образ міста і охорона історико-культурної спадщини: природні та урбанізовані складові образу міста; загальна концепція охорони історико-культурної спадщини; нові форми у історичному середовищі міста.


ХІ. Основи реконструкції та реставрації


1. Становлення реставраційної науки у світі та в Україні.

2. Розвиток методів реставраційної науки.

3. Основні поняття з реставрації і збереження архітектурної спадщини.

4. Види і типи архітектурно-містобудівної спадщини.

5. Методика реставраційних робіт.

6. Пам’ятки архітектури і містобудування: вимоги до реставраційних робіт.


ХІІ. Теоретичні положення охорони пам’яток архітектури


1. Формування загальних принципів охорони культурної спадщини.

Закон України "Про охорону культурної спадщини".. Загальні положення "Закону".. Термінологічний словник "Закону".. Класифікація об’єктів культурної спадщини.. Шкала цінності об’єктів культурної спадщини.


2. Принцип комплексного наукового аналізу історичного середовища.

Історико-архітектурний опорний план.. Принцип формування зон охорони пам’яток.. Територія пам’ятки.. Принцип формування охоронної зони пам’ятки.. Визначення меж охоронної зони.. Принцип формування охоронної зони ландшафту.. Принцип формування зони регулювання забудови.. Принцип формування зони охорони археологічного шару.. Принцип формування зони охорони глибинного шару.


^ ХІІІ: Історія архітектури та містобудування (Історія сучасної архітектури).


1. Формування напрямків сучасної архітектури.

Передумови розвитку сучасної архітектури. Історизми в архітектурі ХХ - ІХ ст. Вплив промислової революції на розвиток архітектури ХХ - ІХ ст. Міжнародні промислові витавки. Лондонська виставка 1851 р. Кришталевий палац Дж. Пекстона.. Особливості розвитку Американської архітектури другої половини ХІХ ст. Чикагська архітектурна школа. Творчість Л. Саллівена.. Пошуки нової форми і проблема орнаменту в архітектурі кінця ХІХ ст. Стиль модерн, його соціальні і естетичні протиріччя. Основні течії стиля модерн. "Сецессіон" в Австралії і Бельгії. Роботи О. Вагнера, Й. Хофмана, В. Орта. "Югендстиль" в Німеччині. "Ар нуво" у Франції. Роботи Гімара, Перре. Творчість А. Гауді.. Німецький "Веркбунд" і його вплив на формування дизайну і архітектури. Діяльність і уроки школи "Баунхауз". Творчість В. Гропіуса. Нові просторові концепції у мистецтві і архітектурі двадцятого століття. Голландський неоплацистизм. Група Де Стіль. Дослідження простору - кубізм. Дослідження руху - футуризм. Роботи Сант Еліа.


2. Кристалізація сучасної архітектури у міжвоєнний час, її трансформація і розширення після 1940 року.

Архітектура і революція в Росії. Творчі пошуки представників радянського конструктивізму першого післяреволюційного десятиріччя. Супрематизм Малевіча. Творчість К. Мельникова. Архітектурні фантазії Я. Черніхова.. Архітектура і влада: сталінський "ампір", гітлерівський "неокласицизм", архітектура періоду Мусоліні в Італії.. Лідери Сучасного руху і їх вплив на розвиток архітектури і дизайну. Творчість Ле Корбюзьє.. Органічна архітектура Ф. Л. Райта.. "Інтернаціональний стиль". Творчість Міс Ван дар Рое, А. Ааалто, О. Німеєра. Неоекспресіонізм і символічна архітектура Й. Утцона, Е. Сааринена. Структуралізм Л. Кана. Японський "метаболізм": К. Танге, К. Куракава, А. Ісодзакі.


3. Продовження і зміни в сучасній архітектурі у пізньому ХХ столітті.

Образотворча мова постмодернізму. Творчість Р. Вентурі, Ч. Мура, Ф. Джонсона.. Хай-тек. Центр мистецтв ім. Ж. Помпіду в Парижі. Творчість Н. Фостера.. Деконструктивізм, нова пластика, чи імпровізація на задану тему? Творчість Ф. Геррі, Д. Лібескіна, З. Хаддіт.. Історія і лауреати архітектурної премії ім. Прицкера.

Скачать, 838.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru