Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница21/28
Дата09.03.2012
Размер6.17 Mb.
ТипДокументы
Лабораторно-практична робота.
Тема 10. Особливості обробки виробів з підкладкою
Практичні роботи
Обладнання швейних підприємств
Тема 3. Класифікація і будова машинних голок
Лабораторно-практична робота.
Тема 5. Призначення і загальна будова універсальної швейної машини 97-А класу ОЗЛМ
Тема 6. Основні механізми швейної машини 97-А класу ОЗЛМ
Лабораторно-практична робота.
Лабораторно-практична робота.
Тема 9. Пускова апаратура. Електропривід промислової швейної машини
Тема 10. Загальні відомості про спеціальні швейні машини
Лабораторно-практична робота.
Лабораторно-практична робота.
Тема 12. Призначення і будова обладнання для волого-теплової обробки
Практичні роботи
Матеріал оз н авство
Тема 2. Загальні відомості про текстильні волокна, їх основні властивості
Лабораторно-практична робота.
Тема 4. Ткацтво і оздоблення тканини
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28
Тема 9. Дефекти, що виникають під час обробки швейних виробів

Види дефектів поясних і плечових виробів, причини виникнення та способи усунення їх.

^ Лабораторно-практична робота. Усунення дефектів, що виникають під час обробки виробів: а) порушення балансу виробу; б) дефекту обробки горловини і коміра; в) дефекту обробки рукава.

^ Тема 10. Особливості обробки виробів з підкладкою

Дублювання деталей і зрізів клейовими прокладками. Обробка виточок, коміра з підбортами, заготовка рукава з підкладкою. Розкроювання і послідовність обробки під­кладки, з'єднання її з виробом.

Плечові накладки, їх форма, послідовність виготов­лення.

Лабораторно-практичні роботи.

  1. Обробка виточок у верхніх виробах.

  2. Обробка підборта і низу виробу підкладкою.

  3. Виготовлення плечових накладок.

Тема 11. Стандартизація і контроль за якістю швейних виробів

Види стандартів. Технічний контроль та його різнови­ди, професія контролера. Послідовність перевірки якості пошитого виробу.

Лабораторно-практична робота. Перевірка якості по­шитого виробу.

^ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

До теми 1. Навчально-виробничі завдання курсу, загальна характеристика навчального процесу. Навчально-виробничі роботи. Ознайомлення учнів з режимом роботи, правилами внутрішнього розпоряд­ку. Правила і норми праці, вимоги безпеки виробни­чого процесу.

До теми 2. Організація робочого місця. Ознайомлення з інструментом для ручних робіт, правила користування. Опанування навичками роботи з наперстком. Виконання простих ручних стібків. Виконання зметувальних, виметувальних, копіювальних, обмотувальних строчок. Виго­товлення спеціальних стібків для оздоблювальних робіт. Виготовлення петель.

До теми 6. Обробка складок: однобічної, зустріч­ної, байтової, веєрної. Обробка прямих, овальних, фігурних кокеток, їх з'єднання з основною деталлю. Обробка грудної, тальової, плечової виточок. Обробка накладних, прорізних (з клапаном, вшивною і на­кладною лісточками), бічних кишень, кишень у шві. Послідовність обробки комірів: стійки, плосколежачих, напівкомірців, хомута. Обробка форм вирізів го­рловини: овальної, «човника», суворого мису, «сліз­ки», «фігурного» каре. Обробка застібок: пришивни­ми підбортами, настрочними і вшиваними планками, у шві, декоративної застібки. Обробка пройми підкройним обшиванням й окантовуванням у виробах без рукава. Обробка нижнього зрізу довгих і коротких рукавів.

Вивчення операцій волого-теплової обробки, режиму прасування для різних тканин.

До теми 7. Послідовність виготовлення спідниці: під­готовчі роботи, розкроювання спідниці, підготовка спід­ниці до примірювання та проведення його, кінцева об­робка спідниці й прасування.

До теми 8. Виготовлення одягу сукняного асортимен­ту. Технологічна послідовність виготовлення: виконання підготовчих робіт, розкроювання виробу, підготовка ви­робів до першого примірювання та його проведення, об­робка і з'єднання деталей, підготовка до другого примі­рювання та його проведення, кінцева й волого-теплова обробки виробу.

Особливості обробки рукавів реглан, правила волого-теплової обробки суцільнокроєних рукавів, їх з'єднання по плечовому і боковому зрізах.

До теми 11. Учні повинні навчитися самостійно вико­нувати роботи за професією, застосовуючи всі види тех­нологічного обладнання згідно з кваліфікаційною харак­теристикою.

У процесі пошиття – проводити контроль якості обробки для своєчасного виявлення і усунення дефек­тів.

Наприкінці навчання учні повинні вийти на норми виробітку кваліфікаційного розряду.


Розділ II

^ ОБЛАДНАННЯ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 1. Загальні відомості про швейне обладнання

Основні напрямки розвитку швейного машинобуду­вання. Історія винаходу швейної машини. Сучасний стан механізації швейних підприємств.

Тема 2. Класифікація швейних машин

Технологічна і заводська класифікація швейних ма­шин. Класифікація швейного обладнання за призначен­ням.

^ Тема 3. Класифікація і будова машинних голок

Різновиди машинних голок, їх призначення та будова. Добір голок відповідно до товщини і щільності тканини.

^ Лабораторно-практична робота. Вивчення будови ма­шинних голок.

Тема 4. Строчки, їх класифікація. Човникова строчка

Класифікація строчок за призначенням. Човникова строчка, її властивості.

^ Тема 5. Призначення і загальна будова універсальної швейної машини 97-А класу ОЗЛМ

Призначення швейної машини 97-А класу ОЗЛМ, її основні показники. Загальна будова швейної машини. Заправляння швейної машини нитками. Пристрій для намотування ниток.

^ Тема 6. Основні механізми швейної машини 97-А класу ОЗЛМ

Руховий механізм, його призначення, загальна бу­дова. Механізм передачі руху, його будова і призна­чення. Виконавчий механізм, його будова і призна­чення: механізм голки і ниткопритягача, механізм чо­в-ника, механізм переміщення матеріалів і довжини стібка, вухо лапки.

^ Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з будо­вою і взаємодією механізмів швейної машини 97-А класу ОЗЛМ.

Тема 7. Догляд за швейною машиною. Автоматична система змащування

Попереджувальний і поточний ремонти швейних машин. Види змащувальних матеріалів. Чищення швейних машин. Автоматична система змащування швейної машини 97-А класу ОЗЛМ.

^ Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з ав­томатичною системою змащування швейної машини 97-А класу ОЗЛМ.

Тема 8. Несправності в роботі швейної машини, способи їх усунення

Види несправностей, причини виникнення і способи усунення їх: поломка голки, неякісна строчка, пропуск стібків, прорубування і стягування тканини.

^ Тема 9. Пускова апаратура. Електропривід промислової швейної машини

Апарати неавтоматичного керування електропривода­ми: рубильники, вимикачі. Апарати автоматичного керу­вання: пускач.

Електропривід промислової швейної машини, будова і принцип дії.

^ Тема 10. Загальні відомості про спеціальні швейні машини

Різновиди прямострочкових швейних машин. Швейні машини з голками, що відхиляються. Швейні машини для обробки зрізів (обметувальні).

Швейні машини напівавтоматичної дії: ґудзикові, петельні, закріплювальні. Призначення та конструктивні особливості.

^ Лабораторно-практична робота. Заправляння ниток у спеціальну обметувальну швейну машину.

Тема 11. Пристосування до зшивальних швейних машин

Призначення, будова та переваги використання різних пристосувань до швейних машин. Пристрої малої механі­зації для виконання інших робіт.

^ Лабораторно-практична робота. Заправляння оканту-вального пристрою. Відрегулювання якості окантування.

Підготувати машину до роботи. Заправити швейну машину нитками. Заправити готове окантування у сли­мак окантувального пристрою. Відрегулювати якість кро­мок окантування у процесі роботи.

^ Тема 12. Призначення і будова обладнання для волого-теплової обробки

Організація робочого місця прасувальниці. Різновиди прасок та їх призначення. Прес. Призначення і загальна будова. Пароповітряний манекен, його призначення і загальна будова. Пульверизатор. Призначення, правила роботи.

^ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

До теми 5. Засвоєння навичок посадки за швейною машиною. Пуск і зупинка швейної машини. Заправляння швейної машини нитками, закріплення строчки, регулю­вання довжини стібка. Добір голок для виконання ма­шинних робіт відповідно до товщини і щільності ткани­ни. Відпрацювання рівної строчки із закріпками на швейній машині.

До теми 7. Вологе прибирання промислового столу і головки швейної машини. Очищення піддона від бруду. Чищення механізмів швейної машини з част­ковим розбиранням. Підготовка швейної машини до роботи.

До теми 8. Виявлення несправностей у роботі швейної машини й усування їх. Замінити голку, відрегулювати якість строчки, усунути пропуск стібків.

До теми 10. Навчання прийомів роботи на обмету-вальній швейній машині. Правила обметування зрізів на обметувальній машині «Джуки». Чищення обметувальної машини від виробничого бруду.

До теми 11. Правила крою окантуванням. Способи заправляння у пристрій. Відрегулювання якості кромок окантуванням. Навчання прийомів роботи на швейній машині з окантувальним пристроєм.

Розділ ПІ

^ МАТЕРІАЛ ОЗ Н АВСТВО

Тема 1. Основні завдання текстильної промисловості

Значення текстильної промисловості в житті суспільства. Основні завдання, що ставляться перед текстильною промисловістю.

^ Тема 2. Загальні відомості про текстильні волокна, їх основні властивості

Загальні відомості про текстильні волокна.

Оглядова характеристика натуральних волокон: бавов­на — її будова і властивості; льон — будова, класифікація льоноволокна, властивості; вовна — види вовняного во­локна, його будова і властивості; шовк — отримання шовку-сирцю, його будова і властивості.

Текстильні волокна хімічного походження. Різновиди штучних волокон: віскозні, ацетатні, триацетатні, мід-ноаміачні, полінозні; сировина для їх добування. Загаль­на схема вироблення штучного волокна. Загальні власти­вості штучних волокон. Види синтетичних волокон: кап­рон, нітрон, лавсан; сировина для їх вироблення, основні властивості.

^ Лабораторно-практична робота. Визначення власти­востей натуральних і хімічних волокон, способи їх розпі­знавання в тканинах.

Тема 3. Прядіння волокон. Класифікація пряжі

Розвиток техніки прядіння. Процеси і системи пря­діння. Класифікація пряжі за основними ознаками. Де­фекти пряжі.

^ Тема 4. Ткацтво і оздоблення тканини

Відомості про ткацькі верстати. Коротка характерис­тика процесу утворення тканини на ткацьких верстатах. Загальні відомості про підготовчі процеси, які проходять основна і утокова нитки.

Основні процеси оздоблення тканини. Їх призначен­ня: попередня обробка, фарбування і друкування, за­ключна обробка. Особливості оздоблення тканин різного волокнистого складу.

^ Тема 5. Склад і будова тканини. Дефекти ткання

Класифікація тканин за різними показниками. Бу­дова тканини. Основні класи ткацьких переплетень: прості, дрібновізерунчасті, складні, великовізерунчасті. Структура лицьового і виворітнього боків тканини, ознаки визначення. Ознаки визначення основної й утокової ниток.

^ Лабораторно-практична робота. Визначення лицьо­вого і виворітнього боків тканини, основної й утокової ниток, розпізнавання головного класу ткацьких перепле­тень.

^ Тема 6. Асортимент тканин

Загальні відомості про асортимент тканин. Поняття про прейскурант і артикул.

Бавовняні тканини, їх розподіл за прейскурантом, призначення. Коротка характеристика кожної групи лля­них тканин, їх призначення. Основні групи вовняних тканин; камвольні, тонкосуконні, грубосуконні вовняні тканини, їх використання. Види шовкових тканин: нату­ральні, штучні, синтетичні, змішані, ворсові, їх призна­чення.

^ Лабораторно-практична робота. Розпізнавання тканин за асортиментом.

Тема 7. Властивості тканин. Методи їх визначення

Методи визначення властивостей тканин: органо­лептичний, лабораторний. Сортність тканини. Власти­вості тканин, їх групи: геометричні, механічні, фізич­ні, оптичні, технологічні.

^ Лабораторно-практична робота. Визначення властиво­стей тканин, що впливають на пошив виробів.


Тема 8. Неткані матеріали, трикотажні полотна, їх призначення і властивості

Загальні відомості про виробництво нетканих матеріа­лів. Їх властивості та застосування.

Трикотажні полотна, їх властивості.

^ Лабораторно-практична робота. Визначення основних властивостей нетканих і трикотажних матеріалів, способу їх виготовлення.

Тема 9. Прокладні й утеплювальні матеріали, їх призначення і властивості

Дублюючі й прокладні матеріали, їх призначення і властивості. Утеплювальні матеріали; ватин, синтапон, ватилін, їх властивості й використання.

^ Лабораторно-практична робота. Розпізнавання за ознаками дублюючих і утеплювальних матеріалів.

Дібравши різні зразки дублюючих матеріалів, визначити дублирін, флизелін, бортовку. Дібравши зразки утеплювальних матеріалів, указати: ватин (вовняний і штучний), синтапон, ватилін.

^ Тема 10. Матеріали для з'єднання

Швейні нитки, їх види, призначення і властивості. Методи з'єднання деталей одягу: нитковий, клейовий, зварювальний.

^ Тема 11. Оздоблювальні матеріали

Плетені матеріали, їх види, ознаки зовнішнього ви­гляду: мереживо, тасьма, сутаж, шнур.

Ткані оздоблювальні матеріали, їх види, ознаки зов­нішнього вигляду і призначення: стрічка, в'юнчик, окан­тування, тасьма.

Розділ IV

^ СПЕЦІАЛЬНЕ МАЛЮВАННЯ

І ОСНОВИ КРЕСЛЕННЯ

Тема 1. Вступ

Малюнок — основа зорової культури. Значення малю­вання у розвитку художнього смаку. Спеціальне малю­вання та його значення як засобу передачі думок і почут­тів людини. Способи передачі форми предметів: рисунок, фотографія, креслення.

Креслення: інструменти, лінії креслення, поняття про масштаб.

^ Тема 2. Геометричне креслення

Побудова геометричних фігур, кутів, їх поділ на час­тини, поняття про лекальні криві.

Лабораторно-практична робота. Побудова лекальної кривої.

Тема 3. Характеристика фігур за пропорціями

Основний чинник, що визначає поставу. Типи про­порцій тіла людини.

^ Лабораторно-практична робота. Визначення типу фі­гури людини.

Тема 4. Загальні відомості про проекції

Проекції, що застосовуються в техніці під час скла­дання креслень. Перетин геометричних тіл площинами.

^ Тема 5. Загальні відомості про рисунок

Відмінності між лінією креслення і рисунка, графіч­ний і живописний рисунки. Найпростіші геометричні форми як вихідні для побудови складних форм. Освіт­лення тіл залежно від джерела світла. Перспектива у зо­браженні предметів.

^ Лабораторно-практична робота. Малювання плоских симетричних фігур: прямокутників, овалів. Малювання предмета у перспективі.

Тема 6. Графічне вирішення ескізів моделей

Канони і модулі. Правила зображення фігури. Зарисо­вування контуру фігури на повний зріст. Фізичні особли­вості малюнка чоловічої, жіночої і дитячої фігур.

^ Лабораторно-практична робота. Графічне зображення фігури людини в фас.

Тема 7. Лінії в одязі. Геометричне зображення силуету

Конструктивні й декоративні лінії. Основні антропо­метричні точки. Характеристика силуету порівняно з геометричними фігурами.

^ Лабораторно-практична робота. Графічне зображення жіночої фігури у 3/4 повороту.

Тема 8. Правила малювання моделей одягу, складок, драпіровок

Загальні правила побудови рисунка одягу. Умовності в рисунках під час передачі об'єму. Розмітка при малюванні комірів, вирізів, рукавів. Малювання поясного одягу, жіночого одягу легкого і костюмного асортиментів дитя­чого одягу.

Графічне зображення складок і драпіровок, форма, яку вони можуть утворювати.

Лабораторно-практична робота. Малювання одягу різ­ного силуету.

Розділ V

^ КОНСТРУЮВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ

ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Тема 1. Роль конструювання і моделювання одягу

Історія розвитку одягу. Цілі та завдання конструюван­ня і моделювання одягу. Сучасні тенденції моди. Етапи створення одягу.

^ Тема 2. Коротка характеристика методів конструювання одягу. Види моделювання

Коротка характеристика методів конструювання одягу. Особливості конструювання з примірюванням і без ньо­го. Творче, технічне, художнє моделювання. Поняття про типові фігури.

^ Тема 3. Основи художнього оформлення одягу

Стиль і мода. Основні принципи композиції одягу. Види постійного і змінного оздоблення. Художнє оформ­лення виробів за народними традиціями.

Тема 4. Види і класифікація жіночого одягу

Класифікація жіночого одягу за сезоном, віком, при­значенням. Види жіночої сукні за силуетом, конструкти­в-ними особливостями. Вимоги до одягу.

^ Тема 5. Опис зовнішнього вигляду швейних виробів

Загальна характеристика моделі, подетальна характе­ристика кожного вузла окремо.

Лабораторно-практична робота. Зробити опис вибра­ної моделі.


^ Тема 6. Види конструкції рукавів. Моделювання рукавів

Особливості конструкції втачних, реглан, суцільно-кроєних рукавів. Кількість деталей, назви зрізів і швів. Особливості конструювання рукавів залежно від оформ­лення нижнього зрізу й окату. Моделювання коротких і довгих рукавів.

^ Тема 7. Особливості конструкції горловини у швейних виробах, її моделювання

Конструктивні особливості вшивних і суцільнокроє-них комірів, кількість деталей, назви зрізів і швів. Побу­дова і моделювання форм вирізу горловини.

Лабораторно-практичні роботи.

1. Побудова креслення вшивних комірів.

2. Побудова форм вирізу горловини.

Тема 8. Правила обмірювання фігури людини, їх умовне позначення і запис

Правила обмірювання фігури людини. Головні та проміжні обміри, їх умовне позначення і запис.

^ Лабораторно-практична робота. Знімання обмірів фі­гури людини.

Тема 9. Особливості конструкцій, моделювання та побудова креслення різних моделей спідниць

Різновиди спідниць за конструкціями: прямі, конічної форми, клинки. Кількість деталей спідниць різних конст­рукцій, назви зрізів і швів.

Лабораторно-практичні роботи.

1. Побудова креслення основи прямої спідниці.

  1. Побудова креслення спідниць чотири- і шестикли-
    нок.

  2. Побудова креслення спідниць конічної форми.

Тема 10. Різновиди жіночих брюк, їх моделювання і по­будова креслення

Види брюк за конструкцією. Кількість деталей, назви зрізів та швів. Особливості моделювання брюк різних фа­сонів.

Лабораторно-практична робота. Побудова креслення жіночих брюк.

^ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

До теми 2. Користуючись методом технічного моделювання, перенести основну грудну виточку: у лінію та­лії, пройми, горловини, бокового зрізу, середини полочки, в рельєф.

До теми 3. За допомогою ручних інструментів та на швейній машині виготовити різні види постійного оздоб­лення: прості та фігурні вафлі, буфи, зубчики, защипи; пришити мереживо, тасьму, в'юнчик, оборку, рюш; про­класти оздоблювальну строчку.

Виготовити виріб побутового призначення однією з технік вишивання, взявши за основу народні тради­ції.

До теми 4. Побудова креслення основи жіночої сукні з ушивним рукавом. Побудову виконуємо в три етапи: побудова базисної сітки креслення, побудова спинки і переду.

Зняття викрійки з журналів мод різних типів. Читання таблиць розмірів, схем листів викрійок. Способи зняття деталей виробу з листа викрійок. Види міток і контроль­них знаків деталей.

До теми 6. За допомогою правил технічного моделю­вання виконати моделювання довгого і короткого рука­вів: ліхтарик, буф, дзвіночок, рукава, зібраного по окату, розширеного донизу і по всій довжині.

До теми 9. Виконати моделювання спідниць різних фасонів на основі прямої двошовної спідниці: трапеції, напівкльош, з рельєфами, з розрізом, зі шліцею, з кокет­кою, зі складками, з підрізами, з драпіруванням, із запа­хом.

Розробка викрійки обраної моделі спідниці за допо­могою правил технічного моделювання.

До теми 10. Виконати моделювання брюк на основі: з одним або двома защипами по верхньому зрізу, завужених або розширених донизу, з манжетами.


Розділ VI

^ ОХОРОНА ПРАЦІ

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охо­рона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Дода­ткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників для виконання робіт із підвищеною небезпе­кою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конститу­ція України, Закон України «Про охорону праці», «Ко­декс законів України про працю», «Основи Законодавст­ва України про охорону здоров'я населення», Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження та усунення небезпечних та шкідливих вироб­ничих чинників, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колек­тивний договір. Укладання і виконання. Права працівни­ків на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правила та інструкції з охорони праці.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про вироб­ничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випад­ки, пов'язані з роботою на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і проф-отруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на ви­робництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захво­рювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

Скачать, 112.97kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru