Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Нові надходження за 2010 рік Випуск 4

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 424.3 Kb.
Дата09.03.2012
Размер424.3 Kb.
ТипКнига
Содержание
Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція
Висоцька Л.О.
Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура
Галузевий державний архів СБУ
Гриневич В.А.
Гурин В.Й.
Данилюк Д.Д.
Довганич О.Д.
Крекотень С.Я.
Логінов О.В.
Мицик Ю.А.
Місто дивної долі
Народне зодчество
Науковий вісник Чернівецького університету
Національному музею історії України – 110
Ніколаєнко В.Ю.
Павленко С.О.
Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.
Сторінки воєнної історії України
Украина - Европа
...
Полное содержание
Подобный материал:Нові надходження за 2010 рік


Випуск 4


Над списком працювали:


Г.В.Єфіменко, зав. відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи,

Л.П.Вовк, канд. іст. наук., голов. бібліограф,

А.І.Новицька, зав. сектором інформаційної роботи,

Г.П.Мельник, бібліограф, комп’ютерний набір.


Богданович В.Ю. НАТО и Украина: (кто и зачем тянет Украину в НАТО?) / Богданович В.Ю., Егоров Ю.В., Маначинский А.Я. – К.: Изд. дом. «Румб», 2008. – 199 с.

Книга об отношениях Украины и НАТО является инициативной разработкой авторов. Ее цель – довести до широких слоев населения объективную информацию о военно-политическом союзе ведущих стран мира и их политике относительно возможного вхождения Украины в этот военный блок. В исторической ретроспективе показана роль Запада (США) в психологической операции по внедрению в общественное сознание украинского народа необходимости интеграции в НАТО, правовое и информационное обеспечение изменения внеблокового статуса на интеграцию в НАТО, внедрение «агентуры влияния» в высшие эшелоны власти и т.п.

Авторы знакомят читателей с возможными последствиями интеграции Украины в НАТО для национальной безопасности Украины и обеспечения стабильности в Европе, но не навязывают читателю свое виденье будущих вариантов развития Украины.

Книга будет способствовать реализации Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции на 2008-2011 годы.

Для широкого круга читателей.


^ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): тези / наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2009. – 370 с.

У збірнику тез учасників конференції: на основі сучасних методологічних підходів розглядаються актуальні питання історичного минулого Буковини та Північної Бессарабії, історії України, історіографії, джерелознавства, історичної й політичної регіоналістики та етнології.

Для науковців, студентів та широкого загалу читачів.


Вакулишин С. Околиці Києва: докум.-публіцист. збірка / Сергій Вакулишин. – К.: Географіка, 2009. – 152 с.: мапи.

Авторська збірка києвознавця, педагога, громадського діяча С.М.Вакулишина об’єднала краєзнавчі та критичні статті, публікації архівних документів, вміщені у київській періодиці 1994-2007 рр., окремі статті виходять друком уперше.

В додатках подано стислу хронологію за обраною тематикою та довідник міських адміністративних районів кінця ХІХ - сер. ХХ ст.

Книжка розрахована на широкий читацький загал.


Висоцьк: із глибини віків до сьогодення.-2-е вид., переробл. – Рівне: Волин. обереги, 2009. – 231 с.: іл.


У друге видання внесені зміни і доповнення, пов’язані з зауваженнями і відгуками, що надійшли від височан та інших читачів першого видання, а також враховані зміни в житті Висоцька за минулі роки.

До видання увійшли зокрема: історична довідка про Висоцьк Едварда Руліковського, спогади Гітл Фіалкової про події, що сталися у Висоцьку 9вересня 1942 року, матеріали дослідження учнів Висоцького шкільного лісництва про ландшафтний державний заказник «Почаївський», розповідь про найстаріші дерева та ліси Висоцька, про шкільне лісництво та ін.

Розраховано на широке коло читачів.


^ Висоцька Л.О. Ми пам’ятаємо…: спогади / авт.-упоряд. Л.О.Висоцька. – Д.: Пороги, 2008. – 34 с.: фотоіл.

У книзі Л.О.Висоцької описані спогади тих людей, які примусово були вивезені до Німеччини, розповідається про малолітніх в’язнів у воєнне лихоліття. Нелегко було всім – дорослим і дітям, пережити ті випробування. Це трагедія всього народу, про неї не можна забувати, але для дітей, які у роки війни опинилися у концтаборах за колючим дротом і не розуміли причини свого перебування там, ця трагедія не підлягає ніяким вимірам. Хай ніколи не буде війни на землі.

Наступні покоління повинні знати і пам’ятати історію страшного лихоліття війни і берегти мир на цій прекрасній землі.

Автор книги – голова міського відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму упорядкувала спогади про життя за колючим дротом, про те, як в’язні Верхньодніпровщини виживали,а також про їхні подальші долі.


Волинь: дві пам’яті: збірка статей, опублікованих у «Газеті виборчій» /упоряд. Марцін Войцеховський; пер. з пол. Володимира Павліва. – К.; Варшава: Дух і літера; Об’єднання українців у Польщі, 2009. – 302 с.

Українському читачеві пропонується збірка статей, опублікованих у польській «Газеті виборчій» з проблем, пов’язаних із оцінкою так званої «Волинською різанини» 1943-1944 років. Уважне вивчення статей, вміщених у збірнику, дозволяє розібратися в тих сплетіннях історичних подій, що підводили поляків і українців у важкі сорокові роки до вибору, який подеколи виявлявся катастрофічним. Книга розрахована на всіх тих, хто цікавиться історією України та Польщі, а також сучасними відносинами двох країн.


^ Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура: бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І.Франка; [уклад. В.Дволітка; вступ. ст. І.Драбчука; відп. за вип. Л.Бабій]. – Івано-Франківськ, 2010. – 87 с.

Бібліографічний покажчик присвячений 810-ій річниці Галицько-Волинської держави. До нього включені книги, монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань. Книги анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в Україні стандартами. Подаються посилання на Інтернет-ресурси.

До бібліографічного покажчика увійшли в основному видання, які знаходяться у фондах Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, а позначені * - у фондах бібліотеки Національного заповідника «Давній Галич» та Львівської національної бібліотеки ім. В.Стефаника.

Література в розділах розташована в алфавітному порядку спочатку книг, а потім періодичних видань, розписаних аналітично. Подано також іменний покажчик і список використаних періодичних видань.

Видання розраховане на науковців, істориків, викладачів, аспірантів, краєзнавців, студентів, бібліотечних працівників.


^ Галузевий державний архів СБУ: путівник / ГДА СБУ; автори-упоряд.: В.М.Даниленко (відп. упоряд.) та ін.. – Х.: Права людини, 2009. – 135с.

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спецслужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ.

Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Гилецкий И. Украинские Карпаты: пешеходные маршруты:путеводитель / Иосиф Гилецкий; пер. с укр. Ольги Бешкаревой. – Л.: Ладекс, 2009. – 95 с.: ил.

В предложенном путеводителе дано краткое описание Украинских Карпат и советы начинающим туристам по планированию и осуществлению пешеходного перехода по горам. В книге описаны 36 маршрутов, как популярных и известных, так и нераспространённых, по которым ходят туристы, желающие увидеть каждый (самый отдалённый) уголок Карпат. Основными критериями подбора маршрутов была их увлекательность и доступность для начинающих туристов.

Большинство маршрутов лично пройдены автором путеводителя в течение последних двух-трёх лет и только некоторые созданы на основе анализа карт и других описаний.


^ Гриневич В.А. Україна: хроніка ХХ століття: довідк. вид. Рік 1940 /редкол.: В.А.Смолій (голова колегії); Г.В.Боряк, С.В.Віднянський та ін.; авт. кол.: О.ВАндрощук, О.Г.Бажан, Г.Б.Басара та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – 232 с.

Від 2004 р. Інститут історії України НАН України втілює великий дослідницький проект «Україна: хроніка ХХ століття». Підготовлені до друку рукописи виходять у світ окремими частинами, по роках або групах років. У цих книгах день з днем відтворюються події суспільно-політичного, економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя українського суспільства.

Для широкого коло читачів.


^ Гурин В.Й. Нескорені: нац.-визвол. рух на Вінничині 40-50 років ХХст. мовою документів та досліджень / В.Й.Гурин, К.В.Завальнюк, О.С.Петренко, Т.В.Стецюк; Держ. архів Вінниц. обл.; Вінниц. обл. орг. т-ва «Меморіал» ім.В.Стуса; Краєзн. т-во «Поділля»; Б-ка іст. клубу «Холодний Яр». – Вінниця: ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2009. – 303 с.: іл.

У книзі на підставі документальних матеріалів, досліджень сучасних авторів та публікацій мемуаристів висвітлюється об’ємна картина національно-визвольного руху на Вінничині періоду 40-50-х рр. ХХ ст. під проводом ОУН(б)-УПА.

Розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


^ Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ / Д.Д.Данилюк, В.В.Міщанин; М-во освіти і науки України. Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород, 2010. – 125 с.: фотоіл.

У виданні досліджено наукову і педагогічну діяльність кафедри історії України Ужгородського національного університету. Джерела, що стали основою для написання роботи – матеріали Державного архіву Закарпатської області, документи архіву Ужгородського університету та поточна документація кафедри. Разом з тим накреслено шляхи удосконалення всіх ділянок роботи колективу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.


^ Довганич О.Д. Голгофа жертв політичних репресій: сторінками обласного тому «Реабілітовані історією» / Омелян Довганич; передм. Миколи Олашина. – Ужгород: Гражда, 2009. – 304 с.: іл.

У новій книзі відомого автора зібрана серія біографічних нарисів про державних і громадських діячів, майстрів літератури і мистецтва, вчених, окремих громадян Закарпатської області, засуджених у 1939-1955 роках особливими нарадами при Міністерстві державної безпеки СРСР, військовими трибуналами, спецсудом Закарпатської України і Закарпатським обласним судом за так званий український буржуазний націоналізм, антирадянську діяльність в організаціях ОУН, Карпатської України, «Карпатської січі», різних політичних партіях, підпільних молодіжних націоналістичних осередках і групах, за нелегальний перехід кордону та релігійні вірування.

Книга видається до 15-річчя незмінного перебування автора на посаді керівника науково-редакційного відділу обласного тому «Реабілітовані історією».


Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 року: у 3 т., 14 кн. / уклад. Н.А.Дехтярьова; редкол.: В.А.Смолій (голова редкол.), О.І.Гуржій, Л.Є.Дем’янова та ін..; Ін-т історії України НАН України. – Т.2: Матеріальна та духовна культура Києва. – К., 2009.

Т.2, кн.5: Пам’ятки. – 199 с.

Т.2, кн.6:Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій). – 226 с.

Т.2, кн.7: Скульптурні пам’ятки. – 103 с.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами, та висвітлюють історію пам’яток, релігійних споруд та скульптурних пам’ятників м.Києва.

Видання адресовано науковцям, релігієзнавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури м.Києва.


Історія України: метод. рек. та завдання для самостійної роботи (для студентів неспеціальних факультетів) /уклад.: О.В.Ботушанський, Г.В.Чайка, С.О.Добржанський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 59 с.

Вивчення історії України потребує систематичного опрацювання наукової літератури та матеріалів документального характеру, серйозного осмислення історичних процесів, які відбувалися на території України. Найбільш ефективним засобом є семінарські заняття, де студенти вчаться робити наукові доповіді, брати участь у дискусіях, висловлювати власну думку з поставленої проблеми.

У методичних рекомендаціях подаються теми семінарських занять для самостійного опрацювання студентами, додаткові теми рефератів за лекційною тематикою та контрольні завдання до І і ІІ модулів. Глибоке, систематичне, свідоме засвоєння основних положень планових питань семінарських занять з позиції державотворчих концепцій історії України та з урахуванням досягнень сучасної історіографії допоможе студентам виробити правильне розуміння закономірностей історичного процесу, сприятиме вихованню патріотизму, любові до України, пошани до її минулого і сьогодення.

Для студентів історичних факультетів.


Керський Б. Розмови з Богданом Осадчуком / Базиль Керський, Анджей Станіслав Ковальчик, Кшиштоф Заставний; пер. з пол. Валентини Смирнової, Лесі Лисенко; наук. ред.: Леся Лисенко, Ольга Гнатюк. – К.: Дух і Літера, 2009. – 365 с.: фотоіл.

Богдан Осадчук – історик, політолог, кореспондент однієї з найвпливовіших європейських газет – швейцарської «Neue Zuricher Zeitung», співпрацівник легендарної Гедройцевої «Культури».

У польсько-українських стосунках феномен Б.Осадчука полягає в тому, що він ревно стежить за ними й бере у них участь упродовж майже шістдесяти років. У важливих для українців і поляків моментах ніколи не забракло його голосу. У Польщі він є одним із найпопулярніших українських журналістів і політичних коментаторів.

Дана книга є збіркою розмов із Б.Осадчуком, у яких він яскраво та захоплююче викладає своє бачення найдраматичніших подій історії ХХ-го століття. Важливо, що це не просто висловлення стороннього глядача, а щире свідчення людини, якій часто вдавалося бути присутньою в місцях «творення історії».

Для широкого кола читачів.


^ Крекотень С.Я. З історії рідної землі / С.Я. Крекотень. – Ніжин:ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2009. – 229 с.: іл.

У цій книзі зроблена спроба подати історію заснування і розвитку сіл Лівобережної України на основі історичних літописних матеріалів. Опрацьовані давні рукописні дані так званого Рум’янцівського перепису (1763-1765 рр.), де вперше названі прізвища й імена господарів дворів сіл Олександрівки і Верхолісся, що жили в ту пору. Окрім вказаних документальних відомостей, приводяться історичні дані про життя цього краю з більш давніх часів – XV-XVI століть (так званої польської доби), і зроблені обґрунтовані припущення про існування цих сіл задовго до їх першого літописного згадування.

У книзі приводяться багато історичних, енциклопедичних та маловідомих даних про життя регіону Корюківщини і прилеглих територій Чернігівщини (Сосницький повіт, Киселівська сотня). Не претендуючи на літературну досконалість, книга значима великою кількістю історичних першоджерел, знанням регіону та життя місцевого етносу населення, земляків.

Книга проникнута любов’ю до рідного краю і написана для увіковічнення пам’яті земляків часів кріпаччини, буремних лихих подій - воєн, революцій, насильницької колективізації, розкуркулення, голодомору, фашистської окупації, Великої Вітчизняної війни, тяжкого повоєнного періоду і може бути цікавою для корінних жителів, вихідців з Чернігівщини, а також для молоді при вивченні історії рідної землі.


^ Логінов О.В. Вінниця у 1917 році: революція у провінційному місті /О.В.Логінов, Л.І.Семенко; Вінниц. обл. краєзнав. музей; Краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця: ДП «Держав. картограф. ф-ка», 2009. – 271 с.: фотоіл.

У краєзнавчому нарисі розповідається про один рік із життя мешканців міста над Бугом. Багатий документальний матеріал, представлений у книзі, доповнюється наведенням спогадів очевидців подій та художніми творами вінничан, що дає змогу віддати своєрідну данину памяті поколінню, яке жило у Вінниці в часи революції.

Монографія розрахована на всіх, хто цікавиться історією рідного міста.


^ Мицик Ю.А. Історія України: навч. посіб. / Ю.А. Мицик, О.Г.Бажан, В.С. Власов. – 3-є вид., допов. і переробл. – К.: Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2010. – 595 с.


Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Призначений для підготовки до іспиту з історії України і побудований згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів.


^ Місто дивної долі: Рівне очима Хропістів: дайджест / ред.-упоряд., коректор Лідія Рибенко. – Рівне: Волин. обереги, 2009. – 78 с.: іл.


В книзі розповідається історія міста Рівного, що своїм статусом завдячує княгині Марії Рівненській, яка зуміла перетворити невелике поселення на місто, добившись Магдебурзького права. З легкої руки берегині йому заповідалася гарна доля – попри різні негаразди, пожежі, моровиці, війни Рівне щоразу відроджувалося і зуміло обійти в розвитку набагато старіших і іменитіших сусідів.

Книга розрахована на широке коло читачів.


Міхнік А. У пошуках свободи: есеї про історію та політику / Адам Міхнік; пер. з пол. Андрія Павлишина; упоряд. І. Хруслінська; ред.: Л.Фінберг, А.Павлишин. – К.: Дух і Літера, 2009. – 549 с.

У книзі представлені есеї Адама Міхніка – польського громадського діяча, дисидента, публіциста, активного учасника політичної опозиції в Польщі 1968-1989 років, одного з лідерів легендарної «Солідарності», головного редактора «Газети виборчої» з 1989 року до сьогодні.

А. Міхнік, як представник першого післявоєнного покоління активно долучився до створення нової Польщі. Він пройшов крізь арешти і ув’язнення, долаючи наклепи, втрати, розчарування… Його мрією була демократична Польща, і він докладав максимум зусиль задля досягнення цієї мети. Події та роздуми про ці події знайшли своє відображення на сторінках книги, періоду боротьби з комунізмом присвячені три перші есеї збірки, періоду змагань за вільну та демократичну Польщу – всі інші. До книги увійшли нариси про ідейних наставників Міхніка – Антонія Слонімського та Яцека Куроня, про дилеми польського романтизму, про драматичне переплетення польсько-українських та польсько-єврейських стосунків, які Міхнік розуміє і відчуває як мало хто.

Для тих, хто цікавиться історією та сучасністю Польщі.


^ Народне зодчество: альбом / авт. тексту та упоряд. Леонід Прибєга; перед. слово Івана Дзюби; фотозйомка Андрія Прибєги, Леоніда Прибєги. – К.:Мистецтво, 2009. – 319 с.: іл. – (Архітектур. перлини України). – Текст укр., англ., рез. та текстівки рос. і фр.


Видання знайомить з унікальними пам’ятками традиційної народної архітектури України. Реліквійні зразки храмових, житлових, господарських та виробничих споруд, створених народними майстрами, розповідають про глибинне коріння і розмаїття народних традицій Полісся, Прикарпаття і Карпат, Поділля, Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини і Слобожанщини, Півдня України.

Розраховано на архітекторів, істориків, етнографів, широке коло читачів та всіх, хто цікавиться культурною спадщиною України.

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська книга».


^ Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. ст.: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини /[ред. кол.: Добржанский О.В.(наук. ред.), Винар Л.Р., Макар Ю.І. та ін.]. –Вип.486-487. –Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2009. – 244 с.


На сторінках збірника висвітлюються актуальні проблеми всесвітньої історії та історії України, теоретичні та методологічні проблеми історичних і політичних досліджень, міжнародних відносин.

Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів історії, аспірантів, студентів, державних службовців.


^ Національному музею історії України – 110: темат. зб. наук. праць /[ред. кол.: О.Бойко, Н.Ковтанюк (голов. ред.), Л.Нестерчук (відп. секр.) та ін.; ред. Ю.Олійник]; М-во культури і туризму України. Нац. музей історії України. – К.: Такі справи, 2009.

Ч.1. – 183 с.: іл., табл.

Ч.2. – 271 с.: іл.


Збірник присвячений 110 річниці Національного музею історії України. Перша частина містить наукові статті з проблем археології та нумізматики. Автори досліджують археологічну та нумізматичну колекції Національного музею історії України, а також окремі пам’ятки, які входять до їх складу. Друга частина містить наукові статті з музеєзнавства, загальноісторичних досліджень та історії музейних колекцій.

Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців, музеєзнавців, широкий загал шанувальників історії України.


^ Ніколаєнко В.Ю. Наша всесвітньо-історична Перемога /В.Ю.Ніколаєнко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2009. – 67с.:фотоіл.

Матеріали книги присвячені історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., стратегічним операціям Радянської Армії, які забезпечили розгром німецького фашизму, всесвітньо-історичну Перемогу, свободу і незалежність народів СРСР та свободу світовій цивілізації.

В книзі йдеться про довгий і тяжкий шлях до Перемоги і її всесвітньо-історичне значення.

Для широкого кола читачів.


Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко.– 2-е вид. – К.: Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2009. – 267с.:іл.


Пропоноване видання – дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії – загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни.

У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки.

Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці – Батурина – від часів Кирила Розумовського і до кінця ХХ століття.

Адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому не байдужа славна історія України.


^ Павленко С.О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники /Сергій Павленко. – 2-е вид. – К.: Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2009.– 602 с.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить читача з соратниками та прибічниками гетьмана І.Мазепи, показує їхню роль у контексті подій 1687-1709 рр. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

Історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому не байдужа історія України.


Палков Т. Замки Карпат: история и легенды: путеводитель / Тарас Палков; пер. Ольги Бешкаревой. – Л.: Ладекс, 2009. – 63 с.: фотоил.

Предлагаемый вниманию читателей путеводитель – это рассказ об оборонных памятках Закарпатской, Ивано-Франковской областей. На страницах книги любознательный читатель сможет ознакомиться с архитектурой княжьего Галича, осуществить увлекательное путешествие в овеянный легендами и славной историей Мукачевский замок, узнать, кто построил Среднянский замок, какие легенды связаны с замками в Чернелице, Ужгороде, Виноградово. Старинные памятки нашей страны – замки, монастыри, городища и оборонные храмы позволят Вам на некоторое время забыть о ежедневных заботах и стать участником интересных и романтических путешествий автора.


Палков Т. Маршрути Львівщиною на вихідні: путівник / Тарас Палков. – Ч.1: Північ. – Л.: Ладекс, 2009. – 143 с.: іл.

Путівник призначений для мандрівників, які цікавляться природою, історією та архітектурними пам’ятками рідного краю, для туристів, які мандрують автомобілем, автобусом, велосипедом, і навіть пішки. Огляд поділений на дві частини і включає 11 маршрутів. До першої частини увійшли 6 маршрутів, що розпочинаються зі Львова та умовно охоплюють північну частину Львівської області, проходячи через 11 її районів. Мандрівники зможуть обирати маршрут подорожі відповідно до кількості часу та власних уподобань.

Описані в путівнику природні та архітектурні пам’ятки обрані на підставі численних джерел краєзнавчої літератури і власних досліджень краю впродовж останніх чотирьох років. Підбір вартих уваги пам’яток здійснювався на власний розсуд автора, при цьому враховувався також стан їх збереження, тому на нашу думку, у видання включені майже всі найцікавіші місця Львівщини. Книга ілюстрована сучасними та архівними фотографіями, переважно власними, та доповнюється картосхемами.

Книга зацікавить туристів, мандрівників, всіх , хто любить історію рідного краю.


Палков Т. Українські Карпати: автомобільні маршрути: путівник /Тарас Палков. – Л.: Ладекс, 2009. – 64 с.: іл.

Пропонований путівник ознайомить мандрівників з найцікавішими місцями Українських Карпат, розташованими у чотирьох областях нашої країни – Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській. Подорожуючи запропонованими у книзі маршрутами, читач зможе оглянути найцікавіші водоспади, скелі та озера, оборонні монастирі та дерев’яні церкви, ознайомитись із культурними традиціями жителів карпатського регіону, довідатись історію опришків та їх ватажків, відпочити на гірськолижних курортах Буковелю, Драгобрату, Славська, а також оздоровитись на бальнеологічних курортах Трускавця, Східниці чи Поляни.

Книга містить 4 картосхеми та 82 кольорових фото, призначена для всіх, хто небайдужий до природи ті історії рідного краю.


Погорецький В. Українська духовна культура і Петро Могила /о.Василь Погорецький; наук. ред. Алексієвець М.М. – Тернопіль:Підручники і посібники, 2009. – 159 с.


У монографії о. д-ра Василя Погорецького висвітлюється життя та діяльність Київського і Галицького митрополита Петра Могили (1596-1647рр.), який вніс вагомий внесок у розвиток української духовної культури. Розглянуто процес формування П.Могили як особистості, богослова, церковного та громадського діяча. Визначено належне місце Петра Могили в історії України.

Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та її духовною культурою.


^ Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. /НАН України. Ін-т історії України; [редкол.: Пиріг Р.Я. (відп. ред.), Реєнт О.П., Солдатенко В.Ф. та ін.]. – Вип. 4. – К., 2009. – 272 с.

До збірника включені статті, в яких досліджуються різні аспекти історії Української революції 1917-1921 рр. Автори висвітлюють склад і структуру Центральної Ради, її окремих органів, розглядають діяльність селянських з’їздів, національних організацій та їх роль у суспільно-політичному житті краю. Аналізується комплекс мемуарної літератури як історичне джерело означеного періоду. Вивчаються політичні течії, заснування і діяльність громадських організацій та інші актуальні проблеми революційної доби.

Для науковців, викладачів вузів, студентів історичних факультетів, всіх, хто цікавиться історією революції.


^ Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. В.А.Смолій. – Вип.12.– К., 2009.– 411 с.

До збірника увійшли статті науковців України, Росії, США, Польщі, присвячені проблемам історії України періоду Другої світової війни, огляди та рецензії.

Видання розраховане на фахівців у галузі воєнної історії, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів гуманітарних вузів.


Толочко А. Краткая редакция Правды Русской: происхождение текста /Алексей Толочко; НАН України. Ін-т історії України. Центр дослідж. з історії Київ. Русі. – К., 2009. – 135 с. – (Ruthenica. Supplementum 2).

Научное исследование Алексея Толочко посвящено древнейшему памятнику восточнославянского законодательства. Основная задача «истории» Правды Русской – объяснить, как непритязательная грамота, предположительно выданная новгородским воинам в награду за верную службу, превратилась в общегосударственное законодательство киевских князей.

В приложениях приведены тексты Краткой правды по Академическому списку и Пространной правды по Синодальному списку.

Для ученых – историков, правоведов.


^ Украина - Европа: хронология развития: в 5 т. – Т.4: Украина-Европа: хронология развития, 1500-1800 гг. / сост.: В.А.Зубанов, О.А.Григорьева, Л.Ю.Нескромнюк и др. – К.: КРИОН, 2009. – 799 с.: ил.


«Украина – Европа: хронология развития» - это научно-популярное издание, которое освещает в хронологической последовательности историческое развитие Украины и Европы с 1500 до 1800 гг. Интересные факты, красочные иллюстрации помогут вам лучше узнать историю Украины в контексте истории европейских стран. Исторические события, изложенные в книге, соотнесены к европейским государствам в современных границах. Название несуществующих сегодня территорий, государств или стран, не являющихся европейскими, в календаре выделено черным цветом.

Рассчитано на широкий круг читателей, может быть использовано как источник дополнительных знаний при изучении курса истории Европы и Украины.


^ Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. – початок н.е.) /упоряд.: М.Г.Белік, Г.Б.Войцехівська, Н.М.Артем’єва.– К.: КРІОН,2009. – 215 с.: іл.


Це багатотомне науково-популярне видання, мета якого розповісти про переплетіння історії та культури народів світу. Незвіданий світ історії народів, які населяли територію України в стародавні часи, розкривається перед читачем на фоні подій світової історії.

Видання добре ілюстроване, розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією.


^ Україна модерна: пам'ять як поле змагань / Львів. нац. ун-т ім.І.Франка; Ін-т іст. досліджень.– К.: Критика, 2009. -[№]4(15). – 353 с.


Випуск присвячений перекладам гуманітарної літератури як феномена культури. У ньому опубліковані дослідження, виконані в рамках міжнародного болгарсько-українського дослідницького проектів «Чому ми так говоримо»,«Мовні трансформації у перехідний період» та інших.

Видання розраховане на науковців, студентів-філологів.


Україна: хронологія розвитку.–Т.2: Давні слов’яни. Київська Русь. – К.:Кріон, 2009. – 687 с.: іл.


«Україна: хронологія розвитку. Давні слов’яни. Київська Русь»- науково-популярне видання, в якому в хронологічній послідовності висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини ХІІІ ст. Багато фактів, чисельні чудові ілюстрації допоможуть вам пізнати історію України – історію великого народу.

Розраховане на широке коло читачів, може бути джерелом інформації до вивчення курсів історії України.


Чухліб Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. / Чухліб Тарас – К.: Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2010. – 446 с.: іл.


Книга досліджує місце і роль козацтва та шляхти України-Русі, а також Козацької держави (Гетьманату) в європейсько-османських війнах. Автор книги відобразив важливий для світового історичного процесу тривалий період протистояння Християнської та Ісламської цивілізацій у добу пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу.

При цьому увагу читача звернено не лише на військові дії козацтва проти османської армії, елітний підрозділ якої становив Яничарський корпус, а й на висвітлення мирних відносин України з Османами та Гіреями протягом 1500-1700 років.

Книга буде цікавою не лише для науковців, дослідників військової історії, дипломатів, викладачів та студентів, а й для всіх любителів старовини.

Скачать, 108.83kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru