Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Рівняння теплового балансу. Шляхи теплообміну між організмом людини та оточуючим середовищем

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 53.94 Kb.
Дата09.03.2012
Размер53.94 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Перелік питань другого модульного контролю з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 1. Рівняння теплового балансу. Шляхи теплообміну між організмом людини та оточуючим середовищем.

 2. Параметри мікроклімату. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

 3. Надати характеристику шуму та інфразвуку. Розглянути негативний вплив шуму та інфразвуку на людину.

 4. Надати характеристику ультразвуку та вібрації. Розглянути негативний вплив ультразвуку та вібрації на людину.

 5. Надати характеристику освітлення та ультрафіолетового випромінювання. Розглянути вплив цих факторів на людину.

 6. Надати характеристику ЕМП. Негативний вплив ЕМП на людину.

 7. Іонізуюче випромінювання; Види іонізуючого випромінювання, дія на людину.

 8. Від чого залежить ефект іонізуючого випромінювання. Дати визначення поглиненої дози, одиниці Ії виміру.

 9. Джерела ядерної небезпеки. Надати характеристику ядерної зброї.

 10. Якими параметрами характеризується вражаюча дія ядерного вибуху? Як розподіляється енергія між вражаючими факторами при вибуху стратегічного заряду та при застосуванні нейтронної зброї?

 11. Променева хвороба. Ступені променевої хвороби, її ознаки.

 12. Джерела хімічної небезпеки. Їх класифікація.

 13. За якими показниками визначається токсичність? Надати їх характеристику.

 14. Система запобігання пожеж. Навести приклади.

 15. Показники небезпеки та гранично допустима концентрація.

 16. Пожежа: визначення, небезпечні і шкідливі чинники пожежі. Пожежна безпека.

 17. Поняття горіння. Різновиди горіння.

 18. Система протипожежного захисту. Навести приклади.

 19. Організаційно – технічні протипожежні заходи.

 20. Біологічні засоби ураження людей. Їх характеристика.

 21. Глобальна біосферна криза, охорона навколишнього природного середовища.

 22. Екологічна криза, ресурсна криза. Шляхи їх подолання.

 23. Паливно-енергетична, сировинна кризи. Шляхи їх подолання.

 24. Продовольча, демографічна та інформаційна кризи. Шляхи їх подолання.

 25. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Дати визначення забрудненню ОС. Матеріальне забруднення ОС.

 26. Енергетичні забруднення ОС. Перелічити та надати коротку характеристику.

 27. Методи захисту ОС. Надати коротку характеристику методів.

 28. Стихійні явища. Навести приклади негативної дії на ОС та людину.

 29. Що таке землетрус? Види землетрусів. Заходи захисту людини при землетрусі.

 30. Повені. Заходи захисту людини при повенях. Небезпеки, які можуть визвати повені.

 31. Що таке селі, обвали? Заходи захисту людини при селях, обвалах. Заходи попередження селів, обвалів.

 32. Урагани, тайфуни, смерчі, буревії. Коротка характеристика, міри захисту людини при ураганах, тайфунах, смерчах та буревіях.

 33. Глобальні проблеми людства. Перерахувати, надати коротку характеристику переліченим проблемам.

 34. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

 35. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.

 36. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

 37. Кількісний аналіз небезпеки.

 38. Якісний аналіз небезпеки.

 39. Поняття збитку.

 40. Поняття ризику. Види ризиків. Методи оцінки ризиків.

 41. Рівні індивідуального ризику. Концепція прийнятного ризику.

 42. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності

 43. Правові норми які забезпечують захист людини в НС.

 44. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.

 45. Порядок повідомлення населення про ймовірність виникнення НС; Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.

 46. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

 47. Види тероризму, його первинні, вторинні вражаючі фактори;

 48. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів.

 49. Підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС.

 50. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

 51. Захисні споруди. Їх класифікація.

 52. Евакуація населення.

 53. Засоби індивідуального захисту. Їх класифікація.

Скачать, 440.2kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru