Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Нові надходження за 2010 рік Випуск 2

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата09.04.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Глобальні проблеми світу
Голодомор. Очевидці свідчать. Миколаївський район 1932-33 рр.
Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.
Досвід та перспективи розвитку міст України
Запоріжжя: Новітня історія України. Імена. Звернення. Творчість
Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури
Доля родини репресованого вченого-гігієніста: В.Я.Підгаєцький (1889-1937), В.В. Підгаєцький (1914-1991)
Методологія історії
Об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія»
Оратівський край
Полтава: 1709-2009
Україна туристична
Українська історична географія та історія географії в Україні
Подобный материал:

Нові надходження за 2010 рік


Випуск 2


Над списком працювали:


Г.В.Єфіменко, зав. відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи,

Л.П.Вовк, канд. іст. наук., голов. бібліограф,

А.І.Новицька, зав. сектором інформаційної роботи,

Г.П.Мельник, бібліограф, комп’ютерний набір.


Бойчук С. Таємниці історичних скарбів Миколаївщини / Світлана Бойчук. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2009. – 125 с.: іл.

До книги зібрано нові перекази, легенди та спогади миколаївців про загадкові події та факти різних історичних часів, які зберегла народна пам'ять.

Рекомендована всім, хто цікавиться долею Північного Причорномор’я та Миколаївського краю. Буде корисна для молоді, що навчається. Може стати в пригоді в сучасному туристичному бізнесі. Призначена для небайдужих людей, допитливих, усіх тих, хто любить і шанує нашу землю та її незвичайну історію.


Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Середина XVII – друга половина XVIII ст.: атлас репродукцій / М.Вавричин, Я.Дашкевич, У.Кришталович. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 223 с.: іл.


Атлас «Україна на стародавніх картах» включає репродукції західноєвропейських карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім.В.Стефаника, Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка та Центрального державного історичного архіву України, м.Львів. В атласі подані в хронологічному порядку 86 карт, що були видані від середини XVII до другої половини XVIII ст., із зображенням українських земель. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними описами українською та англійською мовами.

Атлас з репродукціями карт продовжує започатковану в Україні традицію видання репродукцій картографічних творів, що мають історичне та наукове значення.


^ Глобальні проблеми світу: атлас / Міжнар. банк реконструкції і розвитку; пер. з англ. – 2-ге вид. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.: іл.


Результати досліджень, інтерпретація даних і висновки, наведені в атласі, відображають точку зору авторів цих матеріалів, які не завжди співпадають з поглядами Ради директорів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Світового банку чи офіційною позицією урядів країн.

Світовий банк не відповідає за точність даних, які подані у цьому виданні.

Державні кордони, територія країн, офіційні назви держав та інша інформація на будь-якій із карт цього атласу можуть не відповідати офіційній позиції Світового банку щодо політичного статусу певної території або ж визнання ним того чи іншого статусу цієї території.


^ Голодомор. Очевидці свідчать. Миколаївський район 1932-33 рр. /упоряд. О.В.Потьомкін, В.Ф.Фальов, О.В.Барабанчук, Л.Д.Орлова.– Миколаїв: Вид-во ЧП Гудим І. А., 2008. – 79 с.


Ця книга присвячена жахливій сторінці нашої історії – Голодомору 1932-1933 років, який охопив всю територію України. Смертельним вихором він пронісся і по селах рідної Миколаївщини. До уваги читачів – спогади свідків того трагічного періоду, жителів Миколаївського району, та деякі документи, які дозволять повніше уявити, що чинив з нашим народом тоталітарний режим того періоду.


^ Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.: [наук.-документ. вид.] /авт.-упоряд.: М.М.Старовойтов, В.В.Михайличенко; під ред.М.Старовойтова; Міжнар. благодій. Фонд «Україна 3000»; Держ. архів Луган. обл.; Упр. СБУ в Луган. обл.- К.:Стилос,2008.-286с.


Мовою документів книга відтворює жахливі картини найтрагічнішої події в історії України – Голодомору 1932-1933 років. На сторінках вміщено матеріали викривного характеру, що впродовж десятиліть становили державну таємницю, відводили руку покарання від справжніх винуватців геноциду українського народу.

Цей збірник - данина світлої пам’яті тисяч невинних жертв Голодомору.


^ Досвід та перспективи розвитку міст України: зб. наук. праць /Укр. держ. НДІ проектування міст «Діпромісто»; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Вип. 16: Соціально-економічні аспекти містобудування / відп. ред. Ю.М.Білоконь. - К., 2009. – 208 с.

Збірник висвітлює соціально-економічні аспекти містобудування в Україні та інших країнах; розрахований на викладачів, аспірантів та студентів архітектурних факультетів вищих навчальних закладів, працівників науково-дослідних та проектних організацій.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 15.01.03 збірник наукових праць «Досвід та перспективи розвитку міст України» віднесено до фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.


Єфремов С. Ф. Бої 14-15 березня 1939 року на Карпатській Україні /Сергій Єфремов; ред. та вступ. ст. М.Мушинки. – Ужгород: Гражда, 2009. – 99с.: іл.

У книзі опубліковано спогади головнокомандуючого Національною обороною Карпатської України «Карпатська Січ» Сергія Федоровича Єфремова (1893-1956) за дводенний період існування незалежної й суверенної держави Карпатська Україна – 15-16 березня 1939 року. Автор у хронологічному порядку подає майже погодинний опис боїв карпатських січовиків проти угорських окупаційних військ, але пише і про свої зустрічі та телефонні розмови з найвищими представниками Карпатської України, головним чином, з її президентом Августином Волошиним. Спогади інформують читача про маловідомі або й зовсім невідомі факти з історії Карпатської України. В другій частині С.Єфремов навів численні витяги з європейської преси про бої в Карпатській Україні.

У вступній статті академік НАН України, доктор філологічних наук Микола Мушинка подав життєпис С.Єфремова.


^ Запоріжжя: Новітня історія України. Імена. Звернення. Творчість /автор ідеї та автор-упоряд. В.Болгов, автор. дизайну І.Болгов. – К., 2008. – 183 с.: іл.


Видання презентує запорізький край, відомий історичними та культурними традиціями, інтелектуальним і кадровим потенціалом, розповідає про працьовитих людей, які є найбільшим багатством та гордістю Запорізької області.

Славетна історія запорізького краю насичена подіями, визначальними для всього народу України. Саме тут на легендарній Хортиці народилася вільна козацька республіка, яка відстоювала честь та незалежність України. Запоріжжя завжди було в центрі історичних подій, споконвіку стоячи на легендарному шляху з «варяг у греки», що мало велике значення для формування справжнього інтернаціоналізму, навчило гостинності та відкритості серця.

Для широкого кола читачів.


Ивченко А. С. Крым – полуостров трех морей: путеводитель / Андрей Ивченко. – К.: ГНПП «Картографія», 2009. – 131 с.: ил.


Путеводитель «Крым – полуостров трех морей» знакомит с достопримечательностями наиболее привлекательного для туристов и отдыхающих курортного региона Украины – Автономной Республикой Крым. Вступительные очерки помогут разобраться в исторических хитросплетениях становления и развития края, два с половиной тысячелетия назад освоенного древними греками, и познакомит с его нынешней столицей – городом Симферополем. Основной раздел путеводителя содержит около сотни отдельных статей, посвященных наиболее выдающимся археологическим памятникам и пещерным городам, фортификациям и замкам, дворцам и паркам, культовым сооружениям и разноконфессиональным сакральным местам на территории полуострова, мемориальным музеям и памятникам, заповедникам Крыма и другим выдающимся памятникам природы. В них приводится детальная информация о почти четырех сотнях наиболее известных и особо привлекательных достопримечательностях, разбросанных по разным городам и поселкам, селам и местностям полуострова. Подробные карты Крыма и его городов позволят значительно упростить ориентацию на местности и в городской застройке, помогут легко отыскать любую указанную в путеводителе достопримечательность и превратят путешествие в увлекательное и комфортное.


Ивченко А. С. Украина. Восток: путеводитель / Андрей Ивченко. – К.: ГНПП «Картографія», 2010. – 106 с., 133 ил.: ил. – Библиогр.: с.105.


Путеводитель по Восточной Украине охватывает четыре левобережных региона страны (Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области), которым посвящены более семи десятков статей и около полутора сотен фотографий. Рассказ о достопримечательностях каждой из них предваряет очерк о природных условиях и истории развития края от поселений первобытного человека до настоящего времени. В путеводителе презентуется череда уникальных природных заповедников и заслуживающих наибольшего внимания геологических диковинок востока страны, коренным образом отличающегося по природным условиям от других регионов Украины. Информация о наиболее известных археологических памятниках и военных поселениях, культовых сооружениях и имениях, разнообразных музеях, памятниках преимущественно индустриального востока украинского государства приводится посредством описания исторически-известных городов, поселков и сел. Широкий современный обзор, позднее других освоенной Восточной Украины, позволит по-новому взглянуть на шахтерский край и узнать о множестве заслуживающих посещения привлекательных уголков.


Ивченко А. С. Украина. Юг: путеводитель / Андрей Ивченко. – К.:ГНПП «Картографія», 2009. – 119 с.: ил.


Путеводитель по Южной Украине охватывает четыре причерноморские региона страны (Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Автономную Республику Крым), которым посвящены около восьми десятков статей и более 160 фотографий. Рассказ о каждом из них предваряет очерк о природных условиях и истории развития региона. В путеводителе презентуются биосферные и природные заповедники, национальные природные парки, заслуживающие наибольшего внимания диковинки природы юга страны, коренным образом отличающегося по естественным условиям от других частей Украины. Информация о археологических памятниках и древнегреческих поселениях, крепостях и скальных городах, замках и дворцах, православных и мусульманских храмах, разнообразных музеях и памятниках, монументах военной (особенно морской) славы подается через описания исторически-известных городов, поселков и сел юга страны. Широкий современный взгляд автора на Южную Украину позволит узнать о множестве интересных мест, заслуживающих посещения.


Івченко А. С. Вся Україна: путівник / Андрій Івченко. – 3-тє вид., стереотип. – К.: ДНВП «Картографія», 2010. – 655 с.: іл.


"Вся Україна" - перший авторський путівник, що створювався впродовж останніх років. У путівнику представлені біосферні і природні заповідники, національні природні парки, найбільш цікаві і привабливі пам'ятки природи, наймальовничіші пейзажі з усіх куточків України. Показано історію розвитку кожного з 27 регіонів країни, починаючи з археологічних відомостей про перші поселення і закінчуючи найсвіжішою інформацією про архітектурні споруди, пам'ятники і музеї, у тому числі зведені вже в роки незалежності України, кількість населення та адміністративно-терито­ріальних одиниць, кліматичні і природні особливості краю. Для кожного об'єкта (міста або села, архітектурної споруди або монумента, садиби або парку) наводяться відомості про історію їхнього створення та авторів.

Перед читачем - найширший сучасний погляд на Україну, яка завдяки розмаїттю природних умов і архітектурних шедеврів не залишить байдужим нікого.


Івченко А. С. Україна. Захід: путівник / Андрій Івченко. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 227 с.: іл.

Путівник обіймає вісім (Волинську, Рівненську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку і Чернівецьку) областей країни, яким присвячено понад 170 окремих статей, майже чотири сотні фотографій та географічні карти. Для кожного регіону наводяться природні особливості краю та історія його розвитку з часів поселення первісної людини і до су­часності. У путівнику презентуються біосферний і природні заповідники, національні природні парки, найбільш цікаві і привабливі пам'ятки природи Західного регіону, що за своїм природни­чим розмаїттям є неперевершеним на теренах усієї України. У путівнику подається інформація про найвидатніші археологічні пам'ятки і перші давньоруські міста, фортеці, замки, палаци, садиби, християнські монастирі та окремі православні, греко-католицькі, католицькі, протестантські, іудейські храми, меморіальні музеї і пам'ятники, монументи на честь численних війн і повстань. Широкий сучасний погляд на Західну Україну стане в пригоді будь-якому допитливому мандрівникові.


Івченко А. С. Україна. Північ: путівник / Андрій Івченко. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 119 с.: іл.

Путівник знайомить зі столицею держави - містом Києвом і обіймає чотири (Житомирську, Київську, Чернігівську і Сумську) області країни, яким присвячено близько сотні окремих статей і майже двісті фотографій. Для кожного регіону і Києва, що мас особливий статус, наводяться природні особливості краю та історія його розвитку з часів поселення первісної людини і до сучасності. В путівнику презентуються природні заповідники, національний природний парк, найбільш цікаві і привабливі природничі родзинки півночі країни, що за своїм розташуванням в переважно лісовій зоні важко зустріти на інших теренах України. У путівнику подається інформація про найвидатніші археологічні пам'ятки, перші давньоруські міста, палаци, садиби, православні монастирі, церк­ви та культові споруди інших конфесій, меморіальні музеї, пам'ятники, монументи численних війн і мирного життя останнього тисячоліття. Широкий сучасний погляд на Північну Україну стане у нагоді найдопитливішому мандрівникові.


Івченко А. С. Україна. Центр: путівник / Андрій Івченко. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 142 с.: іл.

Путівник обіймає п'ять (Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську і Дніпропетровську) областей країни, яким присвячено майже 100 окремих статей і понад дві сотні фотографій. Для кожного регіону наводяться природні особливості краю та історія його розвитку з давніх поселень первісної людини до сучасних часів. В путівнику презентуються природні заповідники, найбільш цікаві і привабливі пам'ятки природи Придністров'я, Побужжя та Наддніпрянщини, що за своїм геолого-природничим походженням є унікальними і незнаними на інших теренах України. Завдяки відомим з козацьких часів містам, містечкам і селам центрально­го українського краю у путівнику подається інформація про найвидатніші археологічні пам'ятки і центри козаччини, фортеці, замки, панські палаци, садиби, відомі православні монастирі і церк­ви, поодинокі католицькі храми та іудейські молитовні будинки, меморіальні музеї, пам'ятники, монументи численних війн та гайдамацьких повстань, що прокочувалися цими землями кілька останніх століть. Широкий сучасний погляд на Центральну Україну стане у пригоді будь-якому найдопитливішому краєзнавцеві або подорожньому.


Казакевич Г. Відгомін карниксів: військові традиції давніх кельтів на землях України, IV-I ст. до н.е. / Генадій Казакевич. – К.: Темпора, 2008. – 109 с.: іл. – Бібліогр.: с.108-109.


Книга присвячена малодослідженій темі перебування давніх кельтів на землях сучасної України. На основі писемних, археологічних та лінгвістичних джерел висвітлюються особливості їхнього військового мистецтва. На тлі історії Східної Європи IV-I ст. до н.е. розкриваються шляхи проникнення кельтів на землі України, військово-політичні події, що відбувалися тут за їхньої участі, а також вплив кельтів на розвиток місцевих культур.

Для істориків, археологів, студентів та викладачів гуманітарних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться військовою історією Європи та України античної доби.


Комарніцький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр.: моногр. / О. Б. Комарницький; М-во освіти і науки України. Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 311 с.


У монографії висвітлюється життєдіяльність Волинської та Київської губерній у добу Української революції.

Видання адресується науковцям, краєзнавцям, вчителям, студентам, усім тим, хто цікавиться історією революційних подій 1917-1920 рр.


Конквест Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років /Роберт Конквест; пер. з англ. Н.Волошинович, З.Корабліної, упоряд. А.Криштальський. – Луцьк: ВМА «Терен», 2009. – 879 с.


Книга Р. Конквеста "Великий терор" - вражаюче за своєю ґрунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 30-х років XX століття. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень очевидців та жертв терору, документів тієї епохи автор проливає світло на один із найбільш замовчуваних періодів історії СРСР. Погляд західного дослідника на перебіг подій особливо цікавий ще й тому, що це - незаангажований погляд зі сторони. А представле­ний у книзі аналіз терору як явища неодмінно стане ґрунтом для нових дослі­джень сучасних українських істориків.

Для науковців, студентської молоді, широкого кола читачів.


Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор /Роберт Конвекст; пер. з англ. Н.Волошинович, З.Корабліної, В.Новак; літ. опрацювання А.Криштальського. – Луцьк: ВМА «Терен», 2007. – 455 с.


Книга вперше побачила світ у 1986 році. Це одна з найґрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали навіть сам факт Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Дослідження все­бічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом.

Для загалу читачів.


Копилов С. А. Історіографія всесвітньої історії : метод. рек. до семінар. занять для студ. ден. та заоч. форм навчання / С. А. Копилов. - Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, 2009. - 42 с.

Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить пла­ни семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам у підготовці до занять та термінологічний словник.


^ Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури: краєзнав. історико-культуролог. навч. посіб. / авт.-упоряд.: Богдан Гаврилів, Іван Миронюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника; Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай», 2009. – 179 с.: іл. – Бібліогр.: с.174-175.


Король Данило Романович, уродженець прикарпатського Галича, без сумніву, належить до видатних постатей в історії Галицько-Волинської держави XIII ст. і всієї княжої України.

В ілюстрованому історико-краєзнавчому збірнику публікуються матеріали про життя та діяльність короля Данила, його нащадків, зокрема, про вшанування його пам'яті в Галичині та проблеми, які з цим пов'язані в Польщі (Холм, Дорогочин). Висвітлюється образ Данила Галицького в пам'ятниках історії та культури, образотворчому мистецтві, геральдиці та філателії, а також матеріали з історії пошуків корони Данила Романовича. Це видання може бути використане як навчальний посібник для спеціалізації гуманітарних дисциплін із пам'яткознавства, історії та культури Галицько-Волинської держави.

Для викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, всіх, хто цікавиться історією Прикарпаття та України.


Крижова Н. О. Знайомтесь. Україна: атлас / Н. О. Крижова, Л.М.Веклич, Ю. І. Лоза. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 143 с.: іл.


Атлас "Знайомтесь. Україна" є виданням, що складається з двох частин. У першій частині подано довідкову інформацію про хід історичного розвитку, природні умови і ресурси, населення та економі­ку України в цілому. Друга частина атласу містить краєзнавчу інформацію кожної області. На картах областей нанесені найвідоміші історико-культурні, архітектурні та археологічні пам'ятки, визначні місця, об'єкти природно-заповідного фонду, музеї, курорти. Карти доповнені художніми малюнками та фотографіями.

Атлас призначений для всіх бажаючих подорожувати Україною, фахівців різного профілю, студентів, школярів, усіх тих, хто цікавиться Україною як сучасною європейською державою.


^ Доля родини репресованого вченого-гігієніста: В.Я.Підгаєцький (1889-1937), В.В. Підгаєцький (1914-1991) / Ю. І. Кундієв, О.П.Яворовський, В.Д.Парій, І.М.Сахарчук. – К., 2009. – 108 с.


Книга присвячена долі родини невинно засудженого 1930р. на сфабрикованому ДПУ процесі «СВУ» і розстріляного в 1937 р. видатного українського вченого-гігієніста і педагога Володимира Яковича Підгаєцького.

У центрі уваги авторів доля його батьків, дружини і сина Володимира, який, як і батько, став видатним вченим, але в галузі металургійного виробництва.

Для фахівців двох галузей – медиків і металургів, а також викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної медицини і металургії.


Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні: статті 28 мовами / Рафаель Лемкін; ред. Роман Сербин; упоряд. Олеся Стасюк; втуп. слово Віктора Ющенка; вступ. ст. Романа Сербина; Міжнар. благодійн. Фонд «Україна 3000». – К.: Вид-во «Майстерня книги», 2009. – 207 с. – Видано в рамках прогр. «Уроки історії» Міжнар. благодій. Фонду «Україна 3000».


Це перша публікація шістьма офіційними мовами ООН та 22 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації. Книжку відкриває Слово Президента України Віктора Ющенка. До статті доданий історичний вступ професора Романа Сербина та фотографія професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.


^ Методологія історії: конспект лекцій. – Ч. 1 / уклад. Є.В.Сахновський.- Чернівці: Рута, 2008. – 23 с.

Видання є «Вступом» до курсу професіональної орієнтації студентів-істориків. У ньому розкрито зміст і обсяг поняття «методо­логія», виділено два рівні функціонування методологічного знання - індивідуальний і дисциплінарний, проаналізовано специфічні умови професіоналізації історії та формування дисциплінарної методології на рубежі 19-20 ст.

Для студентів факультетів історії, політології та міжнародних відносин спеціальності "Історія", а також для вчителів історії.


^ Об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» ім. Кароля Шимановського. Долі поляків на Кіровоградщині: наук. вид. – Кіровоград:Імекс-ЛТД, 2008. – 231 с.


До збірника увійшли матеріали наукової конференції «Долі поляків на Кіровоградщині», а також спогади та інші матеріали, що висвітлюють сторінки життя окремих представників польської національної меншини, історії польських освітніх установ, доброчинних та інших громадських організацій, римо-католицьких парафій на теренах Кіровоградської області.

Для широкого кола читачів.


^ Оратівський край: до 30-річчя утворення Оратів. р-ну: ювілей. зб. /упоряд.: Хоменко Н. В. – Вінниця: Книга-Вега, ВАТ «Вінниц. обл. друк.»,2009. – 208 с.: іл.


Ювілейний збірник «Оратівський край» створений зусиллями великого творчого ко­лективу краєзнавців, учителів, працівників культури, колишніх і сьогоднішніх керівників установ, організацій, партійних і радянських органів, органів місцевого самоврядування, ветеранів, старожилів усіх територіальних громад району, присвячений 30-річному юві­лею утворення Оратівського району. До збірника увійшли історичні довідки про населені пункти району з минулих часів до сьогодення, подано відомості про підприємства, уста­нови та організації, а також вміщено матеріали про відомих земляків, які прославили свій край подвигом, працею, талантом, благодійництвом. Автори щиро прагнули написати історію свого краю, зібравши літописи своєї малої Батьківщини, залишити для сьо­годнішніх і прийдешніх поколінь краплини нашої історії, не претендуючи на наукову істо­ричну працю. Сподіваємося, що це починання продовжать наші земляки і згодом з'яв­ляться солідні наукові дослідження з історії Оратівщини.

Матеріали подаються у вик­ладі авторів.


Орлова Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.): моногр. / Тетяна Орлова. – К.: Логос, 2009. – 582 с.

В монографії на широкому історіографічному та фактичному матеріалі комплексно досліджено провідні тенденції розвитку знань із жіночих студій в Україні XX - початку XXI ст. На основі аналізу масиву публікацій вітчизняних і діаспорних науковців виявлені особливості відображення ролі жіноцтва в соціально-економічному, громадсько-політичному та духовному житті України від стародавності до сучасності, виявлені досягнення, проблеми, перспективи подальших історичних розвідок.

Для науковців, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України та українською історіографією.


Паршутіна О. Містечко Ясногородка: з православної минувшини: іст. нарис / Олена Паршутіна, Володимир Перерва; Сіль. рада с. Ясногородки. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – 35 с.: іл. – (Серія «Духовна спадщина Макарівського району»).


У книзі на основі маловідомих архівних матеріалів висвітлюється історія Різдво-Богородицького та Іоанно-Богословського храмів с.Ясногородки Макарівського району Київської області. Більшість документів публікується вперше.

Для широкого кола читачів.


Перерва В. Хрестовоздвиженський храм у с.Самгородку: минуле і сучасність / Володимир Перерва; УПЦ. Білоцерків. єпархія. Сквир. Благочиння; Сіль. рада с.Самгородка. – Біла Церква: Вид. О.В.шонківський,2009. – 35 с.: іл.


У книзі на основі маловідомих архівних документів досліджено історію Хрестовоздвиженської парафії с. Самгородка Сквирського району Київської області. Більшість матеріалів публікується вперше.

Для широкого кола читачів.


Плотичер Е. А. Слово о родном городе / Е. А. Плотичер. – Х.:«Золотые страницы», 2009. – 200 с.


В книге представлена информация практически обо всех зданиях города, представляющих архитектурно-исторический интерес (а их более пятисот), на фоне исторических сведений об улицах, площадях, переулках, где они расположены, которых более сотни. Также приведены сведения практически обо всех улицах, находящихся в историко-культурном ареале города, сложившемся к первой трети XX века, а так­же краткая история города Харькова — крупнейшего промышленного, научного, культурно-просветительного центра Слобожанщины, России, Советского Союза и ныне — Украины, первой столицей которой он был некоторое время.


^ Полтава: 1709-2009: Полтавська битва - осмислення в часовій перспективі: зб. ст. / вступ Крістіана Гернера; перед. слово Стефана Гуллгрена, Крістера Міккелссона; пер. зі швед. Олександра Буценка; Швед. ін-т. – [Б. м.]: Друк. Атта, 2009. – 30, 30 с. – текст укр., англ.


Матеріали шведського семінару «Полтавська битва – осмислення в часовій перспективі», проведеного в Києві та Полтаві в червні 2009 р., вміщено у виданні, підготовленому фахівцями Шведського інституту. Збірка містить шість доповідей, яким передує вступ професора історії, координатора шведсько-фінського семінару Крістіана Гернера. Переднє слово представляють Посол Швеції в Україні Стефан Гуллгрен та Посол Фінляндії в Україні Крістер Міккелссон.

Видання є важливою складовою програми Шведського інституту на вшанування 300-ї річниці Полтавської битви. ЇЇ метою було розвинути відкритість і тривалі зв’язки в галузі освіти, науки і культури, а також сприяти кращому розумінню Швеції та шведських цінностей.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією України та Швеції.


Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк; Міжнар. благодій. Фонд «Україна 3000». – К.: ВД «Стилос», 2008. – 223 с.


У книзі на основі документальних матеріалів та усної істо­рії розкривається етнографічний аспект геноциду українського народу. Масив архівних джерел та усних свідчень, використа­них під час дослідження, неспростовно доводить масштаб руй­нівного впливу на всі сфери української традиційної культури, внаслідок чого була порушена живучість народних традицій та перерваний природний зв'язок поколінь.


Степанков В. С. Валерій Смолій: чаруючі звершення українського історика: (до 60-річчя від дня народж. і 40-річчя наук. діяльн. д-ра іст. наук, проф., акад. НАН України, дир. Ін-ту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія)/В.С.Степанков; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І.Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 31 с.


У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях відомого українського історика, академіка В. А. Смолія.

Книга розрахована на науковців, викладачів історії вузів та середніх шкіл.


Сич О. І. Цивілізації в історії людства: конспект лекцій.–Ч.1. /Олександр Сич.– Чернівці: Рута, 2008. – 52 с.


У даному посібнику поданий текст семи лекцій, відповідно до тем, передбачених курсом «Цивілізації в історії людства».

Призначений для магістрантів спеціальності 8.030301 «Історія».


Токар М. Ю. У пошуках істини про Карпатську Україну: біо-бібліогр. покажч. праць проф. Миколи Вегеша про Карпат. Україну: до 70-річчя проголошення Карпат. України / Маріан Токар. – Ужгород: Гражда, 2009. – 131 с.: іл.


У виданні подається короткий життєпис одного із відомих сучасних дослідників історії Карпатської України 1938-1939 ро­ків, а також бібліографічний покажчик опублікованих праць ученого з даної наукової проблеми та відгуків і посилань на них.

Видання, котре виходить у світ з нагоди 70-ї річниці про­голошення державної незалежності Карпатської України, ста­не в нагоді всім, хто цікавиться бібліографією славетних і тра­гічних сторінок історії національно-визвольної боротьби за­карпатських українців часів Карпатської України.


^ Україна туристична: регіони, райони та міста, провідні підприємства, особистості. Іміджево-презентаційне видання / уклад.: БолговВ. В., Болгов І. В. – Кн. 4. – К.: Укр. вид. консорціум, 2009. – 245 с.: іл.


Книга продовжує серію іміджево-презентаційних видань "Україна туристична", започатковану з метою висвітлення туристичного потенціалу нашої країни, формування іміджу України як великої європейської держави з багатими природно-рекреаційними ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією.

Багатотомне видання "Україна туристична" представляє райони та історичні міста України, які щиро запрошують до себе на гостину, ознайомлює з найцікавішими туристичними об'єктами, маршрутами, екскурсійними програмами, музейними експозиціями, туристично-рекреаційним комплексом кожного з українських регіонів і висвітлює діяльність провідних колективів та керівників організацій, підприємств, що роблять вагомий внесок у розвиток туризму в Україні.

Видання розраховане на широке коло читацької аудиторії і буде корисним як для професіоналів туристичного бізнесу, так всіх
тих, хто цікавиться історією, культурою і бажає подорожувати Україною, іншими країнами світу.


^ Українська історична географія та історія географії в Україні: матеріали міжнар. наук. конф. (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2009. – 186 с.


Збірник містить тези і тексти доповідей, що стосуються сучасних тенденцій розвитку української історичної географії та історії географії в Україні.

Авторами збірника є провідні вчені та молоді науковці України, Польщі, Росії, Румунії, Німеччини.


Харьков 1941-1943…: фотоальбом / авт.-сост.: В.Зильберберг, В.Бысов. – Х.: ООО «Золотые страницы», 2009. – 111 с.: іл.


В фотоальбоме, подготовленном на основе архивных материалов, представлены фото г.Харькова периода Великой Отечественной войны и восстановления.

Скачать, 108.83kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru