Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Ванням «Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/3
Дата08.04.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
Содержание
2. Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
3. Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
4. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці
5. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці та техніки безпеки для працівників.
6. Організація проведення навчання учнів з питань безпеки життєдіяльності.
Міністерство освіти і науки
Тематичний план і програма
Тема 4. Пожежна безпека.
Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і професійних захворювань.
Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
Тема 8. Управління роботами з профілактики
Розділ 1. Загальні положення
Розділ 4. Вимоги пожежної безпеки
Розділ 5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Загальні правила поведінки
Розділ 4. Загальні правила поведінки учнів
Розділ 5. Вимоги безпеки під час проведення позакласних, позашкільних заходів
Розділ 6. Вимоги пожежної безпеки
Розділ 8. Побутовий травматизм, попередження і дії при нещасних випадках в побуті
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України
Управління (відділ) освіти ( назва району ) райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ

І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
з ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ


та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

в закладах освіти (назва району)


м. Харків

20 р.

Погоджено:Затверджено:


наказом

від______ № _______ 20 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності


в закладах освіти (назва району)


1. Загальні положення1.1. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти (назва району)» (далі - Положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та учнів закладів освіти (назва району) (далі – заклад).


1.2. Дане Положення розроблене з урахуванням «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - Типове положення), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680 та «Методичних рекомендацій щодо проведення навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності працівників закладів, установ, підприємств, організацій освіти і науки України»;
1.3. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці та техніки безпеки працівників та техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів закладів освіти (назва району) з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та виникнення аварійних ситуації.
1.4. Вимоги Положення є обов’язковими для виконання учасниками навчально-виховного процесу та іншими працівниками закладів освіти (назва району).

1.5. В управлінні (відділі) освіти (назва району) один раз на 3 роки видається наказ про проведення, у відповідності з графіками розробленими управлінням (відділом) освіти, навчання і перевірки знань керівників закладів освіти району, а в закладах освіти (за тими ж графіками) - працівників закладів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.6. Відповідальність за забезпечення організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (назва району) несе в управління (відділі) освіти – керівник служби охорони праці, а в закладах освіти - директор закладу.

1.7. Контроль за дотриманням вимог Положення здійснює (назва вищестоящої установи) та органи державного нагляду за охороною праці і представники профспілки.
^ 2. Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності2.1. Навчання працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини навчання з безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці повинна відповідати Типовому положенню.

Окремому навчанню і перевірці знань з охорони праці підлягають усі працівники закладів освіти (назва району) з урахуванням умов їх праці або їх діяльності (працівники, які працюють у важких і шкідливих умовах праці).

2.2. Для учнів закладів освіти (назва району), під час проведення навчально-виховного процесу, здійснюється навчання з питань безпеки життєдіяльності у вигляді інструктажів з безпеки життєдіяльності та техніки безпеки (безпечна поведінка та техніка безпеки при проведенні навчально-практичних занять, дослідів, чи використанні приладів, устаткування та інструменту, механізмів, матеріалів, речовин, використання яких може призвести до травмування). Крім цього, у вигляді лекцій проводиться навчання з питань збереження здоров’я, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху та попередження побутового травматизму (далі - безпека життєдіяльності). Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань техніки безпеки та безпеки життєдіяльності для учнів визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.3. Навчання учнів закладів освіти (назва району) з питань техніки безпеки та безпеки життєдіяльності для учнів може проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних форм організації навчання (модульного, дистанційного, екстернатного тощо), а також з використанням технічних засобів навчання (аудіовізуальних, комп’ютерних).
2.4. Під час навчання (проведення навчальних занять, зборів та змагань, стрільбищ та інших навчально-виховних заходів за межами закладу) на свіжому повітрі і в сторонніх установах та організаціях на працівників та учнів закладів освіти (назва району) поширюються вимоги чинного законодавства України про охорону праці, пожежну і радіаційну безпеку, електробезпеку, техніку безпеки та безпеку життєдіяльності , інші нормативно-правові документи та нарази і розпорядження вищестоящих установ освіти з цих питань в такому ж порядку, як і в приміщеннях закладу освіти.


^ 3. Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності3.1. Відповідно до Типового положення під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники закладів освіти (назва району) проходять інструктажі, навчання та перевірку знань (раз на три роки) з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та техніки безпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та інших питань безпеки життєдіяльності, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та іншого стихійного лиха.

3.3. Всі керівники закладів освіти та працівники закладів освіти (назва району), а також ті працівники, на яких наказом покладена відповідальність щодо організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності в закладах освіти (назва району) (один раз на три роки) проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у комісії з перевірки знань (назва вищестоящої установи).

3.4. Перевірка знань працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться комісіями закладів у відповідності із затвердженою управлінням ( відділом) освіти (назва району) програмою. До програми включаються питання дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та інших питань безпеки життєдіяльності.

3.5. Працівники закладів освіти (назва району), які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій на яких вони працюють за сумісництвом.

3.6. Начальник управління (відділу), його заступники, начальники відділів головні спеціалісти управління (відділу) інженер з охорони праці та відповідальна особа на яку покладена відповідальність щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності в закладах освіти (назва району) та працівники управління (відділу), які є членами відповідних постійно діючих комісій по перевірці знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, проходять навчання і перевірку знань (раз на три роки) в комісії (назва вищестоящої установи), чи в Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти або курсових комбінатах, які мають відповідні ліцензії, після чого отримують відповідне посвідчення, яке повинне постійно знаходиться у них під час виконання ними службових обов’язків. Всі інші працівники управління (відділу) освіти проходять (раз на три роки) навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у комісії з перевірки знань управління (відділу) освіти.

3.7. Навчання з питань безпеки життєдіяльності всіх працівників (крім працівників робочих спеціальностей - робітників) управління (відділу освіти) та закладів освіти (назва району) проводиться відповідно до «Навчального плану і програми навчання працівників закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти з курсу «Охорона праці та Безпека життєдіяльності», затвердженого Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

Обсяг навчання:

 • керівників, заступників - 36 годин;

 • спеціалістів з охорони праці та з безпеки життєдіяльності і начальника господарчої групи - 72 години;

 • інших працівників – в залежності від характеру роботи, яку вони виконують, але не більше – 72 годин.

Навчання працівників працівники закладів освіти (назва району) робочих спеціальностей – робітників може здійснюватися шляхом проведення для них інструктажів керівниками структурних підрозділів.

3.11. Працівники закладів освіти (назва району) можуть проходити підготовку у вигляді навчання (лекції) з охорони праці та безпеки життєдіяльності безпосередньо в закладі обсягом до 20 годин та шляхом самопідготовки. При навчанні шляхом самопідготовки працівники мають право на отримання консультацій від директора та осіб відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності закладу.

3.12. Остаточне консультування працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та інших питань безпеки життєдіяльності проводиться членами комісій, яка утворюється для перевірки знань за відповідними наказами, безпосередньо перед початком перевірки знань.

3.13. Перевірка знань працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється комісіями, склади яких затверджується наказом по управлінню (відділу) освіти (назва району).

Головою комісії є в закладі освіти призначається директор закладу. До складу комісії може входити один із заступників директора, особи відповідальні за організацію роботи з охорони праці та з безпеки життєдіяльності, представник служби охорони праці (назва вищестоящої установи) (за згодою), представник вищестоящої організації профспілки (в обов’язковому порядку). До складу комісії (за їх згодою) можуть бути залучені:

 • страховий експерт з охорони праці районного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

 • представник районних органів пожежної охорони;

 • лікар районної санітарно-епідеміологічної служби;

 • викладач (в разі проведення очного навчання).

Участь представників спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та державного інспектора інспекції промислової безпеки та охорони праці у соціально-культурній сфері у складі комісії обов’язкова лише під час першої перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб ( не враховуючи ти членів комісії, що залучаються за згодою).

3.14. Усі члени комісії повинні попередньо пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у порядку, установленому Типовим положенням та цим Положення та мати дійсні посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.15. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти (назва району) (білети) складається службою охорони праці і затверджуються (назва вищестоящої установи). На білетах проставляється печатка (назва вищестоящої установи)

3.16. Формою перевірки знань працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності може бути залік за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування або інші форми перевірки знань.

3.17. Результат перевірки знань з питань охорони та безпеки
життєдіяльності працівників закладів освіти (назва району) оформлюється протоколом (див. додатк).

3.18. Працівники закладів освіти (назва району), які під час перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності виявили задовільні результати розписуються в протоколі з перевірки знань. При цьому в зазначеному протоколі в стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, питань безпеки життєдіяльності, виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник закладу освіти (назва району) пройшов перевірку знань.

Видача посвідчень про перевірку знань працівникам закладів освіти (назва району), які проходили навчання в закладі є обов’язковою лише для тих працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки або працюють у важких чи шкідливих умовах праці.

3.19. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівники закладів освіти (назва району), які виказали незадовільні результати під час перевірки знань, протягом одного місяця повинні пройти повторну перевірку знань в комісії(назва вищестоящої установи).

3.20. Не допускаються до роботи працівники закладів освіти (назва району), які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом 3-х місяців з дня оформлення на роботу та в разі не проходження ними повторної, чи позачергової перевірки знань.
3.21. Організаційне забезпечення роботи комісій з перевірки знань з закладах освіти району (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань тощо) покладається на директорів закладів освіти.

Контроль за навчанням здійснює служба охорони праці управління (відділу) (назва району). Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності не менше 5 років.

3.22. Відповідальність за організацію і здійснення
інструктажів, навчання та перевірки знань працівників закладу з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності покладається на заступників директора та керівників структурних підрозділів.

3.23. Позачергове навчання і перевірка знань працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться при переведенні їх на іншу роботу або призначенні на іншу посаду (в разі якщо це потребує додаткових знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності).

3.24. Працівники закладу, які успішно пройшли перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності наказом по закладу вивільняються на період до 3 років (до чергової, чи позачергової перевірки знань) від проходження повторних інструктажів з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.

3.25. Як що з працівником закладу освіти (назва району) стався нещасний випадок, чи професійне захворювання або стався груповий нещасний випадок, чи нещасний випадок зі смертельним наслідком, а також коли комісія з розслідування нещасного випадку встановила факт порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, всі працівники закладу протягом місяця проходять позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в порядку, установленому цим Положенням.

3.26. Тематичний план і програма навчання працівників закладів освіти (назва району) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (див. додатк).

3.27. Проведення інструктажів для працівників закладу здійснюється за цим Положенням:

^ 4. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці4.1. Працівники закладів освіти (назва району), які зазначені в наказі по закладу «Про затвердження переліку посад з важкими і шкідливими умовами праці та осіб, які працюють в приміщеннях закладу з підвищеною можливістю отримання травми а також при виконанні працівників закладу, що під час виконання своїх посадових обов’язків мають велику можливість отримання травм та працівників для яких за законодавством необхідно проводити атестацію робочих місць» у відповідності до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512, та «Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», затвердженому наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/12, зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 за № 18/554 (із змінами), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці або не вивільняються від проходження повторних інструктажів.

4.2. Порядок проведення спеціального навчання з питань
охорони праці визначається Типовим положенням.

4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання проводиться комісіями закладів освіти (назва району). У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці в закладі перевірка знань проводиться комісією (назва вищестоящої установи).

4.5. Стажування, дублювання і допуск до роботи працівників закладів освіти (назва району), наведених у п.4.1. проводиться відповідно до Типового положення.

4.6. Інструктування працівників закладів освіти (назва району), наведених у п.4.1. дозволяється як виняток і проводиться керівником структурного підрозділу за відповідними інструкціями та реєструється у відповідних журналах


^ 5. Організація проведення інструктажів
з питань охорони праці та техніки безпеки для працівників.5.1. Працівники закладів освіти (назва району) попередньо - під час прийняття на роботу та періодично - раз квартал, чи раз на півріччя проходять інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки .

Інструктажі з правил пожежної безпеки та поведінки і діях працівників при виникненні аварійних ситуацій, чи стихійного лиха проводяться у терміни і з періодичністю, яка обумовлюється «Правилами пожежної безпеки в Україні».

Інструктажі з електробезпеки проводяться у терміни із періодичністю, яка обумовлюється «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Інструктажі з безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж проводяться з періодичністю, яка обумовлюється «Правилами безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»

5.2. Порядок проведення інструктажів з охорони праці та з техніки безпеки з працівниками в закладах освіти (назва району) визначається Типовим положенням і проводяться за інструкціями розробленими, затвердженими та введеними в дію наказами по закладу:

5.2.1. Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться з працівниками закладів освіти (назва району):

  - які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

  - які прибули до закладу освіти і будуть брати безпосередню участь у навчально-виховному процесі або планується виконання ними іншої роботи в закладі більше 3-х днів.

Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться директором закладу освіти після прибуття працівника на роботу до закладу.

Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться в кабінеті директора закладу.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою затвердженою і введеною в дію наказами по закладу.

Зміст та об’єм програми вступного інструктажу визначається директором закладу та погоджується службою охорони праці і затверджується управлінням (відділом) освіти (назва району).

Запис про проведення вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками закладів освіти робиться в журналах реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (див. додаток), який зберігається як документ сурової звітності у директора закладу, а також відзначається у наказі по закладу про прийняття працівника на роботу.

5.2.2. Первинні інструктажі на робочому місці з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться з:

- працівниками закладів освіти до початку роботи безпосередньо на їх робочому місці;

  - новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до закладів освіти працівниками чи для тих працівників закладів освіти, що переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;

  - працівниками які виконуватимуть нову для них роботу;

  - працівниками відрядженим з інших установ чи закладів освіти до закладу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі закладі.

Первинні інструктажі на робочому місці з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться заступниками директорів (керівниками структурних підрозділів) індивідуально або з групою осіб одного фаху за юридично оформленими інструкціями з охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідно до виконуваних ними робіт.

5.2.3. Повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться (керівниками структурних підрозділів) на робочому місці працівників закладу освіти індивідуально з кожним окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться при виконанні робіт з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

5.2.4. Позапланові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться (керівниками структурних підрозділів) на робочому місці працівника закладу освіти або в приміщенні, яке для цього пристосоване (кабінет служби охорони праці):

  - при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також при внесенні змін та доповнень до них;

  - при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
  устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,
  матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;

  - при зафіксованих порушеннях працівниками закладу освіти вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності або в разі отримання травм, аварій, пожеж тощо;

  - при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позапланові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться (керівниками структурних підрозділів) індивідуально з окремим працівником закладу або з групою працівників одного фаху.

Обсяг і зміст позапланових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності визначаються в кожному окремому випадку, в залежності від причин і обставин, що спричинили потребу їх проведення.

5.2.5. Цільові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться:

  - у разі виникнення необхідності ліквідації аварії або стихійного лиха чи їх наслідків;

  - при необхідності виконання працівником закладу робіт, які не передбачені його посадовими обов’язками;

  - при необхідності проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться (керівниками структурних підрозділів) індивідуально з кожним працівником закладу або з групою працівників. Обсяг і зміст цільових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності визначаються залежно від виду робіт, що будуть виконуватися.

5.2.6. Запис про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності для працівників закладів освіти (назва району) робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (див. додаток), який зберігається, як документ суворої звітності у директора закладу.


5.3. Всі інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності для працівників закладів освіти (назва району) проводяться за інструкціями (програмами), які розробляються в закладах освіти (назва району), погоджуються службою охорони праці управління (відділу) освіти та затверджуються і вводяться в дію наказами директорів закладів освіти (назва району) у відповідності до діючого законодавства України та цього Положення.


^ 6. Організація проведення навчання учнів з питань безпеки життєдіяльності.

6.1. Навчання учнів закладів освіти (назва району) з питань безпеки техніки безпеки та життєдіяльності здійснюється шляхом проведення інструктажів, бесід та за навчальними планами державного компоненту в навчально-виховному процесі .


6.2. Всі інструктажі для учнів закладів освіти (назва району) під час занять та у побуті здійснюється відповідно до цього Положення і проводиться за програмами та інструкціями що розроблені в закладах освіти (назва району), погоджені управлінням (відділом) і затверджені та введені в дію наказами по закладах освіти (назва району) відповідно до законодавства України і цього Положення.

6.2.1. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності для учнів проводиться один раз за весь період навчання в кожному конкретному закладі освіти, за програмою вступного інструктажу, в залежності від віку учнів, при зарахуванні їх до закладу освіти.

6.2.2. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності для учнів проводиться за програмами первинного інструктажу, що розроблені з урахуванням віку учнів, три рази на рік (на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами). Первинний інструктаж, що проводиться перед літніми канікулами бажано здійснювати за участю батьків.

6.2.3. Інструктаж з безпечної поведінки учнів в окремих приміщеннях закладів освіти проводиться, до початку навчальних занять, раз на рік в кабінетах, майстернях та в спортивних залах, на спортивних площадках тощо перед початком занять в цих приміщеннях, за інструкціями з безпечної поведінки в цих приміщеннях.

6.2.4. Інструктажі з техніки безпеки для учнів при проведені дослідів та інше проводиться перед проведенням навчально-практичних занять (дослідів) у приміщеннях, зазначених в п. 6.2.3. або в разі необхідності використання учнями в процесі навчання різних механізмів, інструментів, матеріалів, які можуть стати причиною отримання травм.

6.3. Позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності для учнів закладів освіти (назва району) проводиться при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що призвели до травм, чи можуть призвести, до аварій, пожеж тощо.


6.4. Інструктажі з безпеки життєдіяльності, чи з техніки безпеки для учнів закладів освіти (назва району) при проведенні з ними практичного навчання (дослідів) на свіжому повітрі проводяться за програмою первинного інструктажу, чи інструкцій з безпеки за темою заходу.

6.5. Реєстрація інструктажів для учнів закладів освіти проводиться:

- вступний – в окремому журналі обліку вступного інструктажу для учнів (див. додаток );

- первинний (три рази на рік) у журналі обліку первинного інструктажу для учнів (див. додаток ).

- з безпечної поведінки перед початком занять в кабінетах, майстернях, спортзалах, чи інших приміщеннях з підвищеною можливістю отримання травм - у класному журналі на спеціальній сторінці (див. додаток );

- з безпеки перед виконанням практичного завдання (досліду), чи заняття, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо - у журналі обліку навчальних занять на сторінці предмету у розділі теми уроку, навчального заняття тощо.

6.6. Вступний, первинні, повторні, позапланові і цільові
інструктажі безпеки життєдіяльності, з безпечного поводження, чи з безпеки з учнями закладів освіти (назва району) проводять працівники закладів освіти, які працюють з дітьми в цей час.

6.7. Тематика та порядок проведення інструктажів з безпеки для учнів закладу розробляється:

- первинного - у відповідності з цим Положенням;

- з техніки безпеки та безпеки – з урахуванням специфіки проведення лекційних, чи практичних занять (дослідів).

6.8. Крім проведення інструктажів (вступного та первинного) з безпеки життєдіяльності, інструктажів з безпечного поводження та з техніки безпеки в кабінетах з учнями закладів освіти (назва району) додатково в поза-навчальний час здійснюється виховна робота у вигляді бесід у відповідності до «Положення про організацію роботи з хорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160.

Інструкції для проведення бесід розробляються в закладах освіти, погоджуються управлінням (відділом) освіти затверджується і вводяться в дію наказами директорів закладів освіти (назва району).

Бесіди обов’язково повинні містити питання: безпечної поведінки учнів у побуті, охорони здоров’я, пожежної і радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму, у випадку надзвичайних ситуацій, надання першої долікарської допомоги тощо.

6.9. Записи про проведення бесід робляться у журналах обліку навчально-виховної роботи на сторінках класного керівника, класовода, вихователя тощо.
6.10. Інструктажі з правил поводження за межами закладів освіти (назва району), де навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів проводиться за участю батьків, які беруть участь у позанавчальних заходах.

6.11. Цільові інструктажі проводиться з учнями, закладів освіти в разі організації проведення позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських заходів, проведення господарських робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).
Розробив


Додатки на 21 арк.. (14-34)Додаток 1.


Зразок протоколу


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

___________________________________________

(назва вищестоящої установи)

___________________________________________

(назва закладу освіти)


ПРОТОКОЛ №_____

  1   2   3

Скачать, 19.64kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru