Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Бібліотечна чернігівщина

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/5
Дата02.04.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
Діалог партнерів: співробітництво відділу краєзнавства Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка з товариством
Багата і прекрасна Чернігівська земля, славна своєю історією, чарівною природою і людьми, що звеличують її своєю працею, творчіс
Матюшенко А.В.
Зелинська В.В.
Подобный материал:
1   2   3   4   5
^

Діалог партнерів: співробітництво відділу краєзнавства

Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка з товариством


Чернігівське земляцтво” у Києві.


^

Багата і прекрасна Чернігівська земля, славна своєю історією, чарівною природою і людьми, що звеличують її своєю працею, творчістю.


Минуле залишає нам чудові пам’ятки культури, величні споруди, дивовижної краси витвори, поетичні легенди і сказання і, звичайно ж, книги, що хвилюють нас і зараз. І чим швидше плин часу, тим наполегливіше прагнемо ми доторкнутися до таланту, мудрості і щедрості предків – щоб стати духовно багатшими, щоб краще зрозуміти день нинішній, щоб заглянути в майбутнє. І передати прийдешнім поколінням те, що створили руки майстрів, що жили до нас.

Зберігати і поширювати знання про традиційну культуру краю покликані бібліотеки. Одним з головних напрямків діяльності Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка вже багато років є краєзнавство. Займається цією діяльністю відділ краєзнавства, який працює як окремий підрозділ бібліотеки з 1994 року. А до цього в бібліотеці існував кабінет краєзнавства у складі інформаційно-бібліографічного відділу. За цей час був сформований багатий краєзнавчий фонд, довідково-бібліографічний апарат, зведений систематичний краєзнавчий каталог якого містить більше 80 тисяч карток з описом різних джерел інформації, що зберігаються не тільки в книгосховищах області, але і за межами Чернігівщини й України (Москва, Санки-Петербург, Рига, Гомель, Ташкент, Тула і т.п.). На основі цього ДБА готуються кандидатські і докторські дисертації, пишуться магістерські і дипломні роботи нашими користувачами, створюються краєзнавчі бібліографічні посібники.

Невід’ємною частиною роботи зі збереження і поширення інформації з традиційної культури Чернігівщини є більш ніж 30-літня діяльність клубу „Краєзнавець”. Ще в 1972 році в обласній бібліотеці стали проводитися краєзнавчі „п’ятниці”, куди запрошувалися відомі вчені, письменники, журналісти, ветерани Великої Вітчизняної війни, діячі мистецтва.

У 1974 році об’єднання краєзнавців стало іменуватися клубом „Краєзнавець”. Незмінним його президентом усі ці роки є декан історичного факультету ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, професор Олександр Борисович Коваленко.

Дослідницька робота членів клубу „Краєзнавець” досить широка і різноманітна. Нові матеріали публікуються на сторінках місцевої преси. Члени клубу виступають з доповідями і повідомленнями на всеукраїнських і міжнародних історико-краєзнавчих конференціях.

В останні роки діяльність клубу „Краєзнавець” дещо змінилася. До традиційних форм проведення заходів додалися вечори-зустрічі, бенефіси читачів, презентації книг місцевих учених-істориків, економістів та письменників.

Тісні контакти налагоджені бібліотекою і з товариством „Чернігівське земляцтво” у Києві. На діяльності цього цікавого співтовариства хотілося б зупинитися докладніше.

Земляцький рух в Україні має глибокі корені. Ще в середині ХІХ століття при Московському університеті виникли Полтавське, Херсонське, Київське студентські земляцтва. Адже земляцтво – це об’єднання громадян за походженням з однієї місцевості. Стимулом до такого добровільного об’єднання послужила потреба у спілкуванні в рідному середовищі.

Дух земляцьких відносин обласних, районних і навіть окремих населених пунктів, у т.ч. і нашої Чернігівщини, гуляв на Київських пагорбах ще на початку 90-х років ХХ століття. Ідеї об’єднання втілилися в життя 22 березня 1996 року, коли на установчих зборах киян – вихідців з Чернігівщини було створене товариство „Чернігівське земляцтво”. Згодом це об’єднання стало одним із найчисленніших і активних серед 27-ми столичних земляцтв. Відзначене Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за великий внесок в економічний і духовний розвиток Чернігівської області. Зараз його склад нараховує майже 2 тисячі уродженців Чернігівщини, які волею долі опинилися в Києві. Серед них відомі державні і політичні діячі, учені, представники бізнесу, працівники культури, мистецтва, охорони здоров’я, студентська молодь. Це і відомі політичні діячі Левко Лук’яненко, Іван Плющ, Леонід Кучма, Федір Шпиг, письменники Юрій Мушкетик, Анатолій Погрібний, Олекса Ющенко, Леонід Горлач, Іван Корбач, художники Василь Лопата, Микола Стратилат, Олександр Івахненко, артисти Алла Кудлай, Володимир Данилець, Валерій Буймістер, Людмила Давимука і багато інших відомих людей.

У структурі товариства існують 20 регіональних центрів, ветеранське і молодіжне об’єднання, група ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Діяльність „Чернігівського земляцтва” різноманітна. Це – реалізація проектів з надання гуманітарної допомоги рідним школам, установам культури й охорони здоров’я, впорядкування пам’ятників історії та культури, підтримка обдарованої молоді та ветеранів, допомога в проведенні багатьох чернігівських акцій у Києві, наприклад, виставки „Сіверські контракти”, творчих звітів художніх колективів області, організація масових екскурсій на Чернігівщину, зустрічі з керівниками області, районів.

Невід’ємною частиною життя „Чернігівського земляцтва” є видавнича діяльність. Візитною карткою товариства стали щорічні календарі. Цей оригінальний літопис нашого краю був розпочатий ще в 1997 році. Узявши за основу „Черниговский историко-археологический отрывной календарь на 1906 год”, підготовлений у свій час діячами статистичного комітету Чернігівського губернського земства і, який зберігається тепер у фондах нашої бібліотеки, укладачі перший свій календар присвятили рецептам народної медицини відомого фітотерапевта Наталі Земної (Зубицької), що теж народилася на Чернігівщині – у с. Крехаїв Козелецького р-ну.

Усі наступні календарі цілком присвячені історії і культурі Чернігівщини. За ці роки були видані „Історичний календар Чернігівщини”, “Календар Чернігівщини – на межі тисячоліть, 1999-2000”, у якому зібрані матеріали про історичні персоналії Чернігівщини від князів Х-ХІ ст. до наших днів – про тих, хто складає славу Чернігівщини, „Чернігівщина земля козацька”, у якому була зроблена спроба розповісти про історію козаччини не у масштабі всієї України, а в окремо взятому регіоні, „Чернігівщино, земле моя”, присвячений природі Чернігово-Сіверщини, „Духовні святині Чернігівщини”, де мова йде про релігійно-духовні святині нашої землі, її церкви, монастирі, собори. У 2003 році до 60-річчя звільнення Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників був виданий спеціальний випуск календаря „Чернігівщина в огні”, восьмий випуск календаря 2004 року присвячений музичним традиціям Чернігівщини, і називається він „Співоче поле Чернігівщини”. Дев’ятий випуск календаря – 2005 року „Чернігівщина краєзнавча” присвячений розвитку історичного краєзнавства в області. Книга відображає всі аспекти краєзнавчого руху на Чернігівщині. Характерно, що саме подвижницька діяльність чернігівської наукової і творчої інтелігенції минулого заклала належний фундамент розвитку краєзнавства у краї, яке пізніше виросло до рівня державної справи. Зусиллями викладачів гімназій, духовної семінарії, письменників, урядовців видавались “Земский сборник Черниговской губернии”, “Труды Черниговской губернской архивной комиссии”, праці губернського статистичного комітету, інші видання, які зараз зберігаються у фондах нашої бібліотеки. Всі вони не втратили значення і в наш час і викликають неабиякий попит у користувачів.

У 20-30-х роках ХХ ст. ентузіасти краєзнавчої справи об’єднувались у гуртки і товариства. Найбільш дієвими були історико-краєзнавчі товариства у Чернігові та Ніжині.

На початку 60-х років ХХ ст. краєзнавчий рух у нашому краї значно пожвавлюється. Було прийнято урядову постанову про створення 26-томного видання “Історії міст і сіл Української РСР”, один з томів якого присвячено Чернігівській області. Зусиллями ентузіастів-науковців, працівників бібліотек і музеїв, вузівських викладачів видання побачило світ.

У 90-х роках ХХ ст. відродилося Всеукраїнське товариство краєзнавців, а з ним і чернігівський осередок. Дослідження краю значно пожвавились.

Календар 2006 року „Собори наших душ” – ювілейний. Він присвячений десятій річниці створення земляцтва, розповідає про віхи його становлення діяльність регіональних осередків та об’єднань, відомих людей, події, а також про інші земляцтва столиці.

Усі календарі поєднує одне – у кожнім з них подаються матеріали про членів товариства «Чернігівське земляцтво».

При підготовці цих унікальних видань редколегія та автори-укладачі дуже широко використовують довідково-бібліографічний апарат і фонд нашої бібліотеки. Потрібний матеріал, підготовлений працівниками відділу, ксерокопіюється, а останнім часом сканується й електронною поштою або факсом відправляється в Київ.

Необхідно відзначити, що майже усі випуски календаря були презентовані на засіданнях клубу „Краєзнавець” за участю представників редколегії видання і членів Ради товариства. Голова Ради Віктор Ткаченко, виступаючи на одній з презентацій видань земляцтва, говорив про те, що без творчого внеску бібліотеки календарі не стали б такими неординарними і висловив надію на подальше співробітництво. Все це стало можливим завдяки постійній увазі до нашої діяльності директора Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка П.В. Грищенка. Саме його піклування дає нам можливість вчасно донести потрібну інформацію до укладачів календарів, належним чином підготуватися до презентацій і зустрічей з нашими партнерами. Так, наприклад, 2005 року відбулась традиційна презентаційна зустріч з членами Ради товариства та авторами-укладачами календаря “Чернігівщина краєзнавча” Б. Іваненком та І. Корбачем. Бібліотеки області безкоштовно отримали це видання, а також нові книги наших земляків І. Корбача “Їхала цариця нашим краєм” та Л. Горлача “Руїна”. Громадськість Чернігова, користувачі бібліотеки теж мали змогу ознайомитись з цими виданнями та поспілкуватися з шанованими людьми, отримати книги з автографами письменників. Діалог виявився цікавим та змістовним.

Також дуже цікаві й інші видання „Чернігівського земляцтва”, що були презентовані в минулі роки в стінах нашої бібліотеки. Це і „Батьківський поріг” – книга, що містить короткі дані про членів „Чернігівського земляцтва”, довідкове видання „Хто є хто на Чернігівщині”, книги про населені пункти нашої області, презентаційний альбом “Чернігівщина: факти, події, постаті”, фотоальбом “Симфонія Сіверянського краю” та книги “Чернігівщина інкогніто”, випущені за сприяння Чернігівської облдержадміністрації, здобутки чернігівських письменників, альбоми художників та ін. За найактивнішої підтримки земляцтва видається журнал “Літературний Чернігів”. Приємним подарунком до ювілею став інформаційно-аналітичний вісник „Чернігівське земляцтво. Кроки становлення. 1996-2006”. Має земляцтво і свій друкований орган – щомісячну газету „Отчий поріг”, на сторінках якої публікуються матеріали про життя земляцтва, і яка вже стала своєрідним символом земляцького єднання. Головний редактор часопису, відомий український поет Леонід Горлач є взірцем високопрофесійного підходу до справи. У цьому виданні можна знайти й інформацію про співпрацю та взаємозбагачення „Чернігівського земляцтва” у Києві та Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка в справі збереження і популяризації традиційної культури Чернігівщини.


І. Я. Каганова,

зав. відділом краєзнавства

ЗМІСТ


Передмова 3


Феофілова Л.В. Основні підсумки науково-дослідної роботи Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка, здійсненої у 2001-2005 рр. 4


^ Матюшенко А.В. Практика інноваційної діяльності бібліотек ЦБС: вітчизняний і зарубіжний досвід 18


Зелінська В.В. Склад користувачів відділу документів з суспільних та гуманітарних наук за період з 1991 по 2005 рр. 29


^ Зелинська В.В. Вивчення ефективності використання фонду періодичних видань у відділі документів з суспільних та гуманітарних наук 36


Прожига Є.М. Комерційний фонд літератури як нетрадиційна форма задоволення запитів користувачів абонементу ОУНБ ім. В.Г.Короленка 42


Феофілова Л.В. Библиотеки Черниговщины в годы Великой Отечественной войны: страницы истории 47


Матюшенко А.В. «Краща бібліотека року» 57


Каганова І.Я. Діалог партнерів і співробітництво відділу краєзнавства Чернігівської ОУНБ ім. В.Г.Короленка з товариством «Чернігівське земляцтво» у Києві 65

1 За участю працівників ОУНБ

1   2   3   4   5

Скачать, 463.78kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru