Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Облік нематеріальних активів облік нематеріальних активів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 423.45 Kb.
страница2/3
Дата09.04.2012
Размер423.45 Kb.
ТипДокументы
Підприємство “Дніпро” отримало грант від фонду “Веселка”, умовами використання якого передбачено придбання програмного забезпече
В обліку підприємства “Дніпро” отримання нематеріального активу буде відображено таким чином
Створення нематеріальних активів власними силами
Приклад 4. Отримання нематеріальних активів як внесків до статутного капіталу
Амортизація нематеріальних активів
Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими
Переоцінка нематеріальних активів
Основні правила переоцінки
Подобный материал:
1   2   3

Приклад 3. Придбання (створення) нематеріальних активів за рахунок коштів цільового фінансування

^ Підприємство “Дніпро” отримало грант від фонду “Веселка”, умовами використання якого передбачено придбання програмного забезпечення.

Справедлива вартість нематеріального активу на дату отримання становила
5 000 грн. Тривалість корисної експлуатації дорівнює 5 років, обраний прямолінійний метод нарахування амортизації. Програмне забезпечення буде використовуватись для виконання досліджень з метою удосконалення технології виробництва.


^ В обліку підприємства “Дніпро” отримання нематеріального активу буде відображено таким чином:

Таблиця 4

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Надходження коштів

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

6 000

2

Отримано програмне забезпечення (в тому числі ПДВ)

154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

6 000

3

Сплата заборгованості за програмне забезпечення

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

6 000

4

Введення в експлуатацію програмного забезпечення

127 “Інші нематеріальні активи”

154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

6 000

5

Визнання доходів майбутніх періодів в сумі вартості придбаних нематеріальних активів

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

69 “Доходи майбутніх періодів”

6 000

6

Нарахована амортизація за

1-й рік експлуатації

941 “Витрати на дослідження і розробки”

133 “Знос нематеріальних активів”

1 200
Одночасне визнання доходу в сумі нарахованої амортизації

69 “Доходи майбутніх періодів”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

1 200


^ Створення нематеріальних активів власними силами

При створенні нематеріальних активів власними силами всі витрати пов’язані з етапом досліджень визнаються витратами періоду під час їх здійснення:

Дебет 941 “Витрати на дослідження і розробки”

Кредит 13 “Знос необоротних активів”

Кредит 20 “Виробничі запаси”

Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”


Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” тощо

На етапі досліджень підприємство не може продемонструвати існування нематеріального активу, який генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Прикладами досліджень є:

 • діяльність, спрямована на отримання нових знань;

 • пошук, оцінка та остаточний вибір застосування результатів дослідження чи інших знань;

 • пошук альтернатив матеріалам, приладам, продуктам, технологіям, системам чи послугам;

 • формулювання, розробка, оцінка та остаточний вибір можливих альтернатив новим чи вдосконаленим матеріалам, приладам, продуктам, технологіям, системам чи послугам.

Нематеріальний актив, який виникає на етапі розробок, визнається активом, якщо виконуються всі критерії визнання, наведені у п. 7 ПБО 8 (с. 49 Посібника). На даному етапі підприємство може визначити нематеріальний актив та продемонструвати, що він може генерувати ймовірні майбутні економічні вигоди.

Прикладами розробок є:

 • проектування, конструювання та випробування прототипів та моделей перед комерційним виробництвом або використанням;

 • проектування інструментів, матриць, ливарних форм та штампів, у яких застосовано нову технологію;

 • проектування, конструювання та випробування обраної альтернативи для нових чи вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, технологій, систем чи послуг.

До первісної вартості нематеріальних активів включаються всі витрати, які обґрунтовано та послідовно можна прямо віднести або розподілити на створення, виробництво та підготовку активу до використання за призначенням. До цих витрат можуть бути віднесені:

 • прямі витрати на матеріали чи послуги, використані або спожиті у процесі створення нематеріального активу;

 • прямі витрати на оплату праці та інші витрати на працівників, які безпосередньо зайняті у створенні нематеріального активу;

 • інші витрати, які безпосередньо пов’язані зі створенням нематеріального активу (реєстрація юридичного права, амортизація патентів чи ліцензій, які використовуються для створення активу);

 • загальновиробничі витрати, які необхідні для створення нематеріального активу та які можуть бути обґрунтовано та послідовно включені до вартості активу шляхом розподілу (наприклад, розподіл амортизації основних засобів, орендна плата тощо).

Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється згідно з ПБО 16 “Витрати”.

У первісну вартість нематеріального активу включаються витрати, понесені з дати, коли нематеріальний актив уперше відповідає критеріям визнання, визначеним у пп. 6 та 7 ПБО 8 (с. 48, 49 Посібника).

До первісної вартості створеного підприємством нематеріального активу не включаються такі види витрат:

 • витрати на продаж, адміністративні витрати та загальновиробничі витрати, якщо їх не можна прямо віднести на підготовку активу для використання;

 • чітко визначені недоліки та початкові операційні збитки, що їх зазнають до того, як актив досягне запланованої ефективності;

 • витрати на навчання працівників роботі з активом.

Створення нематеріальних активів власними силами відображається записами:

Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

Кредит 13 “Знос необоротних активів”

Кредит 20 “Виробничі запаси”

Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 91 “Загальновиробничі витрати”

Кредит 92 “Адміністративні витрати”

Введення в експлуатацію об’єкта нематеріальних активів:

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

^ Приклад 4. Отримання нематеріальних активів як внесків до статутного капіталу

ВАТ “Дніпро” отримало від підприємства “Веселка” патент на винахід в оплату за 2 000 простих акцій. Номінальна вартість однієї акції 0,5 грн. Балансова вартість програмного забезпечення 3 000 грн.

Варіант 1. Ринкова вартість однієї акції 0,5 грн. (дорівнює номіналу).

1. Зареєстровано випуск акцій:

Дебет 46 “Неоплачений капітал” 1 000

Кредит 40 “Неоплачений капітал” 1 000

2. Отримано патент:

Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 1 000

Кредит 46 “Неоплачений капітал” 1 000

Дебет 124 “Права на об’єкти промислової власності” 1 000

Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 1 000

Варіант 2. Ринкова вартість однієї акції 2 грн.

1. Зареєстровано випуск акцій:

Дебет 46 “Неоплачений капітал” 4 000

Кредит 40 “Неоплачений капітал” 1 000

Кредит 421 “Емісійний дохід” 3 000

2. Отримано патент:

Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 4 000

Кредит 46 “Неоплачений капітал” 4 000

Дебет 124 “Права на об’єкти промислової власності” 4 000

Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 4 000


Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією
нематеріальних активів


Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією нематеріальних активів, залежно від їх впливу на первісно очікувані майбутні економічні вигоди, можуть бути:

 • віднесені на збільшення первісної вартості нематеріального активу або

 • визнані у складі витрат поточного періоду.

Якщо внаслідок здійснення витрат збільшується термін корисного використання нематеріального активу, або відбувається його удосконалення, збільшення можливостей, що призведе до збільшення майбутніх економічних вигод порівняно з первісною їх оцінкою, то на суму цих витрат збільшується первісна вартість активу.

У випадку, коли витрати здійснюються з метою підтримання об’єкта у придатному для використання стані і не очікується збільшення майбутніх економічних вигод порівняно з їх первісною оцінкою, то сума витрат включається до складу витрат звітного періоду.

У багатьох випадках неможливо визначити ймовірність того, що подальші видатки збільшать чи збережуть економічні вигоди, які надходитимуть до підприємства від цих нематеріальних активів. Також часто буває важко віднести такі видатки безпосередньо до конкретного нематеріального активу, а не до всього підприємства в цілому. В таких випадках витрати визнаються витратами періоду.

Приклад 5

Станом на 01.01.2000 р. на балансі підприємства знаходиться програмне забезпечення, первісна вартість якого становить 2 400 грн., знос – 400 грн. Оцінений термін корисної експлуатації дорівнює 6 років. У зв’язку із реформою бухгалтерського обліку керівництво підприємства вирішило модернізувати це програмне забезпечення. Витрати на модернізацію склали 900 грн., у тому числі 150 грн. – ПДВ. Внаслідок модернізації термін корисного використання був переглянутий і дорівнює тепер 7 років. Отже, підприємство має підстави капіталізувати витрати на модернізацію записом:

Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 750

Кредит 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 750

Дебет 641 “Розрахунки за податками” 150

Кредит 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 150

Якщо б внаслідок такої модернізації вдалось просто уникнути списання програмного забезпечення як активу, який втратив свою корисність, то витрати на модернізацію підлягали б відображенню у складі витрат поточного періоду (адміністративних, на збут чи інших).


^ Амортизація нематеріальних активів

За ПБО 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання.

Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об’єкта активом. При цьому загальний строк корисного використання нематеріального активу не повинен перевищувати 20 років і при його визначенні слід ураховувати:

 • строк корисного використання подібних активів;

 • моральний знос, що передбачається;

 • правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод підприємство самостійно обирає метод амортизації нематеріальних активів. Поширено застосування прямолінійного методу нарахування амортизації. Цей метод застосовується також у випадку, коли умови отримання майбутніх економічних вигод визначити неможливо.

Крім прямолінійного методу нарахування амортизації підприємство може обрати інший метод амортизації, який краще враховує форму надходження економічних вигод від використання нематеріального активу. Можливі методи нарахування амортизації визначені у ПБО 7:

 1. прямолінійний;

 2. зменшення залишкової вартості;

 3. прискореного зменшення залишкової вартості;

 4. кумулятивний;

 5. виробничий.

Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”.

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

 • якщо існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

 • якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

^ Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими:

а) віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки рахунків класу 9):

Дебет 23 “Виробництво”

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Дебет 97 “Інші витрати”

Дебет 99 “Надзвичайні витрати”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

б) включення витрат на амортизацію до вартості певного необоротного активу.

Наприклад, нарахування амортизації на нематеріальний актив, який використовується у ході виконання робіт, пов’язаних з капітальними інвестиціями:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

При застосуванні рахунків класу 8 запис з нарахування амортизації матиме вигляд:

Дебет 833 “Амортизація нематеріальних активів”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

Дебет 23 “Виробництво”

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Дебет 97 “Інші витрати”

Дебет 99 “Надзвичайні витрати”

Кредит 833 “Амортизація нематеріальних активів”

Особливістю відображення амортизації в бухгалтерському обліку є нарахування амортизації на:

 • безоплатно одержані нематеріальні активи (приклад 2) та

 • нематеріальні активи, придбані (створені) за рахунок цільового фінансування (приклад 3).

При нарахуванні амортизації на безоплатно одержані нематеріальні активи одночасно визнається дохід від безоплатно одержаних активів (операція 3).

При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи придбані (створені) за рахунок цільового фінансування одночасно частина доходів майбутнього періоду визнається як інші доходи від звичайної діяльності і відображається у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Термін експлуатації та метод амортизації нематеріального активу оцінюються на кожну дату балансу на предмет відповідності новим умовам використання активу. Якщо у наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод, то в кінці звітного періоду переглядаються термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації. Нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання та нового методу, починається з місяця, наступного за місяцем змін.

^ Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів щодо яких існує активний ринок.

Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:

 • предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

 • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

 • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

На даний момент для переважної більшості нематеріальних активів в Україні такий ринок відсутній.

^ Основні правила переоцінки:

 • у разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить даний об’єкт (за виключенням тих щодо яких не існує активного ринку);

 • якщо проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають переоцінці з періодичністю, яка залежить від того наскільки суттєво відрізняється залишкова вартість активу від його справедливої вартості.

Інформація про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Схема відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку аналогічна схемі переоцінки основних засобів (рис. 2).


Перша переоцінка нематеріального активу
Дооцінка
Уцінка

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Кредит 423 “Дооцінка активів”,

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

Дебет 133 “Знос нематеріальних активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи”

Наступні переоцінки нематеріального активу
Дооцінка
Уцінка

якщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення його корисності більша суми попередніх дооцінок і відновлення його корисності

якщо сума попередніх дооцінок і відновлення його корисності більша суми попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності

 1. На суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Кредит 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

 1. На суму перевищення попередніх дооцінок над попередніми уцінками:

Дебет 423 “Дооцінка активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи”

2. Дооцінка

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Кредит 423 “Дооцінка активів”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

 1. Уцінка

Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

Дебет 133 “Знос нематеріальних активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи”

1   2   3

Скачать, 233.33kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru