Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Організаційний комітет

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 51.58 Kb.
Дата09.04.2012
Размер51.58 Kb.
ТипДокументы
Содержание
РАК Тарас
МОВЧАН Іван
КИРИЛІВ Ярослав
Заявка для участі в конференції
Дані про наукового керівника
Науковий ступінь, вчене звання
Львівський державний
Україна, м. Львів
Тематика конференції
Вимоги до оформлення
Подобный материал:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


КОВАЛИШИН

Василь

Васильович

Проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук, доцент

КУЗИК

Андрій

Данилович

Вчений секретар Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат фізико-математичних наук, доцент

КОШЕЛЕНКО

В’ячеслав

Вікторович

Начальник інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук, доцент

^ РАК

Тарас

Євгенович

Начальник інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук, доцент

^ МОВЧАН

Іван

Олександрович

Начальник факультету заочного та дистанційного навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук

ПАРХОМЕНКО

Руслан

Володимирович

Начальник факультету доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук, доцент

^ КИРИЛІВ

Ярослав

Богданович

Старший науковий співробітник відділу науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, кандидат технічних наук

СВЯТКЕВИЧ

Олександр

Володимирович

Начальник сектору міжнародного співробітництва Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України
^ Заявка для участі в конференції


Назва організації:

_________________________________________

Поштова адреса: _________________________________________


Телефон: ___________ e-mail: __________


Дані про учасника


Прізвище, ім'я, по батькові

________________________________________

Інститут (Факультет)

________________________________________

Курс

________________________________________

Кафедра

________________________________________


^ Дані про наукового керівника


Прізвище, ім'я, по батькові

________________________________________

Місце роботи, посада

________________________________________

^ Науковий ступінь, вчене звання

________________________________________


Тема доповіді

________________________________________

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


^ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»


^ Україна, м. Львів

29 березня 2012 року


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

КОНФЕРЕНЦІЇ


До участі в конференції запрошуються курсанти і студенти вищих навчальних закладів.

У ході роботи конференції буде проведено пленарне засідання та організовано роботу тематичних секцій.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Бажаючі виступити на конференції з доповіддю повинні підготувати тези, заповнити заявку на участь у конференції і представити їх в Оргкомітет до 01 березня 2012 р. Тези доповідей, представлені в зазначений термін і оформлені відповідно до поданих вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції. Оргкомітет залишає за собою право на ухвалення рішення про публікації тез доповідей.


Конференція відбудеться на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД) МНС України за адресою: вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, Україна


^ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:


  • підвищення рівня захищеності об’єктів і населених пунктів, організація та порядок проведення аварійно-

рятувальних робіт, захист населення, територій та об’єктів від надзвичайних ситуацій;

  • моделювання явищ техногенного і природного характеру та технологій їх ліквідації;

  • екологічні і медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності, формування моральних та психологічних якостей офіцера пожежно-рятувальної служби;

  • розробка, дослідження, випробування та впровадження вогнегасних речовин, приладів та методів їх подачі до осередку пожежі.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


Тези доповідей повинні бути представлені на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) та в електронному варіанті (дискета 3,5'', CD-R або DVD-R) у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Обсяг – до 2 сторінок, 12 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr через 1,5 інтервали (головки таблиці та підписи під рисунками допускається друкувати через 1 інтервал), з абзацом – 1,5 см, з полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і нижнім – 2,0 см, без нумерації сторінок.

Порядок представлення матеріалу: УДК (ліворуч вгорі); через рядок

– назва доповіді (ПРОПИСНИМИ буквами, жирний шрифт, по центру); через рядок – прізвище й ініціали автора(ів) (курсив, по центру); через рядок – прізвище й ініціали, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (по центру); через рядок – місце навчання автора (по центру); через рядок – текст доповіді (формули і таблиці розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту інтервалом у 1 рядок); через рядок дається список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру прописними буквами, жирним шрифтом).


З питань участі в конференції

звертатись до:


Ковалишина Василя Васильовича,


тел.: (032) 233-24-79


Кириліва Ярослава Богдановича,


тел.: (032) 233-14-97


Факс: (032) 233-00-88


e-mail: з позначкою «Конференція – 2012»: vndr1@ubgd.lviv.ua

Скачать, 20.23kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru