Загрузка...
Категории:

Загрузка...

«Про міжнародне приватне право»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 70.08 Kb.
Дата02.04.2012
Размер70.08 Kb.
ТипЗакон
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

психології, соціології та права

Протокол №12 від 01.09.2011р.


Питання до заліку(іспиту) з дисципліни «міжнародне приватне право»


 1. Поняття міжнародного права.

 2. Співвідношення між публічним та приватним міжнародним правом.

 3. Сфера дії міжнародного приватного права, його роль в організації міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків.

 4. Значення міжнародного приватного права в перебудові зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 5. Предмет міжнародного приватного права. Приватні відносини міжнародного характеру.

 6. Поняття та види іноземного елемента у відносинах цивільно-правового характеру.

 7. Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві.

 8. Визначення застосованого права на основі колізійних норм внутрішньодержавного права.

 9. Визначення застосованого права на основі уніфікованих колізійних норм.

 10. Вибір застосованого права сторонами правовідносин.

 11. Співвідношення міжнародного приватного права з українським приватним правом та публічним правом.

 12. Принципи та функції міжнародного приватного права.

 13. Історія науки міжнародного приватного права.

 14. Загальні положення про джерела міжнародного приватного права.

 15. Види джерел міжнародного приватного права.

 16. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону.

 17. Судова та арбітражна практика окремих країн як джерела міжнародного приватного права.

 18. Питання про доктрину та «автономію волі» як джерела міжнародного приватного права.

 19. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права.

 20. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.

 21. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.

 22. Види міжнародних договорів.

 23. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми.

 24. Судова практика Міжнародного суду ООН з питань міжнародного приватного права.

 25. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї.

 26. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).

 27. Поняття, структура та види колізійних норм.

 28. Визначення типу та виду колізійних прив’язок.

 29. Застосування колізійних норм.

 30. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.

 31. Застереження про публічний порядок.

 32. Застосування імперативних норм.

 33. Наслідки обходу закону.

 34. Встановлення змісту іноземного закону.

 35. Особистий закон (Lex personalis). Зміст і види цієї колізійної прив’язки в одному з двох варіантів: як закон громадянства (Lex patriar) або закон місця проживання (Lex domicilii).

 36. Зміст та призначення колізійної прив’язки закону «національності» юридичної особи (Lex societatis).

 37. Зміст колізійної прив’язки закону місця знаходження речі (Lex rei sitae).

 38. Зміст колізійної прив’язки закону, обраного особами, що укладають угоду (Lex voluntatis) або правило «автономної волі». та обмеження, що на неї накладаються.

 39. Закон місця вчинення акта (Lex loci actus).

 40. Зміст та види колізійної прив’язки: закон місця здійснення договору; закон місця вчинення угоди, що визначає її форму; закон вчинення актів громадського стану та закон місця виконання зобов’язання.

 41. Зміст та призначення закону держави продавця (Lex venditoris).

 42. Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів 1955 р.

 43. Зміст і призначення колізійного принципу закону місця вчинення правопорушення (Lex loci delicti comissi).

 44. Зміст і призначення закону суду (Lex fori).

 45. Закон прапору (Lex Flagi).

 46. Поняття режиму в міжнародному приватному праві та його види. Визначення режиму.

 47. Зміст національного режиму за Паризькою конвенцією 1883 р. про охорону промислової власності.

 48. Національний режим юридичних осіб — Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96).

 49. Режим найбільшого сприяння.

 50. Спеціальний режим фізичних та юридичних осіб.

 51. Пільговий режим юридичних осіб.

 52. Зміст поняття «суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин» у міжнародному приватному праві.

 53. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.

 54. Поняття «іноземець» в українському праві.

 55. Юридичне значення поняття «подвійне громадянство» в Україні.

 56. Режими правового статусу іноземців в Україні.

 57. Цивільно-правовий статус біженців та вимушених переселенців.

 58. Цивільна право- та дієздатність українських громадян за кордоном.

 59. Способи захисту прав та інтересів українських громадян за кордоном.

 60. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Поняття «національність» та «державна приналежність» стосовно юридичних осіб.

 61. Значення визначення національності юридичних осіб.

 62. Сфера дії особистого статусу юридичної особи.

 63. Змінення особистого статусу юридичної особи.

 64. Транснаціональні корпорації в міжнародному приватному праві.

 65. Правове положення іноземних юридичних осіб в Україні, умови ведення ними діяльності в Україні.

 66. Представництва та філіали іноземних юридичних осіб в Україні.

 67. Цивільна правоздатність українських юридичних осіб за кордоном.

 68. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.

 69. Теорія «абсолютного імунітету» держави та її власності.

 70. Види «абсолютного імунітету».

 71. Теорія «функціонального імунітету» держави та її власності.

 72. Судовий імунітет держави та виключення з нього.

 73. Імунітет представника держави від юрисдикції.

 74. Імунітет держави з виконання судового рішення.

 75. Згода держави на відмову від імунітету

 76. Правове положення міжнародних організацій у міжнародному приватному праві.

 77. Поняття права власності у національному законодавстві України.

 78. Питання права власності у міжнародному приватному праві.

 79. Колізійне регулювання права власності.

 80. Закон місця знаходження речі та ролі цієї прив’язки.

 81. Загальні питання права власності у відносинах з «іноземним елементом» за законодавством України.

 82. Регулювання питань права власності іноземних юридичних осіб на території України.

 83. Регулювання питань права власності міжнародних організацій на території України.

 84. Регулювання питань права власності іноземних держав на території України.

 85. Регулювання питань права власності іноземних громадян на території України.

 86. Об’єкти, що не можуть перебувати у власності «іноземного елемента» згідно законодавства України.

 87. Правове положення власності України і українських суб’єктів права за кордоном. Способи їх захисту.

 88. Роль і функції українських консулів у сфері захисту української власності за кордоном.

 89. Загальне поняття зовнішньоекономічного договору.

 90. Законодавство України про зовнішньоекономічні договори (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91).

 91. Зовнішньоторгова угода (контракт).

 92. Поняття та визначення контракту у міжнародному приватному праві (Віденська конвенція 1980 р. про міжнародні договори купівлі-продажу товарів).

 93. Національне законодавство України про форму зовнішньоекономічного договору.

 94. Основні вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 05.10.95 № 75.

 95. Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів.

 96. Імпорт (експорт) товарів посередниками.

 97. Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій.

 98. Товарообмінні (бартерні) операції.

 99. Міжнародні договори про торговельно-економічне та інші види співробітництва.

 100. Поняття делікту та деліктного зобов’язання.

 101. Умови настання деліктного зобов’язання в національних правових системах.

 102. Вплив усуспільнення виробництва та науково-технічного прогресу на деліктні зобов’язання.

 103. Колізійні питання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» у національному праві.

 104. Регулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» у внутрішньодержавному законодавстві України.

 105. Норми про зобов’язання з делікту у міжнародних договорах України.

 106. Доктрина про Міжнародний цивільний процес.

 107. Органи, що займаються захистом суб’єктивних цивільних прав та принцип lex fori.

 108. Національні акти України про засади процесуального статусу іноземців та іноземних підприємстві організацій.

 109. Національні акти іноземних держав про засади процесуального статусу іноземців та іноземних підприємстві організацій.

 110. Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України.

 111. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах об’єднань держав.

 112. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності.

 113. Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативних актах України.

 114. Норми про підсудність спорів з «іноземним елементом» у міжнародних договорах.

Завідувач кафедри І.О.Котик

Керівник курсу А.С.Киричук

Скачать, 2337.3kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru