Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Історія рідного краю

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата09.03.2012
Размер1.31 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Навчальна програма
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.
Вступ (1 год)
Тема 1. Знайомство з історією рідного краю
Тема 2. Полтавщина в княжій Русі-Україні
Тема 3. Полтавщина козацька
Тема 4. Полтавщина у 19-20 столітті
Ділитися враженнями
Тема 5. Полтавщина сучасна
Наводити приклади
Вступний урок
Основні терміни та поняття
Тип уроку
Виникнення міста
Яка вона Полтава?
Які джерела з’явилися раніше – писемні чи усні? Поясніть, чому.
Визначте, до яких видів історичних джерел належать представлені предмети. (Учитель демонструє учням підготовлені зразки історичн
Коли воно виникло?
Основні поняття
1. Археологічні пам’ятки.
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4
Історія рідного краю

5 клас

(вступ до історії Полтавщини)


Методичний посібник для вчителя


Схвалено на засіданні методоб’єднання вчителів історії Полтавського району


Посібник підготували члени творчої групи учителів історії Полтавського району:

Драч Н. В., методист РМК, вчитель Тростянецької ЗОШ

Галь С. О., вчитель Розсошенської гімназії

Жук В. М., вчитель Рунівщанської ЗОШ

Кикоть Т. О., вчитель Терешківської ЗОШ

Колеснікова Л. А., вчитель Бричківської ЗОШ

Манохіна І. А., вчитель Розсошенської гімназії

Мотузенко В. М., вчитель Вацівської ЗОШ

Пантюхова Т. М., вчитель Божківського НВК

Писанко О. І., вчитель Мар’ївської ЗОШ


Рецензенти: Міщенко І. О., методист відділу гуманітарних дисциплін ПОІПОПП ім. М. В. Остроградського,

учитель-методист;

Павленко В. І., кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти Полтавської державної районної адміністріції


Історія рідного краю. 5 клас

(Вступ до історії Полтавщини)

Методичний посібник для вчителя


Методичний посібник для вчителя з рідного краю є складовою навчального комплекту до курсу «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)». Посібник покликаний надати методичну і практичну допомогу під час підготовки і проведення уроків з курсу «Історія рідного краю». Підготовлений відповідно до чинної навчальної програми.

Слово до колег

В контексті національного і культурного відродження України особливої актуальності набуває вивчення історії рідного краю, залучення учнів до пізнання велико історико-культурної спадщини, зростання національної свідомості громадян, піднесення їх духовності. Знання історії рідного краю духовно збагачує кожну особу, виховує патріотизм, вчить цінувати свій та інші народи. Історія рідного краю – це скарбниця досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало випробування часом, що є нетлінним в сфері матеріальної та духовної культури; це і гіркі помилки минулого, знання і аналіз яких дасть можливість уникнути їх у майбутньому; це той своєрідний місточок, який зв’язує покоління минулі з сучасними і прийдешніми.

З великою вдячністю і шаною сприймаємо напрацювання всіх полтавських краєзнавців – дослідників минулого Полтавщини, – якими користувалися вчителі під час проведення окремих уроків з історії нашого краю в курсі історії України та під час позакласної роботи.

Значно розширилися можливості з вивчення минулого нашої малої батьківщини із запровадженням курсу «Історія Полтавщини», розробленого завдяки титанічній праці його автора – заслуженого вчителя України О. А. Білоуська.

Творча група вчителів історії Полтавського району, використавши кращий досвід з цього питання, розробила курс «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)» для 5 класу. До складу навчального комплекту курсу належать навчальні посібники: підручник «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)», «Зошит для учня з історії рідного краю» та даний методичний посібник для вчителя. Зрозуміло, що це пропозиції: вчитель має змогу обирати найоптимальніший варіант, узгоджуючи рекомендовані форми зі своїм індивідуальним методичним стилем, особливостями класу, виділеними годинами, місцевим краєзнавчим матеріалом. У посібнику не представлено уроки узагальнення та тематичного оцінювання. Для проведення цих уроків радимо скористатися відповідними завданнями підручника та зошита для учня, використати місцевий матеріал. Резервні години можна використати для проведення екскурсій, для більш детального вивчення окремих тем чи місцевого матеріалу, уроків-вистав, концертів, виставок, звітів, конкурсів.

Запрошуємо до співпраці всіх небайдужих!


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

(12-річна школа)


ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

(ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ)

5 КЛАС


Курс «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)», як і курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають до знань та умінь учнів.


Г о л о в н о ю м е т о ю курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України, всесвітньої історії, історії Полтавщини, прищеплення інтересу до історії, вивчення знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та історію Полтавщини як складову світової історії та історії України, викликати захоплення минулим рідного краю, гордість за славних земляків.


З м і с т к у р с у ґ р у н т у є т ь с я н а т а к и х з а с а д а х:

 • забезпечення формування елементарних уявлень про історію як науку, відмінну від інших своїм предметом, категоріальним апаратом та методологією;

 • забезпечення розвитку загально дидактичних та спеціальних умінь, важливих для навчання історії;

 • використання матеріалу з історії Полтавщини у поєднанні з історією України через ознайомлення з найяскравішими сторінками історії рідного краю та її найвизначнішими діячами;

 • збереження хронологічної послідовності викладу як передумови засвоєння на емпіричному рівні логіки історичного процесу;

 • послідовне втілення загальнолюдських цінностей;

 • врахування вікових особливостей.


^ Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Історичні знання п’ятикласників можна схарактеризувати як фрагментарні, початкові. Відповідно, їхні навчальні досягнення мають елементарний рівень і більш практичну спрямованість, пов’язані в основному з уміннями читати й розуміти адаптований історичний текст, працювати з історичними ілюстраціями, адаптованою історичною картою та стрічкою часу.


Зміст

навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^ Вступ (1 год)


Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет і наука. Історія Полтавщини – складова історії України та всесвітньої історії.


Користуватися підручником (орієнтуватися в його структурі, користуватися методичним апаратом тощо); застосовувати поняття «історія», «історія Полтавщини».

^ Тема 1. Знайомство з історією рідного краю

(7 год, з них 1 – узагальнення, 1 – тематичне оцінювання)


Скільки років Полтаві. Відлік часу в історії. Історичні джерела. Історична карта.

Пам’ятки археології Полтавщ. Археологія. Речові джерела.

Скарби Полтавщини. Кургани. Археологічні розкопки. Скіфські пам’ятки.

Загадкові знаки. Геральдика в історії. Герби нашого краю.

Історія заселення краю. Імена та назви. Легенди про походження топонімів.

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.Розрізняти умовні позначки на історичній карті.

Знаходити на карті відповідь на запитання вчителя.

Креслити лінію часу та позначати на ній запропоновані дати.

Співвідносити рік зі століттям.

Пояснювати, як відбувається відлік часу в історії, звідки історики довідуються про минулі часи, значення гербів, назв.

Свідомо читати адаптований історичний текст, знаходити в ньому історичну інформацію.

Розрізняти художньо-образний та науково-популярний історичний текст.

Знаходити в тексті відповіді на запитання.^ Тема 2. Полтавщина в княжій Русі-Україні

(7-8* год, з них 1 – узагальнення, 1 – тематичне оцінювання)


Полтавщина у складі Київської Русі. Літописи.

Духовна культура. Язичництво. Запровадження християнства.

Нашестя монгольських завойовників. Археологічні знахідки та літописи про боротьбу з завойовниками.

У складі Литви та Польщі. Люблінська унія та її наслідки.

Культурне й церковне життя на Полтавщині в період середньовіччя.

Історія мого міста (села). (Резерв*).

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.


Знаходити на карті місця найвизначніших подій.

Визначати тривалість подій, віддаленість від сьогодення.

Називати найвизначніші події та найвидатніших діячів.

За текстом розповідати про історичного діяча, історичну подію.

Вибірково переказувати художній текст. Вибираючи історичну інформацію.

Складати простий план тексту підручника.

Виокремлювати в тексті головне і другорядне.

Оцінювати інформацію історичних джерел.

^ Тема 3. Полтавщина козацька

( 7-8* год, з них 1 – узагальнення, 1 – тематичне оцінювання)


Козацькі війни проти Польщі. Наслідки Люблінської унії. Гноблення українського народу.

Хмельниччина. Б. Хмельницький та Українська козацька держава.

Дівчина з легенди Маруся Чурай – голос і душа пісенної України.

Полтавська битва. І. Мазепа. 300-річчя Полтавської битви.

Культура та побут козацької Полтавщини. Пам’ятки культури та побуту. Визначні представники культури. Г. Сковорода.

Історія мого міста (села). (Резерв*).

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.Складати елементарні хронологічні задачі.

Наводити приклади найвідоміших культурних пам’яток.

Розповідати (на вибір) про пам’ятки козацької доби.

Докладно переказувати текст, вибудовуючи розгорнуту відповідь на питання.

За текстом складати план перебігу подій.

Складати словник історизмів, витлумачувати їх з опорою на текст.

Порівнювати (за запропонованими учителем лініями порівняння) історичні факти і події.

^ Тема 4. Полтавщина у 19-20 столітті

(7-8* год, з них 1 – узагальнення)

Полтавщина у складі Російської імперії.


І. П. Котляревський – видатний земляк.

Полтавщина на межі століть.

Полтавщина у складі Радянської України. Індустріалізація та колгоспна система. Голодомор 1932 – 1933 рр.

Утворення Полтавської області.

Полтавщина в полум’ї війни. Окупація. Партизанський та підпільний рух. Визволення Полтавщини. Відбудова. Пам’ятники героям боротьби та жертвам війни.

Історія мого міста (села). (Резерв*).

Узагальнення.


Показувати на карті певну територію.


Ставити запитання до історичної карти.

Переказувати адаптований історичний текст за планом, вживаючи історизми.

Встановлювати хронологічну послідовність 2-3 історичних подій.

Вибирати з переліку пов’язані події (факти).

Складати запитання про історичні події та постаті.

^ Ділитися враженнями щодо історичних подій та постатей.

Давати повну відповідь на історичне питання (за текстом підручника).

Наводити приклади участі родичів у важливих подіях 20 ст.

^ Тема 5. Полтавщина сучасна

(2 год, з них 1 – тематичне оцінювання з тем 4, 5)Полтавщина сучасна. Полтавщина в незалежній Україні. Досягнення економіки, культури, спорту.


Тематичне оцінювання.


Показувати на карті територію області, району.

Встановлювати хронологічну послідовність подій прийняття документів.

Складати розповідь на основі

розповідей родичів про їхній внесок у будівництво заможної демократичної України.

^ Наводити приклади найвизначніших досягнень Полтавщини зі сфери науки, спорту, культури.

Підсумкове узагальнення. Резерв*.

(1-4* год)


* - 3 резервні години можуть бути використані в кінці навчального року або протягом року для проведення екскурсій, для більш детального вивчення окремих тем чи місцевого матеріалу, уроків-вистав, концертів, виставок, звітів, конкурсів.


^ Вступний урок можна провести як урок екскурсію до місцевих пам’яток історії та культури, урок у бібліотеці – ознайомлення з краєзнавчою літературою, підручником, зошитом для учня, завданнями курсу.


Тема. Скільки років Полтаві

Мета: дати початкове уявлення про історичні джерела та їхні види; ознайомити учнів з часом виникнення м. Полтави; розпочати формування первинних умінь роботи з картинами, ілюстраціями, складати короткі повідомлення; розвивати вміння аналізувати вивчений матеріал, формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості за культурні досягнення земляків, за славне минуле свого народу.

^ Основні терміни та поняття: історичні джерела, джерела речові, писемні, усні.

Обладнання: підручник, набір плакатів, фотографій або слайдів із зображенням архітектурних пам’яток.

^ Тип уроку: урок-подорож.

Структура уроку:

І. Організаційний момент (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (29 хв)

 1. Історичні джерела.

 2. Час виникнення міста.

 3. Яка вона Полтава?

ІV. Закріплення нових знань учнів (6 хв)

V. Домашнє завдання (3 хв)

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель вітається та знайомить учнів з вимогами щодо початку уроку історії рідного краю.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Пригадайте значення слів «сьогодення» і «минуле».

 2. Як називають людей, які досліджують історію?

 3. Наведіть приклади того, що належить до здобутків української культури.

 4. Звідки, на вашу думку, історики дізнаються про життя в далекому минулому?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Матеріал розглядається у формі уявної подорожі до м. Полтави, щоб дізнатися, скільки їй років та чим вона славна.

 1. Історичні джерела

За час свого існування на нашій планеті людство залишило чимало «слідів» своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх, вивчають і намагаються якнайвірогідніше відтворити життя людей у минулому. Ці «сліди» людської життєдіяльності називають історичними джерелами. Учитель записує термін на дошці. Далі він розкриває його значення (історичні джерела – усе, що створене в процесі діяльності людини, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства) і привертає увагу учнів до схеми (Види історичних джерел).

 1. ^ Виникнення міста

Досить часто можна почути висловлювання: «У нього сьогодні урочиста дата», «Дата його народження». Що означає слово «дата»? це точний час будь-якої події. (Учитель привертає увагу учнів до стінного календаря) Дата включає день, місяць і рік певної події.

─ Назвіть дату і місце свого народження.

Дата вашого народження, продовжує учитель, – це історичний факт, який належить до минулого. Будь-який історичний факт відбувся в певному місці або у просторі. Дата вашого народження – це початок вашої історії. День, місяць і рік вашого народження – це час, а місце вашого народження – це простір. Тож давайте ознайомимось з датою народження міста Полтави.

Розповідь учителя про способи встановлення віку міст за речовими та писемними джерелами.

 1. ^ Яка вона Полтава?

Демонстрація зразків пам’яток Полтави, їх коротка характеристика.

На закінчення уявної екскурсії учні виконують роботу в зошиті.

Враження від екскурсії з’ясовуються шляхом бесіди за запитаннями.

Робота з підручником. Читання тексту з коментарем вчителя.

ІV. Закріплення нових знань учнів

Запитання:

Наведіть приклади речових історичних джерел.

^ Які джерела з’явилися раніше – писемні чи усні? Поясніть, чому.

Чому для того, щоб вивчити минуле, необхідно поєднувати інформацію з різних джерел?

^ Визначте, до яких видів історичних джерел належать представлені предмети. (Учитель демонструє учням підготовлені зразки історичних джерел)

Скільки років м. Полтава?

^ Коли воно виникло?

Які архітектурні споруди ви запам’ятали?

Кого з видатних діячів Полтавщини ви вже знали?

V. Домашнє завдання

Скласти розповідь-подорож «Вулицями м. Полтави».


Тема. Памятки археології Полтавщини

Мета. Поглибити знання учнів про найдавніший період людства на теренах Полтавщини; дати учням уявлення про найдавніших людей Полтавщини; розвивати в учнів творчу уяву, образне мислення, вміння працювати з хронологією, відтворювати життя первісних людей; виховувати любов до історії рідного краю.

^ Основні поняття: археологічні пам’ятки.

Навчально – методичне забезпечення: підручник.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Структура уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

ІІ. 1. Археологічні пам’ятки.

ІІ. 2. За доби кам’яного віку.

ІІ. 3. Людина і мамонт.

ІІ. 4. Гінцівська стоянка.

ІІІ. Закріплення нових знань учнів.

ІV. Підсумки уроку.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

^ 1. Археологічні пам’ятки.

Учитель розкриває учням поняття архітектурні пам’ятки. Археологія завжди викликає великий інтерес в учнів, його можна посилити, якщо принести в клас вироби давніх людей з кременю або зразки посуду, а надто, якщо ці речові пам’ятки стосуються історії рідного краю. Учні завжди готові розповісти про відомі їм випадки знахідок стародавніх речей.


^ 2. За доби кам’яного віку.

Доцільно організувати бесіду після зачитування учням повідомлення про знахідку на території колишнього глиняного Щемилівського кар’єру.

Запитання:

 1. Про що дізнались археологи після дослідження стійбища первісної людини?

 2. Чим займались первісні люди?

 3. Які винаходи були здійсненні нашими предками?

 4. Якими знаряддями праці вони користувались?

^ 3. Людина і мамонт.

Читання та обговорення вірша «Людина і мамонт».

1. Що сприяло успішному полюванню на мамонтів?

2. Чи було це легкою справою?

^ 4. Гінцівська стоянка.

Робота з підручником.

Опрацьовують і виписують у робочий зошит.

1.Як побудовано житло?

2. Що розміщено в центрі стоянки?

3.Навіщо біля стоянки зібрані кістки?

4. Що було головним у житті людини?

5. Чому люди вижили в період різкого похолодання?

ІІІ. Закріплення нових знань учнів.

ІV. Підсумки уроку.

Учитель проводить підсумок уроку та відзначає особливо активних учнів, які брали участь в обговоренні багатьох питань.


  1   2   3   4

Скачать, 94.37kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru