Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Криворізька міська рада

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/4
Дата09.03.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4
3.4. Порядок отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки під існуючими об’єктами забудови


   1. Основою для визначення меж земельної ділянки на території існуючої забудови, розроблення відповідної землевпорядної документації та оформлення в установленому законодавством порядку правоустановчих документів власникам, співвласникам, орендарям, а також встановлення меж земельних ділянок в натурі є проект розподілу території (або її частини).

   2. Замовник або уповноважена ним особа звертається у дозвільний центр до адміністратора муніципального бюро або представника УМіА у дозвільному центрі із заявою (клопотанням) на ім’я начальника УМіА щодо надання згоди на розроблення проекту розподілу територій.

   3. До заяви (клопотання), в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови, додаються:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

 • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомості;

 • науково-технічний звіт із виконання нової або оновленої топогеодезичної зйомки М 1:500;

 • копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою (у разі наявності).

   1. УМіА у термін до 10-ти робочих днів зо дня реєстрації заяви щодо надання згоди на розробку проекту розподілу території надає заявнику відповідний наказ через муніципальне бюро або представника УМіА у дозвільному центрі.

   2. Проект розподілу території надається замовником через муніципальне бюро до УМіА, управління Держкомзему, Криворізького відділу охорони навколишнього природного середовища, Криворізької міської санітарно-епідеміологічної станції, Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей - для розгляду та надання своїх висновків.

До заяви (клопотання) додаються: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, проект розподілу території, оригінал та копія засвідченої нотаріально письмової згоди землекористувача (землевласника) на вилучення земельної ділянки або її частини (у разі необхідності). Адміністратор муніципального бюро у день реєстрації звернення або наступного робочого дня направляє його на розгляд зазначених органів, які надають свої висновки протягом 15-ти робочих днів незалежно один від одного.

   1. Розроблений та погоджений проект розподілу території підлягає затвердженню рішенням міської ради, яке є одночасно дозволом на складання проекту відведення земельної ділянки.3.5. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту


   1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування у м. Кривому Розі, зобов'язаний взяти пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (надалі – пайова участь), крім випадків, передбачених 3.5.2 цього Порядку.

   2. До пайової участі не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

 • об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

 • будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

 • об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;

 • об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій.

   1. Інформація щодо укладення договору про пайову участь є складовою частиною містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

   2. Для укладення договору про пайову участь замовник звертається через відділ документообігу управління організаційно-протокольної роботи до виконкому міської ради.

До заяви додається інформація проектної організації, затверджена замовником, в якій зазначено загальну кошторисну вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат із придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (надалі – загальна кошторисна вартість об’єкта).

Відповідальність за показники загальної кошторисної вартості об’єкта несе замовник та проектна організація, що надала таку інформацію.

Вказане звернення направляється на опрацювання до УМіА.

   1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу складає:

 • 10% від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

 • 4% від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення.

   1. Договір про пайову участь готується УМіА, укладається не пізніше 5-ти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до одержання дозволу на виконання будівельних робіт, та підписується заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

   2. Істотними умовами договору про пайову участь є:

 • розмір пайової участі;

 • терміни оплати пайової участі;

 • відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є загальна кошторисна вартість об’єкта.

   1. Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем, що визначається договором. Граничний термін її сплати не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

   2. Контроль за виконанням умов договору про пайову участь виконує УМіА, координацію роботи – заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків.


3.6. Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки


3.6.1. Суб'єкт господарювання, який планує будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки, зобов'язаний одержати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки відповідно до п. 6.9 цього Порядку.

Наявність зазначених містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки дають право замовнику здійснити будівництво або реконструкцію об’єкта підвищеної небезпеки.

3.6.2. У разі, якщо будівництво об'єкта підвищеної небезпеки не відповідає встановленому режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для будівництва такого об'єкта надаються лише після розроблення та затвердження техніко-економічного обґрунтування в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.6.3. До заяви з метою отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для будівництва і/або реконструкції об'єкта підвищеної небезпеки, крім документів, визначених законодавством про містобудування, регіональними і місцевими правилами забудови, додаються:

- техніко-економічне та містобудівне обґрунтування розміщення об'єкта підвищеної небезпеки та передпроектні матеріали, які містять відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, можливі аварії на ньому та їх наслідки;

- висновки державних експертиз, передбачених чинним законодавством, а також громадських експертиз, у разі їх наявності.

3.6.4. Суб'єкт господарювання одночасно з поданням зазначених документів з метою залучення до відповідного громадського обговорення через засоби масової інформації повідомляє про:

- назву проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;

- відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;

- положення проекту містобудівної документації, у тому числі графічний матеріал, що відображають зміст зазначеної документації з проектними рішеннями;

- порядок, місце і строки детального ознайомлення з проектом відповідної документації;

- найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями);

- строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;

- інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, "круглих столів");

- дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови;

- висновки державної експертизи на проект відповідної документації;

- мету реалізації проекту;

- можливі негативні наслідки впливу на життєдіяльність людей та довкілля;

- заходи та засоби, передбачені проектом для захисту людей та довкілля, запобігання аваріям, обмеження їх наслідків.

3.6.5. Копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається замовником до спеціально уповноважених регіональних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері діяльності:

- охорони праці;

- забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

- захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- пожежної безпеки;

- санітарно-епідемічної безпеки.


 1. Надання земельної ділянки


4.1. Порядок надання земельної ділянки у користування


4.1.1. Громадяни та суб’єкти господарювання набувають права власності та права користування земельними ділянками на підставі рішення міської ради або за результатами аукціону.

4.1.2. Надання земельних ділянок у користування здійснюється на підставі рішень міськради:

а) які приймаються на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

- зміни цільового призначення земельних ділянок;

- надання у користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості), в тому числі тих, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян та суб’єктів господарювання, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі;

б) про надання у користування земельних ділянок, межі яких встановлені в натурі, без зміни їх цільового призначення, на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельними ділянками.

4.1.3. Після отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки забудовник звертається (на свій розсуд) до суб’єкта господарювання, який має ліцензію на розробку землевпорядної документації, щодо розроблення проекту відведення земельної ділянки.

Умови та терміни розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Форма типового договору на розробку проекту відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.1.4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається на погодження до комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою (надалі – Комісія).

До проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаються наступні документи:

- копія рішення міськради про дозвіл на розроблення проекту відведення або де зазначено про надання дозволу на розроблення проекту відведення, який надається на підставі затвердженої в установленому порядку містобудівної документації;

- проект відведення земельної ділянки з позначкою про перевірку обмінного файла;

- позитивний висновок державної землевпорядної експертизи (у випадках, передбачених чинним законодавством);

- позитивний висновок експертизи містобудівної документації (якщо вона передбачена рішенням міської ради);

- засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача або власника земельної ділянки на її вилучення (у разі її відведення за рахунок раніше наданих у власність або користування);

- копії установчих документів для суб’єктів господарювання, а для фізичних осіб – копія документа, що посвідчує особу.

Порядок роботи Комісії визначається рішенням міської ради на підставі Типового положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.1.5. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки направляється Комісією до міської ради.

4.1.6. Міська рада приймає рішення про надання або відмову у наданні земельної ділянки в користування у встановлені законодавством терміни.

4.1.7. У зв’язку з тим, що тимчасові об’єкти не є нерухомим майном та носять тимчасовий характер, фізичні особи та суб’єкти господарювання не мають права викупу земельної ділянки, наданої під їх розміщення.


  1. Порядок оформлення права на землю при переході права власності на будівлі, споруди або вбудовані в них приміщення


4.2.1. При переході права власності на об’єкти, що знаходяться на орендованій земельній ділянці (окремо розташовані будівлі та споруди або вбудовані в них приміщення, об’єкти незавершеного будівництва), право оренди на цю земельну ділянку переходить до особи, яка набула у власність зазначені споруди.

Власник будівель та споруд або їх балансоутримувач надає через муніципальне бюро або для громадян через відділ документообігу управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськради заяву (клопотання) до Криворізької міської ради про надання в оренду або постійне користування земельної ділянки, на якій знаходяться об’єкти нерухомого майна, та такі документи:

 • договір оренди земельної ділянки або державний акт на право постійного користування землею (для капітальних об’єктів у разі наявності);

 • довідку відповідної податкової інспекції міста про стан сплати орендної плати за землю або земельного податку;

 • довідку юридичної особи про банківські реквізити;

• відповідним чином засвідчені копії:

- документу, що підтверджує перехід права власності на нерухоме майно (істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти);

 • свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта до проектної документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (для договорів оренди, які були укладені під будівництво, реконструкцію об’єктів);

 • свідоцтва про право власності на нерухоме майно (у разі наявності);

 • витягу КП ДОР “Криворізьке БТІ” про реєстрацію права власності на нерухоме майно ;

 • рішення виконкому районної у місті ради про присвоєння поштової адреси (у разі її присвоєння або зміни);

 • свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

 • сторінок паспорта (перша, друга та з адресою реєстрації) для громадян;

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для громадян);

 • довідки з управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб);

 • довідки з податкової інспекції про взяття на облік платника податку суб’єкта господарювання;

 • наказу (протокол зборів) про призначення на посаду керівника (для юридичних осіб при наданні земельної ділянки в оренду).

4.2.2. Муніципальним бюро або відділом документообігу управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськради заява (клопотання) з документами, після розгляду міським головою, направляються до відділу земельно-ринкових відносин виконкому міськради, яким у місячний термін з моменту реєстрації звернення готується проект рішення про надання в оренду або постійне користування земельної ділянки або відмову у її наданні.

4.2.3. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на виконання землевпорядних робіт на підставі укладеного із замовником договору.

4.2.4. Акт про встановлення меж земельної ділянки в натурі складається та підписується представником замовника, виконавцем робіт та спеціалістом управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.


  1. Порядок поновлення, укладання та державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок


4.3.1. Після закінчення терміну, на який було укладено договір, землекористувач має переважне право на поновлення договору оренди земельної ділянки.

4.3.2. Оформлення та поновлення договорів оренди земельних ділянок здійснюється на підставі рішення, прийнятого орендодавцем - Криворізькою міською радою.

4.3.3. Особа, яка бажає поновити договір оренди земельної ділянки, не пізніше ніж за два місяці до закінчення дії договору повідомляє письмово орендодавця про намір продовжити його дію. Для цього орендар земельної ділянки надає до муніципального бюро або відділу документообігу управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськради заяву (клопотання) на ім'я міського голови із зазначенням цільового призначення та такі документи:

- договір оренди земельної ділянки;

- довідку відповідної державної податкової інспекції міста про стан сплати орендної плати за землю;

• відповідним чином засвідчені копії:

 • свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (для договорів оренди, які були укладені під будівництво, реконструкцію об’єктів);

 • документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці;

 • довідки юридичної особи про банківські реквізити;

 • рішення виконкому районної у місті ради про присвоєння поштової адреси (у разі її присвоєння або зміни);

- свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.

 • сторінок паспорта (перша, друга та з адресою реєстрації) для громадян;

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для громадян);

 • наказу (протокол зборів) про призначення на посаду керівника (для юридичних осіб при наданні земельної ділянки в оренду).

4.3.4. На підставі поданих замовником документів відділ земельно-ринкових відносин виконкому міської ради:

- здійснює обстеження земельної ділянки та оформлює акт;

- готує у місячний строк проект рішення міської ради про поновлення договорів оренди земельної ділянки або відмову у його поновленні.

Після отримання рішення міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки замовник надає до відділу земельно-ринкових відносин для комплектування проекту договору оренди його невід’ємними частинами наступні копії матеріалів у 4-х примірниках:

 • рішення міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки;

 • плану або схеми земельної ділянки;

 • кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлення земельних сервітутів;

 • акта визначення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості);

 • витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (2 оригінали, 1 копія).

4.3.5. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки на новий термін, його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

4.3.6. У разі виявлення самочинного будівництва на території земельної ділянки, така інформація письмово направляється на адресу Криворізького регіонального відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області та територіального органу Держкомзему, уповноваженому на здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у Дніпропетровській області.


  1. Загальні умови оформлення правоустановчих документів на землю


4.4.1. На підставі відповідного рішення міської ради про надання земельної ділянки у користування відділ земельно-ринкових відносин виконкому міськради готує проект договору оренди земельної ділянки або додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки про його поновлення, а уповноважений орган Держкомзему - державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

4.4.2. Право постійного користування земельною ділянкою відповідно до Земельного кодексу України набувають підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності; громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи, організації; релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у визначеному законодавством порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

4.4.3. Право оренди земельної ділянки оформляється договором. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально.

Договір оренди набирає чинності після його державної реєстрації уповноваженим органом Держкомзему.

4.4.4. Використання земельної ділянки можливе тільки після державної реєстрації договору оренди або державного акта, а у разі відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів - після одержання дозволу відповідної інспекції ДАБК на виконання будівельних робіт.

4.4.5. У разі закінчення терміну, на який було укладено договір оренди земельної ділянки, його розірвання або непоновлення, землекористувач (орендар) зобов’язаний повернути орендовану земельну ділянку на умовах, визначених договором оренди, на підставі акта приймання-передавання.

4.4.6. Орендована для несільськогосподарського використання земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватися у користування іншій особі (суборенда), у разі переходу до неї права користування будівлею або спорудою, яка розташована на орендованій земельній ділянці, а також в інших випадках і межах, передбачених законодавством України.

4.4.7. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.

4.4.8. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації та за бажанням однієї з сторін посвідчується нотаріально.


4.5. Порядок передачі земельних ділянок у власність громадянам


4.5.1. Загальні положення

Земельним кодексом України (ст. 121) передбачено межі норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, а саме:

 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у містах – не більше 0,10 га;

 • для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;

 • для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

 • для будівництва гаражів – не більше 0,01 га.

4.5.2. Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян.

4.5.2.1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, звертається із заявою на ім’я міського голови про надання дозволу на виготовлення технічної документації та здає її до управління організаційно-протокольної роботи (відділ документообігу). У заяві зазначаються орієнтовний розмір, цільове призначення земельної ділянки та місце її знаходження. До заяви додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду та документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Рішення міської ради чи її виконавчого комітету про передачу земельної ділянки у власність, прийняті відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», також є підставою для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України».

Дія зазначеної постанови також поширюється на громадян, які отримали у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельного кодексу України (до 01.01.2002), але рішення про її безоплатну передачу у власність такому громадянину прийнято не було.

Громадянин, який отримав у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельного кодексу України (до 01.01.2002), але рішення про її безоплатну передачу у власність такому громадянину прийнято не було, має право звернутися із двома заявами одночасно.

Одна заява – до міської ради про передачу йому у приватну власність земельної ділянки орієнтовним розміром для певного цільового призначення, друга заява – адресується управлінню Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області про безоплатні оформлення та видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.

Міська рада на черговій сесії розглядає подані документи та надає дозвіл на виготовлення технічної документації.

Документи громадянина, який отримав у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельного кодексу України (до 01.01.2002), але рішення про її безоплатну передачу у власність такому громадянину прийнято не було, за актом приймання-передачі передаються до управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який укладає договір на безоплатне виготовлення технічної документації. Після виготовлення така технічна документація повертається до міської ради, яка на черговій сесії приймає рішення про передачу у власність громадянину земельної ділянки в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, та за актом приймання-передачі передає технічну документацію разом із відповідним рішенням ради та заявою громадянина до управління Держкомзему у м. Кривий Ріг для подальшого оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку.

Громадянин, який набув права власності на домоволодіння в установленому законом порядку після 01.01.2002, отримавши дозвіл міської ради, звертається до суб’єкта господарювання, що має ліцензію на виконання землевпорядних робіт. Вказаний суб’єкт господарювання на його замовлення виготовляє технічну документацію із землеустрою, після чого він звертається із заявою про безоплатну передачу у власність земельної ділянки на ім’я міського голови та здає її до управління організаційно-протокольної роботи (відділ документообігу). У заяві зазначається площа земельної ділянки, визначена при встановленні (відновленні) меж у натурі (на місцевості), її місце знаходження, цільове призначення (ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів), підстави виникнення права користування земельною ділянкою (рішення про виділення земельної ділянки, правоустановчий документ на право користування земельною ділянкою, цивільно-правова угода, на підставі якої громадянину перейшло право користування земельною ділянкою).

До заяви додаються:

- технічний паспорт на домоволодіння (гараж) зі схематичним планом КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації», на якому зазначено площу земельної ділянки;

 • нотаріально посвідчена копія правоустановчого документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування або міни, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір довічного утримання тощо);

 • нотаріально посвідчена копія витягу КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

 • у разі наявності архівний витяг рішення про надання земельної ділянки в користування, прийняте органом уповноваженим на прийняття таких рішень, або засвідчена нотаріально копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди земельної ділянки, договір тимчасового користування земельною ділянкою, договір безстрокового користування землею тощо);

 • матеріали, розроблені землевпорядною організацією на замовлення громадянина, а саме: кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами геодезичної зйомки, збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів, акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки з підписами суміжних землекористувачів;

 • копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код);

 • довідка про те, що громадянин не використав право безоплатної приватизації земельної ділянки для цілей, зазначених у заяві, видана Криворізьким відділом Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;

 • матеріали інвентаризації земель садівничих товариств.

4.5.2.2. На підставі наданих документів міська рада у місячний термін з моменту реєстрації звернення приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність або обґрунтовану відмову про її передачу у власність.

При прийнятті рішення щодо передачі земельних ділянок громадянам у приватну власність необхідно керуватися наступним:

а) якщо за результатами геодезичних вимірювань та на схематичному плані КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (або в документі, що посвідчує право користування земельною ділянкою) площа земельної ділянки менша або дорівнює 0,1 га, при цьому ділянка знаходиться в забудові, що утворилася, і безпосередньо оточена з трьох боків існуючими домоволодіннями (без розриву меж із суміжними ділянками), а межі її погоджені із суміжними землекористувачами (землевласниками), то в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розміщення гаража індивідуального будівництва передається вся земельна ділянка, площа якої визначена технічною документацією, розробленою землевпорядною організацією;

б) якщо за результатами геодезичних вимірювань та на схематичному плані КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (або в документі, що посвідчує право користування земельною ділянкою) площа земельної ділянки більша 0,1 га, при цьому ділянка знаходиться в забудові, що утворилася, і безпосередньо оточена з трьох боків існуючими домоволодіннями (без розриву меж із суміжними ділянками), то в приватну власність передається земельна ділянка площею 0,1 га. Залишок земельної ділянки понад 0,1 га може бути переданий за проектом відведення в оренду для ведення городництва;

в) якщо площа земельної ділянки за результатами геодезичних вимірювань менша або дорівнює 0,1 га і як мінімум з одного її боку (не беручи до уваги боку, що виходить на дорогу загального користування) є землі, не надані у власність та користування, то в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд передається земельна ділянка, площа якої зазначена на схематичному плані КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (або документі, що посвідчує право користування земельною ділянкою) або площею до 0,1 га за проектом відведення;

г) земельні ділянки під домоволодіннями, що перебувають у спільній або спільній частковій власності, передаються тільки в спільну власність громадян співвласників жилого будинку (ст. 89 ЗКУ), окрім домоволодінь, в яких за затвердженим у належному порядку проектом розділу раніше вже були передані у власність земельні ділянки. Якщо залишився тільки один співвласник домоволодіння, який раніше не приватизував свою земельну ділянку, то йому передається у власність земельна ділянка відповідно до раніше виконаного проекту розподілу. Якщо залишилися два і більше співвласники, то решта земельної ділянки домоволодіння відповідно до наявного проекту розподілу передається їм у загальну спільну власність;

ґ) площа земельних ділянок, що передаються в приватну власність для розміщення одного домоволодіння незалежно від числа співвласників, не може перевищувати 0,1 га;

д) передати земельну ділянку під частину будинку неможливо. Тільки у випадку виділення частини будинку в окреме домоволодіння та присвоєння йому окремої адреси можливо окремо визначені земельні ділянки за проектом відведення передати кожному власнику домоволодіння;

е) у разі наявності договору довічного утримання особа, до якої перейшло право власності на домоволодіння або інший об’єкт нерухомості, має право на:

- переоформлення на своє ім’я раніше приватизованої земельної ділянки;

- приватизацію земельної ділянки, на якій розташовано майно, придбане за договором довічного утримання. У таких випадках земельна ділянка не може бути відчуженою протягом дії договору довічного утримання, а також право власності на землю може бути припинено в установленому порядку за умови визнання недійсним договору довічного утримання, про що в державному акті на право власності на земельну ділянку ставиться примітка відповідного змісту.

є) якщо земельна ділянка розташована частково у прибережній захисній смузі, то заявникові передається у власність тільки та частина ділянки, яка не знаходиться у прибережній захисній смузі. Якщо ділянка повністю знаходиться у прибережній захисній смузі, то вона не передається в приватну власність, а ділянка передається в оренду. Виконання таких робіт відбувається в порядку відведення при обов’язковому узгодженні з водоохоронними службами.

4.5.2.3. На підставі прийнятого рішення міської ради про безоплатну передачу у власність земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, громадянин звертається до представників управлінь Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та містобудування і архітектури виконкому міської ради в дозвільному центрі, які у місячний термін надають висновки про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

Після отримання висновків громадянин звертається до суб’єкта господарювання, який має ліцензію на розробку землевпорядної документації, для розробки технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку.

4.5.2.4. На підставі прийнятого рішення міської ради про безоплатну передачу у власність земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, уповноважений орган Держкомзему заповнює бланк державного акта, здійснює його державну реєстрацію та видачу.

4.5.3. Безоплатна передача земельних ділянок із земель комунальної власності за проектом відведення

Проект відведення земельної ділянки розробляється у разі:

а) виділення частини будинку в окреме домоволодіння з присвоєнням окремої адреси та розподілу земельної ділянки, яка перебуває у спільній сумісній власності співвласників будинку;

б) відсутності документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, та технічних матеріалів, які підтверджують її розмір (у разі виникнення права користування земельною ділянкою після 2002 року).

Оформлення права власності на земельну ділянку за проектом відведення здійснюється в порядку, визначеному ст. 118, Земельного кодексу України.


 1. Моніторинг забудови та іншого використання території


5.1. Моніторинг забудови та іншого використання території полягає у здійсненні спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об’єктів містобудування, проведенні виконавчої зйомки і коригування топографо-геодезичних та інших матеріалів.

5.2. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань на нових земельних ділянках, а при реконструкції об’єктів – без уточнення раніше виконаних вишукувань.

5.3. Вимоги до проведення інженерних вишукувань для будівництва (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробництва та невиробничого призначення, іншого переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планового будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генерального плану розвитку території міста, складання земельного та містобудівного кадастрів, інженерного захисту територій встановлені ДБН А.2.1-1-2008 „Інженерні вишукування для будівництва”, СНиП 3.01.03-84 „Геодезические работы в строительстве”.

5.4. Нові та оновлені топогеодезичні зйомки є основою для коригування топографо-геодезичних матеріалів УМіА (територіального картографічно-геодезичного фонду).

5.5. Дозволяється використовувати тільки звіти нових та оновлених топогеодезичних зйомок, погоджених організаціями, що експлуатують інженерні мережі, та спецчастиною УМіА. Погодженню підлягають виконавчі зйомки (фактичного розташування будівель та інженерних мереж) після будівництва об’єктів містобудування.

5.6. Погодження УМіА здійснюється після коригування матеріалів територіального картографічно-геодезичного фонду. 1. Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування
  1. До складу вихідних даних належать:

 • містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

 • технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта;

 • завдання на проектування.

6.2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та затвердженою містобудівною документацією.

6.3. До містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не визначені законодавством, містобудівною документацією, не зумовлені необхідністю збереження існуючої забудови, довкілля і охорони пам'яток історії та культури.

  1. Технічні умови повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об’єкта. У технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил.

6.5. Склад завдання на проектування залежить від особливостей об’єкта містобудування і умов будівництва.

6.6. Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивості об’єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

6.7. Отримання вихідних даних для проектування об’єкта містобудування здійснюється фізичною чи юридичною особою, яка має намір забудови земельної ділянки. Ця особа може отримувати містобудівні умови і обмеження та технічні умови самостійно або через уповноважену особу. В останньому випадку уповноважене підприємство, установа чи організація для виконання своїх функцій має право отримувати від органів влади та інших підприємств, установ і організацій весь обсяг містобудівної, топографічної, інженерно-технічної інформації для підготовки вихідних даних.

6.8. Отримання вихідних даних для проектування об’єкта не створює права на земельну ділянку і не означає отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

6.9. Порядок отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

6.9.1. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови надаються:

- власникові/користувачеві земельної ділянки;

- особі, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності, у порядку, визначеному земельним законодавством;

- уповноваженій особі.

6.9.2. Замовник, що має намір забудови належної йому на праві власності або користування земельної ділянки, або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності, в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена особа (далі - заявник) звертається у дозвільний центр до адміністратора муніципального бюро або представника УМіА у дозвільному центрі із заявою (клопотанням) на ім’я начальника УМіА щодо наміру забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови.

До заяви (клопотання) додаються:

- засвідчена нотаріально копія установчих документів (для юридичної особи), засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію (для суб'єктів господарювання), копія документа, що посвідчує фізичну особу (для громадянина), а також засвідчена нотаріально копія довіреності (для уповноваженої особи);

- засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством (за наявності);

- передпроектні роботи (за наявності).

6.9.3. УМіА протягом десяти днів з дати реєстрації заяви (клопотання) визначає відповідність наміру забудови земельної ділянки містобудівній документації та наявності раніше затверджених містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Якщо зазначений у заяві (клопотанні) намір належить до переважного чи допустимих видів забудови території, УМіА надає у строк до 10-ти робочих днів зо дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, встановлені місцевими правилами забудови населеного пункту або які були раніше затверджені у складі містобудівного обґрунтування.

Містобудівні умови і обмеження надаються замовнику або уповноваженій особі через муніципальне бюро або представника УМіА у дозвільному центрі.

Якщо намір не відповідає вимогам містобудівної документації та видам використання території, встановленим місцевими правилами забудови, державним нормам, УМіА надає через муніципальне бюро або представника УМіА у дозвільному центрі протягом місяця зо дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові висновок щодо цієї невідповідності та рекомендації стосовно можливої зміни наміру забудови земельної ділянки. У разі незгоди з рекомендаціями заявник може звернутися до міської ради з додатковими пропозиціями та обґрунтуваннями свого наміру в порядку, встановленому п.3.3.9 цього Порядку.

6.9.4. У разі відсутності місцевих правил забудови або при намірі забудови земельної ділянки за межами населеного пункту УМіА надає через муніципальне бюро або представника УМіА у дозвільному центрі у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові згоду на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта.

6.9.5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні, після його погодження, експертизи та врахування результатів громадського обговорення в порядку, визначеному Законом України "Про планування і забудову територій", затверджуються рішенням міської ради одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

Термін розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищувати трьох місяців.

6.10. Отримання містобудівних умов і обмежень є підставою для отримання замовником (забудовником) інших вихідних даних для проектування об’єкта (об’єктів) забудови земельної ділянки.

6.11. Порядок отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для проектування реконструкції вбудованих приміщень (в тому числі у житлових багатоквартирних будинках) визначається п. 6.9.

6.12. Технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта після отримання містобудівних умов і обмежень забудови надаються суб’єктами господарювання, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

6.13. При наданні технічних умов враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника (забудовника) до магістральних чи інших інженерних мереж знаходиться на межі земельної ділянки замовника (забудовника) або, за згодою замовника (забудовника) - на території цієї земельної ділянки. Своєчасне підведення магістральних чи інших інженерних мереж до межі земельної ділянки замовника (забудовника), а також збільшення їх пропускної спроможності здійснюється власниками цих мереж, а координуються та контролюються виконкомом міськради в межах його повноважень на підставі затвердженої містобудівної документації. У разі невиконання зобов’язань щодо підключення об’єкта до інженерних мереж у визначений термін їх власник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником (забудовником) інженерних мереж або об’єктів поза межами його земельної ділянки, розмір відрахувань замовника (забудовника) до місцевого бюджету на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури зменшується на суму пов’язаних з цим витрат.

6.14. Для одержання технічних умов замовник (забудовник) або уповноважена ним установа, організація подає до суб’єктів господарювання та місцевих органів виконавчої влади, що надають технічні умови, план забудови території М 1:500 та опитувальні листи, в яких викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта містобудування.

6.15. Усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності надають технічні умови у строк до 10 робочих днів з дня звернення замовника на підставі наданих ним матеріалів без подання технічних умов інших організацій.

6.16. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначені затвердженим містобудівним обґрунтуванням, та технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта зберігають чинність не менше двох років з моменту їх надання або до завершення будівництва цього об’єкта, якщо воно розпочато протягом двох років, але не більше п’яти років.

6.17. Забудовник має право звернутися до УМіА, осіб, що надали технічні умови, з проханням продовжити термін дії вихідних даних. Тривалість цього терміну може бути збільшена для об’єктів особливої складності, об’єктів з великими обсягами будівництва, а також за наявності під час цього будівництва особливих обставин за висновком УМіА.

6.18. Зміни до вихідних даних протягом часу зберігання ними чинності можуть вноситися тільки за згодою замовника (забудовника).

6.19. У разі незгоди забудовника з наданими йому вихідними даними на проектування об’єкта він має право звернутися до виконкому Криворізької міськради з альтернативними пропозиціями щодо забудови його земельної ділянки, в тому числі зміни цільового призначення об’єкта, містобудівних умов і обмежень. Позитивне рішення щодо цих пропозицій може прийматися у визначеному порядку, виключно за результатами громадського обговорення.

6.20. Розроблення, затвердження та надання генеральному проектувальнику завдання на проектування є обов’язком замовника (забудовника). Розроблення завдання на проектування замовник може доручити генеральному проектувальнику за договором.

6.21. Додержання вихідних даних при проектуванні об'єкта архітектури є обов'язковим.

1   2   3   4

Скачать, 73.45kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru