Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Головне управління освіти І науки

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 117.63 Kb.
Дата09.04.2012
Размер117.63 Kb.
ТипКонкурс
Содержание
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
VІІ. Фінансові умови
Банк даних
Подобный материал:


ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


НАКАЗ

06.01.2012 № 6


Про участь навчальних закладів

області у Всеукраїнському

конкурсі-захисті сучасної

моделі навчального закладу –

Школи сприяння здоров’ю


Відповідно до статті 56 Закону України « Про освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 року №14 « Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми « Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.07.2011 р. №828, з метою продовження роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,


НАКАЗУЮ:


1.Провести у 2012 році конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного та професійно-технічного) - Школи сприяння здоров’ю згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2011р. №828 (додаток №1).


2.Затвердити склад журі конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (додаток №2).


3.Начальникам управлінь, відділів освіти міськвиконкомів, райдержадміністрацій, директорам інтернатних, професійно-технічних навчальних закладів:


3.1. До 29 лютого 2012 року провести районний, ( міський) етап конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу Школи сприяння здоров’ю, залучивши районні, міські методичні кабінети, педагогічні та учнівські колективи дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

3.2.Організувати та провести районні, міські презентації сучасних моделей навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю, «круглі столи» із залученням місцевих органів самоврядування та виконавчої влади, працівників медичної галузі, представників батьківської громадськості та учнівського самоврядування, громадських організацій, об’єднань тощо.


3.3.Забезпечити висвітлення ходу конкурсу - захисту у засобах масової інформації.


3.4.До 15 березня 2012 року подати до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації заявку про участь навчальних закладів у обласному етапі конкурсу-захисту та супроводжуючі матеріали.


3.5.До 15 березня 2012 року поновити банки даних про районну (міську) мережу Шкіл сприяння здоров’ю та повідомити Головне управління освіти і науки на електронних носіях з паперовим підтвердженням (додаток №3).


4. Відділу позашкільної, виховної роботи та закладів обласного підпорядкування Головного управління освіти і науки (Воліченко І.А.), обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Зелюк В.В.):


4.1.До 25 квітня 2012 року забезпечити організацію та проведення обласного етапу конкурсу-захисту.


4.2. До 1 травня 2012 року подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України заявку про участь навчальних закладів регіону у заключному етапі конкурсу-захисту.


4.3. Забезпечити висвітлення на сторінках педагогічної преси кращого досвіду роботи навчальних закладів – учасників конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління освіти і науки – начальника управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування С.В. Горбаньову.


Начальник

Головного управління

освіти і науки В.І. Мирошниченко


Додаток 1до наказу Головного управління освіту і науки від 06.01.2012 № 6
^

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України


20.07. 2011 № 828

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04. 08. 2011 № 950/19688


Положення

про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної

моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»


І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

1.2. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю; залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування, громадських організацій до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування культури здоров’я у підростаючого покоління.

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров’я своїх учнів і вихованців;

формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі - заклади);

впровадження інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду Шкіл сприяння здоров’ю.

ІІ. Учасники конкурсу

    1. Учасниками конкурсу є заклади усіх типів та форм власності (далі - учасники).

    2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі.


ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки за номінаціями:

дошкільний навчальний заклад;

загальноосвітній навчальний заклад;

професійно-технічний навчальний заклад;

позашкільний навчальний заклад.

3.2. Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі починається із закладів району, міста, регіону.

3.3. Конкурс проводиться поетапно:

1-й етап: міський, районний - січень-лютий;

2-й етап: республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, міський (міста Київ та Севастополь) - березень-квітень - за участю закладів, які стали переможцями першого етапу;

3-й етап: Всеукраїнський: - травень-червень за участю закладів - переможців другого етапу.

3.4. Всеукраїнський етап конкурсу проводиться в місті Києві у травні - червні Міністерством.


ІV. Журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу один раз на три роки формується журі, склад міського, районного, обласного, республіканського етапу затверджується наказом відповідного органу управління освіти, Всеукраїнського етапу - наказом Міністерства.

4.2. До складу журі включаються представники Міністерства, Інституту, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), наукових установ (за згодою), а також керівники закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.3. Журі міського, районного, обласного, республіканського етапів подають до Всеукраїнського журі конкурсні матеріали закладів за кожною номінацією, які стали переможцями відповідного етапу.

4.4. Журі конкурсу:

визначає заклади і рекомендує їх до складу мережі Шкіл сприяння здоров'ю за підсумками Всеукраїнського етапу;

визначає критерії експертної оцінки;

забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;

здійснює експертизу конкурсних матеріалів, поданих на конкурс;

заповнює бланки відомостей експертної оцінки;

визначає переможців;

забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів.

4.5. Журі очолює голова, який має секретарів за номінаціями.

4.6. Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців.

4.7. Секретарі:

забезпечують ведення документації (протоколу засідань журі);

беруть участь у визначенні переможців;

систематизують матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами.

V. Вимоги щодо участі в конкурсі

5.1. Критерії діяльності закладу:

наявність власної концептуальної моделі закладу «Школа сприяння здоров'ю» та її науково-методичне обґрунтування;

навчально-методичне забезпечення життєдіяльності закладів у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей та учнівської молоді;

досвід роботи закладу в регіоні як Школи сприяння здоров'ю;

наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів;

проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя;

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя;

підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

5.2. Для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу до 1 травня переможці республіканського, обласного, міського (міста Києва та Севастополя) етапів до Інституту надсилають такі матеріали:

заявку від відповідного органу управління освітою;

опис діяльності закладу (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною структурою: відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі; коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх діяльності;

відгуки педагогічних і учнівських колективів закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, вчених, громадських організацій, органів самоврядування;

зміст роботи, наявність діагностики, моніторингу стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі, науковців, психологів;

інші матеріали, що характеризують діяльність закладу: концепція Школи сприяння здоров’ю, плани та програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, методичні матеріали тощо;

зазначені матеріали надсилаються в двох примірниках українською мовою, комп’ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word;

у супровідних документах зазначаються місцезнаходження закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові директора.


VI. Нагородження переможців


    1. Переможці конкурсу отримують Почесну грамоту Міністерства за відповідними номінаціями.

    2. Результати Всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються Міністерством та оприлюднюються у друкованих виданнях.


^ VІІ. Фінансові умовиВитрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів засновників конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.


Заступник

Міністра освіти і науки,

молоді та спорту (підпис) Б.М. Жебровський


Додаток 2 до наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

від 06.01.2012 № 6


Склад журі конкурсу-захисту

сучасної моделі навчального закладу –

Школи сприяння здоров’юВоліченко

Інна Андріївна -

заступник начальника управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування освіти і науки,- начальник відділу позашкільної, виховної роботи та закладів обласного підпорядкування - голова журі;


Кирилюк -

Марина Вікторівна

Проректор з науково-методичної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови журі;


Павленко

Вікторія Миколаївна -

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – секретар;


Римар

Микола Павлович -

к.п.н., професор завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я Української медичної стоматологічної академії (за згодою);


Котова

Лариса Іванівна -

к.м.н., асистент кафедри ендокринології, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Української медичної стоматологічної академії (за згодою);


Гриньова

Марина Вікторівна -

д.п.н., професор, декан природничого факультету зав. кафедрою педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету (за згодою);


Дурдикулієва

Ніна Іванівна -

головний лікар обласного центру здоров’я (за згодою);

Резніченко

Любов Семенівна -

заступник головного лікаря з поліклінічної роботи обласної дитячої клінічної лікарні (за згодою);Муліка Катерина Миколаївна -

Завідувачка Центру практичної психології та соціальної роботи

Четверикова

Оксана Петрівна -

завідувачка відділу гігієни дітей та підлітків обласної санеіпідстанції (за згодою);


Кривенко

Світлана Іванівна -

завідувачка обласною психолого-медико-педагогічною консультацією;


Кирієнко

Микола Іванович -

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;


Блажків

Ігор Миронович -

провідний спеціаліст Головного управління освіти і науки;


Білик

Надія Іванівна -

к.п.н. завідувачка кафедрою педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;


Козак

Ірина Олексіївна -

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ;


Настенко

Наталія Василівна -

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;


Тур

Любов Анатоліївна -

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Заступник начальника управління –

Начальник відділу позашкільної,

виховної роботи та закладів

обласного підпорядкування І.А. Воліченко


Додаток 3 до наказу

Головного управління

освіти і науки ОДА

від 06.01.2012 № 6


^ БАНК ДАНИХ

про мережу

Шкіл сприяння здоров’ю

______________ району, містаНазва

Закладу,

юридична адреса,

контактні телефони,

Прізвище,

ім’я,

по батькові

керівника

Кількість

учнів,

вихованців

Напрямки діяльності

Досягнення

1

2

3

4

5Заступник начальника управління –

Начальник відділу позашкільної,

виховної роботи та закладів

обласного підпорядкування І.А. Воліченко

Скачать, 15.52kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru