Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методика обстеження полости рта, челюстей, лица и шеи. Асептика и антисептика во время стоматологических вмешательств на лице и в полости рта. 2

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/14
Дата09.03.2012
Размер2.92 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема практичного заняття №6. Вибір знеболення та підготовка хворого до хірургічного втручання при супутніх захворюваннях.


До хірурга-стоматолога звернулася вагітна жінка для видалення кореня 27 зуба. Який з анестетиків краще застосувати при місцевій анестезії в даному випадку?

 1. Ультракаїн DS

 2. Новокаїн

 3. Тримекаїн

 4. Лідокаїн

 5. Ультракаїн форте


У хірургічне відділення звернувся паціент 22 років для проведення операції атипового видалення 48 зуба з приводу хронічного перікороноріту в стадії ремісії. У пацієнта – психічна неурівноваженість, страх перед втручанням. Супутніх захворювань немає. Ат= 120/70, пульс72уд/хв. Яким препаратом для премедікації треба віддаті перевагу?

 1. Транквілізаторам

 2. Наркотичним анальгетикам

 3. Транквілізаторам-анальгетикам

 4. Седативним анальгетикам

 5. Седативним


Пацієнту в умовах поліклініки планується загальне знеболення з приводу стоматологічніх втручань. Які з перерахованих питань знаходяться в компетенції лікаря анестезіолога?

 1. Підбір анестетика для конкретного хворого

 2. Розташування пацієнта в стоматологічному кріслі, вікові, статеві параметри хворого, локалізація і вид патологічного процесу, трівалість і травматичність оперативного втручання

 3. Вікові, статеві параметри хворого, локалізація і вид патологічного процесу, тривалість і травматичність оперативного втручання

 4. Оптимальний вибір оперативного доступу до патологічного вогнища з урахуванням вікових, статевих параметрів хворого, трівалості і

 5. Травматичності оперативного втручання

 6. Оптимальний вибір оперативного доступу до патологічного вогнища та анестетика, який забезпечить адекватне знеболювання


Війковий вузол (ганглій) пов'язаний з якою гілкою трійчастого нерва?:

 1. першою;

 2. другою;

 3. третьою.


Крилопіднебінний ганглій (вузол) пов'язаний з якою гілкою трійчастого нерва?:

 1. другою;

 2. першою;

 3. третьою.


Піднижньощелеповий, під'язиковий і вушний ганглії пов'язані з якою гілкою трійчастого нерва?:

 1. третьою.

 2. першою;

 3. другою;


Трійчастий нерв є:

 1. змішаним.

 2. чутливим;

 3. руховим;


До якої гілки трійчастого нерва (чутливий) приєднуються рухові гілочки і роблять цю гілку змішаною?:

 1. нижньощелепової

 2. очноямкової;

 3. верхньощелепної;


Очноямковий нерв трійчастого нерва вступає в очну ямку через:

 1. верхню очноямкову щілину;

 2. круглий отвір;

 3. овальний отвір;

 4. нижню очноямкову щілину.


Виличний нерв і гілки трійчастого нерва входить в очну ямку через:

 1. нижню очноямкову щілину.

 2. круглий отвір;

 3. овальний отвір;

 4. верхню очноямкову щілину;


Слізний нерв I гілки трійчастого нерва анастомозує з:

 1. виличним нервом;

 2. лобовим нервом;

 3. підочноямковим нервом;

 4. нижньощелеповим нервом;

 5. язиковим нервом.


Верхньощелепний нерв виходить з порожнини черепа через:

 1. круглий отвір;

 2. овальний отвір;

 3. шилососковидний отвір.


Нижньощелеповий нерв виходить з порожнини черепа через?:

 1. овальний отвір;

 2. круглий отвір;

 3. шилососковидний отвір.


Задні верхні альвеолярні гілки відходять від підочноямкового нерва:

 1. до входу нерва в очницю;

 2. у задньому відділі підочноямкового каналу

 3. у передньому відділі підочноямкового каналу;

 4. після виходу нерва з підочноямкового каналу.


Передні верхні альвеолярні гілки відходять від підочноямкового нерва:

 1. у передньому відділі підочноямкового каналу;

 2. до входу нерва в очну ямку;

 3. у задньому відділі підочноямкового каналу;

 4. після виходу нерва з підочноямкового каналу.


«Верхнє зубне сплетення» це:

 1. анастомози верхніх альвеолярних гілок;

 2. анастомози слізного і виличного нервів;

 3. анастомози I, II гілок трійчастого нерва;

 4. анастомози II, III гілок трійчастого нерва.


Нижньощелеповий нерв є:

 1. змішаним.

 2. руховим;

 3. чутливим;


Яка частина нижньощелепового нерва переважно рухова?:

 1. передня;

 2. задня.


Яка частина нижньощелепового нерва переважно чутлива?:

 1. задня.

 2. передня;


I гілка трійчастого нерва ділиться на:

 1. лобовий, носовійний, слізний нерв

 2. виличний, підочноямковий нерв.

 3. вушноскроневий, нижньоальвеолярний і язиковий нерв;


II гілка трійчастого нерва ділиться на:

 1. виличний, підочноямковий нерв

 2. лобовий, носовійний, слізний нерв

 3. вушноскроневий, нижньоальвеолярний і язиковий нерв.


III гілка трійчастого нерва ділиться на:

 1. вушноскроневий, нижньоальвеолярний і язиковий нерв.

 2. лобовий, носовійний, слізний нерв;

 3. виличною, підочноямковий нерв


«Нижнє зубне сплетення» утворюється за рахунок:

 1. нижніх зубних гілок нижнього альвеолярного нерва;

 2. анастомозів вушноскроневого нерва;

 3. анастомозів язикового нерва.


Язиковий нерв анастомозує з:

 1. язикоглотковим і під'язиковим нервом

 2. підочноямковим нервом;

 3. лицевим нервом (великий кам'янистий нерв);

 4. блукаючим нервом;


Вегетативна іннервація привушної залози здійснюється за рахунок:

 1. вушноскроневого нерва;

 2. підочноямкового нерва;

 3. лицевого нерва

 4. блукаючого нерва.


Чи містить аурікулотемпоральний нерв післявузлові симпатичні і секреторні парасимпатичні волокна?:

 1. так.

 2. немає;


Язиковий нерв анастомозує з:

 1. барабанною струною лицевого нерва;

 2. блукаючим нервом;

 3. великим кам'янистим нервом лицевого нерва;

 4. підочноямковим нервом

 5. крилопіднебінним ганглієм


З якою гілкою трійчастого нерва пов'язаний війковий ганглій?:

 1. першою

 2. другою;

 3. третьою.


Війковий ганглій розташований в товщі:

 1. жирової клітковини, що оточує зорове яблуко, на латеральний поверхні зорового нерва.

 2. верхнього повіки

 3. нижнього повіки;

 4. зовнішнього кута ока;

 5. внутрішнього кута ока


Крилопіднебінний вузол (ганглій) пов'язаний з якою гілкою трійчастого нерва?:

 1. другою;

 2. першою;

 3. третьою.


Від крилопіднебінного ганглія не відходить нерв:

 1. вушноскроневий нерв;

 2. очноямковий нерв;

 3. носопіднебінний нерв;

 4. великий піднебінний нерв;

 5. малий піднебінний нерв;

 6. нерв крилопіднебінного каналу.


Вушний вузол (ганглій) пов'язаний з трійчастим нервом через:

 1. вушноскроневий нерв;

 2. носовійний нерв;

 3. слізний нерв;

 4. виличний нерв;

 5. підочноямковий нерв;

 6. нижньолуночковий нерв;

 7. язиковий нерв.


Піднижньощелеповий ганглій отримує чутливі волокна від:

 1. язикового нерва;

 2. вушноскроневого нерва

 3. нижньоальвеолярного нерва;

 4. носовійного нерва.


Секреторні волокна піднижньощелеповий ганглій отримує від:

 1. барабанної струни лицевого нерва

 2. блукаючого нерва

 3. язикоглоткового нерва;

 4. великого кам'янистого нерва лицевого нерва;


Під'язиковий ганглій отримує чутливі волокна від:

 1. язикового нерва

 2. нижньоальвеолярного нерва

 3. носовійниго нерва

 4. вушноскроневого шва;


Секреторні волокна піднижньощелеповий ганглій отримує від:

 1. барабанної струни n.facialis;

 2. великого кам'янистого нерва n.facialis;

 3. язикоглоткового нерва;

 4. блукаючого нерва.


Лицевий нерв це яка пара черепномозкових нервів?:

 1. VII пара

 2. V пара;

 3. VI пара;

 4. VIII пара;

 5. IX пара;

 6. X пара.


Лицевий нерв є:

 1. руховим нервом.

 2. чутливим нервом;

 3. секреторним нервом;

 4. смаковим нервом;


Лицевий нерв окрім рухових волочивон несе:

 1. смакові і секреторні волокна;

 2. чутливі волокна;

 3. симпатичні волокна;

 4. парасимпатичні волокна.


Лицевий нерв виходить з порожнини черепа через:

 1. шилососковидний отвір;

 2. круглий отвір;

 3. овальний отвір;

 4. foramen caroticum externum.


Який нерв, що відходить від n.facialis, не видноситься до розгалуження цього нерва:

 1. блоковидний нерв;

 2. великий кам'янистий нерв;

 3. барабанна струна;

 4. задний вушний нерв;

 5. скронева і вилична гілка;

 6. щічна гілка;

 7. краєва гілка.


З яким нервом не анастомозується n.facialis?:

 1. під'язиковим нервом;

 2. вушноскроневим нервом;

 3. виличним нервом;

 4. щічним нервом;

 5. слуховим нервом;

 6. блукаючим нервом.


Скронева і вилична гілці (для м'язів зовнішнього вуха, лоба, виличного і скроневого м'яза очної ямки) є частиною:

 1. лицевого нерва;

 2. трійчастого нерва;

 3. блукаючого нерва;

 4. язикоглоткового нерва;

 5. під'язикового нерва.


Щічна гілка є частиною якого нерва?:

 1. лицевого нерва;

 2. блукаючого нерва;

 3. трійчастого нерва;

 4. під'язикового нерва;

 5. язикоглоткового нерва.


Краєва гілка це частина якого нерва?:

 1. лицевого нерва;

 2. трійчастого нерва;

 3. блукаючого нерва;

 4. язикоглоткового нерва;

 5. під'язикового нерва.


Підшкірний м'яз шиї інервується:

 1. лицевим нервом;

 2. трійчастим нервом;

 3. верхним шийним симпатичним ганглієм;

 4. зірчастим ганглієм шиї;

 5. крилопіднебінним ганглієм.


Який нерв іннервує шилоглоточний м'яз?:

 1. язикоглотковий нерв;

 2. лицевий нерв;

 3. трійчастий нерв;

 4. блукаючий нерв;

 5. під'язиковий нерв.


Язикоглотковий нерв, в основному (переважно), є:

 1. чутливим нервом;

 2. руховим нервом;

 3. секреторним нервом;

 4. смаковим нервом.


Язикові гілки язикоглоткового нерва іннервують слизову оболонку:

 1. в задній третині язика.

 2. в передній третині язика;

 3. в середній третині язика;


Язикові гілки язикоглоткового нерва містять:

 1. чутливі і смакові волокна;

 2. тільки чутливі волокна;

 3. тільки рухові волокна;

 4. тільки смакові волокна;

 5. рухові і смакові волокна;

 6. секреторні волокна.


Чутливі гілки язикоглоткового нерва іннервують:

 1. слизову оболонку мигдалин і дужок м'якого піднебіння;

 2. слизову оболонку ретромолярної області;

 3. слизову оболонку задньої частини носової порожнини;

 4. моляри нижньої щелепи;

 5. моляри верхньої і нижньої щелепи.


Язикова поверхня надгортанника інервується:

 1. язикоглотковим нервом;

 2. трійчастим нервом;

 3. лицевим нервом;

 4. блукаючим нервом;

 5. під'язиковим нервом.


Блукаючий нерв це яка пара черепномозкових нервів?:

 1. X пара;

 2. V пара;

 3. VII пара;

 4. IX пара;

 5. XII пара.


Блукаючий нерв містить:

 1. чутливі, рухові і парасимпатичні волокна.

 2. чутливі волокна;

 3. рухові волокна;

 4. чутливі і рухові волокна;

 5. чутливі, рухові і симпатичні волокна


Вушна гілка блукаючого нерва пов'язана з:

 1. лицевим неровом

 2. трійчастим нервом;

 3. язикоглотковим нервом

 4. під'язиковим нервом;

 5. крилопіднебінним вузлом.


Блукаючий нерв отримує симпатичні волокна?:

 1. так;

 2. немає.


Блукаючий нерв отримує симпатичні волокна від:

 1. верхнього шийного симпатичного ганглія.

 2. внутрішнього сонного сплетення;

 3. сплетення менінгиальної артерії;

 4. сплетення зовнішньої сонної артерії


Надгортанник і навколишня слизова оболонка чутливу іннервацію отримують від:

 1. блукаючого нерва;

 2. трійчастого нерва

 3. лицевого нерва

 4. під'язикового нерва;

 5. крилопіднебінного вузла;

 6. вушного ганглія


М'яз, що напружує м'яке піднебіння отримує іннервацію від:

 1. блукаючого нерва і III гілки трійчастого нерва;

 2. лицевого нерва

 3. трійчастого нерва;

 4. блукаючого нерва;

 5. блукаючого нерва і I гілки трійчастого нерва;

 6. блукаючого нерва і II гілки трійчастого нерва;

 7. блукаючого і лицевого нерва

 8. лицевого і трійчастого нерва (II і III гілки).


М'яке піднебіння отримує іннервацію від?:

 1. блукаючого трійчастого і язикоглоткового нервів;

 2. лицевого, трійчастого і язикоглоточногпро нервів;

 3. під'язикового, блукаючого і язикоглоткового нервів

 4. лицевого, язикоглоткового і під'язикового нервів;

 5. блукаючого, язикоглоткового і під'язикового нервів;

 6. блукаючого лицевого і язикоглоткового нервів.


Під'язиковий нерв це:

 1. руховий;

 2. чутливий;

 3. чутливий і руховий

 4. чутливий руховий і смаковий.

 5. чутливий і смаковий


Під'язиковий нерв іннервує:

 1. м'язи язика;

 2. м'язи язика і щелепнопід'язиковий м'яз;

 3. щелепнопід'язиковий м'яз;

 4. м'язи язика, двубрюшную і щелепнопід'язиковий м'яз.


Під'язиковий нерв іннервує м'язи:

 1. відповидної половини язика;

 2. всього язика;

 3. передньої частини язика

 4. задньої частини язика.


Компактна пластинка нижньої щелепи на відміну від такої на верхній щелепі:

 1. щільніша і товща;

 2. менш щільна і менш товста;

 3. менш щільна і товща

 4. щільніша і менш товща.


Кількість доостних отворів на кортікальної пластинці (отвори каналів остеонов, через яких проходять судини і нерви) більше в якому відділі нижньої щелепи:

 1. область різців і іклів;

 2. область премолярів

 3. область молярів


Інфільтраційна анестезія повинна починатися з:

 1. шкіри, підшкірної клітковини, а потім належні м'які тканини;

 2. належних м'яких тканин, підшкірної клітковини, а лише потім вводяться анестетики в шкіру.


Яка анестезія наступає швидше?:

 1. інфільтраційна;

 2. провідникова.


При якій анестезії використовуються нижчі концентрації анестетиків?:

 1. при інфільтраційній;

 2. при провідниковій.


Інтоксикація анестетиком виражена менше при якому виді анестезії?:

 1. при інфільтраційний;

 2. при провідниковій


«Мала гусяча лапка» це:

 1. розгалуження гілок підочноямкового нерва;

 2. розгалуження гілок лицевого нерва;

 3. розгалуження III гілки трійчастого нерва;

 4. Гассеров вузол


Відстань від альвеолярного краю до підочноямкового отвору у дорослих:

 1. 3,5 см;

 2. 0,5 см;

 3. 1,5 см;

 4. 2,5 см


Цільовим пунктом при інфраорбітальної анестезії є:

 1. підочноямковий канал;

 2. нижньощелеповий канал;

 3. круглий отвір

 4. крилопіднебінний канал;

 5. підскронева ямка.


Відстань від нижньоочноямкового краю до підочноямкового отвору у дорослих:

 1. 4-8 мм;

 2. 1-2 мм;

 3. 9-12 мм;

 4. 13-20 мм


Відстань між нижньоочноямковим або альвеолярним крами і підочноямковим отвором у дітей чи відрізняється від таких у дорослих:

 1. змінюється у бік їх зменшення.

 2. змінюється у бік їх збільшення;


Токсичність новокаїну виявляється і коливається в дозі більш, ніж:

 1. 5 міліграм на 1 кг ваги хворого;

 2. 1 міліграм на 1 кг ваги хворого;

 3. 15 міліграм на 1 кг ваги хворого;

 4. 20 міліграм на 1 кг ваги хворого.


При яких захворюваннях знижується холінестеразна активність сироватки крові?:

 1. гіпертиреоз, цирроз печінки, гепатит, алергічні реакції

 2. грип, ангіна, ОРЗ;

 3. запалення легенів, бронхіти, бронхоектатична хвороба

 4. гіпертонічна хвороба, серцево-судинна недостатність


Недостатність якого вітаміну підсилює симптоми інтоксикації новокаїном?:

 1. аскорбінової кислоти;

 2. В1;

 3. В6;

 4. В12;

 5. нікотинової кислоти

 6. тільки при нестачі всіх вітамінів разом.


Дихальні аналептики на що впливають?:

 1. стимулюють ЦНС, подрузнюють дихальний і судинний центри.

 2. пригноблюють ЦНС, подразнюють дихальний і судинний центри

 3. стимулюють ЦНС, пригноблюють дихальний і судинний центри;

 4. стимулюють ЦНС, подразнюють дихательний і пригноблюють судинний центри;


Які препарати слід віднести до дихальних аналептиків?:

 1. кордіамін

 2. строфантин, корглікон;

 3. фуросемід, манітол;

 4. гексенал, тіопентал натрію


Серцеві глікозиди це:

 1. строфантин, корглікон;

 2. фуросемід, манітол;

 3. гексенал, аміназін.


Для зняття збудження при важкій інтоксикації новокаїном призначають:

 1. 5-10% розчин гексенала, 2,5% розчин аміназину;

 2. 0,05% розчин строфантину, 0,06% розчину корглікона

 3. фуросемід, маніла


Антагоністом гексенала і тиопенталнатрия є:

 1. бемегрід

 2. кордіамін;

 3. фуросемід;

 4. епінефрин;

 5. кофеїн;

 6. аскорбінова кислота;

 7. нікотинова кислота.


Ряд несприятливих ефектів адреналіну можна зняти:

 1. анапріліном, нітрогліцерином

 2. кордіаміном

 3. строфантином, коргліконом

 4. атропіном;

 5. ізадріном


Для зняття стенокардії необхідно призначити:

 1. валідол, корвалол, валокордин;

 2. строфантин, корглікон;

 3. анапрілін, фентоламін, тропафен;

 4. фуросемід, маніла


Інфільтраційна анестезія найбільш ефективна

 1. для верхніх премолярів, молярів, верхнього ікла

 2. для нижнього першого моляра

 3. для центральних нижніх різців


Який з наступних місцевих анестетиков не має ніякого радикала параамінобензойної кислоти?

 1. лідокаїн, совкаїн

 2. новокаїн


Основним видом знеболення, вживаним при операції видалення зуба, є

 1. місцеве

 2. загальне (наркоз)

 3. комбіноване

 4. нейролептаналгезія


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Скачать, 84.57kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru