Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/7
Дата09.03.2012
Размер1.22 Mb.
ТипУрок
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

202. Русская правда. – 1939. – № 27. – С. 3.

203. Распоряженіе м. кор. министерства число 1.440/1944. М. Е. по дЬлу введенія въ дійство особливыхъ административныхъ правилъ на одной части территоріЬ державы // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 17. – С. 9.

204. Распоряженіе м. кор. министерства число 2.200/1944. М. Е. по дЬлу модификаціЬ и доповненя розпоряженія число 1.500/1944. М. Е. о спеціяльныхъ административныхъ правилахъ, относячихся къ территоріямъ военныхъ дЬйствій//Kárpátaljai közlöny. – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 29. – С. 3–4.

205. Распоряженіе м. кор. министерства число 3.180/1944. М. Е. о павзованю чинності корпоративныхъ органові автономныхъ властей // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 38. – С. 5–6.

206. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 45. Піджупан Ужанської жупи. – Оп. 5. – Спр. 21. Выписки из заседаний протоколов муниципальной комиссии об утверждении уставов сел, организаций и решения об их утверждении. – На 171арк.

207. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 94. Ужгородський бургомістр. –

Оп. 6. – Спр. 42. Положение об организации и регламенте собраний муниципалитета. – На 6 арк.

208. Изъ зала суда // Русская правда. – 1940. – № 123. – С. 3.

209. Распоряженіе м. кор. министра правосудія число 14.000/1942. І. М. въ дЬлЬ учрежденія суда малолЬтныхъ при мукачскомъ кор. окружномъ судЬ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 12. – С. 33.

210. Распоряженіе м. кор. министра правосудія число 18.800/1943. І. М. по дЬлу учрежденія суда для несовершеннолЬтнихъ при кор. окружныхъ судахъ въ ИршавЬ и Воловомъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1943. – № 18. – С. 11.

211. Распоряженіе м. кор. министерства число 7.070/1941. М. Е. о упорядкуваню и доповненю постановлень относно виховного суду и також относно поступу, який мае послЬдовати въ случаяхъ злоупотребленій по воздорожаню цЬнъ и дЬяній, угрожаючихъ интересу публичного заосмотрЬнія // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 47. – С. 5–7.

212. Распоряженіе м. кор. министерства число 7.810/1941. М. Е. въ дЬлЬ модификайіи разпоряженій, тыкаючихся карного приказу и апеллаціЬ въ поодиноких проступковыхъ дЬлахъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 54. – С. 3.

213. Офиціальная часть. По предложенію министра правосудія назначаю …// Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 24. – С. 1–2.

214. Объявленіе о конкурсЬ на мЬста судей // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 18. – С. 29.

215. Объявленіе о конкурсе на судейскЬ и прокурорскЬ мЬста // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 7. – С. 22-23.

216. Распоряженіе администр. экспозитуры // Kárpátaljai közlöny. – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 28. – С. 48.

217. Конкурсъ на судейскіе и прокурорскіе служебные места // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 10. – С. 57-58.

218. Распоряженіе м. кор. министерства число 7.650/1941. М. Е. въ дЬлЬ модификаціЬ поодиноких правовыхъ нормъ, дотыкаючихся преслЬдованя злочину державной зрады въ гонведскомъ карательномъ судопроизводствЬ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 48. – С. 35.

219. Конкурсъ на должности судей и прокуроровъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 19. – С. 26-27.

220. Объявленіе о конкурсе на должности судей и прокуроровъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 20. – С. 11–12.

221. Объявленіе о конкурсе на судейскЬ мЬста поземельно-книжныхъ вложкаревъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 19. – С. 16.

222. Конкурс на екзекуторскЬ посады при окружном судЬ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 3. – С. 8.

223. Співак Б. Революційний рух на Закарпатті в 1924–1929 роках. – Ужгород: УжДУ. – 1964. – 144 с.

224. Распоряженіе м. кор. министерства № 2.750/1941. М. Е. по дЬлу упрощенія и ускоренія военно-полевого уголовного (карательного) производства // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 20. – С. 4–8.

225. Распоряженіе м. кор. министерства число 6.510/1942. М. Е. по дЬлу имЬненія и дополненя поодиноких установлень §§-овъ 445. и 467. арт. зак. 1912: ХХХІІІ. о карательномъ судопроизводствЬ гонведства // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – №50. – С. 1–2.

226. Распоряженіе м. кор. министерства число 7.800/1941. М. Е. въ дЬлЬ модификаціи правилъ статаріального судопроизводства // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 54. – С. 2–3.

227. Распоряженіе м. кор. министерства № 8.310/1940. М. Е. о временномъ установленіи объема періодическихъ газетъ, производимыхъ на ротаціонной и листовой печатной бумагЬ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 9. – С. 1–2.

228. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 67. Берегівський бургомістр. – Оп. 3. – Спр. 28. Положення про роботу жандармерії в місті Берегово. – На 9 арк.

229. Разпоряженіе м. кор. министра народной обороны число 6.730/през. 13. – 1942. по дЬлу упорядкованя круга компетенціЬ жандармскихъ командантовъ, облеченныхъ правомъ уголовного преслЬдованя // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 15. – С. 10–11.

230. Распоряженіе м. кор. министерства число 190/1944. М. Е. по дЬлу права надзвычайного поужития оружія м. кор. Жандармства // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 4. – С. 1–2.

231. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 45. Піджупан Ужанської жупи. – Оп. 2. – Спр. 614. Циркуляри міністерства внутрішніх справ про права жандармів на користування зброєю, про догляд за діяльністю робітничих і професійних спілок, про заборону євреям користуватися зброєю і інші. – На 82 арк.


232. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 2. – Спр. 20. Списки жандармских станций на территории Ужгородского краевого королевского суда. – На 77 арк.

233. Розпоряженя м. кор. министерства ч. 7.630/ 1942. М. Е. въ дЬлЬ принятія женщинъ наслЬдкомъ обратного присоединеня областей, оторваныхъ отъ Мадярской Святой Короны въ поименный списокъ кандидатовъ адвокатуры, замЬстителевъ адвокатовъ, респективно адвокатовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1943. – № 4. – С. 7.

234. Распоряженіе м. кор. министерства № 1.090/1940. М. Е. въ дЬлЬ измЬненія установленій, касающихся адвокатской дЬятельности подкарпатскихъ адвокатовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 7. – С. 4–5.

235. Распоряженіе м. кор. министерства № 4.550/1940. М. Е. по дЬлу взносовыхъ повинностей въ пользу адвокатской коморы и опеко-пенсіонного земского учрежденія призванныхъ на чрезвычайные военные маневры адвокатовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 28. – С. 20–21.

236. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 2. – Спр. 74. Список адвокатов кошицкой адвокатской палаты и решение палаты о закрытии адвокатских контор адвокатов евреев и о порядке ведения уголовных дел совершенных адвокатами. – На 24 арк.

237. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 94. Ужгородський бургомістр. –

Оп. 7. – Спр. 95. Лист підполковника Фейира Управлінню бургомістра м. Ужгорода від 10 жовтня 1939 р. щодо заходів, пов’язаних зі створенням Ужгородського відділу контррозвідки. – На 1 арк.

238. Розпоряженя м. кор. министерства ч. 7.990/1939. М. Пр. в дЬлЬ вымагання перевозных средств под титулом народооборонных послуг // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 6. – С. 33–35.

239. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 47. Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 412. Розпорядження і рішення комісара Карпатської території військових дій і ужгородського бургомістра про введення в дію нових адміністративних заходів. – На 9 арк.

240. Офиціальна часть. По предложенію мадьярского королевского министерского предсЬдателя…// Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 38. – С. 1.

241. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 2019. Переписка з ужгородською прокуратурою за 1941-1942 рр. про поширення законів військового часу на цивільні судові органи. – На 16 арк.

242. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 47. Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 62. Листування з міністром внутрішніх справ Угорщини про перевзяття службовців державних установ. – На 12 арк.

243. Упрощеніе производства оправданій? // Русская правда. – 1940. – № 114. – С. 2.

244. Будетъ-ли произведена ревизія рЬшеній оправдательныхъ комиссій? // Русская правда. – 1940. – № 115. – С. 2.

245. Оправдательныя комиссіи назначены // Русская правда. – 1940. – № 12. – С. 2.

246. Оправданія учителей послЬ Рождества // Русская правда. – 1939. – № 51. – С. 2.

247. На предложеніе школьнаго отдЬленія Регентскаго Комиссаріата въ Ужгороде // Русская правда. – 1940. – № 16. – С. 2.

248. Еще нЬсколько словъ передъ оправданіями // Русская правда. – 1940. – № 18. – С. 2.

249. Члены оправдательной комиссіи для административныхъ чиновниковъ въ Мараморошской жупЬ // Русская правда. – 1940. –№ 26. – С. 2.

250. Были назначены комиссіи для оправданія чиновникові и служащихъ, входящихъ въ составъ мин. ЗемледЬлія // Русская правда. – 1940. – № 40. – С. 2.

251. Объявленіе. По дЬлу оправданія частныхъ врачей, пребывающихъ на обратно присоединенной подкарпатской территоріи // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 28. – С. 48–49.

252. Объявленіе. По дЬлу оправданія аптекарей, аптекарскихъ кандидатовъ и аптекарскихъ практикантовъ, не состоящихъ на общественной служб, пребывающихъ на обратно присоединенной подкарпатской территоріи // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 28. – С. 49–50.

253. Объ оправдательныхъ комиссіяхъ // Русская правда. – 1939. – № 34. – С. 2.

254. Объявленіе въ дЬлЬ частныхъ лЬкарей, проживающихъ въ возсоединенной подкарпатской области // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 17. – С. 34.

255. Что будетъ съ чиновниками уволенными съ 1 апрЬля? // Русская правда. – 1940. – № 69. – С. 3.

256. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 47. Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 364. Листування з Ужгородським поліцейським капітанатом про політичне минуле громадян під час чехословацького режиму. – На 35 арк.

257. Уряднича политика угорського правительства на Подкарпаттю // НедЬля. – 1943. – 17 октобра. – С. 2.

258. Распоряженіе м. кор. министерства № 3.610/1940. М. Е. по дЬлу позволенія групового переселенія (эмиграціи) жидовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 23. – С. 1–2.

259. «Карпаторусскій голос». – 1944. – С. 1. – 23 апр.

260. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 36. Повідомлення Ужанської адміністративної експозитури за 1939 рр. про перевірку громадянства осіб. – На 8 арк.

261. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 47. Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 377. Розпорядження міністерства збройних сил Угорщини про розміщення німецьких військових частин, про призов в армію, розшук дезертирів та ін. – На 32 арк.

262. Распоряженіе м. кор. министерства № 3.700/1940. М. Е. по дЬлу упорядоченія содержанія служащихъ и пенсистовъ, а также бывшихъ членовъ м. кор. гонведства и м. кор. жандармеріи на возвратившихся къ Мадьярской Святой КоронЬ подкарпатскихъ территоріяхъ, а также для вдовъ и сиротъ по таковыхъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 24. – С. 9–20.

263. Карпатська Січ. Матеріали наук.-прак. конф., присвяченої 56-ій річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11–12 березня 1995 р.) / Ред. упоряд. В. Худанич. – Ужгород: Гражда, 1996. – 252 с.

264. Список воїнів Карпатської Січі, активістів Карпатської України, що загинули в боях проти угорських агресорів у 1939 р. або були страчені окупаційним режимом // Карпатська Січ: Матеріали наук.-прак. конф., присвяченої 56-ій річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11–12 березня 1995 р.) / Ред. упоряд. В. Худанич. – Ужгород: Гражда, 1996. – 252 с. – С. 236–246.

265. Данко О., Маркусь В. Закарпатці в екзилю у роки війни / Закарпаття під Угорщиною. 1938–1944 / Упоряд. і передм. В. Маркуся та В. Худанича. – Ужгород: Карпати-Гражда, 1999. – 232 с. – С. 182–193.

266. Закарпатський краєзнавчий музей. Справа № 3895. – С. 1.

267. «Русское слово». – Ужгород, 1943, 6 січня. С. 1.

268. Удачная защитительная речъ на русскомъ языкЬ передъ ужгородской кор. Седріей // Русская правда. – 1940. – № 15. – С. 3.

269. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 1. – Спр. 191. Дело о наказании Борши Иштвана и Косич Дьердний за сообщение успехов Красной Армии. – На 29 арк.

270. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 1. – Спр. 142. Дело о привлечении к ответственности Тотач Иллеша, Битлянин Яноша, Русин Иштвана и Габор Яноша за участие в забастовке на заводе «Сольва» 30 января 1941 г. – На 17 арк.

271. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 1. – Спр. 19. Дело о привлечении к ответственности жителя с. Гедьгомбош Михаила Трахка за осуждение хортистской армии. – На 19 арк.

272. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 94. Ужгородський бургомістр. –

Оп. 6. – Спр. 28. Распоряжение министерства внутренних дел Венгрии о предоставлении амнистии губернатором Венгрии о политическим заключенным чехословацким гражданам или лицам чехословацкой или украинской национальностей. – На 2 арк.

273. Офиціальная часть. Благосклонность помилованія ображаю… // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 10. – С. 1–4.

274. Распоряженіе м. кор. министра правосудія № 13.000/1940. І. М. по дЬлу приведенія въ исполненіе высочайшего указа о милости, изданного Его Ясновельможностью Господиномъ Регентом дня 28. марта 1940. касательно преступленій и провинностей, а также рассмотрЬнныхъ съ ними вмЬстЬ проступковъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 10. – С. 17–21.

275. Офиціальна часть. Въ интересЬ добрососЬдскихъ отношеній …// Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 43. – С. 1-3.

276. Распоряженіе м. кор. министра внутреннихъ дЬлъ № 6.900/1940. Вm. kih. по дЬлу приведенія въ исполненіе высочайшего указа о помилованіи Его Ясновельможності Господина Регента, данного дня 10-го сентября 1940 года // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 43. – С. 12–13.

277. Распоряженіе м. кор. министра правосудія №56.140/1940. І. М. по дЬлу приведенія въ исполненіе высочайшего указа о помилованіи Его Ясновельможності Господина Регента, данного дня 10-го октября 1940 года // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 43. – С. 22–24.

278. Якую роль игралъ въ украинское время перечинскій Иванъ Цмуръ? // Русская правда. – 1940. – № 13. – С. 3.

279. Распоряженіе м. кор. министерства число 210/1942. М. Е. о оставленіи безъ вниманія поодинокихъ правовыхъ наслЬдковъ, связанныхъ зъ карательными приговорами // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 9. – С. 1–3.

280. Найвысшое постановленя Его Ясновельможности Пана Регента, данное дня 22-го апрЬля 1944 року въ дЬлЬ публичной милости, относячойся къ преступленіямъ політичного характера // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 19. – С. 1–2.

281. Распоряженіе м. кор. министра внутрЬшныхъ дЬлъ число 3.500/1944. B. M. kih. въ дЬлЬ проведеня найвысшого постановленя о милости, выданного Его Ясновельможностю Паномъ Регентомъ дня 22-го апрЬля 1944 рока, въ дЬлахъ, принадлежачихъ въ компетенцію полицейныхъ карательныхъ судовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарп.єатский вЬстник. – 1944. – № 24. – С. 5–8.

282. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи. – Оп. 3. – Спр. 54. Місячні звіти королівського прокурора міста Ужгорода. (1940-1941рр.). – На 12 арк.

283. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи. – Оп. 3. – Спр. 81. Ведомости Унгварской королевской прокуратуры за 1943-1944 гг. о количестве арестантов, размера платы за их работу и др. – На 10 арк.

284. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 86. Місячні повідомлення Ужгородської прокуратури про стан і кількість тюремноув’язнених в м. Ужгороді. лютий-грудень 1941р. – На 11 арк.

285. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 219. Місячні повідомлення Ужгородської прокуратури про стан і кількість тюремноув’язнених в м. Ужгороді. – На 13 арк.

286. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи. – Оп. 1. – Спр. 6. Донесення бургомістра м. Ужгорода про кількість тюремноув’язнених. На 3 арк.

287. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 47. Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 2. – Спр. 173. Отчеты полицейского капитаната г. Унгвар за январь м-яц 1943 г. о деятельности партий г. Унгвар. – На 4 арк.

288. Угрорусскій учитель приговоренъ за наговариваніе къ бЬгству // Русская правда. – 1940. – № 176. – С. 3.

289. Розпоряженя м. кор. министерства № 9.300/1939. М. Е. въ дЬлЬ урегулированія рабочей повиности для отечественной обороны // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1939. – № 12. – С. 6. – 17.

290. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 2012. Рішення Кошицького військового трибуналу за 1941-1942 рр. про засудження Сивак Яноша за самовільний ухід з роботи. – На 6 арк.

291. Распоряженіе м. кор. министерства число 1.850/1944. М. Е. по дЬлу обезпеченя исповненя рабочой повинности // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 26. – С. 2–3.

292. Распоряженіе м. кор. министерства № 4.860/1941. М. Е. въ дЬлЬ забезпеченя рабочей дисциплины // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 34. – С. 9.

293. Распоряженіе м. кор. министерства № 6.700/1940. М. Е. по дЬлу новЬйшого дополненія распоряженія № 7.390/1938. М. Е. объ обязательной трудовой помощи // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 41. – С. 13.

294. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 2458. Скарги громадян на рішення Ужанської адміністративної експозитури за 1942 р. – На 29 арк.

295. Объявленіе // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 49. – С. 42.

296. Объявленіе // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 43. – С. 29.

297. Объявленіе // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 20. – С. 5.

298. Распоряженіе администр. Экспозитуры // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1940. – № 23. – С. 31.

299. Объявленіе // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 41. – С. 25-26.

300. Объявленіе // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 17. – С.27.

301. Бежали въ СССР // Русская правда. – 1940. – № 182. – С. 3.

302. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура. – Оп. 1. – Спр. 18. Дело о наказании Буцко Андрея, Копча Иллеша, Кузевич Яноша и др. за уклонение от службы в армии и попытку нелегального перехода Советско-венгерской границы. – На 48 арк.

303. РЬшеніе м. кор. министерства число 6.460/1941. М. Е. о лишеню поодинокихъ особъ мадярского державного горожанства на основЬ §-а 8. арт. зак. ХІІІ:1939 // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 42. – С. 1–34.

304. Распоряженіе м. кор. министерства число 6.460/1941. М. Е. О лишеню поодинокихъ особъ мадярского державного горожанства на основЬ §-а 8. арт. зак. ХІІІ: 1939 // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 52. – С. 1–3.

305. Циркуляръ м. кор. министра народной обороны число 101. 949/през. 20. – 1941. ИзслЬдованіе прежней жизни (пріоровання) въ святи зъ арт. зак. XXXVII: 1940 // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 10. – С. 10–11.

306. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 2453. Скарги громадян на районних нотарів та переписка з окружними урядами по цьому питанню за 1941 р. – На 63 арк.

307. Распоряженіе м. кор. министерства число 3.010/1942. М. Е. въ дЬлЬ упорядкування практики мастеровъ-дентистовъ зъ испытомъ на присоединенныхъ обратно территорияхъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1942. – № 26. – С. 3.

308. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 42. Ужанська адміністративна експозитура. – Оп. 1. – Спр. 19. Розпорядження 97196/1943 Угорського королівського міністра внутрішніх справ від 05.07.1943 р. про видання владних посвідчень моральності. – На 4 арк.

309. Распоряженіе м. кор. министра правосудія число 70.000/1941. І. М. въ дЬлЬ проведеня постановлень относно заказа заключеня брака нежида съ жидомъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1941. – № 47. – С. 10–14.

310. Распоряженіе м. кор. министерства число 1.240/1944. М. Е. по дЬлу обличительного обозначенія жидовъ // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вЬстник. – 1944. – № 15. – С. 2–3.
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 1952.54kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru