Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 01. 02 із спеціальності 01. 02

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 187.22 Kb.
Дата09.03.2012
Размер187.22 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Еханізми функціонування кори великих півкуль головного
Плив фізичних навантажень на показники зовнішнього дихання.
Спокою та при фізичних навантаженнях. фізіологічні основи
Діяльності серця при фізичних навантаженнях. фізіологічні
Ункції спинного мозку та регуляція рухової активності на рівні
Організму на стандартні навантаження.
До фізичних навантажень. фізіологічні механізми адаптації до
Оль супраспинальних структур у регуляції рухів та м’язового
Емодинаміка та її показники у стані спокою та при фізичних
Дітей шкільного віку.
Ища нервова діяльність та її значення в процесі формування
Нервово-гуморальна регуляція функцій організму.
Фізіологія вегетативних систем.
Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту
Фізіологічна характеристика втоми та процесів відновлення
Фізіологічні механізми навчання спортивній техніці.
Адаптивні можливості організму спортсменів до тренувальних навантажень та спортивна працездатність в особливих умовах навколишнь
Подобный материал:

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ


перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст“ за напрямом 01.02 із спеціальності 7.01.02.03 “Олімпійський і професійний спорт” на базі непрофільної вищої освіти з дисципліни

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ”


Склали: доц.Бергтраум Д.І.

доц.Вовканич Л.С.


Львів – 2003


Тематика контрольних робіт


 1. Фізіологія м’язового скорочення та регуляція його сили м’язовими та центральними факторами. Фізіологічна класифікація фізичних вправ та їх характеристика.

 2. Фізіологічні властивості м’язів, зміна їх функціональних властивостей у процесі розвитку втоми. Фізіологічна характеристика станів організму при спортивній діяльності.

 3. Властивості нервових центрів та їх роль у процесах розвитку втоми. Особливості розвитку втоми при різних видах фізичних вправ.

 4. Роль вегетативної нервової системи у процесах адаптації до фізичних навантажень. Фізіологічна характеристика процесів відновлення.

 5. Механізми функціонування кори великих півкуль головного мозку. Фізіологічні механізми формування рухових навиків у спорті.

 6. Вплив фізичних навантажень на показники зовнішнього дихання. Фізіологічні механізми розвитку рухових якостей.

 7. Порівняльна характеристика показників системи крові у стані спокою та при фізичних навантаженнях. Фізіологічні основи аеробної працездатності.

 8. Основні властивості міокарду та нейрогуморальна регуляція діяльності серця при фізичних навантаженнях. Фізіологічні показники натренованості за даними функцій систем організму.

 9. Функції спинного мозку та регуляція рухової активності на рівні спинного мозку. Реакції натренованого та нетренованого організму на стандартні навантаження.

 10. Фізіологія залоз внутрішньої секреції і їх роль у процесах адаптації до фізичних навантажень. Фізіологічні механізми адаптації до різних умов зовнішнього середовища.

 11. Роль супраспинальних структур у регуляції рухів та м’язового тонусу. Фізіологічні особливості спортивного тренування жінок.

 12. Гемодинаміка та її показники у стані спокою та при фізичних навантаженнях. Фізіологічні особливості спортивного тренування дітей шкільного віку.

 13. Вища нервова діяльність та її значення в процесі формування рухового навику. Фізіологічні основи оздоровчої та масових форм фізичної культури.Вимоги

до написання і оформлення контрольних робіт


Контрольна робота виконується в учнівському зошиті і повинна мати титульний листок, оформлений за таким зразком:


Львівський державний інститут фізичної культури


КОНТРОЛЬНА РОБОТА №_____

з фізіологічних основ фізичного виховання та спорту

за_____семестр 200__/200__ навчального року

студента ____ курсу _____ групи

_________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Підпис студента ____________

Домашня адреса студента: _________________На другій сторінці наводиться план роботи (вступ, основні питання, висновки, список використаної літератури). У кінці роботи подають список використаної літератури .

Текст контрольної роботи слід писати чітким почерком, українською мовою. При використанні окремих листків формату А4 текст необхідно писати лише з одного боку листка, листки нумерувати. Об'єм контрольної роботи – 20-25 сторінок рукописного тексту.

Виконану контрольну роботу студент подає в деканат у визначений термін. Важливо, щоб після зарахування контрольної роботи студент уважно познайомився з рецензією викладача. Це дасть можливість з'ясувати недоліки засвоєння матеріалу і враховувати їх при підготовці до іспиту.

Незадовільно написана робота повертається студентові для виправлення згідно зауважень викладача, які вказані в рецензії.

Термін виправлення контрольної роботи - 10 днів.

Контрольна робота № 1


Тема: Фізіологія м’язового скорочення та регуляція його сили м’язовими та центральними факторами. Фізіологічна класифікація фізичних вправ та їх характеристика.


План.

 1. Вступ.

 2. Морфо-функціональна характеристика скелетних м’язів. Рухова одиниця.

 3. Механізм і енергетика м’язового скорочення.

 4. Форми, типи і режими скорочення м’язів.

 5. М’язові та центральні фактори, що визначають силу м’язів.

 6. Принципи побудови класифікації спортивних вправ. Загальна класифікація спортивних вправ.

 7. Фізіологічна характеристика циклічної роботи різної потужності.

 8. Класифікація та фізіологічна характеристика ациклічних вправ.

 9. Фізіологічна характеристика статичної роботи.

 10. Висновок.


Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.156-177.

 2. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975, с.336-349.

 3. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986, с.5-24.

 4. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.65-73.

 5. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. проф. Яремко О., Львів, 1990, с.10-21, 97-99.

 6. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.25-85.


Контрольна робота № 2


Тема: Фізіологічні властивості м’язів, зміна їх функціональних властивостей у процесі розвитку втоми. Фізіологічна характеристика станів організму при спортивній діяльності.


План.

 1. Вступ.

 2. Загальна фізіологія збудливих тканин. Біоелектричні явища в м’язах.

 3. Механізм нервово-м’язової передачі збудження.

 4. Фізіологічні властивості м’язів, їх зміна під час розвитку втоми.

 5. Характеристика передстартових станів.

 6. Фізіологічна характеристика розминання.

 7. Фізіологічна характеристика впрацьовування та стійкого стану. “Мертва точка”, “друге дихання”.

 8. Периферичні теорії втоми.

 9. Висновок.


Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.21-30,122-139.

 1. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975, с.350-359.

 2. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986, с.27-38.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.65-73.

 4. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. проф. Яремко О., Львів, 1990, с.5-16, 97-99.

 5. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.42-78, 105-110.

 6. Геселевич А.А. Предстартовое состояние спортсмена. М., 1982, с.270.Контрольна робота № 3


Тема: Властивості нервових центрів та їх роль у процесах розвитку втоми. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВТОМИ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ


План.

 1. Вступ.

 2. Фізіологія нейрону. Міжнейрональні зв’язки.

 3. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 4. Нервовий центр. Властивості нервових центрів.

 5. Гальмування в ЦНС і його види.

 6. Визначення, основні показники та прояви втоми.

 7. Теорії та фізіологічні механізми втоми.

 8. Особливості втоми при різних видах фізичних вправ.

 9. Біологічне значення втоми.

 10. Висновок.


Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.30-46.

 2. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975, с.359-367.

 3. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986, с.39-47.

 4. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.17-25.

 5. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. проф. Яремко О., Львів, 1990, с.21-32, 107-110.

 6. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.105-110.

 7. Моногаров В.Д. Утомление в спорте. К., «Здоров’я», 1986, с.218.


Контрольна робота № 4


Тема: Роль вегетативної нервової системи у процесах адаптації до фізичних навантажень. Фізіологічна характеристика процесів відновлення.


План.

 1. Вступ.

 2. Відмінності соматичної і вегетативної нервової систем.

 3. Структурно-функціональні особливості симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи.

 4. Гіпоталамус – вищий центр вегетативних функцій.

 5. Роль вегетативної нервової системи у процесах адаптації до фізичного навантаження.

 6. Фізіологічна характеристика процесів відновлення. Структура і фази відновного періоду.

 7. Засоби відновлення та особливості їх впливу. Активний відпочинок.

 8. Висновок.


Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.52-54.

 1. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975, с.368-376.

 2. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986, с.47-53.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.60-65.

 4. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. проф. Яремко О., Львів, 1990, с.29-32, 110-113.

 5. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. Киев, Олимпийская литература. 1997, с.292-345.

 6. Дубровский В.Н. Реабилитация в спорте. М., ФиС, 1991с.

 7. Волков В.М. Восстановление в спорте. М., ФиС, 1978, 144с.

 8. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. К.: Здоровье, 1990. – 200с


Контрольна робота № 5


Тема: М^ ЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО

МОЗКУ. ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИКІВ У

СПОРТІ.


План.

 1. Вступ.

 2. Функції ЦНС. Рефлекс. Будова рефлекторної дуги. Види рефлексів.

 3. Будова і функції кори головного мозку. Моторні, сенсорні та асоціативні центри кори. Методи дослідження функцій кори головного мозку.

 4. Умовно-рефлекторні механізми формування рухового навика з позиції теорії функціональних систем П.К.Анохіна (аферентний синтез, програмування, еферентний синтез, зворотні зв’язки).

 5. Стадії формування рухового навику. Динамічний стереотип. Екстраполяція.

 6. Нервовий, м’язовий, вегетативний та сенсорний компоненти рухового навику.

 7. Висновок.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.59-68.

 2. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975, с.376-390.

 3. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986, с.104-116.

 4. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.17-37.

 5. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. проф. Яремко О., Львів, 1990, с.32-37, 118-120.Контрольна робота № 6

Тема. В^ ПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ.

ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ.


План.

 1. Вступ.

 2. Зовнішнє дихання та його показники.

 3. Обмін газів у легенях та транспорт газів кров’ю.

 4. Регуляція дихання при м’язовій роботі.

 5. Фізіологічні основи механізмів формування та прояву рухової якості сили.

 6. Фізіологічні основи рухової якості швидкості.

 7. Фізіологічні основи рухової якості гнучкості.

 8. Фізіологічні механізми формування та прояву рухової якості витривалості.

 9. Особливості розвитку рухових якостей у дітей та підлітків.

 10. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.232-249.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.63-71, 132-143, 174-191, 196-215.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.89-97.Контрольна робота № 7


Тема. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ КРОВІ У СТАНІ

^ СПОКОЮ ТА ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

АЕРОБНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.


План.

 1. Вступ.

 2. Склад і основні функції крові.

 3. Фізико-хімічні властивості крові в стані спокою та при фізичних навантаженнях.

 4. Еритроцити, гемоглобін, киснева ємність крові.

 5. Лейкоцити, лейкоцитарна формула в стані спокою та при фізичних навантаженнях.

 6. Роль тромбоцитів в процесі зсідання крові.

 7. Аеробні можливості організму та витривалість.

 8. МПК. Методи визначення.

 9. МПК та фізична працездатність. Особливості у різних видах спорту та в залежності від віку, статі та рівня натренованості.

 10. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К. “Вища школа”, 1991, с.178-194.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.159-161, 211-221.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.73-81.Контрольна робота № 8


Тема. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МІОКАРДУ ТА НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

^ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ. ФІЗІОЛОГІЧНІ

ПОКАЗНИКИ НАТРЕНОВАНОСТІ ЗА ДАНИМИ ФУНКЦІЙ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ.


План.

 1. Вступ.

 2. Основні функції та властивості серцевого м’язу. Методи дослідження.

 3. Систолічний та хвилинний об’єм крові в стані спокою та при фізичних навантаженнях.

 4. Серцевий цикл в стані спокою та при фізичних навантаженнях.

 5. Нейро-гуморальна регуляція діяльності серця при фізичних навантаженнях.

 6. Оцінка рівня натренованості в умовах спокою, при стандартних та граничних навантаженнях за даними:

 • ЦНС та м’язової системи;

 • кардіореспіраторної системи;

 1. Фізіологічна характеристика натренованості в обраному виді спорту.

 2. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991, с.178-194.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.159-161, 211-221.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.73-81.Контрольна робота № 9


Тема. Ф^ УНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ ТА РЕГУЛЯЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА РІВНІ

СПИННОГО МОЗКУ. РЕАКЦІЇ НАТРЕНОВАНОГО ТА НЕТРЕНОВАНОГО

^ ОРГАНІЗМУ НА СТАНДАРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ.


План.

 1. Вступ.

 2. Рефлекторна та провідникова функція спинного мозку.

 3. Нервовий імпульс та його проведення.

 4. Міжнейрональні зв’язки.

 5. Регуляція рухової активності та м’язового тонусу на рувні спинного мозку.

 6. Реакції натренованого та нетренованого організму на стандартні (тестуючі) навантаження.

 7. Реакції систем організму на максимальні (граничні) навантаження.

 8. Фізична працездатність (ФП). Методи визначення (PWC170, Гарвардський степ-тест). МПК.

 9. Показники ФП у спортсменів різних спеціалізацій та в обраному виді спорту.

 10. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991,с.41-69.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.50-57.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.26-28.Контрольна робота № 10


Тема. ФІЗІОЛОГІЯ ЗАЛОЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ І ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ АДАПТАЦІЇ

^ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО

РІЗНИХ УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


План.

 1. Вступ.

 2. Властивості та механізми дії гормонів.

 3. Фізіологічна характеристика залоз внутрішньої секреції та їх роль в процесі адаптації до фізичних навантажень.

 4. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції діяльності організму в стані спокою та при фізичних навантаженнях.

 5. Вплив пониженого атмосферного тиску (середньогір’я, високогір’я) на функціональний стан систем організму та спортивну працездатність.

 6. Фізіологічні особливості спортсмена в умовах високих та низьких температур та вологості зовнішнього середовища.

 7. Фізіологічні особливості спортивної діяльності в умовах підвищеного барометричного тиску (водне середовище).

 8. Працездатність при змінах поясно-кліматичних умов. Десинхроноз та його види.

 9. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991, с.142-155.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.113-127, 221-256.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.97-103..


Контрольна робота № 11


Тема. Р^ ОЛЬ СУПРАСПИНАЛЬНИХ СТРУКТУР У РЕГУЛЯЦІЇ РУХІВ ТА М’ЯЗОВОГО

ТОНУСУ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ ЖІНОК.


План.

 1. Вступ

 2. Довгастий мозок і його роль.

 3. Середній мозок та його функції

 4. Мозочок та його роль в регуляції рухів та м’язового тонусу.

 5. Проміжний мозок і підкоркові ядра.

 6. Лімбічна система та ретикулярна формація.

 7. Фізіологічні особливості організму жінок.

 8. Анаеробні та аеробні можливості жіночого організму.

 9. Особливості розвитку рухових якостей у жінок – сили, швидкості, гнучкості та витривалості.

 10. Працездатність жінок у різні періоди оваріально-менструального циклу (ОМЦ).

 11. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991, с.61-68.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.48-50, 405-414.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.28-36.Контрольна робота № 12


Тема. Г^ ЕМОДИНАМІКА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ У СТАНІ СПОКОЮ ТА ПРИ ФІЗИЧНИХ

НАВАНТАЖЕННЯХ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

^ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.


План.

 1. Вступ.

 2. Артеріальний тиск і фактори, що впливають на його величину.

 3. Швидкість кровотоку. Час кровообігу крові.

 4. Мікроциркуляція. Кровообіг в капілярах і венах.

 5. Особливості регуляції кровообігу в стані спокою та при м’язовій діяльності.

 6. Вікова періодизація. Акселерація та ретардація.

 7. Особливості спортивного тренування підлітків у період статевого дозрівання.

 8. Вікові особливості систем організму дітей, значення для спортивного відбору.

 9. Особливості розвитку рухових якостей у дітей та підлітків.

 10. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991, с.215-230.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.149-174, 369-388.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.84-86.Контрольна робота № 13


Тема. В^ ИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

РУХОВОГО НАВИКУ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ ТА МАСОВИХ

ФОРМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.


План.

 1. Вступ.

 2. Основні відмінності умовних та безумовних рефлексів.

 3. Умови і механізм утворення умовних рефлексів.

 4. Гальмування умовних рефлексів. Види гальмування.

 5. Типи ВНД. Особливості ВНД людини.

 6. Вчення І.П.Павлова про І і ІІ сигнальні системи.

 7. Гіпокінезія та її вплив на функціональний стан організму.

 8. Вплив оздоровчої фізичної культури на організм людини.

 9. Фізіологічна характеристика ранкової гігієнічної та виробничої гімнастики.

 10. Висновки.Література.

 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. К., “Вища школа”, 1991, с.106-140.

 2. Х.Уилмор, Д.Костилл. Физиология спорта и двигательная активность. К., Олимпийская литература. 1997, с.431-486.

 3. Коритко З.І., Голубій Є.М. Загальна фізіологія. Львів, 2002, с.57-60.


Вступ у фізіологію. Фізіологія збудливих тканин. Предмет і завдання фізіології. Методи і методологія фізіологічних досліджень. Історичні етапи розвитку фізіології. Загальна фізіологія збудливих тканин. Біоелектричні явища в тканинах. Фізіологія м’язового скорочення. Будова м’язу. Рухова одиниця. Механізм і енергетика м’язового скорочення. Форми, типи і режими скорочення м’язів. Сила та робота м’язів. Електроміографія. Регуляція напруження м’язів.


^ Нервово-гуморальна регуляція функцій організму. Фізіологія нейрону. Міжнейрональні зв’язки. Нервовий імпульс та його проведення. Види гальмування в ЦНС. Властивості нервових центрів. Основні рефлекторні центри спинного і головного мозку. Рефлекторна і провідникова функція спинного мозку. Роль підкоркових структур у регуляції рухів та м’язового тонусу. Фізіологія лімбічної структури та базальних ядер. Кора головного мозку. Центри кори, динамічна локалізація функцій. Електрична активність мозку. ЕЕГ. Основні принципи регуляції рухової діяльності. Вегетативна нервова система. Структурно-функціональні особливості симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Гіпоталамус – вищий центр вегетативних функцій.


Студенти аналізують процеси вищої нервової діяльності. Умовні та безумовні рефлекси. Гальмування умовних рефлексів. Особливості ВНД у людини. Динамічний стереотип. Вчення про І і ІІ сигнальні системи. Роль пам’яті та емоцій у формуванні поведінкових реакцій. Типи ВНД по І.П.Павлову. Функціональну структуру цілісної поведінки по П.К.Анохіну.


Студенти засвоюють матеріал по фізіології ендокринної системи. Загальній морфо-функціональній характеристиці залоз внутрішньої секреції. Гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова система.


^ Фізіологія вегетативних систем. Фізіологія кровообігу. Основні функції серця і властивості серцевого м’язу. ЕКГ. Методи дослідження. Систолічний та хвилинний об’єм крові. ЧСС в стані спокою та при навантаженнях. Регуляція серцевої діяльності. Фізіологія кровоносних судин. Основні принципи гемодинаміки. Артеріальний тиск. Регуляція тонусу судин в умовах спокою та при фізичних навантаженнях. Фізіологія дихання. Зовнішнє дихання та його показники. Методи дослідження зовнішнього дихання. Обмін газів у легенях. Транспорт газів кров’ю. Регуляція дихання. Дихальний центр. Особливості регуляції дихання при м’язовій роботі.


Студенти вивчають фізіологію системи крові. Склад і основні функції крові. Фізико-хімічні властивості крові. Еритроцити, гемоглобін, киснева ємкість крові. Функції лейкоцитів, тромбоцитів. Зсідання крові. Зміни в крові при м’язовій роботі.


^ Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Методи дослідження. Механізм адаптації організму до м’язової роботи різної направленості. Короткий нарис розвитку дисципліни. Фізіологічна класифікація і характеристика спортивних вправ. Принципи побудови класифікації спортивних вправ. Зони потужності при циклічній роботі. Фізіологічна характеристика станів організму. Характеристика передстартових станів. Характеристика розминання та впрацьовування. Характеристика стійкого стану.


^ Фізіологічна характеристика втоми та процесів відновлення. Фізіологічна характеристика втоми. біологічне значення втоми. теорії втоми та при фізичних навантаженнях різного характеру і потужності. Фізіологічна характеристика процесів відновлення. Основні властивості відновлення, фазність відновного періоду. Засоби відновлення та механізми прискорення відновних процесів.


^ Фізіологічні механізми навчання спортивній техніці. Фізіологічні механізми формування рухових навиків та якостей. Фазність формування і руйнування рухових навиків. Аферентний синтез, програмування, еферентний ланцюг. Соматичні та вегетативні компоненти рухового навику. Динамічний стереотип та екстраполяція в рухових навиках. Фізіологічна характеристика рухової якості сили, витривалості та швидкості.


^ Адаптивні можливості організму спортсменів до тренувальних навантажень та спортивна працездатність в особливих умовах навколишнього середовища. Фізіологічні основи спортивного тренування. Показники натренованості. Принципи спортивного тренування. Визначення показників натренованості в стані спокою, після стандартних навантажень, в період відновлення. Спортивна працездатність в особливих умовах навколишнього середовища.


Студенти вивчають механізми адаптивної перебудови в організмі з ростом натренованості. Засвоюють методики визначення та проводять оцінку рівня натренованості за показниками ЦНС та м’язової системи (ЧСС, хронаксиметрія, динамометрія, міотонометрія та ін.) та кардіореспіраторної системи (артеріальний тиск, ЧСС, ЧД, ЖЄЛ, ХОД та ін.) у стані спокою та після м’язового навантаження.


ЛІТЕРАТУРА.

Основна:

 1. Кучеров І.С. Фізіологія. Київ. “Вища школа”, 1991.

 2. Физиология человека. Под ред. Н.В.Зимкина. М., ФиС. 1975.

 3. Спортивная физиология. Учебник под ред. Я.М.Коца. ФиС, М., 1986.

 4. Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. За ред. Проф. Яремко О., Львів, 1990.

 5. Х.Уилмор, Д.Костил. Физиология спорта и двигательная активность. Киев, Олимпийская литература. 1977. – 503с.

Додаткова:

 1. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. ФиС, 1989, 208с.

 2. Амосов Н.М., Бендет А.Я. Физическая активность и сердце. М., Здоровье, 1989, 212с.

 3. Апанасенко Г.Л. Физическое воспитание детей и подростков. Киев, Здоровье, 1985, 186с.

 4. Аринчин Н.И. Внутримышечные периферические «сердца» и гипокинезия. Минск, 1983, 60с.

 5. Аулик И.В. Определение физической работоспособности. М., ФиС, 1979, 191с.

 6. Булатова М.м., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климатогеографических и погодных условиях. Киев. Олимпийская литература. 1996, 176с.

 7. Бальсевич В.Н., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. Киев, Здоров׳я, 1987, 202с.

 8. Виру А.А., Юринис Г.А., Смирнова Т.А. аеробные упражнения. М., ФиС, 1988, 142с.

 9. Виру А.А., Кырге П.К. Гормоны и спортивная работоспособность. М., 1983, 160с.

 10. Волков Л.В. Физическая работоспособность детей и подростков. Киев, Здоров׳я, 1981, 120с.

 11. Волков В.М. Восстановление в спорте. М., ФиС, 1978, 144с.

 12. Геселевич А.А. Предстартовое состояние спортсмена. М., 1983, 270с.

 13. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. К.: Здоровье, 1990. – 200с.

 14. Голубій Є.М. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. Методичні вказівки. – Львів, Академічний експрес. 1998. – 40с.

 15. Готовцев А.А. Спортсменам о восстановлении. М., 1982.

 16. Граевская Н.Д. Спорт и здоровье. Теория и практика ФК. – 1996, №4. – с.49-54.

 17. Грушанин С.А., Шигалевский В.В. Функция сердца у юных спортсменов. Киев, Здоро׳я, 1988, 165с.

 18. Евгеньева Л.Я., Горкин М.Я. Большие нагрузки в спорте. Киев. 1973, 178с.

 19. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. М., Высшая школа. 1985, 286с.

 20. Калинский М.И., Ровозкин В.А. Биоимия мышечной деятельности. Здоров׳я, 1989, 144с.

 21. Калинский М.И., Пшендак А.И. Рациональное питание спортсменов. Здоров׳я, 1985.

 22. Карпман В.Л., белоцерковский Г.В., ГудковИ.А. тестирование в спортивной медицине. М., ФиС, 1988.

 23. Коробов В.Н., Голубий Е.М. Роль миоглобина в адаптации мышечной системы к физическим нагрузкам и гипоксии (обзор). Успехи сов. Биологии. Т.3, вып.1, 1993, с.60-70.

 24. Кучкин М.М., Пенегин В.М. Физические методы исследования в спорте. Волгоград, 1981, 82с.

 25. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. М., Науа, 1981.

 26. Моногаров В.Д. Утомление в спорте. Киев, Здоров׳я, 1986, 118с.

 27. Муравов И.А. Оздоровительные еффекты физической культуры и спорта. Киев, Здоровье, 1989. – 166с.

 28. Некрасов В.П., Худадаов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. М., ФиС, 1985, 176с.

 29. Ткачук В.Г., Брынзок В.П., Панышко Ю.Д. и др. Медико-биологические основы спортивной тренировки в циклических видах спорта. Учебное пособие. Киев, КГИФК, 1991, 91с.

 30. Патусевич Ю.М. Определение работоспособности учащихся. М., 1985, 126с.

 31. Петрик О.І. Основи оздоровчого способу життя. Курс лекцій. Львів: Світ, 1993. – 120с.

 32. Преварский Б.Н., Буткевич Г.А. Клиническая велоергометрия. Киев, Здоров׳я, 1985, 79с.

 33. Радзиевский А.Р. Проблемы совершенствования спортивной подготовки женщин. Киев, Здоров׳я, 1997, 76с.

 34. Сурков Е.Н. антиципация в спорте. М., ФиС, 1982, 178с.

 35. Филатов А.Г. Аутогенная тренировка. Киев, Здоров׳я, 1979, 148с.

 36. Швар В.В., Хрущов С.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора. М., ФиС, 1984, 151с.

 37. Шубин В.М., Левин М.Я. Иммунитет и здоровье спортсменов. М., ФиС, 1985, 173с.

Скачать, 180.39kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru