Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата09.04.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Список наукових праць
Подобный материал:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Шевченко Ігор Васильович

Посада

доцент

Вчене звання

доцент

Вчена ступінь

к.т.н.^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

78

ТДК

Оксанич, А.П.,

Тербан В.А.

Интеллектуальные системы мониторинга процесса выращивания монокристаллов

Збірник матеріалів V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Ужгород 9-15 жовтня 2011р. Ужгород, 2011: - С.437

2011

0,04

Техн.

Практ.

Рос.
77

СТ

Куделіна К.О., Кашуба С.В.

Розробка моделей вирішення функціональних задач оперативно-диспечерського управління процесами виробничої дільниці механоскладального виробництва

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69) С. 32-37.

2011

0,25

Техн.

Практ.

укр.
76

СТ

Краснопольская Ю.А.,

Шкатуло С.Л.

Программное обеспечение для расчёта температурного поля в слитках GaAs, виращиваемых по LEC-технологии

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69) С. 38-42.

2011

0,20

Техн.

Практ.

Рос.
75

ТДК

Краснопольськая Ю.О.

Программное обеспечение для расчёта температурного поля в плитке монокристала арсенида галлия, выращиваемого методом Чохральского по LECтехноогии

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 77

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
74

ТДК

Шевченко І.В, Тербан В.А., Оксанич,А.П.

Влияние температуры фонового нагревателя на температурне градиенты и урівень дислокацій в слитке НІН GaAs, выращиваемого по LEC-технологии

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 91

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
73

ТДК

Рилова Н.В.

О целесообразности применения интеллектуальных технологий в задачах оперативного управления производством монокристаллов полупроводников

Тези доповідей першої міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», 5-7 травня 2011 р.

2011

0.04

Техн.

Прак.

рос.
72

ТДК

Галушка И.Н.

Программное обеспечение подсистемы оперативно-диспечерского управления карьерным автотранспортом

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 166

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
71Краснопольськая Ю.О.;Глушков Е.О.; Шкатуло С.Л.

Моделювання процесу вирощування напівпровідникових матеріалів на основі нейроної мережі і нечіткого клітинного автомата

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1(27), 2010

2010

0,375

Техн.

Прак.

рос.
70Демченко Л.І.; Контурова С.М.; Сахариленко М.М.

Урахування індивідуальних установок керівника при виборі критеріїв прийняття рішення.

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 2(28), 2010

2010

0,33

Техн.

Прак.

укр.
69Шевченко С.В; Блінова І.А.

Модель системи навчання з використанням механізму саморегуляції образного мислення

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 2(28), 2010

2010

0,25

Техн.

Прак.

рос.
68Сахариленко М.М.; Дзядик О.П.

Моделі і алгоритм урахування індивідуальних установок керівника при виборі критерію ухвалення рішень

Студентська наукова конференція. Економіка, нові технології, управління: Пошук молодих - КУЕІТУ. - 2010

2010

0,0141

Техн.

Прак.

укр.
67Шевченко С.Г.

Модель і алгоритм визначення психологічних характеристик особистості підлітка

Студентська наукова конференція. Економіка, нові технології, управління: Пошук молодих - КУЕІТУ. - 2010

2010

0,0141

Техн.

Прак.

укр.
66

ТДК

Оксанич І.Г.;

Кашуба С.В.

Модель визначення непродуктивного часу виробничої лінії

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Збірник тез доповідей. - Кременчук, КУЕІТУ, 2010. – с. 206-207.

2010

0,083

Техн.

Прак.

укр.
65

ТДК
Оптимизация геометрических параметров теплового экрана ростовой установки

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Збірник тез доповідей. - Кременчук, КУЕІТУ, 2010. – с. 230-232.

2010

0,083

Техн.

Прак.

рос.
64

СТ

Оксанич А.П.; Волохов С.А.

Оптимизация конфигурации теплового экрана ростовой установки по критерию минимума неравномерности осевых температурных градиентов

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2010. - №1(66). - с. 3-17. Фахове видання

2010

0,29

Техн.

Прак.

рос.
63

СТ

Оксанич І.Г;

Кашуба С.В.

Имитационное моделирование процесса оперативно-диспетчерского управления производственным участком

Нові технології. - 2010. - № 1 (27). – с. 161- 168. Фахове видання

2010

0,33

Техн.

Прак.

рос.
62

СТ

Чернова, Ю.И.; Мурашко, А.Г.

Алгоритмизация планирования маневров при управлении движением автоматического карьерного транспорта на разгрузочных площадках

Нові технології. - 2009. - № 4 (26). – с. 77- 83. Фахове видання

2009

0,291

Техн.

Прак.

рос.
61

СТ

Чернов,А.А.; Краскевич,В.Е.

Эвристическое решение задачи множественной компоновки с учетом нелинейных ограничений

Нові технології. - 2009. - № 4 (26). – с. 61-66. Фахове видання

2009

0,25

Техн.

Прак.

рос.
60

СТ

Минашкин,А.О.; Осипчук, Л.Н.

Эвристический метод кластеризации в метрическом пространстве признаков

Нові технології. - 2009. - № 4 (26). – с. 101- 106. Фахове видання

2009

0,25

Техн.

Прак.

рос.
59

СТ

Оксанич,А.П.; Волохов,С.А.

Прогнозування концентрації вуглецю в злитках при вирощуванні монокристалів кремнію для сонячної енергетики.

Радиоэлектроника и информатика. Харьков - 2009. - №3 (46). - с. 20 –24. Фахове видання

2009

0,2

Техн.

Прак.

укр.
58

СТ

Оксанич, И.Г.; Кашуба, С.В.

Нечеткая модель принятия решений по оперативному управлению бизнес-процессами производственного участка

Нові технології. - 2009. - № 2 (24). – с. 37-42. Фахове видання

2009

0,25

Техн.

Прак.

рос.
57

СТ

Краснопольская,Ю.А.; Глушков,Е.А.; Репин,М.В.

Нейросетевая модель расчета температурного поля слитка в процессе выращивания монокристаллов методом Чохральского

Нові технології. - 2009. - № 2 (24). – с. 3-9. Фахове видання

2009

0,291

Техн.

Прак.

рос.
56

СТ

Удовиченко Ю. В.

Использование знаний о предметной области при формировании и настройке нейронной сети для медицинской диагностики

Нові технології. - 2009. - № 4 (26). – с. 112-119. Фахове видання

2009

0,33

Техн.

Прак.

рос.
55

СТ

Блінова І.О.

Повышение эффективности обучения в вузе: проблемы и резервы

Нові технології. - 2009. - № 2 (24). – с. 60-65. Фахове видання

2009

0,25

Техн.

Прак.

рос.
54

ТДК

Черниш Д.П.

Імітаційне моделювання соціальних процесів

Інформаційні технології в економічних та технічних системах (ІТЕТС-2009). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнскій науково-технічній конференції молодих вчених та студентів. – Кременчук, КУЕІТУ. – 2009. – с. 159.

2009

0,04

Техн.

Прак.

укр.
53

ТДК

Осипчук Л.М

Нейромережева технологія моделювання процесу фінансового розвитку корпорації

Інформаційні технології в економічних та технічних системах (ІТЕТС-2009). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнскій науково-технічній конференції молодих вчених та студентів. – Кременчук, КУЕІТУ. – 2009. – с. 152.

2009

0,04

Техн.

Прак.

укр.
52

ТДК

Шкатуло С.Л.

Адаптивний алгоритм випадкового пошуку глобальних екстремумів багатовимірних функцій

Інформаційні технології в економічних та технічних системах (ІТЕТС-2009). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнскій науково-технічній конференції молодих вчених та студентів. – Кременчук, КУЕІТУ. – 2009. – с. 122.

2009

0,04

Техн.

Прак.

рос.
51

ТДК

Репин М.В.

Навчання нейронної мережі за допомогою адаптивного алгоритму випадкового пошуку

Інформаційні технології в економічних та технічних системах (ІТЕТС-2009). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнскій науково-технічній конференції молодих вчених та студентів. – Кременчук, КУЕІТУ. – 2009. – с. 121.

2009

0,04

Техн.

Прак.

укр.
50

СТ

Шостак, В.Ф.; Палій, А.О.

Модель спільного календарного планування виробництва і ремонтів обладнання

Нові технології. – 2008. - №4 (22). - с. 46-51. Фахове видання

2008

0,25

Техн.

Прак.

укр.
49

СТ

Мурашко, Ф.Г.; Лабзов, С.Ю.

Видобування знань з баз даних за допомогою нейронної мережі і нечіткого інтерпретатора

Нові технології. – 2008. - №4 (22). - с. 41-45. Фахове видання

2008

0,208

Техн.

Прак.

укр.
48

ТДК

Краснопольска Ю.О.

Нейросетевое моделирование тепловых явлений в процессе выращивания монокристаллов методом Чохральского

Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Донецьк, ДонНТУ. – 2008. – с. 372-374.

2008

0,08

Техн.

Прак.

рос.
47

СТ

Оксанич, А.П.; Хозя, П.А.; Тербан, В.А.

Математическая модель геометрии теплового узла ростовой установки для выращивания монокристаллов GaAs методом Чохральского

Прикладная радиоэлектроника. Харьков - 2008. - №4. Том 7. - с. 351–355. Фахове видання

2008

0.208

Техн.

Прак.

рос.
46

СТ

Оксанич, А.П.; Хозя, П.О.

Чисельно-аналітичне рішення задачі теплообміну з поверхні зливка в процесі вирощування монокристалів GaAs методом Чохральского з рідинною герметизацією

Нові технології. – 2008. - №4 (22). - с. 10-17. Фахове видання

2008

0,33

Техн.

Прак.

укр.
45

ТДК

Оксанич, А.П.; Хозя, П.О.

Моделирование тепловых явлений в процессе выращивания монокристаллов GaAs методом Чохральского

1-я Международная конференция „Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития” в рамках 3-го Международного радиоэлектронного форума „Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития” МРФ-2008. Сборник научных трудов. Том III. – Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ. 2008.- с. 120-123.

2008

0,166

Техн.

Прак.

рос.
44

СТ

Оксанич, А.П.; Хозя, П.О.

Численно-аналитический подход к моделированию тепловых явлений в процессе выращивания монокристаллов GaAs методом Чохральского

Складні системи та процеси. – 2008. . – №2 (14).- с. 14-18. Фахове видання

2008

0,208

Техн.

Прак.

укр.
43

ТДК
Модели и алгоритмы адаптивного тестирования уровня знаний

Материалы ХII Международного молодежного форума Радиоэелектроника и молодежь в ХХI веке. Тези доповідей. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – с. 288.

2008

0,04

Техн.

Прак.

рос.
42

СТ

Врадий, А.В.; Швец, Н.В.

Динамические модели объекта обучения и адаптивного тестирования

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - 2007. - № 3 (17). – с. 156-160. Фахове видання

2007

0,208

Техн.

Прак.

рос.
41

СТ

Краскевич, В.Е.; Кротюк, И.Г.

Применение регулярных выражений алгебры событий для моделирования бизнес-процессов оперативного управления производством

Складні системи і процеси. -2007. - № 1 (11). – с. 76-84. Фахове видання

2007

0,33

Техн.

Прак.

рос.
40

СТ

Роїк Н.М.

Возможности оценки качества взаимодействия «преподаватель-обучаемый» в образовательном учреждении

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1-2 (15-16). - 2007. – с. 230-234. Фахове видання

207

0,208

Техн.

Прак.

рос.
39

СТ

Стрілець, Ю.О.; Краскевич, В.Є.

Представление и получение знаний в инструментальной системе нечеткого моделирования.

Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. - № 1-2 (15-16). - 2007. – с. 74-78. Фахове видання

2007

0,208

Техн.

Прак.

рос.
38

СТ

Кротюк И.Г.

Формирование многоуровевых оценок качества производственных процессов

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 3 (13). - 2006. – с. 89-95. Фахове видання

2006

0,25

Техн.

Прак.

рос.
37

СТ

Левыкин, В.М.; Шевченко С.И.

Алгоритм оперативного планирования и регулирования грузопотоков для карьерного автотранспорта

Інформаційні технології та комп’ютерна техніка. Міжнародний науково-технічний журнал. - №3 (7): - Вінниця, 2006. – с. 80-84. Фахове видання

2006

0,208

Техн.

Прак.

рос.
36

СТ

Левыкин В.М.

Математические модели задач оперативно-диспетчерского управления карьерным автотранспортом

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Вип. 1(42): – Дніпропетровськ, 2006. – с. 87-98. Фахове видання

2006

0,5

Техн.

Прак.

рос.
35

ТДК
Декомпозиция транспортных потоков в задаче оперативно-диспетчерского управления карьерным транспортом

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології. Збірник тез доповідей. - Кременчук, КУЕІТУ, 2006. – с. 196-197.

2006

0,83

Техн.

Прак.

рос.
34

СТ

Левыкин В.М

Выбор и совершенствование критериев качества функционирования карьерного автотранспорта

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2006. - № 2 (12). – с. 151-158. Фахове видання

2006

0,33

Техн.

Прак.

рос.
33

СТ

Орел В.И.

Расчет круговых линз Френеля с плоскими поясами

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2005. - № 4 (10). – с. 44-47. Фахове видання

2005

0,166

Техн.

Прак.

рос.
32

СТ

Роїк Н.М.

Исследование свойств генетических алгоритмов с различными способами генерации популяций

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - № 3 (9). - 2005. – с. 100-106 Фахове видання

2005

0,291

Техн.

Прак.

рос.
31

СТ

Шевченко С.В.

Специфика применения аппарата нечетких множеств в медицинской диагностике

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.Вип. 6(35), Кременчук: КДПУ, 2005.с.175-181. Фахове видання

2005

0,291

Техн.

Прак.

рос.
30

ТДК
Формирование комплекса задач оперативного управления работой карьерного автотранспорта

Науково-практична конференція «Системний аналіз і управління»: Тези доповідей. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – с. 309-311.

2005

0,125

Техн.

Прак.

рос.
29

СТ

Левыкин В.М.

Модель автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления карьерным автотранспортом

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2005. - № 4 (10). – с. 68-72. Фахове видання

2005

0,208

Техн.

Прак.

рос.
28

ТДК
Моделирующий алгоритм формирования пакета транспортных заданий для внутризаводского транспорта

Системный анализ и информационные технологии: Сборник тезисов докладов. - Киев, КПИ, 2004. – с. 141-142

2004

0,083

Техн.

Прак.

рос.
27

ТДК

Левыкин В.М.

Маршрутизация и контроль функционирования технологических транспортных средств

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології: Збірник тез доповідей. - Кременчук, ІЕНТ, 2004. – с. 126-128.

2004

0,125

Техн.

Прак.

рос.
26

СТ

Левыкин В.М.

Имитационная модель функционирования карьерного автотранспорта

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ. - 2004. - № 3 (6). – с. 91-97. Фахове видання

2004

0,291

Техн.

Прак.

рос.
25

СТ

Оксанич А.П., Петренко В.Р.

Современные системы управления предприятием: проблемы выбора

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ. – 2004. - № 1-2 (4-5). – с. 179-182. Фахове видання

2004

0,125

Техн.

Прак.

рос.
24

СТ

Зеленская В.В.

Исследование свойств генетического алгоритма без бинарного кодирования хромосом

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ. – 2004. - № 1-2 (4-5). – с. 225-227. Фахове видання

2004

0,208

Техн.

Прак.

рос.
23

СТ

Левыкин В.М.

Маршрутизация и контроль движения технологических транспортных средств

Нові технології. Науковий вісник ІЕНТ. – 2004. - № 1-2 (4-5). – с. 182-187. Фахове видання

2004

0,25

Техн.

Прак.

рос.
22

СТ

Шевченко С.В.

Імітаційна модель больової і протибольової системи

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 3(20), Кременчук: КДПУ, 2003, – с. 205-209.

2003

0,208

Техн.

Прак.

укр.
21

ТДК

Гученко, М.І.; Іванова, М.М.

Експертна система автоматизованого робочого місця передпольотної підготовки екіпажу вертольота.

Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції „АВІА 2002”, 23-25 квітня 2002 р./ Національний авіаційний університет, м. Київ. – с. 341-347.

2002

0,25

Техн.

Прак.

укр.
20
Бабенко Е.В.

Экспертная система оперативной диагностики и выявления причин аварийных остановок технологического оборудования

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды КГПИ. – Вып. 2/2000 (9). – с. 214-216.

2000

0,166

Техн.

Прак.

рос.
19
Гура А.В.

Навигационные радиосредства для автоматического маневрирования тяжелых автосамосвалов

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды КГПИ. – Вып. 1/2000(8). – с. 202-209.

2000

0,291

Техн.

Прак.

рос.
18
Шевченко С.И.

Программа–диспетчер для управления движением карьерных автосамосвалов на разгрузочной площадке.

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1999. – с. 91-97.

2000

0,291

Техн.

Прак.

рос.
17Сравнительный анализ применения дально­мерных и угломерных систем для авто­матического управления маневрированием карьерных автосамосвалов.

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1999. – с. 85-92.

1999

0,33

Техн.

Прак.

рос.
16
Шевченко С.И.

Программа–диспетчер для управления движением карьерных автосамосвалов на разгрузочной площадке.

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1999. – с. 91-97.

1999

0,291

Техн.

Прак.

рос.
15Сравнительный анализ применения дально­мерных и угломерных систем для авто­матического управления маневрированием карьерных автосамосвалов.

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1999. – с. 85-92.

1999

0,33

Техн.

Прак.

рос.
14Система навигации для автовождения карьерного автосамосвала в местах разгрузки.

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1999. – с. 79-84.

1999

0,208

Техн.

Прак.

рос.
13
Конох И.С.

Техническая реализация акустической сенсорной системы для роботизированного карьерного автосамосвала

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1998. – с. 158-161.

1998

0,166

Техн.

Прак.

рос.
12
Ивушкин О.В.

Обоснование рациональной конфигурации системы ориентации роботизи­рованных карьерных машин

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1998. – с. 162-165.

1998

0,166

Техн.

Прак.

рос.
11
Ивушкин, О.В.;Конох И.С.

Определение координат и коррекция ориентации транспортного средства по счислению

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 2, 1998. – с. 166-169.

1998

0,166

Техн.

Прак.

рос.
10
Ивушкин О.В.

Алгоритмы планирования траектории и сглаживания углов для обеспечения автоматического маневра большегрузного автосамосвала

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 1, 1998. – с.121-125.

1998

0,166

Техн.

Прак.

рос.
9

ТДК

Родькин, Д.Й.; Касаткина И.В.

Принципы автоматического управления маневрами карьерных автосамосвалов в местах разгрузки

Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Труды конференции.

/Под ред. В.Б. Клепикова, Л. В. Акимова/. – Харьков: Основа, 1997. – с. 254-256.

1997

0,125

Техн.

Прак.

рос.
8
Родькин Д.И.

Задачи и функции системы автоматического вождения большегрузного карьерного автосамосвала

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. - Вып. 2, 1997. – с.185-187

1997

0,125

Техн.

Прак.

рос.
7Обеспечение безопасной эксплуатации карьерных автосамосвалов с системой автоматического вождения

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Вып. 1, 1997. – с. 104-107.

1997

0,166

Техн.

Прак.

рос.
6
Родькин, Д.И.; Луговой, А.В.; Сисюк, Г.Ю.

Концепция использования компьютерных технологий при подготовке инженеров электромеханического профиля

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды Кременчугского государственного политехнического института.- Вып. 1, 1997. – с. 203-206.

1997

0,166

Техн.

Прак.

рос.
5Структурный синтез контура управления демпфированием в системе виброизоляции

УКРВИНИТИ, 24.10.88 г. № 2697, Киев.

1988

0,166

Техн.

Прак.

рос.
4

ТДК

Богуславский В.А.

Амплитудно-частотные характеристики системы виброизоляции, содержащей амортизатор с магнитной жидкостью

5 Всесоюзная конференция по магнитным жидкостям: Тезисы докладов. – Москва, 1988. – с. 34-36.

1988

0,125

Техн.

Прак.

рос.
3
Кривко, В.В.; Зеленский, А.В.

Параметрическая самонастройка в системах второго порядка

ВИНИТИ, 1986 г., № 3856 – 1386, Москва.

1986

0,208

Техн.

Прак.

рос.
2
Таболин, В.Н.; Румшевич, И.Н.; Маслов, В.Е.

Колебания подрессоренного сиденья с управляемым демпфером

Машиностроение. Автомобиль-ная промышленность. - № 5. -1984. – с. 41-42.

1984

0,083

Техн.

Прак.

рос.
1
Маслов В.Е.

Виброизолятор с управляемым демпфером

Техническая кибернетика и её приложения. Харьков: “Вища школа”. Вестник ХПИ. – Вып. 4, 1984. – с. 46-51.

1984

0,125

Техн.

Прак.

рос.
Скачать, 1007.08kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru