Загрузка...
Категории:

Загрузка...

План заходів з виконання покладених на Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію завдань на 3 квартал 2011 року

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/3
Дата02.04.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
Содержание
I. Участь у розвитку законодавства
II. Вдосконалення механізмів регулювання
III. Розроблення та реалізація Державних і регіональних програм
IV. Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність
VI. Забезпечення розв’язання гострих екологічних проблем у регіонах України
VII. Міжнародне співробітництво
VIII. Екологічна наука, освіта і громадськість
Реалізація пріоритетів охорони та збереження довкілля.
X. Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Державне підприємство «Санаторій «Південний»
ДП «Санаторій «Курпати»
ДП «Клінічний санаторій «Місхор»
ТОВ «Центрінвест»
Санаторний комплекс «Дюльбер»
ТОВ «Гарант – СВ» Пансіонат «Мрія»
ТОВ «Ріф-сервіс», Аквапарк
Провадження діяльності, що пов’язана з збереженням природно-заповідного фонду
ТОВ “Трал”
Водопровідно-каналізаційні господарства
Провадження діяльності, що пов’язана з використанням водних живих ресурсів
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖУЮ


Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища


__________________Жила П.Б.


"____"____________2011р.
План

заходів з виконання покладених на Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

завдань на 3 квартал 2011 року


з/п

Назва заходу

рішення, на підставі яких виконується захід

Виконавець

Строк виконання

Результати виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект
^

I. Участь у розвитку законодавства

1.1

Підготовка та надання пропозицій Мінприроди про внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища.


Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж

кварталу

Удосконалення законодавства у галузі охорони навколишнього природного середовища..^

II. Вдосконалення механізмів регулювання

2.1

Удосконалення механізмів розгляду і видачі документів дозвільного характеру.

Участь у роботі дозвільного центру, з метою належної організації дозвільно – погоджувальної діяльності.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

постанова КМУ від 21.05.2009 № 526

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Спрощення процедур підготовки і отримання документів дозвільного характеру для заявників.
2.2

Участь у землевпорядних нарадах, погодження матеріалів з раціонального використання земельних ресурсів.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Раціональне використання земельних ресурсів.^

III. Розроблення та реалізація Державних і регіональних програм

3.1

Надання пропозицій до програми соціально-економічного розвитку регіону і підготовка звітної інформації з виконання розділу «Охорона навколишнього природного середовища».

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Пропозиції до вирішення основних екологічних проблем у регіоні АР Крим. Звітні матеріали про виконання розділу «Охорона навколишнього природного середовища» програми соціально-економічного розвитку регіону.
3.2

Участь у розробленні нових екологічних рограмм регіонального розвитку, обласних комплексних рограмм.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Формування систематизованого переліку заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів у галузі охорони навколишнього природного середовища.
3.3

Забезпечення виконання і здійснення контролю заходів, підготовка і подання до Мінприроди річних звітів про стан виконання:

- Загальнодержавної програми формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки;

- Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.
Закон України «Про екологічну мережу України»


Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів».

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Аналітична інформація про стан виконання заходів рограмм.
3.4

Організація та ведення моніторингу об’єктів довкілля.

Постанова КМУ від 30.03.98 №391, Постанова ВРУ від 20.02.2003 №565-ІVПрацівники інспекції

упродовж кварталу

Проведення спостережень за станом довкілля, забезпечення реалізації заходів Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища.

3.5

Здійснення контролю за виконанням суб’єктами господарювання заходів регіональних програм.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Контроль за виконанням заходів, передбачених регіональними і обласними програмами.^

IV. Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність

4.1

Розгляд матеріалів і видача дозволів на:

- розміщення відходів;

- зберігання, використання, отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

- днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Надання дозволів відповідно до чинного законодавства.

4.2

Розгляд матеріалів та надання погоджень:

- проекту буріння експлуатаційних водозабірних свердловин;

- паспорта місць видалення відходів;

- режимів рибогосподарської експлуатації;

- містобудівних обгрунтувань ДБН Б.1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження містобудівного обгрунтування».Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекціюПрацівники інспекції


упродовж кварталу


Надання погоджень відповідно до чинного законодавства.

4.3

Розгляд матеріалів та надання висновків:


- про погодження (матеріалів вибору земельної ділянки для розміщення об'єктів/ місць розташування об'єктів/ проекту відведення земельної ділянки);

- державної екологічної експертизи.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції,


упродовж кварталу

Надання висновків відповідно до чинного законодавства.

V. Практичні заходи щодо реалізації державної політики
5.1

Участь у судових засіданнях, за розглядом справ, де стороною є Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію


Сектор правового забезпечення

упродовж кварталу

Забезпечення накладення відповідальності на порушників законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.^

VI. Забезпечення розв’язання гострих екологічних проблем у регіонах України

^

VII. Міжнародне співробітництво

7.1

Прийняття участі у засіданнях Робочої групи з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації з питань забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 18 грудня 1998 року

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Контроль виконання вимог Угоди, поліпшення стану навколишнього природного середовища.
7.2

Забезпечення проведення моніторингу морської середи у рамках виконання міжнародних зобов'язань України по охороні Чорного моря.

Регіональна Програма Моніторингу Забруднення «Black Sea Regional Integrated Monitoring and Assessment Program (BSIMAP)»

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища.
^

VIII. Екологічна наука, освіта і громадськість

8.1

Забезпечення регулярного інформування ЗМІ про діяльність Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції (підготовка статей за матеріалами інспекційних перевірок, висвітлення на веб-порталі Мінприроди інформаційних матеріалів, співпраця із журналістами різних видань під час проведення акцій, семінарів, робочих нарад тощо).

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Підвищення інформованості населення про діяльність ДАЧЕІ.
8.2

Участь у науково - практичних конференціях, семінарських заняттях для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які організовує Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Закон України «Про державну службу»

Працівники інспекції

Відповідно до Плану-графіку на 2011 рік

Підвищення кваліфікації посадових осіб інспекторського складу та набуття ними знань.
8.3

Формування зв’язків з громадськими природоохоронними організаціями з актуальних питань охорони природних об’єктів, контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Працівники інспекції

упродовж кварталу
^

Реалізація пріоритетів охорони та збереження довкілля.
IX. Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної екологічної політики

9.1

Підготовка проектів матеріалів атестацій та атестація відділів інструментально-лабораторного контролю, первинна та періодична атестація відділу екологічного контролю і радіаційної на право виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного контролю та нагляду.

Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію

Працівники інспекції

упродовж кварталу

Атестація відповідних підрозділів органів Мінприроди на право проведення вимірювань.^

X. Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Провадження діяльності, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обсязі більш як 5 тис. тонн на рік, водоспоживання та водовідведення більше 25 тис. м3 на рік

10.1

^ Державне підприємство «Санаторій «Південний»

98690, м. Ялта, смт. Форос, 1.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» закон України «Про основні засади державного екологічного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанова КМУ від 19.03.2008р. №212 Наказ Мін природи від 06.12.2006р №526

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Липень

2011 року

Забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання
10.2

^ ДП «Санаторій «Курпати»

ЗАО лікувально – оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

38659, АР Крим, м. Ялта, смт. Курпати, Алупкінське шосе,12


-//-

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Липень

2011 року

- « -
10.3

^ ДП «Клінічний санаторій «Місхор»

ЗАО лікувально – оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

98671, АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, Алупкінське шосе,9


-//-

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Серпень

2011 року

- « -
10.4

^ ТОВ «Центрінвест»

98635, АР Крим,

м. Ялта, Приморський парк ім.. Гагаріна , Б.1


-//-

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Серпень

2011 року

- « -
10.5

^ Санаторний комплекс «Дюльбер»

Управління справами апарату Верховної ради України

(СК Дюльбер 1 відділення, Дача «Місхор»

2 відділення санаторій «Морський прибой», 3 відділення санатрий «Дюльбер»

98671, АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз – 1, Алупкінське шосе,6,19.


-//-

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Вересень

2011 року

- « -
10.6

^ ТОВ «Гарант – СВ» Пансіонат «Мрія»

98689, смт Сїмеїз, смт Понізовка.

Юридична адреса: 95001, м. Сімферополь, Центральний ринок, вул. Чехова, 51


-//-

Інспекторський склад відділу

м. Ялта

Вересень

2011 року

- « -
10.7

^ ТОВ «Ріф-сервіс», Аквапарк

АР Крим, Сакський район, ст. Прибережна

-//-

Інспекторський склад відділу

м. Євпаторія

Липень 2011 р.

- « -^

Провадження діяльності, що пов’язана з збереженням природно-заповідного фонду

10.8

Регіонально- ландшафтний парк « Тиха бухта»

м. Феодосія. смт. Коктебель


Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанова КМУ від 19.03.2008 року №212 Наказ Мінприроди від 06.12.2006 року №526

Інспекторський склад відділу

м. Феодосія

Серпень

2011року

Забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання
Суб’єкти господарювання, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II класу небезпеки, або такі, що забезпечують перевезення небезпечних вантажів.  1   2   3

Скачать, 270.07kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru