Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Регулювання зв’язку від 05. 02. 2009 №1338, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17. 03

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 96.73 Kb.
Дата09.04.2012
Размер96.73 Kb.
ТипДокументы
Содержание
3. Результати відстеження впровадження Положення
4. Фактичні дані щодо збільшення обсягів ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП після введення в дію Положення
Подобный материал:


Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта: Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,

затвердженого рішенням Національної комісії з питань

регулювання зв’язку від 05.02.2009 № 1338, зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 242/16258

  1. Опис проблеми, яку розв’язано шляхом

державного регулювання

1.1. Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – Положення), затверджене рішенням НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 розроблено відповідно до статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” від 24.06.04 № 1876-IV (далі - Закон) для приведення нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом до норм цього Закону. Видача дозволів на ввезення радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП) здійснюється з метою захисту українського ринку від неякісних та не дозволених до застосування в Україні РЕЗ та ВП і запобігання незаконного ввезення на територію Україні мобільних телефонів.

Законом України „Про радіочастотний ресурс України” встановлено правові основи ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а саме:

1) частина перша статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” встановлює дозвільну основу ввезення з-за кордону та реалізацію в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

2) частина третя статті 16 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” встановлює право ДП „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) надавати дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

3) частина перша статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” встановлює обов’язок УДЦР надавати дозволи на ввезення з-за кордону, реалізацію в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у порядку, визначеному Національною комісією з питань регулювання зв’язку України (далі - НКРЗ);

4) частина перша статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” встановлює право НКРЗ визначати порядок надання УДЦР дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Крім того, Митний кодекс України умовою оформлення ввізної митної декларації на радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої встановлює наявність відповідного дозволу УДЦР.

Таким чином, статті прямої дії Закону України „Про радіочастотний ресурс України” та Митний кодекс України передбачають можливість ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв лише за відповідними дозволами та встановлюють право та обов’язок УДЦР надавати зазначені дозволи.

З метою запобігання розповсюдженню продукції, ввезеної з-за кордону з порушенням законодавства України НКРЗ відповідно до частини 4 статті 29 Закону має право запроваджувати додаткові заходи.

Одна з основних проблем, на вирішення якої направлений запропонований нормативно-правовий акт – незаконне ввезення з-за кордону та реалізація в Україні радіоелектронних засобів, зокрема мобільних телефонів. У 2008 році за оцінками аналітиків ринку в Україні було продано понад 8,7 млн. мобільних телефонів, в той час як за даними Держмитслужби законно ввезено 761 тис., тобто біля 9%. При цьому держбюджет від незаконного ввезення мобільних телефонів недоотримав у 2008 році 1,2 – 1,5 мільярдів гривень.

1.2. НКРЗ цим Положенням на підставі статей 14, 16 та 29 закону визначила порядок надання дозволів на ввезення, у тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, РЕЗ та ВП, а також додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону не дозволених до застосування в Україні мобільних телефонів (далі - термінал).

1.3. Необхідність введення в дію цього Положення викликана потребою удосконалення заходів щодо запобігання ввезення на територію України з-за кордону неякісних, не дозволених до застосування в телекомунікаційних мережах України і навіть небезпечних для здоров’я людей РЕЗ та ВП, зокрема терміналів. При цьому слід відзначити, що як свідчить всебічний аналіз ситуації, наведена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного втручання.

Як засіб захисту українського ринку від незаконного ввезення мобільних телефонів, як передбачено регуляторним актом, повинна слугувати єдина база даних кодів ІМЕІ мобільних телефонів, що законно ввезені.

Відповідні бази даних створені і ведуться майже у всіх країнах Європи, планують запровадження цієї процедури також Росія, Білорусь, Казахстан.

1.4. Крім того, до введення в дію цього Положення був відсутній регуляторний акт, передбачений статтею 29 Закону, який встановлював порядок ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП, а також додаткові заходи для недопущення ввезення з-за кордону мобільних телефонів, заборонених до застосування в Україні.


2. Загальні цілі, що досягнуті шляхом державного регулювання Положенням процедури ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП

2.1. Положення введено в дію на виконання Прикінцевих положень та статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, які передбачають розробку НКРЗ нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом України, необхідних для реалізації зазначеного Закону.

Зазначене Положення є складовою системи документів, що визначають єдину законодавчу процедуру ввезення з-за кордону та реалізацію в Україні РЕЗ та ВП, зокрема терміналів:

- Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну;

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗ від 05.02.2009 № 1338, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 242/16258;

- Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗ від 05.02.2009 № 1339, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за
№ 243/16259;

- Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.03.2009 № 1405, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 346/16362;

- Перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним підприємством „Український державний центр радіочастот” видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів затвердженого рішенням НКРЗ від 19.03.2009 № 1406, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 347/16363.

2.2. Досягнуто мети впровадження НКРЗ регуляторного акту, а саме:

2.2.1. Забезпечення для пересічного громадянина України можливості придбавати та використовувати якісні, сертифіковані, безпечні мобільні телефони.

Впровадження регуляторного акту, що встановив порядок надання дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП разом із запровадженням процедури захисту українського ринку від незаконно ввезених РЕЗ, зокрема мобільних телефонів. Визначено єдиний порядок отримання дозволів на ввезення та порядку ввезення РЕЗ та ВП для всіх юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які здійснюють ввезення з-за кордону РЕЗ, ВП загального призначення.

2.2.2. Захист українського ринку від неякісних, заборонених та небезпечних до використання РЕЗ та ВП, зокрема терміналів.

2.2.3. Боротьба з незаконним ввезенням з-за кордону в Україну терміналів, запобігання розповсюдженню продукції, ввезеної з-за кордону з порушенням законодавства України. Упровадження регуляторного акту дозволило вивести з тіні діяльність суб’єктів господарювання з ввезення з-за кордону та реалізації РЕЗ зокрема терміналів, забезпечило додаткові надходження до бюджету у розмірі понад 300 млн. грн. за 9 місяців 2009 року.

^ 3. Результати відстеження впровадження Положення

3.1. Забезпечення вимог Закону здійснюється шляхом запровадження визначеного регуляторним актом порядку ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП. Створено однакові для всіх суб’єктів господарювання умови ввезення з-за кордону на територію України РЕЗ та ВП, зокрема терміналів, як найбільш чисельного та проблемного сектору ринку РЕЗ.

3.2. Крім того регуляторним актом запроваджені додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.

3.3. Додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні реалізовані шляхом запровадження та ведення узагальненої бази обліку кодів ІМЕІ терміналів, що ввозяться з-за кордону.

3.4. УДЦР з метою забезпечення виконання норм Положення створено першу чергу Автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України (ІСОМТ), яка містить в собі узагальнену базу даних кодів ІМЕІ мобільних терміналів. Узагальнена база даних кодів ІМЕІ наказами НКРЗ від 29.05.2009 № 98-нк та УДЦР від 29.05.2009 № 226 введена в промислову експлуатацію. Станом на 01.12.2009 узагальнена база даних містить понад 3 млн. кодів ІМЕІ терміналів, ввезених з-за кордону та понад 78 млн. кодів ІМЕІ терміналів, що знаходяться на обліку в мережах операторів стільникового зв’язку.

3.5. Регуляторним актом впроваджено і діє прозора, проста, чітко і однозначно визначена процедура подачі заявочних документів на отримання дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ, опрацювання їх та надання дозволів на ввезення. Однозначно визначено умови для відмови в наданні дозволів. Це призвело до створення умов та підсилення конкуренції РЕЗ і ВП, підвищенню якості цієї продукції на ринку України.

Регуляторним актом передбачено етапність запровадження регуляторних дій, яка забезпечує поступове пристосування ринку терміналів до нового порядку:

1. З 28.03.2009 ввезення з-за кордону терміналів та інших РЕЗ здійснюється виключно за дозволами, що надає УДЦР.

2. Протягом 10 днів після перетинання терміналами митного кордону України імпортери зобов’язані надавати УДЦР коди ІМЕІ ввезених терміналів.

3. До 30.05.2009 включно реалізатор може звернутися до УДЦР (відповідної філії) із заявою про внесення кодів ІМЕІ терміналів, що залишилися в реалізації після 28.03.2009.

Зазначені етапи було виконано, що дозволило суб’єктам господарювання пристосуватися до встановлених процедур.

3.6. Регуляторним актом визначено порядок надання імпортерами та внесення до бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що ввезені з-за кордону. Зазначений порядок покладено в основу алгоритму функціонування ІСОМТ та узагальненої бази даних, зокрема.

3.7. Впровадження регуляторного акту сприяло детінізації національної економіки в сфері телекомунікацій, виведенню з тіні діяльності суб’єктів господарювання з ввезення з-за кордону та реалізації РЕЗ. Завдяки чітким регулятивним заходам, встановлених зазначеним Положенням, забезпечено збільшення легального ввезення з-за кордону терміналів і, як наслідок, забезпечено значне збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України.


^ 4. Фактичні дані щодо збільшення обсягів ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП після введення в дію Положення

Впровадження регуляторного акта та передбачених ним технічних заходів стосовно забезпечення його реалізації здійснено без застосування коштів державного бюджету України.

Впровадження Положення дозволило в основному забезпечити пересічному громадянина України можливість придбавати та використовувати якісні, сертифіковані, безпечні мобільні телефони. Водночас - впровадження ІСОМТ дозволило в значній мірі вирішити проблему впорядкування ввезення з-за кордону та реалізації в Україні мобільних телефонів, суттєво скоротити на ринку України реалізацію терміналів нелегального надходження на територію України.

Перший етап створення цієї системи, основною складовою частиною якої є узагальнена база даних кодів ІМЕІ мобільних телефонів, було завершено 29 травня введенням її у промислову експлуатацію. Впровадження ІСОМТ – це принципово новий підхід для України у розв’язанні проблеми „сірих” схем в імпорті і торгівлі мобільними терміналами, дієвий спосіб підвищення надходжень до Держбюджету України, сучасна технологія захисту українського споживача від неякісної продукції І мабуть найголовніше - це виховання у наших суб’єктів господарювання поваги до законодавства.

У процесі впровадження системи вдалося встановити плідну співпрацю між УДЦР та Держмитслужбою. З 1 вересня 2009 року введено в промислову експлуатацію і постійно діє прямий канал передачі уніфікованих електронних дозвільних документів від УДЦР до Держмитслужби. Формат уніфікованого електронного дозвільного документа офіційно погоджено з Держмитслужбою України. Дані електронних дозволів заносяться до системи Держмитслужби, яка не дозволяє оформити митну декларацію без цього дозволу. При цьому забезпечено достатній рівень захисту інформації, що передається: апаратний захист каналу, захист інформації електронним цифровим підписом.

Внесення кодів ІМЕІ за заявами імпортерів, як це передбачено законодавством, здійснюється лише за підтвердженням ввезення дозволеної партії терміналів митною декларацією. На сьогодні проводяться роботи щодо забезпечення передачі від Держмитслужби до УДЦР витягу з електронної митної декларації, і друга черга системи, введення в експлуатацію якої заплановано на початок 2010 року, дозволить цю декларацію враховувати в ІСОМТ і використовувати її при внесенні кодів ІМЕІ до бази даних.

Дані щодо збільшення обсягів ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП після введення в дію Положення отримані за даними обліку УДЦР та Держмитслужби України.

Введення в дію Положення і вжиття всебічних заходів щодо забезпечення його виконання, зокрема технічних - провадження першої черги ІСОМТ, дозволило в значній мірі вирішити поставлену мету: кількість контрабандних мобільних телефонів на Українському ринку скоротилася з 85 – 92% у 2008 році до 10 – 12% за останні шість місяців 2009 року. Так УДЦР з використанням ІСОМТ станом на 01.12.09 видано дозволів на ввезення з-за кордону 4011 тис. РЕЗ, у тому числі 3807 тис. мобільних терміналів, що майже у 4 рази більше, ніж за весь 2008 рік.

За даними Держмитслужби за 10 місяців 2009 року ввезено 2567 тис. терміналів проти 604 тис. у минулому році, від імпорту терміналів надійшло 333,5 млн. грн., що на 284 млн. грн. більше аналогічного періоду минулого року, або майже в 7 разів.

Зазначені вище дані взяті зі звіту УДЦР „Основні результати впровадження автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України”, розглянутого НКРЗ 03.12.2009 (Рішення НКРЗ від 03.12.2009 № 1770), а також даних Держмитслужби України.


В.о. Голови Національної комісії з питань

регулювання зв’язку України В. Олійник


Марченко А.І.

569-71-07


Скачать, 120.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru