Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Вступ

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница72/90
Дата09.03.2012
Размер6.31 Mb.
ТипДокументы
8. Складання проектів щодо встановлення меж сільських населених пунктів
8.2. Виготовлення та оформлення технічної документації
8.3. Перенесення проекту в натуру
Подобный материал:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   90
^

8. Складання проектів щодо встановлення меж сільських населених пунктів

8.1. Мета і зміст складання проектів


Складання проектів щодо встановлення меж сільських населених пунктів здійснюється на підставі Технічних вказівок з цього питання, схвалених Науковою радою Українського науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту по землеустрою від 11 жовтня 1991 р. (протокол №5) і затверджених Держкомземом України 30 жовтня 1991 р.

Проекти встановлення меж сільських населених пунктів складаються з метою забезпечення реалізації прав сільських Рад з регулювання земельних відносин на території сільських населених пунктів, що знаходяться у їх віданні.

Під час визначення території населеного пункту слід керуватись: Постановами Верховної Ради України, рішеннями відповідних Рад, Земельним кодексом України, згаданими технічними вказівками та іншими діючими нормативно-технічними документами з цих питань.

Проекти включають техніко-економічне обґрунтування розмірів сільських населених пунктів з урахуванням розроблених проектів планування та забудови і перспектив розвитку землеволодіння та землекористування.

Проекти встановлення меж сільських населених пунктів розробляються на підставі завдання на проектування, яке складається сільською Радою одночасно по всіх сільських населених пунктах, розташованих на території цієї сільської Ради. Проекти розглядаються і погоджуються сільською Радою, затверджуються районного (міською) Радою.

На основі затверджених проектів встановлюються межі сільських населених пунктів у натурі.

До підготовчих робіт відносяться:

♦ збір, вивчення та аналіз планово-картографічних матеріалів, земельно-облікової документації, матеріалів відводу земель в межах села, проекту планування та забудови, проектів внутрігосподарського землеустрою, проектної документації з питань охорони навколишнього прирородного середовища і грунтоводоохорони, матеріалів інвентаризації земель, даних про склад та чисельність населення;

♦ обстеження території сільського населеного пункту, вибір опорного планово-картографічного матеріалу, визначення обсягів польових вимірювальних робіт з метою приведення планово-картографічного матеріалу у відповідність з натурою;

♦ нанесення на планову основу меж усіх землеволодінь (крім особистих підсобних господарств громадян) і землекористувань, що знаходяться на території сільського населеного пункту;

♦ проведення польового обстеження і погодження меж сільських населених пунктів.

У проекті встановлених меж сільських населених пунктів визначаються функціонально взаємозв’язані території (земельні ділянки), що використовуються для розміщення всього житлового та культурно-побутового будівництва, а також об’єктів виробничого призначення, створення систем інженерного обладнання і благоустрою, забезпечення санітарно-гігієнічних та рекреаційних умов, ведення особистого підсобного господарства, інших потреб.

Загальна площа населеного пункту визначається з урахуванням потреби населення в додатковій площі для розвитку особистих підсобних господарств, індивідуальної забудови тощо.

В межі сільських населених пунктів включають:

♦ зони житлової забудови з ділянками для ведення особистого підсобного господарства (в цілому);

♦ території загального користування з громадськими будівлями, зеленими насадженнями, майданами, водоймищами, вулицями, проїздами;

♦ ділянки для розміщення об’єктів комунального призначення (водозаборів, очисних споруд тощо);

♦ виробничі зони, що знаходяться в межах села;

♦ землі, надані в установленому порядку організаціям, підприємствам, установам для цільового призначення в межах населеного пункту;

♦ рекреаційні зони, що знаходяться в межах населеного пункту або безпосередньо прилягають до нього;

♦ сільськогосподарські угіддя, які розташовані в межах населеного пункту;

♦ резервні території, необхідні для розширення забудови сільських населених пунктів відповідно до перспектив їх розвитку і архітектурно-планіровочної структури.

Проект встановлення меж сільських населених пунктів розробляється на основі та з урахуванням:

♦ вимог контурно-меліоративної організації території;

♦ обґрунтованих даних проектів планування та забудови сіл;

♦ змін в межах населеного пункту, викликаних перерозподілом земель між землеволодільцями та землекористувачами згідно з Земельним кодексом;

♦ даних інвентаризації земель, проведеної згідно з постановок» Верховної Ради Української РСР “Про земельну реформу”.

На стадії складання проекту площа населеного пункту обчислюється як сума контурів, що входять в межі населеного пункту. За основу приймають дані коректування планових матеріалів минулих років. Якщо до населеного пункту відноситься частина площі контура, то обчислена площа всіх ділянок контура повинна бути ув’язана до загальної площі контура.

Вирахування площ здійснюється по окремих землеволодіннях та землекористуваннях, земельних угіддях загального користування. Провадиться розшифровка земель, що не показані на плані, шляхом рекогносцирувального обстеження кварталів населеного пункту. Як правило, на цій стадії робіт використовуються дані попереднього вирахування площ. Площа особистих підсобних господарств вираховується в цілому по населеному пункту.

Експлікація земель в межах населеного пункту складається по землеволодільцях (крім особистих підсобних господарств) і землекористувачах, землях загального користування.

У результаті проведеної роботи складається графічне креслення проекту встановлення меж сільських населених пунктів.

Проект встановлення меж сільських населених пунктів погоджується з суміжними землеволодільцями або землекористувачами, районними (міськими) землевпорядними, природоохоронними, санітарними органами та органом архітектури і подається на розгляд до сільської Ради.

Сільська Рада розглядає проект встановлення меж сільських населених пунктів та зі своїм висновком подає проект на розгляд районної Ради.

Проект встановлення меж сільських населених пунктів розглядається і затверджується районного Радою народних депутатів.

^

8.2. Виготовлення та оформлення технічної документації


До проектної технічної документації входять:

♦ пояснювальна записка;

♦ графічні матеріали;

♦ матеріали погодження та затвердження. Зміст пояснювальної записки включає:

♦ завдання на виконання робіт;

♦ коротку характеристику сільських населених пунктів;

♦ особливості формування території населеного пункту;

♦ погодження границь із суміжними землеволодільцями та землекористувачами;

♦ короткий опис виконаних робіт;

♦ склад земель по угіддях, землеволодільцях та землекористувачах, крім приватних підсобних господарств громадян.

До архівного примірника додаються:

♦ матеріали вирахування загальної площі села;

♦ матеріали польових вимірювань.

Графічні матеріали включають:

♦ викопіровку границь сільських населених пунктів у масштабі 1:10000; 1:25000 або копію проекту внутрігосподарського землевпорядкування;

♦ креслення перенесення елементів проекту встановлення меж в натурі в масштабі 1:10000; 1:5000; 1:2000;

♦ креслення меж сільського населеного пункту в масштабі 1:25000; 1:10000; 1:5000 або 1:2000.

На кресленні показуються: окружна границя, номери межових знаків, румби та міри ліній, назви суміжних землеволодінь та землекористувань; границі, геодані та площі землеволодінь і землекористувань, що знаходяться в межах населених пунктів (крім приватних підсобних господарств громадян); площі кварталів та загальна площа населеного пункту. Креслення супроводжується експлікацією земель населеного пункту по земле-володільцях та землекористувачах, земельними угіддями загального користування.

Землі громадян, що мають у володінні земельні ділянки під приватними підсобними господарствами, а також ділянки, надані їм для індивідуальної забудови, індивідуального городництва та садівництва, що розташовані в межах населеного пункту, приводяться в склад земель сільського населеного пункту загальною площею.

Матеріали погодження та затвердження проектної документації виготовляються в такому складі:

♦ акт польового обстеження, погодження меж населених пунктів;

♦ висновок сільської ради про розгляд проекту встановлення меж сільських населених пунктів;

♦ рішення районної ради про затвердження проекту встановлення меж сільських населених пунктів.

Проектна документація виготовляється в трьох примірниках:

♦ перший примірник - УкрНДІземпроекту;

♦ другий примірник - сільській Раді;

♦ третій примірник - районній Раді.

Якість виконуваних робіт забезпечується встановленою системою контролю, що здійснюється на протязі всього періоду проектування встановлення меж сільських населених пунктів.

^

8.3. Перенесення проекту в натуру


Затверджений районного радою проект встановлення меж сільських населених пунктів переноситься в натуру (на місцевість) на тих ділянках меж, які були спірні або нечітко виражені на місцевості.

Роботи по перенесенню всіх меж сільських населених пунктів в натуру (на місцевість) виконуються за окремою заявкою замовника в таких випадках:

♦ межові знаки встановлюються в таких місцях, де є можливість забезпечити їх надійне зберігання. На тих відрізках границі, де проектні межі співпадають з природними, закріплення їх здійснюється лише кілками (дерев’яними або металевими) довжиною 0,3 - 0,4 м. При цьому 0,08 - 0,1 м їх довжини повинно знаходитись під землею. Окопуються такі межові знаки курганом діаметром 1 м, висотою насипу 0,2 м. Такі знаки, як правило, є тимчасовими на період виконання польових геодезичних робіт;

♦ межові знаки встановлюються на тих відрізках меж села, де неясно виражена границя і є можливість самозахоплення земель. Потрібно забезпечити встановлення межових знаків довгострокового користування через 1,5 - 2,0 км, по периметру межі з метою їх подальшого використання для поновлення окремих відрізків межі села, прив’язки земельних спорів, проведення робіт по упорядкуванню земель землеволодільців та землекористувачів у населених пунктах.

Такі знаки встановлюються ланками по три стовпи кожна.

Знімання межових знаків провадиться, як правило, за допомогою прокладки теодолітних ходів. Координати межових знаків передаються від державної геодезичної мережі або границь землеволодінь та землекористувань. Довжина теодолітних ходів між твердими пунктами, а також і периметр полігонів не повинні перевищувати:

♦ 13 км - при середній довжині сторін між точками 500 м і більше;

♦ 10 км - те ж, 250 м;

♦ 7 км - те ж, 150 м і менше.

Під час виконання робіт з точністю 1:5000 довжину теодолітних ходів слід зменшити в 1,5 рази.

В системі з вузловими точками довжина теодолітних ходів може бути збільшена на 1/3.

Діагональні ходи слід прокладати вздовж існуючих лінійних об’єктів (бажано по одній із сторін смуги відведення або контуру) або в місцях розміщення ділянок землеволодільців та землекористувачів, межі яких підлягають наступному обміну або уточненню.

Горизонтальні кути в теодолітних ходах вимірюють теодолітами середньої точності одним повним прийомом з допустимим розходженням між напівприйомами - І'.

Вирахування кутів проводять із заокругленням до ОД'.

Кутові нев’язки в полігонах і теодолітних ходах не повинні перевищувати ±1'л/у, а при довжині сторін менше 150 ±1,5'л/у.

Відносні величини лінійних нев’язок не повинні перевищувати 1:1000 для сприятливих умов прокладання теодолітних ходів, 1:800 для несприятливих умов. В окремих місцях гірських та заболочених територій допускається пониження точності до 1:600.

Роботи виконуються в системі координат 1942 р. Складається каталог координат межових знаків границі села, а також межових знаків довгострокового зберігання, встановлених під час прокладання діагональних ходів.

Встановлені межі проорюються в 1-2 борозни.

Перенесенню проекту в натуру передує його геодезична підготовка: складання розбивочного креслення, на якому вказуються місця закладання межових знаків, прив’язка теодолітних ходів до границь землеволодінь або землекористувань, пунктів тріангуляції або інших геодезичних знаків, координати яких обчислені в системі 1942 р.

На кресленні приводяться необхідні геодезичні дані (міри ліній, кути, румби або дирекційні кути), порядок виконання робіт.

Способи перенесення проекту в натуру повинні бути простими і забезпечувати необхідну точність робіт.

У результаті виконаних робіт складається креслення меж сільських населених пунктів в масштабі 1:10000, 1:5000 або 1:2000. Масштаб планового матеріалу вибирається залежно від характеру контурності в населеному пункті з тим, щоб дане креслення стало основою для горизонтальної зйомки населеного пункту і впорядкування земель в ньому.

Креслення границь населеного пункту виготовляється на планшетах (тверда основа) або лавсановій плівці розміром 60x80см.

Крім абрисної частини на графічному матеріалі подається внутрірамкове і зарамкове оформлення, яке розміщується на аркушах креслення відповідно до СТП 41.31.120-80.

1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   90

Скачать, 249.18kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru