Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Наукові праці Вайновської М. К

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 34.83 Kb.
Дата02.04.2012
Размер34.83 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Наукові праці Вайновської М.К.


1. Вайновська М.К. Самосприяння як фактор реалізації творчої особистості. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми пошуку.: 3б. наук. пр. /ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002 – Вип. 23. – 369 с.

2. Вайновська М.К. Виховати творчу людину – головне завдання гімназії. .: 3б. наук. пр. /ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп.ред) та ін. Київ - Запоріжжя. - 2001 - Вип. 21. - 337 с.

3. Вайновська М.К. Теоретико-методологічні підходи до формування творчої особистості.: 36. наук. пр. / Ред. код.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін. - Київ - Запоріжжя. - 2002 - Вин. 22. – 362 с.

4. Вайновська М.К. Шляхи розвитку розумових здібностей учнів гімназії.: 36. наук. пр. / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін. - Київ - Запоріжжя. - 2001 - Вип. 19. – 348 с.

5. Вайновська М.К. Сучасна школа - майстерня творчості. Методичний посібник. - Запоріжжя. ЗОІППО. -2001. – 65 с.

6. Вайновська М.К. Духовна взаємодія на уроці.: 3б. наук. пр. /ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002 – Вип.24 – 414 с.

7. Вайновська М.К. Духовність –фундамент творчості.: Зб. наук. пр. /ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002 – Вип. 25. – 406 с.

8. Вайновська М.К. Формування творчої еліти України. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічній еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – У двох частинах. – Ч. 3. – Харьків: НТУ „ХПІ”, 2002. – 432 с.

9. Вайновська М.К. Концептуальні підходи до оновлення цілей, форм і методів педагогічної діяльності вчителя з формування творчої особистості підлітка // Збірник наукових праць. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. - Вип. 26. - Запоріжжя, - 2002.- С.44-47.

10. Вайновська М.К. Дослідження місця і ролі емоційно-почуттєвої сфери у формуванні творчої особистості підлітка // Збірник наукових праць. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. - Вип. 28. - Запоріжжя, - 2003. – С. 175-187.

11. Вайновська М.К. Виховання творчої особистості підлітка засобами позакласної роботи // Збірник наукових праць. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. - Вип. 29. - Запоріжжя, - 2003.- С.108-120.

12. Вайновська М.К. Педагогічна творчість - найвища ознака педагогічної майстерності // Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-6 березня 2002р. - Полтава: АСМІ, 2002. - 336с.- С.66-72.

13. Проблема підготовки вчителя до управління креативним педагогічним процесом. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.37.-480с.

14. Вайновська М.К. Підвищення педагогічної майстерності вчителя – шлях до вдосконалення освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.39.-452с.

15. Вайновська М.К. Особливості управління сучасною школою як інноваційним навчальним закладом. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.38.-455с.

16. Вайновська М.К. Духовний потенціал як джерело формування творчої особистості підлітка. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.40.-496с.

17. Вайновська М.К. Педагогічна майстерність вчителя у формуванні позитивного емоційного стану школярів у навчально-виховному процесс. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя.–2006. –Вип. 41.

18. Вайновська М.К. Моніторингова система – важливий засіб проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.42.

19. Вайновська М.К. Інноваційна модель управління вчителя загальноосвітньої школи до наукових досліджень. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2007.-Вип.47-380с.

20. Вайновська М.К. Мовленнєва культура-важливий чинник результативної управлінської діяльності. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр./ редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.- Запоріжжя.- 2008.-Вип. 50.-434 с.

21. Вайновська М.К. Методологічні основи формування інноваційної педагогічної технології «людинотворення» на уроках зарубіжної літератури. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр / редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 51 – 421 с.

22. Педагогічна творчість вчителя як важливий чинник педагогічної майстерності. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 18-20 вересня 2008 р., м. Ялта. –Зб. Статей.-Ялта: РВВ КГУ, 2008.-Ч.1.-192с.

23. Педагогічна майстерність вчителя у проектуванні особистісно орієнтованих технологій виховного процесу в загальноосвітньому. Проблеми сучасної педагогіки освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Вип.. 19. – Ч.З. – 212 с.

Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru